НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 14:46


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Бисер Петков: Социални услуги, свързани със създаване на родителски капацитет, информиране и консултиране, ще бъдат безплатни

Министър Бисер Петков: Социални услуги, свързани със създаване на родителски капацитет, информиране и консултиране, ще бъдат безплатни

7 Март 2019 | 14:20 | Агенция "Фокус"
София. Социални услуги, свързани със създаване на родителски капацитет, информиране и консултиране, ще бъдат безплатни. Това каза пред журналисти министърът на социалната политика и труда Бисер Петков, след приемане на второ четене на промени в Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В приетия Закон за социални услуги е регламентирано, че част от услугите ще бъдат безплатни. Без да съм сигурен, че изчерпателно ще ги изброя, те са описани в закона, това са услугите, свързани със създаване на родителски капаците, информиране, консултиране, услуги свързани с даване на подслон за лица, които се нуждаят от това“, обясни той.
Министър Петков допълни, че също така има и разписани тарифи за частично заплащане на услуги. „Това, което се регламентира за първи път в закона, това е асистентската услуга. В закона е казано, че право на асистентска подкрепа ще имат възрастните хора, които нямат възможност за самообслужване и хора, нуждаещи се от чужда помощ“, посочи още социалният министър.
Попитан, кога е крайният срок на деинституционализация на приемните домове, той отговори: „Срокът за закриване на домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социално грижи е до 1 януари 2021 г. Поставен е срок и за закриване на домовете за хора с различни увреждания, психични разстройства и деменция“, отбеляза Петков.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: Законът за социалните услуги беше очакван и желан от хората с увреждания и поставя началото на реформа в социалния сектор

Министър Бисер Петков: Законът за социалните услуги беше очакван и желан от хората с увреждания и поставя началото на реформа в социалния сектор

7 Март 2019 | 14:13 | Агенция "Фокус"
София. Законът за социалните услуги беше очакван и желан от хората с увреждания и поставя началото на реформа в социалния сектор. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след приемането на Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Този закон беше очакван и желан от хората с увреждания. С него се допълва пакетът от три закона, които МТСП разработи, а 44-ото НС прие с цел гарантиране на правата на хората с увреждания, регламентирани в конвенцията на ООН“, заяви още Петков. По думите му Законът за социалните услуги поставя началото на реформа в сектора, която започва с промяна на самото разбиране на социалните услуги и тяхната цел. Министърът обясни, че гарантирането на равен достъп до общодостъпни и специализирани услуги е била в основата на закона и е една от основните му цели. Министър Петков отчете, че другата водеща цел е гарантирането, че хората ще ползват услуги с високо качество, независимо дали те се ползват от общините и частни доставчици. „Основният фактор за по-високо качество на предлаганите услуги са специалистите в сектора, затова за тях се въвеждат обучения“, допълни още Петков. „Позволете ми от парламентарната трибуна да благодаря на всички експерти и организации, на референтите, на комисията по труда и социалната политика, на всички, които взеха активно участие в подготовката на този закон и в неговото обсъждане в широкия консултативен процес“, допълни Петков. Той посочи, че може да се разчита на подготовката за подзаконовата нормативна уредба.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги

Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги

7 Март 2019 | 13:52 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Законът е последният от законодателния пакет, заради който майките на деца с увреждания протестираха продължително през 2018 г. Първите два закона – за хората с увреждания и за личната помощ, вече бяха приети от депутатите.
Текстовете в закона създават възможност социални услуги да се предоставят на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот. Правото на социални услуги е независимо от възрастта, здравното състояние, образованието, доходите, социалното и имущественото състояние. Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности. Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние.
По закона се създава Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет. Агенцията ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги, ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги.
В Закона за социалните услуги се определят финансираните от държавния бюджет услуги да бъдат класифицирани в три основни групи - на общинско ниво, на областно ниво за областта и за потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и Съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Законът постановява асистентската подкрепа за лица в надтрудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания да се предоставя от съответната община. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, ще се извършва само от общината, която предоставя услугата. Общината ще организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда. Регламентира се заместващата грижа, като подкрепа за лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството, не само за деца. Заместващата грижа е дефинирана като краткосрочна, като се предоставя за срок не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Самата грижа може да се предоставя в домашна или специализирана среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа в домовете на приемни семейства.
От 2000 до 3000 лева ще бъде глобата за лице, което не изпълни влязло в сила предписание по закона, и от 3000 до 5000 лева при повторно нарушение. Орган за управление на социална услуга, който не изпълни задължение по закона, ще се глобява с от 3000 до 5000 лева, и от 5000 до 7000 лева при повторно нарушение. До 10 хил. лева ще бъде санкцията, ако нарушението е престъпление.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Асистентската подкрепа за лица в надтрудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания ще се предоставя от съответната община

Асистентската подкрепа за лица в надтрудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания ще се предоставя от съответната община

