НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 00:25


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Комисията по икономическа политика и туризъм прие единодушно промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Комисията по икономическа политика и туризъм прие единодушно промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

6 Март 2019 | 15:45 | Агенция "Фокус"
София. Комисията по икономическа политика и туризъм прие единодушно промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ законопроекта гласуваха единодушно 13 членове на комисията, без „против“ и „въздържали се“. Окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Законопроектът цели създаването на необходимата нормативна база, способстваща за въвеждане на възможността някои заповеди на министъра на туризма да бъдат предварително изпълнявани. Разпоредбата ще се отнася за заповедите, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове. В този обхват ще влязат и заповедите за определяне на спечелили проведените търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на тези обекти. Промените предвиждат и забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху дюните. Предвиждат се и редица санкции. Съгласно промените, който постави преместваем обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж или прилежащата му акватория, без да има право на това, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 6000 до 12 000 лв. Промените предвиждат при неизпълнение на изискването за осигуряване на равностоен достъп до морето по отношение на зоната на активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, глобата да е от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министър Ирена Георгиева: Идеята на забраната на плажни принадлежности върху дюните е да не ескалира поведението на онези, които ги ползват

Зам.-министър Ирена Георгиева: Идеята на забраната на плажни принадлежности върху дюните е да не ескалира поведението на онези, които ги ползват

6 Март 2019 | 15:42 | Агенция "Фокус"
София. Идеята на забраната за плажни принадлежности върху дюните е да не ескалира поведението на онези, които ги ползват. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на обсъждането на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в Комисията по икономическа политика и туризъм , предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Само хвърлянето на една хавлия върху дюната очевидно не означава на първо четене нейното разрушаване или опасност от нейното разрушаване. Обикновено след себе си то води до действия, които биха могли да увредят този природен феномен. Ако прецените, че наистина понятието „плажни принадлежности“ е недостатъчно прецизирано, това би могло да бъде допълнително изяснено.
Георгиева заяви, че приема бележката за прецизиране на забраната за пътни превозни средства върху дюните, тъй като извън обхвата ѝ остават бъгита, велосипеди, каруци и др.
Тя обясни, че забраната за преместваеми обекти касае само незаконните такива. Заместник-министърът каза още, че при диференцирането на отделните актове и наказателните постановления, Министерството се е ръководило от желанието да облекчи съда.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Екатерина Дацова, Министерство на туризма: Ако сега действаше предложеният от нас Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, можехме да наложим санкция от 10 000 лв. за разрушената дюна на „Смокиня“

Екатерина Дацова, Министерство на туризма: Ако сега действаше предложеният от нас Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, можехме да наложим санкция от 10 000 лв. за разрушената дюна на „Смокиня“

6 Март 2019 | 15:37 | Агенция "Фокус"
София. Ако сега действаше предложеният от нас Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, можехме да наложим санкция от 10 000 лв. за разрушената дюна на „Смокиня“. Това каза директорът на Дирекция „Управление на морските плажове“ към Министерство на туризма Екатерина Дацова в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Димитър Бойчев за санкциите по случая с разрушената дюна на плажа „Смокиня“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Примерът с дюната, която беше разрушена е много добър. В момента в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие няма такава административно наказателна разпоредба, спрямо която да санкционираме съответния нарушител. Има административно-наказателна разпоредба, която е подобна и близка, ние бихме могли да съставим акт на базата на него. Нямаме гаранция, че ако този акт бъде обжалван, ще издържи в съда. Именно затова са тези наши текстове, подготвени и представени пред вас, прецизирани, конкретизирани и специфицирани съобразно различните компетенции и различните нарушения, за да може те да бъдат санкционирани“, обясни Дацова. По думите ѝ така тези актове ще могат да издържат в съда и ще има резултат от наложената санкция.
Дацова обясни също, че съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие държавата е длъжна да осигури само пешеходен достъп до морските плажове.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министър Ирена Георгиева: Промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие предвиждат забрана за поставяне на плажни принадлежности върху дюни

Зам.-министър Ирена Георгиева: Промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие предвиждат забрана за поставяне на плажни принадлежности върху дюни

6 Март 2019 | 14:53 | Агенция "Фокус"
София. Промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие предвиждат забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки върху бели, сиви и облесени дюни. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на представянето на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в Комисията по икономическа политика и туризъм, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Тя допълни, че забраната ще се отнася за паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета върху подвижни или бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност – сиви дюни и облесени дюни. „Предложеното изменение е в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии, с оглед опазването и съхранението на всички видове дюни и намиращите се в тях защитени видове на флората и фауната, които попадат в границите на зона А, зона Б или в урбанизираните територии на населените места, след границата на зона А“, уточни Ирена Георгиева. Тя отчете, че на трето място законопроектът предвижда съществени изменения и конкретизация в административно-наказателните разпоредби на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. „Вследствие на извършен анализ на забранителните и ограничителните разпоредби на закона са разписани конкретни административно-наказателни текстове, липсващи в действащата нормативна уредба“, обясни заместник-министърът. Тя допълни, че административните наказания са определени в съответствие с извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при нарушаване на съответната разпоредба на закона. „Прецизирани са нормите, засягащи органите, които са ангажирани с административното производство, при установяването на нарушенията и определянето на наказанията“, коментира Георгиева. „Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административно-наказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране, попадаща в компетентността на друг административен орган“, поясни тя. Зам.-министърът каза още, че в новите текстове се определят видовете преустановителни и възстановитени принудителни административни мерки, които биха могли да бъдат прилагани от министъра на туризма.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министър Ирена Георгиева: Със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие някои заповеди на министъра на туризма ще имат предварително изпълнение

Зам.-министър Ирена Георгиева: Със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие някои заповеди на министъра на туризма ще имат предварително изпълнение

6 Март 2019 | 14:41 | Агенция "Фокус"
София. Със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие някои заповеди на министъра на туризма ще имат предварително изпълнение. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на представянето на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в Комисията по икономическа политика и туризъм, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите й с промените се цели да се прецизират пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба. „С предлаганите изменения се цели създаването на възможност заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване с отдаване под наем на обекти, изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, и заповедите за определяне на спечелили проведените търгове за отдаване на под наем на тези обекти, да подлежат на предварително изпълнение“, обясни зам.-министърът и уточни, че предварителното изпълнение на заповедите се мотивира с оглед изпълнение на задължителните дейности от определения за наемател на морски плаж, като използването на този обект е свързано с осигуряването защитата на живота или здравето на гражданите от една страна, както и защита на особено важни държавни и обществени интереси. „Последните следва да бъдат осигурени през активния туристически морски сезон за обезпечаване спокойствието и сигурността на летуващите граждани, посещаващи морския плаж“, допълни Ирена Георгиева. Тя изтъкна, че при закъснение могат да настъпят сериозни вреди за живота и здравето на гражданите, а от това и увреждане на държавни обществени интереси във връзка с неизпълнени дейност и при използване на морския плаж. „Затова предложението ни е за предварително изпълнение на заповедите“, заяви зам.-министърът.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.