СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Върховният административен съд ще гледа делото срещу кмета на Благоевград инж. Румен Томов на 25 януари 2021 г.

Върховният административен съд ще гледа делото срещу кмета на Благоевград инж. Румен Томов на 25 януари 2021 г.

Благоевград. Върховният административен съд ще гледа делото срещу кмета на Благоевград инж. Румен Томов на 25 януари 2021 г. Това показва справка на сайта на Върховния административен съд, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Ливия НИНОВА

13 Октомври 2020 | 13:53 | Агенция "Фокус"

Проф. Михаил Константинов: Малко след Нова година можем да имаме нови избори в Благоевград

Проф. Михаил Константинов: Малко след Нова година можем да имаме нови избори в Благоевград

София. Малко след Нова година можем да имаме нови избори в Благоевград. Това каза за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ експертът по избори проф. Михаил Константинов. „В този случай, доколкото знам, законен срок няма, но тук в сила влиза едно всеобщо юридическо правило, а то е, че когато няма предвиден срок, се предвижда незабавно. Така че в случая проблемът е малко измислен. Би трябвало в Президентството да вземат правилното решение. Надявам се от тях да не възникне поредният скандал“, обясни той. Според проф. Михаил Константинов е възможно на база на решението на Конституционния съд Върховният административен съд да отмени изборите в Благоевград. Липсва ни само конфликт между върховенството и Конституционния съд, добави експертът. По думите му ако и това докараме, направо трябва да дърпаме шалтера. Цоня СЪБЧЕВА

24 Септември 2020 | 19:41 | Агенция "Фокус"

Благоевград отново ще избира общински кмет

Благоевград отново ще избира общински кмет

Благоевград. Нови избори за кмет на Община Благоевград ще трябва да се проведат през идните месеци, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Това става ясно след днешното заседание на Конституционния съд по казуса с кмета на Благоевград. В сайта на съда е публикувано следното съобщение, което публикуваме без редакторска намеса: Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 5/2020 г., с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд и искането на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 70 от 7.08.2020 г.). Решението е прието единодушно. Припомняме, че делото бе образувано на 23 април 2020 година по искане на тричленен състав на Върховния административен съд. До произвеждането на нови избори за кмет, най-вероятно функцията на временно изпълняващ длъжността ще вземе зам.-кметът Ясен Попвасилев, който вече бе избран за кмет с решение на Общински съвет – Благоевград. Малко по-малко от година след местните избори, избраният за кмет на Благоевград ще трябва да оваканти поста, който заема. А Благоевград отново ще трябва да си избира управник. Как се стигна до отстраняването на инж. Румен Томов от кметския пост? Столът на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов се разклати, след като тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение № 104 от 22 януари 2020 година по административно дело № 1343 от 2019 година на Административен съд – Благоевград. С решението си Административният съд в Благоевград отмени решението на Общинска избирателна комисия - Благоевград №300-МИ/20.12.2019 година, с което бе отхвърлено искане за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Община Благоевград. Всичко, свързано с казуса „Томов“, започна на 10 декември 2019 година, когато бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подаде сигнал до Общинска избирателна комисия – Благоевград. В жалбата си той посочи, че спечелилият местните избори миналата година инж. Румен Томов е нарушил нормата на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Твърдението на д-р Камбитов бе, че Румен Томов не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок. Ден по-късно, тоест на 11 декември 2019 година, Общинска избирателна комисия – Благоевград проведе заседание, на което се запозна с процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма до Агенция по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Благоевград. Бе изискана информация, относно това дали в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността си като едноличен търговец, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет на община Благоевград. На 12 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмо от Общински съвет - Благоевград, от което става ясно, че Румен Томов не е подавал писмено уведомление по реда на чл. 41 ,ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общински съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма. На 13 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмо и от Агенция по вписванията,Търговски Регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства за периода 01 януари 2008 – 04 декември 2019 година по партидата на едноличния търговец Румен Томов, от което е видно, че към 04 декември 2019 година по партидата на фирмата му няма подадено заявление по образец за заличаване на ЕТ. На свое заседание на 16 декември 2019 година Общинска избирателна - Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му. На 18 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено уведомление от Румен Томов, с което се уведомява, че едноличния търговец (ЕТ) вече е заличен от Търговския регистър. На 19 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмено възражение от Румен Томов, в качеството му на кмет на Община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала, подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно Общинска избирателна комисия - Благоевград и Общинския съвет на Община Благоевград са надлежно уведомени, в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на неговото ЕТ. Към писменото възражение е приложена относима, според Румен Томов, съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала. На 20 декември 2019 година, след като разгледа всички относими документи Общинска избирателна комисия - Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов в едно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, Общинска избирателна комисия - Благоевград проведе гласуване, при което „За“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград Румен Томов, гласуваха общо 4 (четири) члена - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски. „Против“ гласуваха 9 (девет) члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова. В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния Кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 1685-МИ от 20 ноември 2019 година на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия – Благоевград реши да откаже да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Решението подлежеше на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Точно това последва. Четири партии – ГЕРБ, МИР, Нова алтернатива и Свобода, които взеха участие в изборите за местна власт в Благоевград, подадоха жалби, с които поискаха съда да отмени решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. На 14 януари 2020 година съдя Димитър Узунов даде ход на делото. В рамките на заседанието бяха изслушани всички заинтересовани страни –партиите ГЕРБ, МИР, Нова Алтернатива, Свобода, адвокат Мила Кривачка, която бе процесуален представител на кмета инж. Румен Томов и адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград, които имаха възможността да представят своите становища. На 22 януари 2020 година Административен съд – Благоевград излезе със свое решение, според което отмени като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/ 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което комисията отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Със съдебния акт Административен съд – Благоевград от 22 януари 2020 година, същия се произнася по жалбите на ПП ГЕРБ и ПП МИР. Съдът остави без разглеждане жалбите на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, тъй като същите нямат представители в ОбС – Благоевград и като такива, според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. На 16 април 2020 година Върховен административен съд остави в сила решение № 104 от 22 януари 2020 г. по административно дело № 1343 от 2019 г. на Административен съд – Благоевград. Административно дело № 2420 от 2020 година беше образувано пред ВАС по касационни жалби на ОИК – Благоевград и на избрания за кмет на община Благоевград инж. Румен Томов срещу решението на Административен съд – Благоевград. Съгласно чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на община Благоевград е достатъчно основание за прекратяване на мандата. Видно от доказателствата по делото избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал.1 ЗМСМА, който започва да тече от 4 ноември 2019 година, уточниха от Върховен административен съд – Благоевград." Със свое определение от 31 март 2020 г. по адм. дело № 2487/2020 г. състав на ВАС, трето отделение, е установил несъответствие между разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА с чл. 4, ал. 1, чл. 16 и чл. 56, изречение първо от Конституцията, поради което е спрял производството по делото и в съответствие с чл. 150, ал. 2 от Конституцията е внесъл въпроса в Конституционния съд. Ливия НИНОВА

24 Септември 2020 | 12:36 | Агенция "Фокус"

Върховният административен съд спря делото за мандата на кмета на Благоевград до произнасянето на Конституционния съд

Върховният административен съд спря делото за мандата на кмета на Благоевград до произнасянето на Конституционния съд

София. Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) спря производството по административно дело № 6303/2020 г. до произнасянето на Конституционния съд на Република България по конституционно дело №5, образувано с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредба от приложим по делото закон. Това показва справка на сайта на Върховния административен съд. Делото във ВАС беше образувано по касационна жалба на кмета на Община Благоевград срещу решение от 21 май 2020 г. на Административен съд Благоевград, с което е отхвърлена жалбата му срещу Решение № 304-МИ от 28.04.2020 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Благоевград за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на община Благоевград. Делото във ВАС ще бъде възобновено след приключване на Конституционно дело № 5/2020 г. с предмет дали е налице противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от 8.10.2019 г.).

25 Юни 2020 | 14:40 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата на инж. Румен Томов срещу решението на Общинската избирателна комисия, с което бе отстранен от кметския пост

Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата на инж. Румен Томов срещу решението на Общинската избирателна комисия, с което бе отстранен от кметския пост

