НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 00:30


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пламен Нунев, ГЕРБ: Приехме с консенсус Закона за мерките срещу изпирането на пари

Пламен Нунев, ГЕРБ: Приехме с консенсус Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 Май 2019 | 11:27 | Агенция "Фокус"
София. Приехме с консенсус Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Нунев пред журналисти след приемане на Закона за мерките срещу изпирането на пари на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Днес приехме на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари. Доста дълга и трудна беше работата на работната група, но това, което е позитивното е, че завърши с консенсус от всички експерти, които участваха най-вече на първо място експертите от ДАНС, Комисията за финансов надзор, Висшия адвокатски съвет. На последната права се включиха предложения от КРИБ и НПО“, допълни още Нунев. Той уточни, че са удовлетворени техните искания.
Народният представител от ПГ на ГЕРБ Маноил Манев уточни, че са удовлетворени всички онези претенции, минали през работна група, през консултацията с експерти и със становищата на всички, които имат задачи по този закон. Той допълни, че всички тези фирми, които имат извършена някаква регистрация в Търговския регистър, не са длъжни да подават информация за действителни собственици. „За акционерните дружества нещата са доста по-сложни, тъй като там трябва да декларират истинските собственици на капитала. В акционерните дружества има пет възможности за това. ДАНС много правилно и поздравявам ги за това, че излязоха веднага с обяснение на тяхната страница как точно и кои точно са лицата, които декларират при акционерните дружества собственост на капитала“, допълни Манев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Маноил Манев, ГЕРБ: Адвокатите няма да бъдат доносници - задължени са дават информация на ДАНС само ако са поканени да станат съучастници в пране на пари и финансиране на тероризъм

Маноил Манев, ГЕРБ: Адвокатите няма да бъдат доносници - задължени са дават информация на ДАНС само ако са поканени да станат съучастници в пране на пари и финансиране на тероризъм

16 Май 2019 | 10:55 | Агенция "Фокус"
София. Адвокатите няма да бъдат доносници - задължени са дават информация на ДАНС само ако са поканени да станат съучастници в пране на пари и финансиране на тероризъм. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Маноил Манев пред журналисти след приемане на Закона за мерките срещу изпирането на пари на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Адвокатите няма да бъдат доносници. Никой никога не го е искал това, никога не го е целил. Сега текстът е направен така по тяхно предложение. По тяхна идея и със съгласието на ДАНС и цялата работна група адвокатите няма да бъдат задължени лица по смисъла на чл. 4, а само в много определени случаи, ако някой отиде и поиска да му дадат консултация как се перат пари и как се финансира тероризъм. В никакъв друг случай, в никакви други условия, те няма да бъдат задължени да подават такава информация“, допълни Манев. По думите му, ако клиент отиде и поиска от адвоката си да го направи съучастник в извършване на престъпление пране на пари, тогава той трябва да докладва на ДАНС.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 Май 2019 | 07:18 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Измененията са внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. С промените ще отпадне режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията. Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи, спецификата на национална правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност.
Депутатите ще разгледат и промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на второ четене. Съгласно промените Въоръжените сили ще могат да изпълняват задачи по оказване на помощ на държавните органи при противодействие на заплахи с особено висока степен на обществена опасност. В законопроекта е заложено да бъде сформирано Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Сформирането на такова командване се обуславя от поетите ангажименти към Алианса и от необходимостта от използването на силите за специални операции за мирновременните задачи, изпълнявани в отговор на съвременните рискове и заплахи пред националната сигурност на страната. С приемането на законодателните промени ще се регламентират функциите на СКСО по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции самостоятелно, в състава на съвместни сили и във взаимодействие с други държавни структури от архитектурата за националната сигурност. Със законопроекта се определя йерархически мястото на СКСО на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната.
С друга част от измененията се прецизира кръгът от задължените лица – военнослужещи и цивилни служители, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С промените се създава императивно задължение по време на занятия, учения, тренировки и лагери на военнослужещите да се осигурява безплатна храна без възможност за изплащане на левовата ѝ равностойност, за разлика от случаите, когато се носи дежурство или се изпълняват други дейности със специфичен характер. Между двете четения са предложени текстове, свързани с деполитизацията на Въоръжените сили. На вниманието на народните представители се поставя проекта на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Единодушно депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене

Единодушно депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене

25 Април 2019 | 09:49 | Агенция "Фокус"
София. Единодушно депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене , предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ законопроекта гласуваха 88 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Законопроектът е внесен от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. С промените ще отпадне режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията. Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи, спецификата на национална правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Менда Стоянова, ГЕРБ: БНБ, КФН и Комисията за хазарта ще имат правомощия, които ще повишат ефективността на контрола по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Менда Стоянова, ГЕРБ: БНБ, КФН и Комисията за хазарта ще имат правомощия, които ще повишат ефективността на контрола по Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 Април 2019 | 09:48 | Агенция "Фокус"
София. БНБ, КФН и Комисията за хазарта ще имат правомощия, които ще повишат ефективността на контрола по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това каза народният представител от ПГ н ГЕРБ и председател на Бюджетна комисия Менда Стоянова по време на дебатите по Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не само, че ще имат задължение да проверяват всяка една сделка, всяка една транзакция, но и при констатиране на нарушения от тяхна страна по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще могат да налагат съответните наказания. Това значително ще повиши ефективността на контрола, ще повиши въобще контрола“, каза Менда Стоянова.
Тя обясни и другите мерки, заложени в законопроекта. „Привличам вниманието ви, защото предполагам, че когато се върнете във вашите избирателни райони ще имате въпроси в тази посока и е хубаво да знаете за какво става дума. Това, което трябва тези задължени лица, което предстоеше те да направят в месец май, беше именно да изготвят своите правилници, чрез които за всяка отделна фирма да идентифицират рисковете и да набележат начините, по които техните служители ще го направят. Трябваше тези правилници да бъдат изпратени до 12 май на ДАНС за одобрение. Това ние сега казваме, че няма да се случи до 12 май, че за да има ефективност и тези правилници да изпълняват своята роля, е нужно преди това ДАНС да направи и да оповести своята национална оценка за риска“, каза още Стоянова.

Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене

Парламентът ще разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене

25 Април 2019 | 07:21 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законопроектът е внесен от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. С промените ще отпадне режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията. Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи, спецификата на национална правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност. Депутатите ще разгледат и промени в Закона за местните данъци и такси, които се обуславят от решение на Конституционния съд, който отмени част от разпоредбите му. Той отмени по-високия данък за недвижимите имоти, разположени в курортите, които не са основно жилище и не са отдадени под наем, както и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Тъй като отменената разпоредба действа от 1 януари 2019 г., депутатите ще разгледат промени, с които по-високите данъци да бъдат преизчислени. На вниманието на депутати се поставя и второто четене на промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Четвърта поредна нощ на безредици в Каталуния. 18 октомври 2019 г.
Четвърта поредна нощ на безредици в Каталуния. 18 октомври 2019 г.

ВИДЕО
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.