7 Март 2019 | 11:28 | Агенция "Фокус"
София. Асистентската подкрепа за лица в надтрудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания ще се предоставя от съответната община. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на текстове от Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата. Общината организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда. Асистентската подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето за престой в лечебното заведение. Контролът за дейността на асистентите и на отчитането на предоставената асистентска подкрепа се осъществява от общината, когато услугата се финансира от държавния и общински бюджет.
С текстовете на законопроекта се регламентира и заместваща грижа. Тя е уредена като подкрепа за лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството, не само за деца. Заместващата грижа е дефинирана като краткосрочна, като се предоставя за срок не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Самата грижа може да се предоставя в домашна и специализирана среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа в домовете на приемни семейства.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът продължава работа по второто четене на Закона за социалните услуги

Парламентът продължава работа по второто четене на Закона за социалните услуги

7 Март 2019 | 07:14 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът продължава работа по Закона за социалните услуги на второ четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законът за социалните услуги е последният от законодателния пакет, заради който майките на деца с увреждания протестираха продължително през 2018 г. Първите два закона – Законът за хората с увреждания и Законът за личната помощ, вече бяха приети от депутатите. Народните представители започнаха работа по поправките на второ четене още вчера и създадоха Агенция за качеството на социалните услуги, като решиха право на социални услуги да имат всички нуждаещи се, а не само уязвимите групи.
На вниманието на депутатите се поставят и промените в Закона за концесиите, които ще бъдат разгледани на първо четене. Законопроектът е внесен от Министерски съвет. Измененията се обуславят от възникналите въпроси след влизането му в сила на 2 януари 2018 г. В Закона за концесиите се предвиждат промени в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор и основанията за недействителност на концесионния договор.
Народното събрание ще разгледа и промените в Закона за водите на второ четене. Част от промените са свързани с отпадането на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетата при водовземане вода за аквакултурни и свързаните с тях дейности. Другата основна промяна в проекта е свързана с премахването на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури. Между двете четения са постъпили предложения от НФСБ. От партията предлагат, когато до влизането в сила на закона за едно водовземно съоръжение за минерална вода са сключени концесионни договори с повече от един концесионер, те продължават действието си до тяхното прекратяване. От НФСБ предлагат още забрана за заустването на жилищно-отпадъчни води, получени вследствие на дейността на минодобивната, нефтодобивната и газодобивната промишленост, флотационни дейности, както и води, съдържащи рудични води и опасни вещества в зоните на защита. От партията дават и дефиниция на жилищно-отпадъчни води. Съгласно текстовете това са водите, получени вследствие на ползването на вода в жилищни сгради, обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечения.
След пленарното заседание ще заседават общо пет комисии. Комисията по вероизповеданията ще разгледа промените в Закона за вероизповеданията, а членовете на Комисията по здравеопазване ще могат да задават актуални устни въпроси към здравния министър Кирил Ананиев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Създава се Агенция за качеството на социалните услуги

Създава се Агенция за качеството на социалните услуги

6 Март 2019 | 14:08 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие окончателно текстове от Законопроекта за социалните услуги, с които се предвижда създаването на Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги, ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет. Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
С новия законопроект финансираните от държавния бюджет услуги ще бъдат класифицирани в три основни групи - на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината, на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата област, и на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и Съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Право на социални услуги вече ще имат всички нуждаещи се, а не само уязвимите групи

Право на социални услуги вече ще имат всички нуждаещи се, а не само уязвимите групи

6 Март 2019 | 14:02 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът гласува окончателно текстове от Законопроекта за социалните услуги, с които се въвежда право на такива услуги да имат всички нуждаещи се хора в България, а не само уязвимите групи, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Със закона за първи път право на социални услуги се дава на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране направа или подобряване на качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние. Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.
Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който България е страна.
В зависимост от средата, в която се предоставят, социалните услуги могат да бъдат три вида - услуги в домашна среда, услуги в специализирана среда и услуги, които се предоставят мобилно.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Започва изплащането на новата финансова помощ за хората с увреждания

Започва изплащането на новата финансова помощ за хората с увреждания

12 Февруари 2019 | 13:49 | Агенция "Фокус"
София. От днес Агенцията за социално подпомагане (АСП) изплаща новата финансова подкрепа за хората с увреждания по банков път. Подпомагането е за месец януари, а процесът е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията.
От 1 януари т.г. всички пълнолетни хора с трайни увреждания имат право на месечна подкрепа по Закона за хората с увреждания. Помощта заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто до месец декември 2018 г. Размерът ѝ се определя и актуализира като процент от линията на бедност в България, в зависимост от степента на увреждане.
Хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес до 31 март, за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.. Заявление в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините. На хората, които до момента са получавали интеграционни добавки, новата помощ се отпуска служебно от АСП.
Размерът на помощта през 2019 г. варира от 24.36 лв. до 198.36 лв. В масовия случай тя е в по-голям размер от досега получаваните добавки. Законът гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на 2018 г. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков ще представи актуална информация за изпълнението на новото законодателство за хората с увреждания