Благоевград. Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата на инж. Румен Томов срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бе отстранен от кметския пост, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Справка на сайта на съда показва, че по-рано днес е публикувано пълното решение на съдия Ваня Вълкадинова. Агенция „Фокус” публикува пълното решение без редакторска намеса: Производството по реда на чл. 459 от Изборния кодекс (ИК) вр. чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е образувано по жалба на Р. Г. Т. от Б. срещу Решение № 304-МИ от 28.04.2020 г. на О. И. К. (ОИК) – Б. за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на община Б.. С жалбата и в хода по същество е поддържано искане за отмяна на оспореното решение поради противоречието му с изисквания на закона за законосъобразно упражняване правомощията на ОИК – Б. по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА – чрез подробно мотивирано изложение на фактическите основания за взетото решение (чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК), при спазване на особената процедура по ЗМСМА – чл. 42, ал. 3, като гаранция за правото на защита на жалбоподателя в административната фаза, и при изпълнение на материалноправните предпоставки по чл. 42, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, респ. при съответствие с принципа за съразмерност по чл. 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Доводите са доразвити в писмено становище. Ответникът чрез председателя си е оспорил жалбата по съображения в хода по същество, основани главно на влязлото в сила решение по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б.. При анализ на събраните в хода на производството писмени доказателства, включително съдържащи се в преписката по Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. и представени с жалбата, които са доказателствени средства в съдебната фаза съгласно чл. 171 АПК, съдът прие следното: Не е спорно между страните, че жалбоподателят е избран за кмет на община Б. на проведените през 2019 г. местни избори за органи на местна власт, като изборните резултати са обявени с Решение № 298-МИ/04.11.2019 г. на ОИК – Б. (л. 115), публикувано на 04.11.2019 г. Встъпил е в изпълнение на пълномощията си на кмет с полагането на клетва на 11.11.2019 г. (клетвен лист на л. 117; за полагането на клетвата като условие за встъпване в изпълнение на пълномощията вж. Решение № 1 от 16 януари 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/91 г. (Обн., ДВ, бр.11 от 7 февруари 1992 г.). Не е спорно, че между страните е разрешен правен спор за законосъобразността на Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на ОИК – Б., с което комисията е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на жалбоподателя като кмет на община Б. на основанието по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА – неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА да предприеме действия за прекратяване на търговската си дейност чрез заличаване от търговския регистър на „Р. Т. – А. – ЕМ“ в едномесечния срок от 04.11.2019 г., изтекъл на 04.12.2019 г. (молбата за вписване на заличаването в търговския регистър е от 11.12.2019 г., самото вписване е с дата 17.12.2019 г.). Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на ОИК – Б. е отменено с Решение № 104/22.01.2010 г., постановено по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. (л. 74), с което преписката е изпратена на ОИК – Б. за ново произнасяне в 14-дневен срок от влизането му в сила (на 16.04.2020 г.). Решение № 104/22.01.2020 г. по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. е оставено в сила с Решение № 4542/16.04.2020 г. на Върховен административен съд по адм.д. № 2420/2020 г. (л. 83). С оспореното в настоящото производство Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. ОИК – Б. е прекратила предсрочно пълномощията на жалбоподателя като кмет на община Б. с гласовете на 9 от общо 13-те членове на ОИК – Б., след обсъждане на молба от жалбоподателя вх. № 540/28.04.2020 г. и приложената към нея молба от 28.04.2020 г. до Върховен административен съд (ВАС) по адм.д. № 2420/2020 г. (вх. на ВАС № 6043/28.04.2020 г. – л. 37). Заседанието на 28.04.2020 г. е свикано след постъпило в ОИК – Б. на 23.04.2020 г. писмо на Административен съд – Б. по адм.д. № 1343/2019 г. – вх. на ОИК – Б. № 539/23.04.2020 г. (л. 73), с което комисията е уведомена за влязлото в сила на 16.04.2020 г. решение по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б.. Посочените факти са безпротиворечиво установени и въз основа им, и съобразно чл. 159 и чл. 168 вр. чл. 146 АПК, съдът прие следното: Влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. с диспозитива му по чл. 173, ал. 2 АПК възстановява висящността на административното производство по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА пред ОИК – Б., която е изправена пред повторно приложение на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, по която е постановен отмененият от съда отказ в Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. Решението при повторно упражняване на правомощията от ОИК - Б. (оспореното) е нов акт, който на общо основание подлежи на съдебен контрол – чл. 42, ал. 5 ЗМСМА, така че разглежданата в настоящото съдебно производство жалба не се явява повторно повдигане на вече решен между страните правен спор, в противоречие на правоустановяващото действие на силата на пресъдено нещо на решението по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б.. Съдебният контрол по реда на чл. 459 ИК на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на ОИК – Б. е допустим при упражненото в срока по чл. 459, ал. 1 ИК право на жалба от заинтересован в смисъла на чл. 147, ал.1 АПК. По същество на основанията по чл. 146 АПК, оспорването е неоснователно. Компетентността на ОИК – Б. е изрична – чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, упражнена с оспореното решение в предвидения от закона състав (чл. 85, ал. 3 и 4 ИК) – при определения кворум (повече от половината от членовете й) и с необходимото квалифицирано мнозинство – девет гласа на присъствалите в момента на гласуване на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. деветима от 13-те членове на ОИК – Б., изразени поименно (чл. 85, ал. 7 ИК) в съставения протокол по чл. 85, ал. 6 ИК – Протокол № 38-МИ/28.04.2020 г. (л. 118 и сл.). Самото решение се предхожда от обсъждане, като мотивите по чл. 42, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 3 ЗМСМА са изложени в обстоятелствената му част (заличаване на жалбоподателя като едноличен търговец от търговския регистър извън срока по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, считан от 04.11.2019 г.), а самото то е основано изрично и на съдебното решение по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. (вж. Протокол № 38-МИ/28.04.2020 г. от заседанието на ОИК – Б. на 28.04.2020 г.). Жалбоподателят е бил уведомен за датата на заседанието на ОИК – Б., проведено на 28.04.2020 г. – явно от представеното писмено становището по хода му с молба вх. на ОИК – Б. № 540/28.04.2020 г. Отсъствието му от самото заседание на 28.04.2020 г. не се дължи на допуснати от органа нарушения на процедурата по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, поради което възраженията по чл. 146, т. 3 АПК – за нарушено право на участие и защита – са неоснователни. Исканията в молба вх. № 540/28.04.2020 г. са докладвани на заседанието на 28.04.2020 г., както и приложената към нея молба до Върховен административен съд (ВАС) от 28.04.2020 г. за допълване на решението по адм.д. № 2420/2020 г. на ВАС. Исканията по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 АПК са обсъдени преди гласуването по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА и отхвърлени с квалифицираното мнозинство по чл. 85, ал. 4 ИК – с гласовете на 9 от присъствалите към момента 13 членове на ОИК – Б., като произнасянето по наличие на предпоставките по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 АПК е съответно на закона. Към момента на обсъждането на молбата на жалбоподателя от 28.04.2020 г. спорът по законосъобразността на Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на ОИК – Б. е окончателно разрешен – с отмяната му с влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по адм.д. № 1343/2019 г., с което преписката е върната на ОИК – Б. за ново произнасяне с указания по прилагането на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА в мотивите, поради което предпоставките по чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК не са били изпълнени. Още повече – молбата от 28.04.2020 г. по адм.д. №2420/2020 г. е за допълване на решението на ВАС, което не се ползва със собствена сила на пресъдено нещо, доколкото е решение по чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК, а не решение по същество по чл. 222, ал. 1 АПК. Силата на пресъдено нещо е правна последица на решението по адм.д. №1343/2019 г. на Административен съд – Б., с което е разрешен по същество (с произнасяне по жалбата) спорът за законосъобразността на Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на ОИК – Б.. С решението по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. е разрешен изцяло и спорният предмет – законовият статут на отказа за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Б. на основанието по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, с оглед неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА. Не са били изпълнени, като пречка за произнасянето на ОИК – Б. по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, и предпоставките по чл. 54, ал. 1, т. 4 АПК, с оглед образуваното пред Конституционния съд на Република България (КС) к.д. № 5/2020 г. за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, доколкото и към момента на приключване на устните състезания не е спорно между страните, че КС не е допуснал до разглеждане по същество искането на ВАС от 23.04.2020 г., по което е образувано к.д. № 5/2020 г. Извън изложеното за отсъствието на основания по чл. 146, т. 1-3 АПК, жалбата е неоснователна и на основанията по чл. 146, т. 4 и 5 АПК. Съдебното решение за отмяна на първоначалното Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. е конститутивно и действието му следва да се зачита от всички – чл. 177, ал. 1, изр. 2 АПК – засегнати в действителност от отменения административен акт, независимо дали са били страни по делото или не. Обратното – ограничително действие имат само решенията в съдебно-административния процес, с които са били отхвърлени жалбата или протестът. По отношение на комисията – съдебното решение за отмяна на решението на ОИК – Б. № 300-МИ/20.12.2019 г. е обвързващо със задължение да упражни предоставените й от закона правомощия по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, без да е необходимо повторно сезиране (чл. 173, ал. 2 АПК), и със забрана за издаване на ново решение при същите условия и със същото съдържание на отмененото (чл. 177, ал. 2 АПК). Тази забрана съществува при всяко едно решение на съда, с което се отменя административен акт, като засяга най-вече случаите, когато актът е отменен поради незаконосъобразност на неговото съдържание (порок в смисъла на чл. 146, т. 4 АПК). Задължението за упражняване на правомощията по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА с ново произнасяне от ОИК – Б. - съдебното решение по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. в частта му по чл. 173, ал. 2 АПК – е обвързано от указанията по тълкуването и прилагането на закона в мотивите му, които са задължителни. При повторното упражняване на правомощията по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА комисията е длъжна да съобрази указанията на съда за приложимия материален закон и неговия точен смисъл, въз основа на който установените факти по неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА са квалифицирани като пороци на решението на ОИК – Б. от 20.12.2019 г. Вярно, че съдът не може да предписва съдържанието на административния акт при повторното произнасяне от органа след изпращане на преписката, доколкото прекратяването на пълномощията на кмет предсрочно е в компетентността на съответната ОИК, но указанията на съда по конкретното, не абстрактно, тълкуване и прилагане на относимия към случая материален закон (чл. 42, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 3 ЗМСМА) са задължителни за органа – чл. 173, ал. 2 и чл. 177, ал. 2, изр. 1 АПК. Задължителните указания по чл. 173, ал. 2 АПК са елемент от съдържанието на силата на пресъдено нещо на решението по адм.д. № 1343/2019 г., последица на регулиращото й действие за органа – чл. 177, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 АПК – да не подновява правния спор чрез издаването на акт в противоречие на установителното действие на силата на пресъдено нещо на решението по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд - Б.. Противното – издаването на акт със същото съдържание като отмененото Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на ОИК – Б. (разпоредени същите права и задължения на същите фактически основания), би било само по себе си основание за последицата по чл. 177, ал. 2, изр. 1 АПК. В случая по чл. 42, ал. 3 вр. ал. 1, т. 5 ЗМСМА не може да се говори за оперативна самостоятелност, при която свободата на преценка е запазена област от действието на съдебното решение. Обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. обхващат преценката по законовия статут на отказа за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Б. и фактите по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА като основание по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА – постановеното от съда в производството по адм.д. № 1343/2019 г. следва да се приеме за истина (res judicata pro veritate habetur). Изложените мотиви от съда за материална незаконосъобразност на отказа в Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. – квалификацията на несвоевременно изпълненото задължение по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, по което не се спори, като основание по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на жалбоподателя като кмет на община Б. – следва да бъдат съобразени от комисията при новото произнасяне по чл. 42, ал. 3 вр. ал. 1, т. 5 ЗМСМА. Това задължение за съобразяване с правната преценка на съда е валидно, доколкото комисията е поставена след изпращане на преписката за повторно разглеждане по реда на чл. 42, ал. 3 ЗМСМА в същото положение (при същите факти), при което е било издадено и отмененото от съда Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на ОИК – Б.. Следователно, доколкото към момента на произнасяне с оспореното Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. не са установени други факти извън квалифицираните от съда като пороци на Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. – неизпълнение по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА в едномесечния срок от обявяване на изборния резултат на 04.11.2019 г. за предприемане на действие за прекратяване на търговската дейност като едноличен търговец чрез „заличаване от търговския регистър“ до 04.12.2019 г. (молбата за вписване на заличаването в търговския регистър е от 11.12.2019 г., самото вписване е с дата 17.12.2019 г.), спорът по осъщественото основание на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА е решен. Задължителните указания по тълкуването и прилагането на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА в съдебното решение по адм.д. № 1343/2019 г. на Административен съд – Б. обвързват ОИК – Б., а следващият съд при оспорване на решението при повторното произнасяне по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА е длъжен да ги зачете (С., Ж. Сила на пресъдено нещо в гражданския процес. С.: Сиела, 2007, с. 445-452) – съдът не би могъл да игнорира нито задължителната сила на указанията по чл. 173, ал. 2 АПК, нито санкцията при тяхното несъобразяване от органа по чл. 177, ал. 2 АПК. Затова съображенията за непропорционалност на последиците на оспореното решение на ОИК – Б. от 28.04.2020 г., като несъответствие с целта на закона по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА с оглед закъснялото изпълнение с 13 дни (защитата в хода на устните състезания), не могат да бъдат коментирани, освен при обявяване на приложимия закон за противоконституционен – вторият диспозитив на Решение № 3 от 28.04.2020 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 5/2019 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 12 май 2020 г.; вж. и мотивите на Решение № 4 от 14.05.2020 г. на Конституционния съд по к.д. № 9/2019 г.), доколкото съдебното решение по чл. 173, ал. 2 АПК запазва висящността на административния процес в широк смисъл. Указанията по реда на чл. 173, ал. 2 АПК в мотивите на решението по адм.д. № 1343/2019 г. са в основата на преценката за законосъобразност на оспореното решение и в рамките им са упражнени правомощията от ОИК – Б. при повторното произнасяне по чл. 42, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 3 ЗМСМА. Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. в разпоредителната му част е именно съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на чл. 42, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 3 ЗМСМА спрямо фактите в случая, поради което отсъстват пороци за отмяната му и по чл. 146, т. 4 и 5 АПК. По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, във връзка с чл. 459, ал. 7 и 8 ИК вр. чл. 42, ал. 5 ЗМСМА, съдът Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. Г. Т., с адрес Б., ул. „. В. № 10, срещу Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на О. И. К. – Б. за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на община Б.. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от уведомяване на страните за неговото изготвяне, с връчване на преписи.

21 Май 2020 | 20:40 | Агенция "Фокус"

Съдбата на инж. Румен Томов като кмет на Благоевград, остава неясна (ОБЗОР)

Съдбата на инж. Румен Томов като кмет на Благоевград, остава неясна (ОБЗОР)

Благоевград. Съдбата на отстранения, а след това завърнал се на поста си кмет на Благоевград инж. Румен Томов остава неясна, предстои решение на Административен съд – Благоевград. Днес се проведе поредното заседание по делото, образувано по жалба на Томов срещу решението на Общинската избирателна комисия – Благоевград, с което той бе предсрочно отстранен от поста, който заемаше като кмет на Община Благоевград. В хода по същество жалбоподателят поддържа искането за отмяна на оспореното решение със съображенията, че не е мотивирано и не е пропорционално на закъснението от 13 дни за заличаване на Румен Томов като едноличен търговец в Търговския регистър. Ответникът поддържа в съдебна зала, че решението на Общинската избирателна комисия – Благоевград е в изпълнение на решението на Административен съд – Благоевград по административно дело № 1343 о 2019 г., което е потвърдено от Върховния административен съд по административно дело № 2420 от 2020 г. Съдът изслуша страните и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Пред журналисти адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград, заяви, че с това заседание е бил сложен край на заседанията по делото. „Ще изчакаме да видим какво ще е решението, след което ще мога да коментирам. На този етап единственото, което мога да кажа е, че на проведеното заседание, от името на ОИК – Благоевград защитих произнесеното съдебно решение. Изчакваме съдебния акт“, каза още адв. Бусаров. От своя страна Милана Кривачка, която е адвокат на инж. Румен Томов, посочи, че според нея делото не е трябвало да бъде разглеждано, както днес, така и на 12 май, защото още на 28 април е подала молба за допълване решението на Върховния административен съд. „Не беше уважено това мое искане, което направих и на миналото заседание. За пръв път ми се случва да не бъде уважено едно такова искане. Самото дело е изпратено във Върховния административен съд. А тук се работи с едно копие. Аз смятам, че тези копия не са достатъчно доказателствено средство. Така или иначе преценката е на съда. Ние може да обжалваме ако не ни хареса резултата, така че във всички случаи този акт няма да е последен. Недоволната страна при всички случаи ще обжалва“, подчерта тя. По-рано през деня се състоя и извънредно заседание на Общински съвет – Благоевград, в чиито предварителен дневен ред не бе включена точка, свързана с гласуване дали да се отмени решението за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Благоевград в лицето на зам.-кмета по финанси Ясен Попвасилев. В хода на заседанието групата на БСП в Общинския съвет внесе предложение за включването на такава точка, но след гласуване тя не бе приета. „За“ гласуваха 17 общински съветници, „Против“ - 8, а „Въздържал се“ - 14. Общинският съветник Радослав Тасков заяви, че не вижда смисъл да отменят това свое решение, при положение че Румен Томов си изпълненява функциите като кмет. „Нека изчакаме решението на Административен съд - Благоевград, за да не се получава вакуум в управлението на Общината”, призова Тасков. След днешните две събития – заседанията на Общинския съвет и на Административен съд – Благоевград, все още остава неясен въпросът кой точно е кмет на областния център, след като има решение на Общинския съвет, но след това става ясно, че Административният съд спира решението на Общинската избирателна комисия. Според адв. Кривачка, след като има решение на съда, което е спряло решението на Избирателната комисия, инж. Румен Томов продължава да бъде кмет на Благоевград. „Ако междувременно Конституционният съд допусне за разглеждане нашите искания, то той ще остане кмет и до разглеждането на казуса в съда. Ако от своя страна Конституционният съд определи нормата като непротивоконституционна, инж. Румен Томов ще довърши своя мандат“, допълни тя. Ливия НИНОВА

15 Май 2020 | 16:07 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград  ще се произнесе в срок по делото за предсрочно прекратените пълномощия на Румен Томов като кмет на община Благоевград

Административен съд – Благоевград ще се произнесе в срок по делото за предсрочно прекратените пълномощия на Румен Томов като кмет на община Благоевград

Благоевград. Приключиха заседанията по делото в Административен съд – Благоевград, образувано по жалба на инж. Румен Томов срещу решението на Общинската избирателна комисия за отстраняването му от кметския пост, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В хода по същество жалбоподателят поддържа искането за отмяна на оспореното решение със съображенията, че не е мотивирано и не е пропорционално на закъснението от 13 дни за заличаване на Румен Томов като едноличен търговец в Търговския регистър. Ответникът поддържа в съдебна зала тезата, че решението на Общинската избирателна комисия – Благоевград е в изпълнение на решението на Административен съд – Благоевград по административно дело № 1343 о 2019 г., което е потвърдено от Върховния административен съд по административно дело № 2420 от 2020 г. Съдът изслуша страните и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Пред журналисти адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград, заяви, че с това заседание е бил сложен край на заседанията по делото. „Ще изчакаме да видим какво ще е решението, след което ще мога да коментирам. На този етап единственото, което мога да кажа е, че на проведеното заседание, от името на ОИК – Благоевград защитих произнесеното съдебно решение. Изчакваме съдебния акт“, отбеляза още адв. Бусаров. От своя страна Милана Кривачка, която е адвокат на инж. Румен Томов, посочи, че според нея делото не е трябвало да бъде разглеждано, както днес, така и на 12 май, защото още на 28 април е подала молба за допълване решението на Върховния административен съд. „Не беше уважено това мое искане, което направих и на миналото заседание. За пръв път ми се случва да не бъде уважено едно такова искане. Самото дело е изпратено във Върховния административен съд. А тук се работи с едно копие. Аз смятам, че тези копия не са достатъчно доказателствено средство. Така или иначе преценката е на съда. Ние може да обжалваме ако не ни хареса резултата, така че във всички случаи този акт няма да е последен. Недоволната страна при всички случаи ще обжалва“, подчерта тя. Ливия НИНОВА

15 Май 2020 | 15:46 | Агенция "Фокус"

Съдът в Благоевград ще заседава по казуса с отстранения, а след това завърнал се на поста си кмет на Общината инж. Румен Томов

Съдът в Благоевград ще заседава по казуса с отстранения, а след това завърнал се на поста си кмет на Общината инж. Румен Томов