Министър Бисер Петков ще представи актуална информация за изпълнението на новото законодателство за хората с увреждания

22 Януари 2019 | 07:13 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще даде пресконференция в зала „Пресцентър“ на Министерството на труда и социалната политика. По време на събитието той ще представи актуална информация за изпълнението на новото законодателство за хората с увреждания. Това съобщиха от МТСП.
В пресконференцията ще участва и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

18 Януари 2019 | 11:08 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението беше прието единодушно със 163 гласа „за“. Това е третият закон, който беше поискан от майките на деца с увреждания по време на продължителните им протестни действия през миналата година. Депутатите вече приеха другите два закона – Законът за хората с увреждания и Законът за личната помощ.
Законопроектът за социалните услуги предвижда право на социални услуги да имат всички нуждаещи се хора в България. Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги, която ще се приема от Министерския съвет. Въвеждат се и допълващи стандарти за социалните услуги, чрез които се осигурява дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение и за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа. За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Предлага се и законов ред за контрол и мониторинг от доставчиците, от общината като орган на местното самоуправление, както и за независим мониторинг от международни, европейски и национални организации.
Създава се Агенция за качеството на социалните услуги като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, която ще лицензира частните доставчици и ще поддържа регистъра на доставчиците. Със законопроекта за първи път се въвежда и ежегоден мониторинг на социалните услуги на национално ниво.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: С промените в Закона за социалните услуги правителството изпълнява поетия си ангажимент

Министър Бисер Петков: С промените в Закона за социалните услуги правителството изпълнява поетия си ангажимент

18 Януари 2019 | 11:06 | Агенция "Фокус"
София. С промените в Закона за социалните услуги правителството изпълнява поетия си ангажимент. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на дебатите по Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „С този законопроект правителството изпълнява поетия ангажимент да разработи и внесе в Народното събрание пакет от законопроекти, които са насочени към правата на хората от уязвимите групи на нашето общество. Радвам се, че при изказванията в комисиите, законопроектът намери подкрепа. Надявам се и с гласуването, което предстои, тази подкрепа да бъде декларирана. Като министерство сме готови във времето между двете четения да съдействаме за разглеждане на всички предложения, които ще подобрят текстовете на законопроекта“, допълни министър Бисер Петков.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Калин Поповски, „Обединени патриоти“: Подкрепяме концептуално Закона за социалните услуги

Д-р Калин Поповски, „Обединени патриоти“: Подкрепяме концептуално Закона за социалните услуги

18 Януари 2019 | 11:05 | Агенция "Фокус"
София. Подкрепяме концептуално Закона за социалните услуги. Това каза народният представител от ПГ на „Обединени патриоти“ д-р Калин Поповски по време на дебатите на първо четене по Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Запазваме си правото за второ четене да поканим администрацията на министерството за доуточняващи текстове“, каза Поповски.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът удължи работното си време до приключване на дебатите и гласуването по Закона за социалните услуги

Парламентът удължи работното си време до приключване на дебатите и гласуването по Закона за социалните услуги

18 Януари 2019 | 11:02 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът удължи работното си време до приключване на дебатите и гласуването по Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението направи зам.-председателят на парламентарната социална комисия и депутат от ГЕРБ Светлана Ангелова. „За“ предложението ѝ гласуваха 137 народни представители, „против“ – 2 и „въздържали се“ 7, с което то беше прието.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Създаването на Национална карта на социалните услуги е дълго очаквано от неправителствения сектор

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Създаването на Национална карта на социалните услуги е дълго очаквано от неправителствения сектор

18 Януари 2019 | 10:23 | Агенция "Фокус"
София. Създаването на Национална карта на социалните услуги е дългоочаквано от неправителствения сектор. Това каза народният представител от ГЕРБ Светлана Ангелова по време на дебатите на първо четене по Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Този закон получи много добри оценки както от специалистите от социалния сектор, така и от страна на общините. В продължение на една година работната група работи в диалогичен режим и затова се получи така, че законът да отговори на очакванията на хората да имат достъп до всички социални услуги, както и на очакванията им за добро качеството на услугите“, заяви Ангелова.
Във връзка с критики от страна на ПГ на БСП относно предложението за създаване на Националната карта за социалните услуги, Ангелова посочи, че тя е изключително необходима. „Защото картата е важна и е дългоочаквана от неправителствения сектор, тъй като чрез нея ще могат да се планират в дългосрочен план социалните услуги на база на нуждите на хората“, заяви Ангелова.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Остават броени дни до срещата на Г-20 в Осака. 26 юни 2019 г.
Остават броени дни до срещата на Г-20 в Осака. 26 юни 2019 г.

ВИДЕО
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.