Благоевград. Съдът в Благоевград ще заседава по казуса с отстранения, а след това завърнал се на поста си кмет на Общината инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Заседанието започва в 14.00 часа. В началото на тази седмица в Административен съд – Благоевград се проведе близо двучасово заседание, в рамките на което бе даден ход по делото. Съдът отхвърли искането на жалбоподателя за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд по допускане на исканията за обявяване на противоконституционността на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет. Съдът остави без уважение и искането на жалбоподателя Румен Томов за спиране на производството по делото до произнасяне на Върховен административен съд по подадена от него молба за допълване на решение по административно дело № 2420/2020 г. на ВАС, с което е потвърдено решението на Административен съд – Благоевград по адм. дело № 1343/2019 г. Делото бе отложено по искане на жалбоподателя за събиране на доказателства, съобщи веднага след заседанието адв. Мартин Бусаров, който е председател на ОИК – Благоевград. „Бяха направени доказателствени искания. Част от тях, на представителя на жалбоподателя, бяха отхвърлени. Бе направено искане за събиране на писмени доказателства, поради което делото бе отложено за петък. Тогава отново ще сме в съдебната зала, където предполагам, че представителя на жалбоподателя ще представи доказателства, които ще бъдат преценявани по съществото на спора“, каза още адв. Мартин Бусаров. В 09.30 часа в Благоевград ще се проведе и сесия на Общински съвет – Благоевград, в предварителния дневен ред на която няма включена точка, свързана с по-рано взетото решение временно изпълняващ длъжността кмет на Благоевград да бъде зам.-кметът Ясен Попвасилев. Това от своя страна поражда редица въпроси, един от които е свързан с това кой всъщност управлява общината и на какво правно основание. Самият Румен Томов на специална пресконференция в понеделник, заявявайки че има да подписа важни документи за 12 млн. лв. отбеляза следното: „Сега в момента, евентуално, на база на това, за мен не обмислено решение на Общински съвет – Благоевград, аз в момента имам да разписвам с мой подпис документи за 12 млн. лв. Съответно аз ще ги разпиша, защото съм кметът, който трябва да осъществява тези функции. Но имайки предвид, че някой в тази схема от 12 млн. лв., свързано с договори и т.н. като нищо може да прояви претенции в съда ако нещо не му е изгодно. Иди доказвай после в съда кой е реално изпълняващия кмет и кой какво може да прави“. Общественият интерес, около казусът с Румен Томов е голям, а най-важният въпрос, според жителите е след като има решение на Върховния административен съд, то как така по-нисшата инстанция спира изпълнението му и означава ли това, че все пак може да няма местни избори. Адвокати, с които разговаряхме посочиха, че като цяло случаят може да бъде определен като правен прецедент. Все пак според тях няма опция в Благоевград да няма нови избори, а това, което се прави в момента е отлагане на тяхното провеждане във времето. Първоначалната теория бе, че нов кмет в Благоевград ще се избира още в края на юни, но след откриването на „вратички в закона“ по-реалистично звучи това да се случи чак през есента. А какво решение ще вземе Административен съд - Благоевград на днешното си заседание – ще разберем след около 14 дни. Припомняме, че до този сложен юридически казус се стигна след като бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов сезира Общинска избирателна комисия – Благоевград, твърдейки че Румен Томов не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок, с което е допуснал нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. По-късно чрез доказателствени материали това бе доказано, което стана и основание за произнасяне на решения от Административен съд – Благоевград и Върховният административен съд, заради които Румен Томов бе отстранен предсрочно от кметския пост и то около половина година след встъпването му в длъжност. Ливия НИНОВА

15 Май 2020 | 07:38 | Агенция "Фокус"

Казусът с отстранения, а след това завърнал се на поста кмет на Благоевград инж. Румен Томов продължава да се заплита (ОБЗОР)

Казусът с отстранения, а след това завърнал се на поста кмет на Благоевград инж. Румен Томов продължава да се заплита (ОБЗОР)

Благоевград. Казусът с отстранения, а след това завърнал се на поста кмет на Благоевград инж. Румен Томов продължава да се заплита. Днес в Административен съд – Благоевград бе даден ход на делото, образовано по негова жалба срещу решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което на 28 април пълномощията му бяха прекратени. По време на заседанието, продължило почти два часа, съдът е отхвърлил искането на инж. Румен Томов за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд по допускане на исканията за обявяване на противоконституционността на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет. Съдът е оставил без уважение и искането на жалбоподателя Румен Томов за спиране на производството по делото до произнасяне на Върховен административен съд по подадена от него молба за допълване на решение по административно дело № 2420/2020 г. на ВАС, с което е потвърдено решението на Административен съд – Благоевград по адм. дело № 1343/2019 г. Делото е отложено по искане на жалбоподателя за събиране на доказателства, съобщи пред журналисти адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград. „ Какво мога да коментирам - делото е с даден ход. Бяха направени доказателствени искания, част от тях бяха отхвърлени на представителя на жалбоподателя. Към този момент, както ще се убедите от протокола, когато бъде публикуван, бе направено искане за събиране на писмени доказателства, поради което бе отложено за петък в 14.00 часа”, каза още адв. Бусаров. Припомняме, че преди дни благоевградският съд излезе с определение, според което решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе спряно. На 7 май, поради нередовно призоваване на жалбоподателя делото не се състоя. Въпреки това председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград адвокат Мартин Бусаров представи изисканите от съда документи от ОИК, включително и други, по чието приемане като доказателства по делото съдът ще се произнесе в редовно съдебно заседание. Казусът „Томов“ се превърна в истински правен прецедент, защото по него има решение на Върховен административен съд заради което Общинската избирателна комисия се събра на свое заседание и прекрати пълномощията на инж. Румен Томов, избран за кмет на Благоевград. Два дни след решението на ОИК – Благоевград, което бе взето на 28 април, Общински съвет – Благоевград се събра на извънредно заседание, на което за в.и.д кмет на Благоевград бе избран финансистът Ясен Попвасилев. След несъстоялото се дело на 7 май Румен Томов отново се върна в кметски кабинет и към момента той продължава да изпълнява длъжността си, въпреки че самият той на пресконференция, състояла се вчера заяви, че ситуацията е доста сложна, трябва да подписва документи за 12 млн. лв., които обаче могат да бъдат оспорени в съда с мотива, че не е ясно кой точно е кмет на Общината, защото Общински съвет – Благоевград вече е назначил временно изпълняващ длъжността кмет. Според адвокатът на Румен Томов, Милана Кривачка реалистичния срок за решаването на казуса с отстраненият, а след това завърнал се в кабинета си кмет на Благоевград,e 2 месеца. Междувременно в петък предстои извънредна сесия на Общински съвет – Благоевград, в чиито предварителен дневен ред са включени 27 точки, но нито една от тях не е свързана с отмяна решението за назначаване в.и.д кмет на Благоевград. До този заплетен юридически казус, в който по-нисшата инстанция, каквато е Административен съд – Благоевград, спира решението на по-висшата – Върховен административен съд, се стигна след жалба до Общинска избирателна комисия – Благоевград, подадена от бившият кмет на областния център д-р Атанас Камбитов. Тогава той откри нарушение на член от чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според д-р Камбитов, инж. Румен Томов не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок, поради което следва правата му да бъдат прекратени. С такива решения по-рано излязоха и Административен съд – Благоевград, но с друг съдя по делото, а след това и Върховният административен съд. Отново на пресконференцията, която се състоя на 12 май, инж. Румен Томов заяви, че в духа на Закона за местното самоуправление и местната администрация той не би трябвало да има фирма. „Аз продължавам да твърдя, въпреки тълкованието на ВАС, че нямам конфликт на интереси в моите действия като кмет. ВАС отсъди разнопосочно. Това се отнася не само за мен, но и за колегите в моето положение“, каза още инж. Томов. Ливия НИНОВА

12 Май 2020 | 17:15 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград отхвърли искането на инж. Румен Томов за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд

Административен съд – Благоевград отхвърли искането на инж. Румен Томов за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд

Благоевград. Административен съд – Благоевград отхвърли искането на инж. Румен Томов за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд по допускане на исканията за обявяване на противоконституционността на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет. Това съобщиха за Радио „Фокус“ - Пирин от Административен съд – Благоевград. Съдът остави без уважение и искането на жалбоподателя Румен Томов за спиране на производството по делото до произнасяне на Върховен административен съд по подадена от него молба за допълване на решение по административно дело № 2420/2020 г. на ВАС, с което е потвърдено решението на Административен съд – Благоевград по адм. дело № 1343/2019 г. Делото е отложено по искане на жалбоподателя за събиране на доказателства. Следващото заседание е насрочено за 15 май от 14:00 часа. Ливия НИНОВА

12 Май 2020 | 17:06 | Агенция "Фокус"

Адв. Мартин Бусаров, ОИК - Благоевград: Административния съд даде ход на делото, образувано по жалбата на Румен Томов

Адв. Мартин Бусаров, ОИК - Благоевград: Административния съд даде ход на делото, образувано по жалбата на Румен Томов

Благоевград. Административния съд даде ход на делото, образувано по жалбата на Румен Томов. Това каза пред журналисти адв. Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия - Благоевград, предаде репортер на Радио "Фокус" - Пирин. "Преди малко приключи доста дълго заседание, на което бе даден ход на делото, което г-н Томов, като жалбоподател, заведе срещу решението на Общинска избирателна комисия - Благоевград, което решение предсрочно прекратихме неговите пълномощия. Какво мога да коментирам - делото е с даден ход. Бяха направени доказателствени искания, част от тях бяха отхвърлени на представителя на жалбоподателя. Към този момент, както ще се убедите от протокола, когато бъде публикуван, бе направено искане за събиране на писмени доказателства, поради което бе отложено за петък в 14.00 часа", каза още адв. Бусаров. Тоя обясни, че само след три дни отново ще бъдат в съдебната зала, където предполага, че представителят на жалбоподателя ще представи събраниете писмени доказателства, които да бъдат преценявани по съществото на спора. Ливия НИНОВА

12 Май 2020 | 16:08 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград ще заседава по жалбата на Румен Томов против решението на общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията му като кмет

Административен съд – Благоевград ще заседава по жалбата на Румен Томов против решението на общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията му като кмет

Благоевград. Административен съд – Благоевград ще заседава по жалбата на Румен Томов против решението на общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията му като кмет, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Заседанието е насрочено за 14.00 часа. То няма да бъде отворено за медии и граждани заради въведените епидемиологични мерки, предвид усложнената обстановка около COVID – 19. Днес се очаква да стане ясно дали съдът ще даде ход по делото, образувано след жалбата на Румен Томов или ще го спре до решаване на казуса в Конституционния съд. Преди дни благоевградският съд излезе с определение, според което решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе спряно. На 7 май, поради нередовно призоваване на жалбоподателя делото, което бе отложено за днес, не се състоя. Въпреки това председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград адвокат Мартин Бусаров представи изисканите от съда документи от ОИК, включително и други, по чието приемане като доказателства по делото съдът ще се произнесе в редовно съдебно заседание. Казусът „Томов“ се превърна в истински правен прецедент, защото по него има решение на Върховен административен съд заради което Общинската избирателна комисия се събра на свое заседание и прекрати пълномощията на инж. Румен Томов, избран за кмет на Благоевград. Два дни след решението на ОИК – Благоевград, което бе взето на 28 април, Общински съвет – Благоевград проведе извънредно заседание, на което за в.и.д кмет на Благоевград бе избран финансистът Ясен Попвасилев. След несъстоялото се дело на 7 май Румен Томов отново се върна в кметски кабинет и към момента той продължава да изпълнява длъжността си, въпреки че самият той на пресконференция, състояла се вчера заяви, че ситуацията е доста сложна, трябва да подписва документи за 12 млн. лв., които обаче могат да бъдат оспорени в съда с мотива, че не е ясно кой точно е кмет на Общината, защото Общински съвет – Благоевград вече е назначил временно изпълняващ длъжността кмет. Според адвокатът на Румен Томов, Милана Кривачка реалистичния срок за решаването на казуса с отстраненият, а след това завърнал се в кабинета си кмет на Благоевград, е 2 месеца. Междувременно в петък предстой извънредна сесия на Общински съвет – Благоевград, в чиито предварителен дневен ред са включени 27 точки, но нито една от тях не е свързана с отмяна решението за назначаване в.и.д кмет на Благоевград. Припомняме, че до този правен прецедент, в който по-нисшата инстанция, каквато е Административен съд – Благоевград, спира решението на по-висшата – Върховен административен съд, се стигна след жалба до Общинска избирателна комисия – Благоевград, подадена от бившият кмет на Благоевград д-р Атанас Камбитов. Тогава той откри нарушение на член от чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според д-р Камбитов, инж. Румен Томов не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок, поради което следва правата му да бъдат прекратени. С такива решения по-рано излязоха и Административен съд – Благоевград, но с друг съдя по делото, а след това и Върховният административен съд. Отново на пресконференцията, която се състоя на 12 май, инж. Румен Томов заяви, че в духа на Закона за местното самоуправление и местната администрация той не би трябвало да има фирма. „Аз продължавам да твърдя, въпреки тълкованието на ВАС, че нямам конфликт на интереси в моите действия като кмет. ВАС отсъди разнопосочно. Това се отнася не само за мен, но и за колегите в моето положение“, каза още инж. Томов. Ливия НИНОВА

12 Май 2020 | 12:32 | Агенция "Фокус"

Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив: В момента сме свидетели на една тиха революция в образователната система

Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив: В момента сме свидетели на една тиха революция в образователната система

Пловдив. В момента сме свидетели на една тиха революция в образователната система. Това каза в интервю за Радио „Фокус“- Пловдив зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. „Това, което виждам в Пловдив е един положителен модел и ако запазим тази тенденция и продължим с реформите и когато децата се върнат в класните стаи, само след няколко години ще имаме една много по-съвременна образователна система – по-близо до технологиите и много по-адекватна на икономиката“, добави Стефан Стоянов. Според зам.-кмета досега е имало една голяма дупка между системата и децата-учениците са били по-технологично подготвени от учителите. В момента вече много се сближават двете позиции. „Това трябва да се използва, за да се гради доверие между страните, тъй като технологията вече не е чужда. Вече имаме съвсем различни резултати и отношение към технологиите, вече има осъзната нужда от това - платформите работят, апликациите вършат работа“, каза още Стефан Стоянов. "Това, че се наложи да затворим училищата заради извънредното положение даде един много бърз тласък за използването на информационните технологии, които много помагат на учебния процес", смята още зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов. По думите му училищата в Пловдив през последните 4 години хвърлиха много усилия за дигиталното обучение. Сега вече над 96 % от децата имат устройства в къщи и лесно боравят с тях. Като цяло системата е положително настроена към това обучение - и преподавателите, и учениците. В онлайн обучението много трудно някой може да не си свърши работата, споделят преподавателите. „Най-радващата новина е, че по-голямата част от учителите вече предпочитат по-съвременния начин на преподаване, т.н проектно-базираното обучение, а не четенето на лекции в час“, каза още Стефан Стоянов. Създава се базова дигитална култура, която е все по необходима. Тук отново е важна ролята на учителя с начина на преподаване. Ако децата са ангажирани да правят видео конферентна връзка, ако имат ясен график със задачи, които се задават от учителя и се правят контролни срещи за резултати и анализи, всичко това не е натоварващо и е доста по-приемливо за учениците. Стефан Стоянов разказа още, че през последните два месеца е имало завишен интерес към училищата в Пловдив. Групата от сертифицирани учители помага на всеки, който има нужда от това. Учителите в тази група са създали много съдържание под формата на видео уроци, насоки и други, така че да може да се ползва от всеки. Те работят в отбор и гледат да си помагат, което е чудесно, добави Стефан Стоянов. Цветана ТОНЧЕВА

12 Май 2020 | 11:11 | Агенция "Фокус"

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“: При постъпване на пациентката от с. Осина в болницата й е направен бърз тест за коронавирус - отрицателен, тя е изписана без данни за вирусана инфекция

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“: При постъпване на пациентката от с. Осина в болницата й е направен бърз тест за коронавирус - отрицателен, тя е изписана без данни за вирусана инфекция

София. При постъпване на пациентката от с. Осина в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" й е направен бърз тест за коронавирус, който е отрицателен. Жената е изписана в стабилизирано състояние без данни за каквато и да е вирусна инфекция. Това се казва в становище на УМБАЛ "Св. Иван Рилски", изпратено до министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор и директора на РЗИ-Благоевград, във връзка с твърденията на последния за произхода на заразата в с. Осина. "Това е и нашата официална позиция по случая", уточняват от лечебното заведение. "Във връзка с изнесената информация от РЗИ-Благоевград, че първоизточник на заразата в село Осина, е пациентка, която се е лекувала в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, бихме искали да внесем следните разяснения по случая: Хронология: 4.04.2020 г. Пациентката А.Л. постъпва в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за уточняване на състоянието й по повод лабораторни данни за левкемия. Преди това жената се е лекувала от карцином на матката в МБАЛ „Унихоспитал“ – Панагюрище, където й е провеждана химио и лъчетарапия. При постъпването на пациентката е направен бърз тест за коронавирус (задължително условия за прием на пациенти в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, въведено със заповед на директора от 27.03.2020 г.). Тестът е отрицателен. С цел уточняване на състоянието на А.Л. е направен скенер на цяло тяло, който е установил данни за авансирало основно заболяване (карцином на матката), лимфни възли по цялото тяло и абсцес в областта на малкия таз. Няма данни за пневмония или изменения, които биха могли да се дължат на COVID-19, в белите дробове. На пациентката са направени няколко кръвопреливания и е назначена подходяща антибиотична терапия. 16.04.2020 г. Жената е изписана в стабилизирано състояние без данни за каквато и да е вирусна инфекция. Това става ДВА ДНИ ПРЕДИ ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ НА КОРОНАВИРУС В УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“. 18.04.2020 г. В Отделението по хематология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е диагностициран пациент, който е положителен за коронавирус. Веднага са тествани (с ПСР тест) всички пациенти, които в момента са на лечение в отделението, както и целият медицински персонал. Съставен е списък (с имена и контакти) на всички пациенти (над 400), които са преминали през отделението в периода 3-18 април (заразеният пациент е постъпил на 3 април). Този списък (с имена и контакти) е предаден на РЗИ. Отделно лекарите в отделението лично са прозвънили всеки един от тези над 400 пациенти и са го предупредили, че е възможно да е бил в контакт със заразен болен", се посочва в становището. От болницата подчертават, че А.Л. никога не е била лекувана в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с или от коронавирус и докато е била в лечебното заведение жената не е била носител на COVID-19 – нещо, което се потвърждава както от отрицателния тест, така и от изследването със скенер, на което е била подложена, като пациентката е починала без при нея да бъде доказана коронавирусна инфекция (няма нито един тест, който да доказва това – по думите на кмета на с. Осина Славчо Хаджиев). "На базата на изнесените факти УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ категорично настоява: - За незабавно извинение от страна на РЗИ-Благоевград и лично на нейния директор д-р Калоян Калоянов, който без да има неоспорими данни си позволи да петни името на една от най-уважаваните болници в България. - Опровержение от Д-р Калоян Калоянов, директор на РЗИ-Благоевград, на изнесената от него информация. (В интервюто си от тази сутрин пред журналиста Виктор Николаев от Нова телевизия, той изнесе неверни данни за това, че А.Л. е лекувана в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ от коронавирус и изписана с тази диагноза)", отбелязват от лечебното заведение. "Използваме случая да зададем и някои, според нас, резонни въпроси: - Къде беше РЗИ-Благоевград при установяването на първите случаи на заразени в село Осина? - Защо РЗИ-Благоевград допусна разрастването на заразата? - Защо, въпреки настояването и многократните предупреждения на кмета на селото Славчо Хаджиев, то не е било изолирано? При положение, че на територията му живеят 650 човека – гъстота, която предполага бързо разпространение на инфекцията? - Защо, въпреки че РЗИ-Благоевград е разполагало с информация, че А. Л. е била в контакт със заразен с коронавирус пациент, тя не е тествана – нито тогава, нито в последствие? - Защо още тогава не е била карантинирана? - Бяха ли проучени всички възможни източници на заразата в селото или УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ беше „удобният отговор“?", се казва в становището. "В заключение бихме искали да заявим, че категорично отхвърляме каквито и да е обвинения към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за разпространение на заразата от COVID-19. Лечебното заведение е едно от най-авторитетните в България. 30 750 пациенти се лекуват в него годишно, като 65% от тях са от провинцията. Още от самото начало на епидемията с COVID-19 l УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се вземат всички необходими мерки. Преди да постъпят при нас, всички пациенти се тестват с бърз тест за инфекцията и минават пред щателен преглед. Тези от тях, които покажат симптоми на вирусно заболяване или резултатът им от бързия тест буди съмнение, се тестват повторно и с ПСР тест. На територията на болницата функционира една от малкото акредитирани ПСР лаборатории в страната, което ни дава възможност при съмнение за болен от COVID-19 това бързо да се потвърди или отхвърли в рамките на четири часа. Отделно, благодарение на собствената ПСР лаборатория, всяка седмица в лечебното заведение се извършва тестване на персонала. Целият екип на здравното заведение е снабден с необходимите предпазни средства, а на територията на болницата по няколко пъти на ден се извършва щателна дезинфекция", заявяват от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

11 Май 2020 | 15:54 | Агенция "Фокус"

В Пловдив стартира кампания за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация

В Пловдив стартира кампания за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация

Пловдив. В Пловдив стартира кампания под надслов „Трафикът на хора съществува“, която има за цел да предпази хората от трудова експлоатация. Това съобщиха за Радио "Фокус"- Пловдив от Местната комисия за борба с трафика на хора, която се присъединява към инициативата на Националната комисия за борба с трафика на хора. Кампанията се подкрепя и от БЧК-Пловдив. Вследствие на пандемията от COVID-19 нараства безработицата и се създават реални предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. Кампанията цели да се повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за превръщането в жертва на подобно престъпление. Местната комисия за борба с трафика на хора и БЧК-Пловдив обединяват усилията си и планират разпространението на превантивни материали по проблема в онлайн пространството, за да достигнат до по-голям брой уязвими групи. Организаторите призовават да бъдем изключително внимателни, особено когато заминаваме да работим извън България.Всеки от нас трябва да се информира подробно за всяка една стъпка преди да вземе окончателно решение. От комисията дсъветват всеки от нас да си зададе следните въпроси: Отнемат ли ти се личните ти документи, нает си, без да си наясно къде отиваш, плащат ли ти малко или връщаш дълг,работиш ли без договор, казват ли ти как да се държиш, страхуваш ли се, тормозят ли те, липсват ли ти достатъчно храна, прилични работни дрехи, здравни грижи, почивка или сън. Ако отговориш с „Да“ на един или повече от тези въпроси, ти си в риск! Защото трафикът на хора съществува! Ако се окажете в подобна ситуация, се свържете с българското посолство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията – дори на нямате документи. Вие вероятно сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви окажат помощ.

11 Май 2020 | 14:18 | Агенция "Фокус"

Община Пловдив изпрати уведомително писмо до културните институции за отварянето им за посещения от днес

Община Пловдив изпрати уведомително писмо до културните институции за отварянето им за посещения от днес

Пловдив. Община Пловдив изпрати уведомително писмо до културните институции за отварянето им за посещения от днес, съобщиха за Радио "Фокус"- Пловдив от пресцентъра на общината. Във връзка със Заповед № РД-01-256/11.05.2020 на Министъра на здравеопазването, заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов изпрати уведомително писмо до културните институти на територията на Пловдив РАМ, РЕМ, РИМ, РПНМ, ГХГ, НБ „Иван Вазов“ и ОИ „Старинен Пловдив“. С писмото, институциите бяха уведомени, че считано от днес , 11 май и в изпълнение на заповедта, се разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки. Допускат се и посещения на кина, като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.

11 Май 2020 | 14:07 | Агенция "Фокус"

Инж. Румен Томов, кмет на Благоевград: Пожарът в Дома за стари хора в кв. "Струмско" е възникнал от зарядно

Инж. Румен Томов, кмет на Благоевград: Пожарът в Дома за стари хора в кв. "Струмско" е възникнал от зарядно

Благоевград. Пожарът в Дома за стари хора в кв. "Струмско" е възникнал от зарядно на човек в 311 стая. Това каза на пресконференция кметът на Благоевград инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио "Фокус" - Пирин. "Благодарение на служители и граждани всички са били евакуирани навреме. Човекът от стаята, в която е възникнал пожара, е с леки изгаряния. Транспортиран е с екип на Спешна помощ до МБАЛ - Благоевград. Направихме дезинфекция преди да влязат за оглед Прокуратурата и полицията. После ще има още една дезинфекция", каза още инж. Томов. Той добави, че към момента потребителите на дома са в двора. "Подсигурена е храна и вода. Общинска фирма "Биострой" вече е на място и ще почистят частите, засегнати от пожара", добави инж. Томов. Кметът на Благоевград уточни, че предстой оглед, който да установи какви точно са щетите. "Към момента това, което знаем е, че стая и санитарен възел ще трябва да бъдат спешно ремонтирани, както и ел. табла. Имаме организация за пускане на водата и електричеството. След това правим още едно дезинфекциране и хората ще бъдат върнати по стаите. После ще се дезинфекцират двора и пейките", отбеляза той. Инж. Томов заяви, че покрива не е пострадал. "Днес до края на деня хората трябва да бъдат върнати по стаите. Имаме един човек с коронавирус от дома. Той безпрепятствено също ще бъде върнат в отделна стая", коментира кметът на Благоевград. Инж. Томов отбеляза, ще ще бъдат взети още около 40 проби на потребители и персонал, както и на служител на Община Благоевград, който е бил контактен със заразения човек. На база получените резултати ще се преценява дали да бъдат предприети допълнителни мерки в Дома за стари хора в кв. "Струмско" в Благоевград. Ливия НИНОВА

11 Май 2020 | 14:01 | Агенция "Фокус"

Главен комисар Николай Николов:12 пожарникари ще бъдат поставени под карантина в сградата на РС "ПБЗН" - Благоевград

Главен комисар Николай Николов:12 пожарникари ще бъдат поставени под карантина в сградата на РС "ПБЗН" - Благоевград

Благоевград. Току-що разговарях с директора на благоевградската пожарна инж. Георги Пармаков, преди това и с ръководството на нашия Медицински институт, как да процедираме с пожарникарите, гасили пожара в Дома за стари хора в кв. "Струмско" заради потребителя с COVID 19. Това каза пред журналисти главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението", предаде репортер на Радио "Фокус" - Пирин. "Вариантите са два. Единият е да бъдат карантинирани за 3-4 дни и след това да бъдат тествани, за да видим какъв е здравният статус. Другият вариант е пак на 3-4 ден тест, но да останат в службата тези дни, така че да не притесняват техните семейства и най-вероятно вторият вариант ще бъде взет като решение. За 12 човека става дума, тези, които са влизали вътре", каза още гл. ком. Николов. Ливия НИНОВА

11 Май 2020 | 13:05 | Агенция "Фокус"

Над 500 домакинства ще обхване националното представително проучване в Пловдив за COVID-19, което ще продължи до 15 юни

Над 500 домакинства ще обхване националното представително проучване в Пловдив за COVID-19, което ще продължи до 15 юни

Пловдив. Над 500 домакинства ще обхване националното представително проучване в Пловдив за COVID-19, което ще пордължи до 15 юни. Това съобщи за Радио "Фокус"- Пловдив областният управител Дани Каназирева, след проведена работна среща. В Областната администрация днес се проведе първото заседание на работната група за националното представително проучване в Пловдив за COVID-19. Етапите на провеждането на единственото представителното проучване за страната за Ковид-19 бяха определени по време на заседанието на работната група за изследването. На срещата присъстваха областният управител Дани Каназирева, главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, д-р Савина Стоицова от НЦЗПБ, проф. Карен Джамбазов –изпълнителен директор на УМБАЛ “Свети Георги“, проф. Мариана Мурджева –ректор на МУ, доц. Мария Атанасова, завеждащ на лабораторията по имунология, д-р Сийка Димчева от РЗИ -секретар на комисията, проф. Йорданка Стоилова и проф. Ани Кеворкян от Катедра “Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации” на Медицинския университет. „Изчистени са етапите на провеждането на проучването, включително беше прието и предложението за тестовете, които ще бъдат правени. Хората, които ще се включат в проучването, ще попълнят анкетни карти и документ за информирано съгласие. Графикът за вземане на проби ще се съгласува с гражданите по телефона. Още утре, до края на деня, за одобрение в Етичната комисия на Медицинския университет ще бъдат внесени всички нужни документи“, обясни още областният управител. Тя допълни, че проучването ще бъде направено по всички критерии на СЗО, а подборът на хората ще бъде направен на абсолютно случаен принцип. Работата по проучването ще обхване над 500 адреса на домакинства. „Методиката на проучването е много подробна и сложна. Дизайнът отговоря на всички изисквания на СЗО. Точките в 6-те района на Пловдив вече са определени от програмата така, че да има равномерно представителство на целия град“, заяви доц. Ангел Кунчев. За доставяне на тестовете е избрана немска фирма. По метода ELISA кръвните проби на участващите в представителното проучване ще се изследват в лабораторията на МУ и болница „Свети Георги“ „С ELISA се доказва наличието на антитела, като те дават различен тип информация за имунния отговор на организма срещу коронавирус", уточни проф. Мурджева. Изследването ще даде картината в Пловдив – колко хора са се срещнали с вируса и дали вече са преболедували, или са носители на заразата. Половината от тестовете са налични, а останалите ще бъдат доставени поетапно в рамките на следващите 14 дни, каза още главният здравен инспектор. „Всеки един, който вземе участие, ще получи резултатите си. Не е задължително участието на всички членове на домакинствата, фокусираме се върху пълнолетни лица“, обясни от своя страна и д-р Стоицова. „Пробонабирането ще бъде извършено в ДКЦ-то на УМБАЛ „Свети Георги“, а в квартал Столипиново то ще се провежда от мобилен екип на РЗИ. Определени са и доброволците от МУ, които ще в екипите.Ще се правят по максимален брой проби на ден, така че да приключим в рамките на определения за проучването със заповед на здравния министър срок, който е 15 юни. Апелирам към хората наистина да ни помогнат да направим това представително проучване и да се доверят на екипите, които ще го извършват“, каза още Дани Каназирева. Цветана ТОНЧЕВА

11 Май 2020 | 12:49 | Агенция "Фокус"

Дружество на пловдивските художници организира онлайн търг на картини в помощ на лечението на Пенка Калинкова

Дружество на пловдивските художници организира онлайн търг на картини в помощ на лечението на Пенка Калинкова

Пловдив. Дружество на пловдивските художници организира онлайн търг на картини в помощ на лечението на Пенка Калинкова, съобщиха за Радио "Фокус"- Пловдив от пресцентъра на общината. Дружество на пловдивските художници призовава своите членове да се включат в търг-продажба в помощ на Пенка Калинкова във връзка с нейното възстановяване и рехабилитация, след тежка операция за отстраняване на тумор в мозъка. Всеки автор, който желае да си включи в търга, трябва да подбере своя картина, да я снима с добра резолюция и да я изпрати на имейла на Дружество на пловдивските художници dph@plovdivartdph.eu, заедно със своето име, наименование на творбата, размер, материал и цена /по-достъпна и възможна/. Изпратените творби ще бъдат качени на страницата на Дружество на пловдивските художници във Фейсбук. При евентуална откупка художниците, изпратили снимки на своите картини, трябва да имат готовност да донесат произведенията си в офиса на ДПХ на бул. „Княз Александър Батенберг“ 27, а купувачът ще преведе сумата директно на сметката на г-жа Калинкова и срещу платежното нареждане от банката ще си получи картината. За момента, имайки предвид ограниченията във връзка с Covid 19, това е най-подходящата форма за помощ и съдействие. Творбите се събират на имейла на Дружество на пловдивските художници от понеделник – 11.05.2020г. до четвъртък – 14.05.2020г. От 15.05.2020г. картините ще бъдат представени на Фейсбук страницата на Дружеството. При покупка на картина трябва да бъде отбелязано под поста името на купувача, който желае да я притежава. „Предварително благодарим на всички, които ще се включат в благотворителната инициатива, за да подпомогнем един достоен човек и изтъкнат пловдивски общественик, когото обичаме - Пенка Калинкова. Тя винаги е била съпричастна и активна в културния живот на Пловдив, присъствала е на културните събития на Дружество на пловдивските художници и е писала прекрасни отзиви за тях“, сподели Снежана Фурнаджиева – председател на Дружество на пловдивските художници. Целта на тази кампания е да събере средствата за направените до момента медицински разходи и за предстоящите услуги на рехабилитатор и личен помощник на Пенка Калинкова. „Майка ми е неподвижна на легло и има нужда от помощ за всички ежедневни дейности. Моля ви, помогнете в тази трудна ситуация. Моля ви, споделете кампанията! Благодаря!“ написа преди дни синът на обичаната пловдивска общественичка.

11 Май 2020 | 12:39 | Агенция "Фокус"

Д-р Калоян Калоянов, РЗИ - Благоевград: Поетапно ще бъде извършена пълна дезинфекция на Дома за стари хора в квартал "Струмско"

Д-р Калоян Калоянов, РЗИ - Благоевград: Поетапно ще бъде извършена пълна дезинфекция на Дома за стари хора в квартал "Струмско"

Благоевград. Поетапно ще бъде извършена пълна дезинфекция на Дома за стари хора в квартал "Струмско". Това каза пред журналисти директорът на РЗИ - Благоевград Калоян Калоянов. "Първо ще бъдат дезинфекцирани пожарните автомобили, след това на стълбищата, коридорите, общите части и стаите", каза още Калоянов. Той уточни, че за момента в дома има само един потвърден случай на COVID-19. "До сега са взети 70 проби от потребителите и персонала, следобед ще бъдат взети и останалите до 120", подчерта той. Ливия НИНОВА

11 Май 2020 | 12:37 | Агенция "Фокус"

Само 31 от общо 2800 педагози в Пловдив не осъществяват дистанционно обучение

Само 31 от общо 2800 педагози в Пловдив не осъществяват дистанционно обучение

Пловдив. От 2800 броя педагози в Пловдив 2532 имат активен акаунт в Google G-Suite for Education, а 990 - в Microsoft Office 365. Това съобщи за Радио "Фокус"- Пловдив зам.-кметът Стефан Стоянов. Някои са регистрирани и в други платформи или използват ресурси от различни източници - Shkolo.bg, АдминПлюс, ZOOM, Skype, Viber, Khan academy, Envision play, Liveworsheets, daskal, Geogebra, Уча се и др. Само 31 учители от общо 14 училища не осъществяват дистанционно обучение. Дистанционното обучение се провежда по различни начини, като симулирането на реален урок в реално време чрез видео връзка е по-малко използваният начин. Той се прилага от 1813 учители. По-големият брой учители (2298) предпочитат да възлагат задачи преди провеждането на часа и резултатите да се обсъдят по-късно или по време на часа. Като цяло учителите се възползват и от двата варианта на провеждане на дистанционно обучение. По-голямата част от учителите (2606) преподават нов материал, като за целта използват служебни и лични персонални устройства. 1362 персонални устройства са осигурени от училищата, като в 9 от училищата на всички учители са предоставени служебни устройства. Само едно училище не е осигурило на нито един учител служебен лаптоп или таблет (СУ „Симон Боливар“). 1456 учители ползват личните си устройства, защото не разполагат със служебни и само 4 учители не разполагат нито със служебно, нито с лично устройство. 24 617 ученици имат активен акаунт в Google G-Suite for Education, 10 948 в Microsoft Office 365, а 4913 разполагат с активни акаунти в други платформи. Обичайно в училищата, които ползват и двете платформи, учениците имат активни акаунти и в двете платформи. Почти всички ученици (30 644), разполагат с лични устройства, които да използват за осъществяване на дистанционно обучение, а учениците, които не разполагат с такива устройства (2305) са от училищата, в които има концентрация на ученици от етническите малцинства или са в началния курс. На територията на град Пловдив има 52 общински училища. От тях 4 са начални, 22 – основни училища, 1 Обединено училище, 18 СУ (средни училища), 5 профилирани гимназии (3 езикови, математическа и хуманитарна) и 2 професионални гимназии. Общият брой на учениците в общинските училища е 33 303, в това число и подготвителните групи в училищата. Броят на паралелките и групите е 1417. Подготвителните групи са 33 с 660 деца. Броят само на паралелките с ученици от I до VII клас е 1384. При допитване сред училищата за броя на паралелките и групите, с които се осъществява дистанционно обучение, те посочват общия брой от 1400 групи и паралелки, като в това число са включени и част от подготвителните групи, в които учителите оказват подкрепа. Създадени са 8907 виртуални класни стаи към края на Април, като от тях 7789 са активните виртуални класни стаи в Google G-Suite for Education, а 976 са в Microsoft Office 365. Три от училищата, които използват и двете платформи, приоритетно залагат на Microsoft Office 365, а другите три отдават предпочитанията си на Google G-Suite for Education. 25 училища имат над 100 виртуални класни стаи, като най-голям е броят в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 900. Цветана ТОНЧЕВА

11 Май 2020 | 12:32 | Агенция "Фокус"

Бисер Михайлов, Областен управител на Благоевград: Един човек е леко пострадал при пожара в Дома за стари хора в квартал "Струмско"

Бисер Михайлов, Областен управител на Благоевград: Един човек е леко пострадал при пожара в Дома за стари хора в квартал "Струмско"

Благоевград. Един човек е леко пострадал при пожара в Дома за стари хора в квартал "Струмско". Това каза пред журналисти областният управител на Благоевград и председател на Областния кризисен щаб за борба с COVID - 19 Бисер Михайлов, предаде репортер на Радио "Фокус" - Пирин. "Набелязани са мерките, които предстои да бъдат предприети за възстановяване нормалната дейност на дома. Чакаме сигнал от директора на РДПБ - Благоевград, че пожарът е потушен напълно. Ще бъде извършена пълна дезинфекция, след което хората ще бъдат върнати в Дома. Хубавата новина е, че имаме само един, който е леко пострадал. Сградата е годна за живеене и обитаване", каза още Бисер Михайлов. На мястото на инцидента са още кметът на Благоевград инж. Румен Томов, директорът на РЗИ - Благоевград Калоян Калоянов, директорът на РДПБЗН - Благоевград Георги Пармаков. Ливия НИНОВА

11 Май 2020 | 12:28 | Агенция "Фокус"

Над 50% от учителите се ориентират към проектно базирано обучение и асинхронно преподаване, сочи проучване на Община Пловдив

Над 50% от учителите се ориентират към проектно базирано обучение и асинхронно преподаване, сочи проучване на Община Пловдив

Пловдив. Над 50% от учителите се ориентират към проектно базирано обучение и асинхронно преподаване, сочи проучване на Община Пловдив, съобщи за Радио „Фокус”- Пловдив зам.-кметът Стефан Стоянов. Преобладаващата част от пловдивските учители и ученици подкрепят дистанционното обучение, въведено заради епидемията от COVID-19, и са доволни от начина, по който се провежда. По-големи затруднения изпитват децата от началните класове, затова по-често търсят помощта на родителите си. Родителите също дават положителна оценка на онлайн обучението, защото така имат по-голям контрол върху заниманията на децата си. Проучването на Община Пловдив е проведено във всички общински училища. „Извънредното положение даде огромен шанс на българското училище да се дигитализира бързо и да смени начина на преподаване, като го направи по-ефективен и интересен за децата“, коментира ресорният зам.-кмет Стефан Стоянов. Според него по време на дистанционното обучение българските учители натрупаха огромен опит, от който трябва да се възползваме. „През последните два месеца сме свидетели на революция в образованието, което е повод да окуражим преподавателите да продължат да правят иновации и във физическата среда в училищата“, смята още Стоянов. Дистанционното обучение се провежда по различни начини, като симулирането на реален урок в реално време, чрез видео връзка е по-малко използваният начин, който се прилага от 1813 учители, сочи проучването. По-големият брой учители (2298) предпочитат да възлагат задачи преди провеждането на часа и резултатите да се обсъдят по-късно или по време на часа. Като цяло учителите се възползват и от двата варианта на провеждане на дистанционно обучение. Пловдив е сред пионерите в дигиталното обучение като всички общински училища в града осъществяват дистанционно обучение, като 44 училища използват Google G-Suite for Education, 2 - Microsoft Office 365, а 6 училища използват и двете платформи. Пловдив е сред пионерите в дигиталното обучение като всички общински училища в града осъществяват дистанционно обучение, като 50 училища (96%) използват Google G-Suite for Education, 2 - Microsoft Office 365, а 6 училища използват и двете платформи. Наред с горепосочените платформи в 12 училища се използват и Shkolo.bg, АдминПлюс, ZOOM, Skype, Viber. Анализът показва, че учителите успяват да ангажират повече учениците си и да ги заинтригуват. Мотивираните ученици работят още по-усърдно, а останалите започват да развиват умения за самостоятелна работа. Повечето от децата споделят, че отделят повече време от преди за подготовка на материалите и уроците, което е по-уморително и натоварващо. Технологиите позволяват и по-ясни правила и ангажименти на учениците и лесен контрол от страна на учителите при домашната работа, груповите задачи и правенето на тестове, например. Учениците твърдят, че са доволни от онлайн обучението и в по-голямата си част работят много концентрирано и с интерес. В начален етап това се случва с подкрепата на родителите, в прогимназиален етап учениците са по-продуктивни, отколкото в реалното училище и по-малко се разсейват. Благодарение на натрупания опит през последните 4 години системата се адаптира изключително бързо към обучението в електронна среда. Повечето ученици подходиха ентусиазирано към новия начин на учене, но споделят, че им липсва личния контакт с учителя и със съучениците. В същото време заявяват, че положителният момент е, че могат сами да разпределят времето си и да обогатят дигиталните си компетентности. Цветана ТОНЧЕВА

11 Май 2020 | 12:25 | Агенция "Фокус"

25-годишен младеж е открит мъртъв в дома му в Пловдив

25-годишен младеж е открит мъртъв в дома му в Пловдив

Пловдив. 25-годишен младеж е открит мъртъв в дома му, съобщи за Радио "Фокус"- Пловдив говорителят на ОДМВР. Сигналът за инцидента е подаден в 4 РУ на полицията в Пловдив на 5 май, в 15.44 часа от 54-годишен мъж на име Стефан, който съобщил, че е намерил мъртъв в жилището им на бул. "Източен" сина си Ангел. На място е извършен оглед в присъствието на съдебен лекар и експерти, които са установили, че няма следи от насилие. По случая е оБразувано досъдебно производство по чл. 127, ал.1 от НК. Цветана ТОНЧЕВА

11 Май 2020 | 12:19 | Агенция "Фокус"

Пожар е възникнал в Дома за възрастни хора в квартал „Струмско“, където бе установен мъж на 78-годишна възраст с COVID – 19

Пожар е възникнал в Дома за възрастни хора в квартал „Струмско“, където бе установен мъж на 78-годишна възраст с COVID – 19

Благоевград. Пожар е възникнал в стая в Дома за възрастни хора в квартал „Струмско“. Това съобщи за Радио „Фокус“ - Пирин говорителят на Областна дирекция на МВР – Благоевград Йорданка Шаркова. Потребителите и персонала са били евакуирани за тяхна сигурност. На място са изпратени екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград. Огънят е потушен. Няма пострадали. „Фокус“ припомня: През вчерашния ден стана ясно, че в социалното заведение е установен пациент на 78-годишна възраст, който е дал положителна проба за COVID – 19. Лицето е изолирано в самостоятелна стая. В добро състояние е, без симптоми. Ливия НИНОВА

11 Май 2020 | 11:38 | Агенция "Фокус"

13 души в Област Благоевград са били излекувани от COVID – 19 по данни от Регионалната здравна инспекция

13 души в Област Благоевград са били излекувани от COVID – 19 по данни от Регионалната здравна инспекция

София. Благоевград. Към 11 май броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 96 лица. Това съобщих за Радио „Фокус“ - Пирин от Регионална здравна инспекция – Благоевград. От тях под домашна карантина са 67 лица, като 13 са излекувани. 22 лица са били хоспитализирани, а 2-ма са на интензивно лечение. Общият брой на починалите е 5. За периода от 04 до 11 май са въведени диагностицирани с COVID-19 – 33 лица. Издадени са 23 броя предписания на положителни за COVID -19 и 48 броя на контактни лица за домашна карантина. За същия период на граничните пунктове на територията на областта са издадени 1373 броя предписания за задължителна карантина на влизащи в страната граждани. Брой на лицата, на които се извършва медицинско наблюдение от служители на РЗИ, които не са осъществили правото си на избор на ОПЛ – няма. Извършени съвместни проверки с РУ на МВР за спазване на домашна карантина–109 броя. В град Банско са извършени 1453 броя изследвания с бързи тестове, при което са установени 5 лица с Ig M (+) резултат, 27 лица с Ig M (+) и IgG (+) и 42 лица с IgG (+). Взети материали за PCR изследване от 33 лица, като от тях положителен за COVID -19 е едно лице. До момента са направени РCR изследвания на персонал и потребители в Защитени жилища 1 и 2 за лица с умствена изостаналост град Банско – 23 лица и в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Долно Драглище – 89 лица. Всички са отрицателни. За периода 04-10 май са взети 130 броя проби за РCR изследвания, като от тях 70 броя в Дома за стари хора в град Благоевград ж.к. Струмско. С положителен за COVID -19 резултат е едно лице, в добро състояние, без симптоми, карантиниран в Дома за стари хора. Ливия НИНОВА

11 Май 2020 | 11:25 | Агенция "Фокус"

В Областната управа ще се проведе среща на работната група, сформирана със заповед на здравния министър, която ще организира в Пловдив представителното епидемиологично проучване за COVID-19

В Областната управа ще се проведе среща на работната група, сформирана със заповед на здравния министър, която ще организира в Пловдив представителното епидемиологично проучване за COVID-19

Пловдив. В Областната управа ще се проведе среща на работната група, сформирана със заповед на здравния министър, която ще организира в Пловдив представителното епидемиологично проучване за Covid-19, съобщиха за Радио "Фокус"- Пловдив от Областната управа. Предвижда се на случаен принцип да бъдат изследвани около 1000 пловдивчани от всички райони на града. На срещата ще бъдат обсъдени детайлите за предстоящото изследване, тестовете, които ще бъдат използвани, и подборът на участниците в проучването. Ще бъде осъществена и конферентна връзка с главния здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който е председател на работната група. В нея са включени областният управител Дани Каназирева, д-р Савина Стоицова от НЦЗПБ, проф. Карен Джамбазов –изпълнителен директор на УМБАЛ “Свети Георги“, проф. Мариана Мурджева –ректор на МУ, доц. Мария Атанасова, завеждащ на лабораторията по имунология, д-р Сийка Димчева от РЗИ -секретар на комисията, проф. Йорданка Стоилова и проф.Ани Кеворкян от Катедра “Епидемиология и медицина на бедствените ситуации” и д-р Ралица Райчева от Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ на Медицинския университет. Цветана ТОНЧЕВА

11 Май 2020 | 09:48 | Агенция "Фокус"

В Областна администрация в Пловдив ще се проведе среща на работната група, която ще организира представителното епидемиологично проучване за COVID-19

В Областна администрация в Пловдив ще се проведе среща на работната група, която ще организира представителното епидемиологично проучване за COVID-19

Пловдив. В Областна администрация в Пловдив ще се проведе среща на работната група, която ще организира представителното епидемиологично проучване за COVID-19. Това съобщиха за Радио "Фокус"-Пловдив от пресцентъра на администрацията. Ще бъдат обсъдени детайлите за предстоящото изследване, тестовете, които ще бъдат използвани и подборът на участниците в проучването. Ще бъде осъществена и конферентна връзка с главния здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който е председател на групата. В работната група са включени областният управител Дани Каназирева, д-р Савина Стоицова от НЦЗПБ, проф. Карен Джамбазов –изпълнителен директор на УМБАЛ “Свети Георги“, проф. Мариана Мурджева –ректор на МУ, доц. Мария Атанасова, завеждащ на лабораторията по имунология, д-р Сийка Димчева от РЗИ -секретар на комисията, проф. Йорданка Стоилова и проф.Ани Кеворкян от Катедра “Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации” и д-р Ралица Райчева от Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ на Медицинския университет. Срещата започва в 9 часа и ще е закрита. След нея ще има онлайн пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности. Цветана ТОНЧЕВА

10 Май 2020 | 21:13 | Агенция "Фокус"

1965 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас

1965 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас

София. 1965 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб, съобщиха от Министерството на здравеопазването. През днешния ден са доказани още 10 нови случая - в областите: 3 в Разград, 2 в Благоевград, 4 в София и 1 във Видин. Лабораториите продължават да работят. 385 са лицата с потвърден COVID-19, настанени в лечебни заведения. От тях 58 са в интензивни отделения и клиники. 209 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция, или 11 % от всички установени случаи на COVID-19. По отношение на общата картина: 957 от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 1008 на жени. Средната възраст на лицата, при които е доказана коронавирусна инфекция, е 48,6 г. Починалите лица, при които е установен COVID-19, са общо 91. В МБАЛ Силистра е починал 72-годишен мъж. Пациентът е бил със злокачествено заболяване и е страдал от сърдечна и белодробна недостатъчност.

10 Май 2020 | 17:22 | Агенция "Фокус"

Областният управител на Пловдив Дани Каназирева обсъди с ректора на Медицинския университет в града предстоящото срезово проучване за COVID-19 на 1000 пловдивчани

Областният управител на Пловдив Дани Каназирева обсъди с ректора на Медицинския университет в града предстоящото срезово проучване за COVID-19 на 1000 пловдивчани

Пловдив. Областният управител на Пловдив Дани Каназирева посети Катедрата по микробиология и имунология при МУ - Пловдив и лабораторията към нея и обсъди с ректора на висшето училище проф. д-р Мариана Мурджева подготовката за предстоящото срезово епидемиологично проучване за COVID-19 на 1000 пловдивчани. Това съобщи за Радио „Фокус“ - Пловдив областният управител Дани Каназирева. Именно в лабораторията в катедрата ще бъдат изследвани по метода ELISA кръвните проби на участващите в представителното проучване. С метода ELISA се доказва наличието на антитела, като те дават различен тип информация за имунния отговор на организма срещу коронавирус. „Много е важно да се обясни ясно и точно на хората, които ще се съгласят да участват в проучването, как ще бъдат тествани, каква е методологията на изследването и какво се очаква като резултат, за да бъдат спокойни“, посочи областният управител. Проф. Мурджева обясни, че тестът, който ще се използва, вече е избран и в понеделник ще бъде представен на сформираната от Здравното министерство работна група за одобрение. Със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев е определена и работната група, която ще организира проучването. Председател е главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, ясни са и нейните членове. Според проф. Мурджева тестовете са достатъчно надеждни и за тях има достатъчно научни публикации в специализирани издания. Те са съвместими и с апаратурата, с която разполага лабораторията, което е много важно и ще даде по-голяма обективност на изследването. Апаратът, който ще се използва е автоматичен и има възможност за обработване на повече проби на ден. Лабораторията разполага и с друг по-малък апарат, който също изследва по ELISA, но не е автоматичен, но също може да се използва, ако е необходимо, обясни проф. Мурджева. Методът ELISA e имунологичен, изисква се специална апаратура и опитен персонал, какъвто има и в МУ - Пловдив, и в лабораториите на УМБАЛ „Св. Георги“. Самата методика на анализа се използва и в момента в лабораторията за диагностика на други заболявания - за вирусни хепатити, HIV, цитомегаловирус и други. В конкретния случаи ще се види дали в кръвта на изследвания има антитела. Освен това, тези антитела, носят различен тип информация. Те могат да доказват инфекция, която вече е преболедувана, както и прясна инфекция и наличие на вирус. „Изследването ще даде картината в Пловдив - колко хора са се срещнали с вируса и дали вече са преболедували, или са носители на заразата", каза Каназирева. Областният управител посети и изследователската лаборатория към Центъра за компетентност, позиционирана в Катедрата по микробиология и имунология, в която се намира уникалната Система за клетъчно сортиране за провеждане на специализирани молекулярно-генетични и фармако-терапевтични изследвания ин витро. По думите на проф. Мурджева едно от приложенията ѝ е при клетъчна диагностика на левкемия и левкози при децата за назначаване на последващо специализирано и персонализирано лечение. Срещата между областния управител и ректора на МУ се проведе в залата, в която се пазят единствените запазени мебели от Дома на благотворителността и народното здраве на Кудоглу, дарени на университета. Цветана ТОНЧЕВА

10 Май 2020 | 12:55 | Агенция "Фокус"

Д-р Калоян Калоянов, РЗИ – Благоевград: Най-вероятно COVID-19 е пренесен в село Осина от онкоболна жена, която е била пациент на болница „Св. Иван Рилски”

Д-р Калоян Калоянов, РЗИ – Благоевград: Най-вероятно COVID-19 е пренесен в село Осина от онкоболна жена, която е била пациент на болница „Св. Иван Рилски”

Благоевград. Най-вероятно COVID-19 е пренесен в село Осина от онкоболна жена, която е била пациент на болница „Св. Иван Рилски”. Това каза пред журналисти д-р Калоян Калоянов, директор на Регионална здравна инспекция – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. „Преди около 3 седмици пациентка от село Осина е била изписана от столична болница. Била е онкоболна и за съжаление е починала. Сестрата, която я е лекувала, е първата контактна, която е в болница в добро здравословно състояние. Съответно другата група – семейното огнище, са нейни роднини, които са били в контакт с нея. Онкоболната жена се е лекувала в болница „Св. Иван Рилски”, каза още той. Д-р Калоянов посочи, че за сега не се налага затваряне на селото. „Говорим за две семейни огнища. Това са два клъстера, които много строго се наблюдават. Изолирани са. Всички контактни също са издирени и са под карантина. Консултирахме се с Националния оперативен щаб. Засега следим нещата, но ако се увеличи броят на заразените, може да се стигне до затваряне на селото. От село Осина в момента не чакаме проби. Тези 13, които днес бяха обявени, са взети преди 2 дни. Те са излезли. Засега няма други контактни. Всички, които са положителни, разговарял съм с кмета на Осина, работят в района и не ходят в други села. Не са ходили, нямали са по-тесни контактни извън селото”, добави д-р Калоян Калоянов. Ливия НИНОВА

10 Май 2020 | 11:53 | Агенция "Фокус"

78-годишен мъж от Дома за стари хора в кв. „Струмско” в Благоевград е диагностициран с COVID-19, състоянието му е добро

78-годишен мъж от Дома за стари хора в кв. „Струмско” в Благоевград е диагностициран с COVID-19, състоянието му е добро

Благоевград. Мъж на 78 години, който е потребител на Дома за стари хора в кв. „Струмско”, е диагностициран с COVID-19, състоянието му е добро. Това каза пред журналисти д-р Калоян Калоянов, директор на Регионална здравна инспекция – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Калоянов уточни, че от обявените днес 15 нови случая за коронавирус в област Благоевград 13 са от село Осина. Останалите два са на жена от Благоевград на 62 години, която е постъпила в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Благоевград с лека симптоматика, а другият е от Дома за стари хора в Струмско – 78-годишен мъж, който е потребител в дома. „Той е от село Брежани, община Симитли. При обявяването на извънредното положение бяха забранени свижданията на външни лица, както и излизането на потребители. В момента тече изследване на всички домове за стари хора в цялата страна. За момента от общо 120 потребители, заедно с персонала, са изследвани около 60. Днес следобед ще бъдат взети още 30 проби на потребители и персонал”, каза още той. Д-р Калоянов отбеляза, че ако бъдат установени нови положителни потребители или персонал, то същите ще бъдат изолирани. „Възрастният господин, който е положителен, от вчера е изолиран в самостоятелна стая. Хората, които пряко са контактували с него, са с отрицателни проби. Текат още изследвания. Ако има нови случаи, първият етаж на Дома ще бъде обособен за такива потребители или персонал, които са позитивни. Те ще са само на първия етаж, за да няма смесване. По отношение пациента с COVID-19 от Брежани - вчера са правени някакви опити да бъде хоспитализиран, но няма как, защото въпреки че е диагностициран, той няма симптоми. Нямаме данни как се е разболял. Още тече епидемиологичното изследване да се види от къде е заразен. Той е само преносител. В добро състояние е, въпреки че е на 78 години”, подчерта директорът на Регионална здравна инспекция – Благоевград. Ливия НИНОВА

10 Май 2020 | 11:44 | Агенция "Фокус"

Д-р Калоян Калоянов, РЗИ – Благоевград: 13 от 15-те нови случая на коронавирус в областта са от село Осина, където се очертаха две семейни огнища на COVID-19

Д-р Калоян Калоянов, РЗИ – Благоевград: 13 от 15-те нови случая на коронавирус в областта са от село Осина, където се очертаха две семейни огнища на COVID-19

Благоевград. Благоевград има 15 нови потвърдени случая на COVID-19, от които 13 са от село Осина, община Сатовча. Това каза пред журналисти д-р Калоян Калоянов, директор на Регионална здравна инспекция – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. „Там наблюдаваме много изкъсо ситуацията. Има едно семейно огнище. Преди две седмици 10 човека са потвърдени, от които четири са в болницата в Гоце Делчев в Инфекциозно отделение. В добро здравословно състояние са, но са показали някакви симптоми, заради което са били хоспитализирани. Тези 13 случая са на изследвани лица, които са били контактни на това семейство. Фактически става въпрос за две семейства в село Осина, които са направили някакъв контакт по между си, живеят близо в три къщи, на една улица”, каза още д-р Калоянов. Той уточни, че всички са поставени под карантина в домашни условия и са в добро състояние. „От тях има 5 деца, които също са в добро състояние. Имаме пълно съдействие от кмета на село Осина. Кметът на Община Сатовча също е уведомен. Връчени са предписания за засилена дезинфекция в селото, за осигуряване на защитни средства в обектите, с обществено предназначение като магазини и обществени сгради. Влиза се задължително с маска. Наблюдават се усилено”, подчерта директорът на Регионална здравна инспекция – Благоевград. Д-р Калоянов уточни, че се извършват проверки от служители на Областна дирекция на МВР – Благоевград. „Хората са запознати, дисциплинирани са и ще спазват карантината. Засега наблюдаваме нещата и ако има и други хора със симптоми, то ще бъдат хоспитализирани”, коментира той. Ливия НИНОВА

10 Май 2020 | 11:24 | Агенция "Фокус"

Доц. Димо Димов: Смъртните случаи на хора с коронавирус в света вече са малко над 280 хиляди, като за последното денонощие са починали 4 248

Доц. Димо Димов: Смъртните случаи на хора с коронавирус в света вече са малко над 280 хиляди, като за последното денонощие са починали 4 248

София. Смъртните случаи на хора с коронавирус в света вече са малко над 280 хиляди, като за последното денонощие са починали 4 248. Това съобщи в Министерски съвет секретарят на Националния оперативен щаб доц. Димо Димов по повод актуалната обстановка с коронавирусната инфекция в България и света, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Доц. Димов посочи, че 4 000 101 са констатираните случаи на коронавирус до момента в световен мащаб, като новите случаи са 88 997. „Починалите са малко над 280 хиляди, като новите смъртни случаи са 4 248. САЩ, Бразилия и Русия са водещи по новорегистрирани случаи. Великобритания има малко над 3 800 нови случая, Испания има около 2600, Италия - 1 083. С изключение на Турция, всички останали европейски държави са регистрирали под 1000 нови случая. Към последните 24 часа в Швеция има нови 656 случая, Нидерландия – 289, Дания – 101“, добави той. „На Балканите Турция има 1546 нови случая и 50 смъртни случая, Румъния има 320 нови и 16 смъртни случая и Сърбия - 89 нови и 4 смъртни случая. Само Албания има под 10 нови случая, като е регистрирала само 6 нови“, допълни Димов.

10 Май 2020 | 08:18 | Агенция "Фокус"

Доц. Димо Димов: 1955 са общо заразените с коронавирус в страната, от които 44 са новите случаи

Доц. Димо Димов: 1955 са общо заразените с коронавирус в страната, от които 44 са новите случаи

София. 1955 са общо заразените с коронавирус в страната, от които 44 са новите случаи. Това съобщи в Министерски съвет секретарят на Националния оперативен щаб доц. Димо Димов по повод актуалната обстановка с коронавирусната инфекция в България и света, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Доц. Димов посочи, че 17 от новите заразени са болница. „1126 са изследвани през денонощието, с което стават 57 231 общо. 11 са активните области в страната. От новите случаи 7 са в София, от които 4 в болница и 3 амбулаторни, Благоевград има 15, Пазарджик - 5, Видин - 4, Кюстендил - 4, Ямбол – 3, Плевен - 2, Враца - 1, Кърджали - 1, Монтана - 1, Сливен - 1. Наблюдаваната активност в област Благоевград се дължи на установено огнище в село в община Сатовча. РЗИ е предприела всички противоепидемични мерки. Установени са контактните лица на първия констатиран случай. Проведено е пробонабиране и са въведени съответните изолационни мероприятия“, добави той. „Има 5 нови случаи на деца с коронавирус на възраст от 1 до 18 години. Те са от Ямбол – едно дете на 1 година и 6 месеца, и Благоевград - 4. 206 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция. 3 са новите заразени медицински лица – един лекар и две медицински сестри. Те са от УМБАЛСМ „Пирогов“ и от Пазарджик“, допълни Димов. По думите му 444 са излекуваните лица, като 22 са новите случаи на излекувани. „90 са починалите лица, при които е установен COVID-19. Два са новите случаи на починали с коронавирус. В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е починал 66-годишен мъж, който е бил с онкологично заболяване. Имал е два отрицателни PCR теста. На 4 май той е дал позитивен резултат за коронавирус и вчера заради остра дихателна недостатъчност е починал. В УМБАЛ „Александровска“ е починал мъж на 80 години със сърдечни заболявания“, посочи той. По думите му 389 са лицата с потвърден COVID-19, настанени в лечебни заведения. От тях 56 са в интензивни отделения и клиники.

10 Май 2020 | 08:10 | Агенция "Фокус"

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Определението на Административен съд – Благоевград не отменя решението за предсрочно прекратяване мандата на Румен Томов

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Определението на Административен съд – Благоевград не отменя решението за предсрочно прекратяване мандата на Румен Томов

Благоевград. В нашата държава всеки има правото да жали каквото прецени за добре и когато прецени за добре, а съдът е длъжен да образува дело. Това каза пред Радио „Фокус“ - Пирин адв. Мартин Бусаров, председател на Общинската избирателна комисия – Благоевград във връзка с несъстоялото се дело в Административен съд – Благоевград, образувано по жалба на инж. Румен Томов срещу решението на ОИК – Благоевград, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията му като кмет. „Срещу нашето решение беше подадена жалба с два мотива. Първият е то да бъде отменено като незаконосъобразно и второ да му се спре предварителното изпълнение, защото решенията на ОИК са особен вид решения“, каза още адв. Бусаров. Той уточни, че решенията на ОИК се изпълняват в момента, в който бъдат публикувани, тоест веднага след като това е станало факт, Румен Томов вече не е имал правото да заема поста кмет. „Поради което след това сме дали копие от решението на Общински съвет – Благоевград, които от своя страна трябва да направят така, че да не се получава вакуум в управлението“, посочи адв. Бусаров. Той допълни, че от своя страна Общински съвет – Благоевград е следвало да изберат и са избрали временно изпълняващ длъжността кмет, за да не се допуска въпросния вакуум в управлението на Общината. „Междувременно няколко дни, след като се е взело решение на сесията се образува дело в съда, по което има произнесено определение. Не решение, а определение. Определението казва, че тъй като решенията на ОИК са специфични и влизат в действие още след като се публикуват, съда е спрял само предварителното действие на решението, но решението не е отменено“, подчерта председателят на ОИК – Благоевград. Адв. Мартин Бусаров поясни, че за момента временно изпълняващ длъжността кмет продължава да бъде Ясен Попвасилев, който бе избран за такъв по време на извънредна сесия на Общински съвет – Благоевград, състояла се преди няколко дни. За да влезе отново Томов в кметския кабинет трябва да бъде отменено решението за временно изпълняващия длъжността кмет. Председателят на ОИК – Благоевград заяви, че не може да каже какво ще се случи ако Румен Томов не бъде открит и за следващото насрочено заседание. Той отбеляза, че след днес до две седмици би следвало да има решение, защото сроковете са къси. „До следващото заседание, което е след 4 дни, Румен Томов трябва да бъде открит и уведомен кога е заседанието, за да дойде и да присъства. Все пак делото е образувано по негова жалба“, посочи адв. Бусаров. По отношение доказателства, които представя ОИК – Благоевград по делото, той коментира, че това в цялата преписка от заседанието по вземане на решението, с които Томов е отстранен от заемания пост. Преписката е представена заверена. Представено е също заверено копие на решението с подпис от председателя и секретаря на общинската комисия, извадка от клетвения лист, с който Томов се заклел да бъде кмет на Благоевград, както и решението, с което е обявен за избран, също и двете решение на Административен съд – Благоевград и Върховен административен съд. Ливия НИНОВА

7 Май 2020 | 13:16 | Агенция "Фокус"

Aдв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Румен Томов не е бил уведомен и не е знаел, че днес има дело, което е образувано по негова жалба

Aдв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Румен Томов не е бил уведомен и не е знаел, че днес има дело, което е образувано по негова жалба

Благоевград. Заседанието по дело № 304 от 2020 година бе отложено за вторник от 14.00 часа, тъй като Румен Томов не е открит, за да получи призовката си за днешното заседание. Това каза за Радио „Фокус“ - Пирин адв. Мартин Бусаров, председател на Общинската избирателна комисия – Благоевград. По думите му получило се е така, че на практика той не е знаел, че днес има дело срещу общинската избирателна комисия. „Това е една от причините да не се даде ход на делото и то да бъде отложено за вторник следващата седмица. Надявам се г-н Томов да бъде открит и да си получи призовката“, каза още адв. Бусаров. Той каза, че не може да коментира какво точно се е случило днес, но факт е, че Румен Томов не е бил уведомен и не е знаел, че днес има дело, което е образувано по негова жалба срещу решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. Ливия НИНОВА

7 Май 2020 | 12:54 | Агенция "Фокус"

Инж. Румен Томов не се яви на делото в Административен съд - Благоевград

Инж. Румен Томов не се яви на делото в Административен съд - Благоевград

Благоевград. Инж. Румен Томов не се яви на делото в Административен съд - Благоевград, предаде репортер на Радио "Фокус" - Пирин. Делото бе образувано по негова жалба. Ливия НИНОВА Очаквайте подробности!

7 Май 2020 | 11:23 | Агенция "Фокус"

Проф. Михаил Константинов: Решенията на съда по казуса с кмета на Благоевград са противоречиви

Проф. Михаил Константинов: Решенията на съда по казуса с кмета на Благоевград са противоречиви

София. Решенията на съда по казуса с кмета на Благоевград са противоречиви. Това каза в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ експертът по изборните въпроси проф. Михаил Константинов, след като Административният съд в Благоевград спря изпълнението на решението на Върховния административен съд да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов като кмет на Благоевград. Проф. Михаил Константинов допълни, че е силно изненадан от създалата се ситуация. „Да се случват такива работи е абсолютно недопустимо. Съдебната система показва елементи на разпад“, допълни експертът. Проф. Константинов напомни, че именно законът е границата, която отделя джунглата от цивилизования свят. „Имаме един конфликт, до голяма степен личностен, между прокуратурата и председателя на Върховния касационен съд и някои висши магистрати. Имаме едно ново решение на Конституционния съд, което е учудващо, това е т. нар. решение за царските имоти. Това ново решение влиза в противоречие с предишни решения и не е ясно кои трябва да се изпълняват. Нашите магистрати трябва да се замислят сериозно какво правят в момента. Безпрекословното спазване на закона, субординацията в съдебната власт – това са неща, които не могат да се дискутират“, заяви проф. Михаил Константинов. Цоня СЪБЧЕВА

5 Май 2020 | 21:11 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград спря решението на ОИК за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Общината инж. Румен Томов

Административен съд – Благоевград спря решението на ОИК за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Общината инж. Румен Томов

Благоевград. Административен съд – Благоевград спря предварителното изпълнение на решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което предсрочно бяха прекратен пълномощията на кмета на Общината инж. Румен Томов, сочи справка в сайта на Административен съд – Благоевград. „Фокус” публикува пълния текст на определение № 660 от 04 май 2020 година без редакторска намеса: Производството по реда на чл. 459 от Изборния кодекс (ИК) вр. чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е образувано по жалба на Р. Г. Т. от Б. срещу Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на О. И. К. – Б., с която е отправено искане за спиране на изпълнението му. В искането по чл. 459, ал. 4 ИК жалбоподателят се е позовал на основанията по чл. 166, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), по наличието на които, с оглед фактите по административната преписка и закона, съдът прие следното: Оспореното решение на О. И. К. (ОИК) – Б. № 304-МИ/28.04.2020 г. е по чл. 42, ал. 3 вр. ал. 1, т. 5 ЗМСМА и подлежи на обжалване и изпълнение, независимо от подадената срещу него жалба – чл. 459, ал. 4 ИК. В тази връзка, доколкото специалният закон не е изключил контрола на съда върху изпълнението на решението по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА преди влизането му в сила и искането по чл. 459, ал. 4 ИК изхожда от адресата на правните му последици в качеството на кмет, като може да бъде заявено при всяко положение на делото – чл. 166, ал. 2 АПК, образувано по допустима жалба – постъпила в срока по чл. 459, ал. 1 ИК вр. чл. 42, ал. 5 ЗМСМА, искането в жалбата е допустимо. Без съмнение, предварителното изпълнение на решението по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА е допуснато от закон - чл. 459, ал. 4 ИК вр. чл. 42, ал. 5 ЗМСМА, като отнема привилегията на жалбата до съд, която предоставя забраната за изпълнение на индивидуален административен акт по чл. 166, ал. 1 АПК, без специалният закон да изключва намесата на съда. За намесата по чл. 459, ал. 4 ИК, при отсъствието на специални правила в ИК за предпоставките, при които е допустима, следва да се изхожда от общите цели на специалния закон и принципните положения в общия АПК. На първо място, искането за спиране действието на оспореното решение е заявено с подаване на жалбата за първи път и, независимо че законодателят е препратил за произнасянето на съда по него към условията по чл. 166, ал. 2 АПК – чл. 166, ал. 4 АПК, произнасянето не е ограничено до преценката за настъпили „нови обстоятелства” (новонастъпили след издаването на акта) - Тълкувателно решение № 5/08.09.2009 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСК на Върховния административен съд. Причиняването на значителна или трудно поправима вреда следва да се съпостави с обществения интерес, доколкото „Допуснатото предварително изпълнение от закона не съдържа законова презумпция за непогрешимост, за избягване на несъразмерност с конкретната ситуация и несъизмеримост на вредите с целите на издадения административен акт.“ (цит. тълкувателно решение). Без съмнение е на следващо място, че под „вреди” в разпоредбата на чл. 166, ал. 2 АПК законодателят е визирал не само имуществени вреди, но и вреди с неимуществен характер. Не може да има съмнение също, че за преценката по чл. 166, ал. 2 АПК следва да се изхожда от характера на възникналото в резултат на избора правоотношение, в която връзка тя не може да се абстрахира и от мажоритарния елемент на местните избори за кмет на община. Не без значение е персоналният компонент на местните избори за кмет и затова определянето на временно изпълняващ длъжността кмет от общинския съвет не е равнозначен, освен че правомощието по чл. 42, ал. 6 ЗМСМА може да бъде упражнено при влизане в сила на решението – арг. от чл. 42, ал. 5, изр. 2 ЗМСМА. И не на последно място, доколкото решението има за последици прекратяване мандата на изборен орган на власт, то не засяга единствено възникналия кметски статут на избрания кандидат, в основата на който стои избирателното право (основно право, залегнало в член 40 от Хартата на основните права на Европейския съюз). Затова преценката за основанията за защита по чл. 166, ал. 2 АПК не може да се абстрахира напълно и от засегнатите от решението на ОИК права на упражнилите избирателното си право лица. В тази връзка, при представителната демокрация, при която „най-общо мандатът се определя като особена публична служба в интерес и полза на обществото за определен срок” и „… се предоставя на този орган в публичен интерес и незаконосъобразното му прекратяване не би било само формално нарушение на Конституцията и на закона, а съдържателно би накърнило този публичен интерес”, доколкото „В крайна сметка, всяка власт произтича от суверена и е израз на народовластие”, а мандатността е „способ за отразяване на политическата воля на народа (суверена) при конституирането на държавните органи и осъществяването на тази воля” (Решение № 13/15.12.2010 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 12/2010 г.), вредата от предварителното действие на решението по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА е непоправима в смисъла на закона – чл. 166, ал. 2 АПК. От една страна, при евентуална отмяна на оспореното решение е невъзможно възстановяване на предишното положение (чл. 301 АПК) в смисъл, че правоотношението е мандатно и пълният срок на пълномощията не се възобновява с неговата отмяна. От друга страна – временната защита чрез спиране на действието му ще гарантира публичния интерес от осъществяване на административните функции на общината именно от избрания за кмет, с оглед персоналния елемент на избора (виж и Решение № 7/08.10.2013 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 16/2013 г.). Решението на ОИК за определяне на изборните резултати е израз на упражненото конституционно право на гражданите за участие в общинското самоуправление чрез вота за конституиране на органите на местна власт, поради което и е допуснатото от закона незабавно негово изпълнение (чл. 459, ал. 4 вр. ал. 1 ИК). Обратното - изхождайки от презюмирания обществен интерес от предварителното изпълнение на решението по чл. 459, ал. 1 ИК, предварителното изпълнение на решение за предсрочно прекратяване на възникналите пълномощия на кмет не защитава обществения интерес. Дали в дейността си кметът е спазил закона (чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА) е въпрос по същество на спора пред съда, доколкото е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му с оспореното решение, и не е в обхвата на преценката за основателност/неоснователност на искането по чл. 166, ал. 4 АПК. Нарушението на закона (несъвместимост - чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА) се смята за установено с влизане в сила на съдебния акт по спора за законосъобразност на решението по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА. Затова и важните обществени интереси зад нормата на чл. 459, ал. 4 ИК не могат да бъдат изведени и от самото съдържание на акта и от посочените в него правни норми, послужили като правно основание за издаването му. До окончателното разрешаване на възникналия спор от съда, предварителното действие на решението е само по себе си непоправима вреда за жалбоподателя – загуба на кметския статут, на възнаграждение – материална основа за съществуването, респ. за публичния интерес зад неговия избор за кмет. Прекратяването на пълномощията на кмета на основанието по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА е негативна оценка и за моралните му качества, с оглед което предварителното изпълнение засяга доброто му име в повече от необходимото за постигане целта на закона с правилото на чл. 459, ал. 4 ИК. Правата на личността са ценност, чието засягане е неоценима, респ. непоправима или най-малкото трудно поправима вреда и при евентуална отмяна на решението по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, включително чрез обезщетителните способи за защита. По изложените съображения и на основание чл. 166, ал. 3 АПК, съдът определи: спира предварителното изпълнение на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на О. И. К. – Б.. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от уведомяване на страните за неговото изготвяне, с връчване на преписи. Административен съдия: /п/ Ваня Вълкадинова.

4 Май 2020 | 21:12 | Агенция "Фокус"

Финансистът Ясен Попвасилев пое управлението на Община Благоевград до провеждането на нови местни избори (ОБЗОР)

Финансистът Ясен Попвасилев пое управлението на Община Благоевград до провеждането на нови местни избори (ОБЗОР)

Благоевград. Финансистът Ясен Попвасилев пое управлението на Община Благоевград до провеждането на нови местни избори. Това стана ясно след провеждането на Извънредна сесия на Общински съвет – Благоевград, която продължил около 40 минути. До този момент Попвасилев бе заместник-кмет по икономика и финанси. Предстои да разберем кой ще поеме неговия ресор. Предложението за избор на Попвасилев бе на Общинския съветник – Иван Ризов. Кандидатурата бе единствена. Временно изпълняващият длъжността кмет на Община Благоевград бе подкрепен от 33-ма общински съветници. Към момента действащи заместник-кметове на Общината остават Любен Илиев Милев, заместник-кмет по обществен ред, сигурност и спорт, д-р инж. Василиса Павлова, заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности и инж. Евгени Кирилов Терзиев, заместник-кмет по строителството. Преди разглеждането на единствената точка, включена в дневния ред на извънредната сесия, групата на БСП в Общински съвет – Благоевград поиска отлагането ѝ. Общинският съветник Гергана Янчева обясни, че с вчерашна дата инж. Румен Томов е депозирал жалба в Административен съд – Благоевград с особено искане за спиране решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. „С оглед на тези аргументи считам, че днешната сесия е прибързана и нашето решение може да бъде обезсмислено ако съдът спре решението на ОИК – Благоевград”, каза още Янчева. Общинският съветник от ПП ГЕРБ Кирил Илиев посочи, че до този момент не знае да има случай, в който Административен съд да отмени решение на ОИК, който действа в обвързана компетентност с Върховния административен съд. „Такъв правен прецедент няма”, уточни Илиев. Общинският съветник адвокат Албина Анева заяви, че не знае дали ще създадат прецедент, но със сигурност ще станат за резил пред гражданите. „Ние имаме за изпълнение влязло в сила решение на ВАС. ОИК е взела решение в изпълнение на съдебно решение”, коментира тя. Председателят на Общински съвет – Благоевград Андон Тодоров подчерта, че сесията е свикана, защото винаги е спазвал законите. „По мое предложение съм изготвил предложение за решение за избиране на в.ид. длъжността кмет. Граждани чакат подписи. Има нележащи документи. Ако не изберем кмет – спираме важни преписки”, коментира той, допълвайки, че през вчерашния ден е бил свикан и Председателски съвет, на който Гергана Янчева е гласувала „За” провеждането на днешната сесия. В крайна сметка Общински съвет – Благоевград отхвърли предложението на групата на БСП за отлагане сесията. До извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград се стигна, след като на 28 април Общинска избирателна комисия – Благоевград предсрочно прекрати пълномощията на инж. Румен Томов, обявен за кмет след местните избори. Около шест месеца след встъпването му в длъжност той бе отстранен от поста заради нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за които сигнал подаде бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. В края на 2019 година той сезира Общинската избирателна комисия с твърдението че инж. Томов не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок. Това от своя страна доведе до няколко заседания на комисията, на които бяха изискани и разгледани документи от Търговския регистър и други институции. На 20 декември 2019 година Общинска избирателна комисия – Благоевград гласува и отказа да прекрати пълномощията на инж. Томов. Решението бе обжалвано в Административен съд – Благоевград, а след това и пред Върховния административен съд. Двете съдебни инстанции посочиха, че има нарушение на ЗМСМА и инж. Томов трябва да бъде отстранен от поста. Междувременно стана ясно, че Изпълнителното бюро на БСП и ръководството на парламентарната група на "БСП за България" ще сезират Конституционния съд по повод отстраняването от длъжност на кмета на Благоевград Румен Томов. Социалистите ще атакуват текстовете на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които позволяват отстраняване на кметове на чисто формални основания и без възможност съд да прецени по същество допуснали ли са нарушение или не. Самият инж. Румен Томов на местните избори през 2019 година се яви като независим кандидат, но подкрепен от БСП. Между първият и вторият тур на изборите избраният за кмет, а след това и предсрочно освободен от заеманата длъжност, бе подкрепен и от някои други партии. Предстои издаване на указ от президента на Р България Румен Радев, който трябва да определи дата за нови местни избори за кмет на Община Благоевград. До тогава тя ще бъде управлявана от Ясен Попвасилев. Ливия НИНОВА

30 Април 2020 | 11:33 | Агенция "Фокус"

Приключи извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград, Ясен Попвасилев ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Общината

Приключи извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград, Ясен Попвасилев ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Общината

Благоевград. Приключи извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград, Ясен Попвасилев ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Общината, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Кандидатурата на Попвласилев бе предложена от общинския съветник Иван Ризов. Нямаше други предложения. След приемането на точката имаше няколко изказвания извън дневния ред. Към момента действащи заместник-кметове на Общината остават Любен Илиев Милев, заместник-кмет по обществен ред, сигурност и спорт, д-р инж. Василиса Павлова, заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности и инж. Евгени Кирилов Терзиев. Предстои да разберем кой ще поеме ресорът на Ясен Димитров Попвасилев, който до преди избирането му за кмет бе заместник-кмет по икономика и финанси. „Фокус” припомня: До извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград се стигна, след като на 28 април Общинска избирателна комисия – Благоевград предсрочно прекрати пълномощията на инж. Румен Томов, обявен за кмет след местните избори. Около шест месеца след встъпването му в длъжност той бе отстранен от поста заради нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за които сигнал подаде бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. В края на 2019 година той сезира Общинската избирателна комисия с твърдението че инж. Томов не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок. Това от своя страна доведе до няколко заседания на комисията, на които бяха изискани и разгледани документи от Търговския регистър и други институции. На 20 декември 2019 година Общинска избирателна комисия – Благоевград гласува и отказа да прекрати пълномощията на инж. Томов. Решението бе обжалвано в Административен съд – Благоевград, а след това и пред Върховния административен съд. Двете съдебни инстанции посочиха, че има нарушение на ЗМСМА и инж. Томов трябва да бъде отстранен от поста. Междувременно стана ясно, че Изпълнителното бюро на БСП и ръководството на парламентарната група на "БСП за България" ще сезират Конституционния съд по повод отстраняването от длъжност на кмета на Благоевград Румен Томов. Социалистите ще атакуват текстовете на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които позволяват отстраняване на кметове на чисто формални основания и без възможност съд да прецени по същество допуснали ли са нарушение или не. Самият инж. Румен Томов на местните избори през 2019 година се яви като независим кандидат, но подкрепен от БСП. Между първия и втория тур на изборите избраният за кмет, а след това и предсрочно освободен от заеманата длъжност, бе подкрепен и от някои други партии. Предстои издаване на указ от президента на Р България Румен Радев, който трябва да определи дата за нови местни избори за кмет на Община Благоевград. До тогава тя ще бъде управлявана от някой от заместник-кметовете от екипа на инж. Румен Томов. Ливия НИНОВА

30 Април 2020 | 11:20 | Агенция "Фокус"

Ясен Попвасилев ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград

Ясен Попвасилев ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград

Благоевград. Ясен Попвасилев ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Предложението бе на общинския съветник Иван Ризов. При гласуването кандидатурата му бе подкрепена от 33-ма общински съветници. До този момент той заемаше поста на заместник-кмет по икономика и финанси. Ливия НИНОВА

30 Април 2020 | 11:08 | Агенция "Фокус"

Общински съвет – Благоевград отхвърли предложението на групата на БСП за отлагане сесията, на която трябва да се избере временно изпълняващ длъжността кмет на Общината

Общински съвет – Благоевград отхвърли предложението на групата на БСП за отлагане сесията, на която трябва да се избере временно изпълняващ длъжността кмет на Общината

Благоевград. Общински съвет – Благоевград отхвърли предложението на групата на БСП за отлагане сесията, на която трябва да се избере временно изпълняващ длъжността кмет на Общината, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. След гласуване бе приет дневният ред на извънредната сесия, включващ една единствена точка и тя е за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината. Ливия НИНОВА

30 Април 2020 | 11:03 | Агенция "Фокус"

Групата на БСП в Общински съвет – Благоевград поиска отлагане на сесията за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината

Групата на БСП в Общински съвет – Благоевград поиска отлагане на сесията за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината

Благоевград. Групата на БСП в Общински съвет – Благоевград поиска отлагане на сесията за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Общинският съветник Гергана Янчева обясни, че с вчерашна дата инж. Румен Томов е депозирал жалба в Административен съд – Благоевград с особено искане за спиране решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград (ОИК). „С оглед на тези аргументи считам, че днешната сесия е прибързана и нашето решение може да бъде обезсмислено ако съдът спре решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Благоевград”, каза още Янчева. От своя страна общинският съветник от ПП ГЕРБ Кирил Илиев посочи, че до този момент не знае да има случай, в който Административен съд да отмени решение на Общинска избирателна комисия (ОИК), която действа в обвързана компетентност с Върховния административен съд. „Такъв правен прецедент няма”, уточни Илиев. Друг от общинските съветници – адвокат Албина Анева заяви, че не знае дали ще създадат прецедент, но със сигурност ще станат за резил пред гражданите. „Ние имаме за изпълнение влязло в сила решение на Върховния административен съд (ВАС). Общинска избирателна комисия (ОИК) е взела решение в изпълнение на съдебно решение”, коментира тя. Председателят на Общински съвет – Благоевград Андон Тодоров подчерта, че сесията е свикана, защото винаги е спазвал законите. „По мое предложение см изготвил предложение за решение за избиране на в.ид. длъжността кмет. Граждани чакат подписи. Има нележащи документи. Ако не изберем кмет – спираме важни преписки”, коментира той, допълвайки, че през вчерашния ден е бил свикан и Председателски съвет, на който Гергана Янчева е гласувала „За” провеждането на днешната сесия. Ливия НИНОВА

30 Април 2020 | 10:54 | Агенция "Фокус"

Започна извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград за избора на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината до провеждането на нови избори

Започна извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград за избора на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината до провеждането на нови избори

Благоевград. Започна извънредната сесия на Общински съвет – Благоевград за избора на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината до провеждането на нови избори, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Местните парламентаристи ще трябва да избират между четиримата заместник-кметове от екипа на отстранения от длъжността инж. Румен Томов. Това са: Любен Илиев Милев, заместник-кмет по обществен ред, сигурност и спорт, д-р инж. Василиса Павлова, заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности, инж. Евгени Кирилов Терзиев, заместник-кмет по строителството и Ясен Димитров Попвасилев, заместник-кмет по икономика и финанси. Заседанието протича при спазването на строи епидемиологични мерки, като между общинските съветници е осигурена необходимата дистанция. Освен това същите носят защитни маски, а някои и ръкавици. Ливия НИНОВА

30 Април 2020 | 10:34 | Агенция "Фокус"