НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 20:07


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Смолян: Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на микроязовирите „Кирянов гьол“ и „Лагера“

Смолян: Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на микроязовирите „Кирянов гьол“ и „Лагера“

11 Септември 2018 | 16:00 | Агенция "Фокус"
Смолян. Общински съвет – Смолян даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на микроязовирите „Кирянов гьол“, по-известен като „Рибката“ и „Лагера“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Вносителят на докладните и кмет на Смолян Николай Мелемов заяви, че тези съоръжения изискват много средства и трудно се поддържат, а общината няма средства за това. Той посочи, че има възможност да се върнат на държавата и тя да влага средства в поддръжката на тези съоръжения, тъй като Общината не може да извършва каквито и да е действия, без да купи земята наоколо. Мелемов подчерта, че това е най-доброто решение за двата микроязовира.
Председателят на Общинския съвет инж. Данчо Киряков предложи първо да се гласува промяна на собствеността на язовирите, които в момента са публична общинска собственост, а за да се извърши прехвърлянето на държавата, те трябва да станат частна общинска собственост. Вносителят на докладната записка прие предложението.
Общинските съветници поискаха справка за разходите, които са необходими за поддръжката на двата микроязовира. След като бе дадена такава от страна на зам.-кметът на Смолян инж. Мариана Цекова, съветниците гласуваха за безвъзмездното прехвърляне на микроязовирите в полза на държавата.
Нели ГЕРГЬОВСКА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: Общинският съвет утвърди паралелки и групи в училища и детски градини с деца под определения минимум за учебната 2018/2019 г.

Смолян: Общинският съвет утвърди паралелки и групи в училища и детски градини с деца под определения минимум за учебната 2018/2019 г.

11 Септември 2018 | 14:46 | Агенция "Фокус"
Смолян. Общински съвет – Смолян утвърди на редовното си заседание паралелки и групи в училища и детски градини с деца под определения минимум за учебната 2018/2019 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Те са изчислени на база на постъпили мотивирани искания и докладни записки от директорите на училищата в селата от община Смолян и някои от училищата в града. По всички тях е приложено и положително становище от страна на началника на Регионално управление на образованието – Смолян за формиране на паралелки и групи с деца под определения минимум. 22 ще са паралелките с не по-малко от 10 ученици от първи до дванадесети клас, а тези с по-малко от 10 ученици ще бъдат 12, като в училището в село Арда няма записани ученици в първи клас. В детската градина в село Могилица ще има една група със 7 деца, стана ясно след приемане на докладната записка от Общински съвет – Смолян.
Нели ГЕРГЬОВСКА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: След едночасови дебати, Общинският съвет прие отчета за изпълнение на бюджета на Общината и състоянието на общинския дълг към края на 2017 г.

Смолян: След едночасови дебати, Общинският съвет прие отчета за изпълнение на бюджета на Общината и състоянието на общинския дълг към края на 2017 г.

11 Септември 2018 | 13:43 | Агенция "Фокус"
Смолян. След едночасови дебати Общински съвет – Смолян прие окончателния план и отчет за изпълнението на бюджета на Общината, за средствата от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към края на 2017 година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. „За“ приемането на докладната записка гласуваха 15 общински съветници.
Пред общинските съветници председателят на Бюджетната комисия в местния парламент Стоян Иванов заяви, че в отчета подробно е обяснено с какво се занимава община Смолян. По думите му, основните акценти в отчета са няколко. „Има ръст на събираемоста – 10,3 млн. лв. са събрани от местни приходи плюс 2 млн. лв. изравнителна субсидия. Това е с около 2,2 млн. лв. повече от 2016 г. Дългът от 17, 4 млн. лв. в началото на 2017 г. е 15,4 млн. лв. в края на 2017 г., тоест с 2 млн. лв. е стопен. Планира се през тази година да се стопи с още 2 млн. лв. По отношение обезпечаване на член 130 от Закона за публичните финанси, където има шест показателя – първо плащанията по дълга – през 2017 г. са 1 085 000 лв., в съотношение със събраните местни приходи и изравнителната субсидия трябва да са под 15 % , а те са 9,6 %. Задължение за разходи 1 968 000 лв. за 2017 г. – те отнесени към всички разходи не може да надвишава 15 % , а те са 5,3 % – доста под 15%. Следващият е наличните в края на годината просрочени задължения – 820 000 лв. отнесени към всичко разходи е 2,2 %, доста под 5% колкото е норматива. Бюджетното салдо за годината също е положително“, поясни Иванов. Той отбеляза, че данък сгради и такса битови отпадъци също има много висока събираемост от 65 %. Той припомни, че кметът Мелемов е заварил 84 466 000 лв. задължения, които са 51 млн. лв. към 31 декември 2017 г. По думите на Иванов, дългът продължава да спада и към края на юли на тази година е спаднал около 7 млн. лв. и сега е 4 млн. лв. Иванов обобщи, че всички основни дейности, които общината упражнява са функционирали нормално и бюджетът е осигурил нормално съществуване на общината през 2017 г.
Стефан Сабрутев от опозицията заяви, че въпреки изнесените цифри, общината има длъжници, които е добре да бъдат оповестявани. В отговор на това, зам.-кметът Венера Аръчкова каза, че всеки месец на сайта на община Смолян се публикуват имената на длъжниците. Тя припомни, че от 2015 г. община Смолян една от общините, които е минала на национално отчитане, а от 2017 и 2018 всички общини са в националната база. Тя отбеляза, че за да има висока събираемост на местните данъци и такси се прибягва и до помощта на частни съдебни изпълнители и НАП.
Нели ГЕРГЬОВСКА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: Общинският съвет реши дългогодишният кмет на село Търън Явор Говедаров да бъде отличен със „Значка на Смолян“ по повод 70-годишният му

Смолян: Общинският съвет реши дългогодишният кмет на село Търън Явор Говедаров да бъде отличен със „Значка на Смолян“ по повод 70-годишният му

11 Септември 2018 | 13:17 | Агенция "Фокус"
Смолян. Дългогодишният кмет на село Търън Явор Говедаров ще бъде отличен със „Значка на Смолян“ по повод 70-годишният му юбилей. Това реши Общински съвет – Смолян по време на редовното си заседание, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Всички 24-ма общински съветници гласуваха единодушно за награждаването на Говедаров с отличието. Говедаров притежава богат организационен опит в системата на местното самоуправление и местната администрация. Той печели доверието на своите колегите и жителите на село Търън с отговорното си отношение към решаване проблемите на селото. Доказателство за всеотдайната му работа е постоянното му избиране за кмет на селото Търън от 1986 г. досега, което е своеобразно постижение и в национален мащаб.
Една от най-успешните години за село Търън под ръководството на Явор Говедаров е 2017 г., в която са извършени десетки административни услуги, се посочва в докладната записка. Проведени са значими за местното население социални и културни мероприятия. За преодоляване на последиците от стихийните бедствия са извършени ремонти на тротоари, площадни пространства, водопроводи, канализация и осветление. Изградени са подпорни стени, положен е бетон на уличната мрежа. Подменена е дограмата на читалището и е открита комбинирана спортна площадка в двора на училището. Реализиран е проект по програма ПУДООС. Обновени са пет автобусни спирки. Заради активната дейност на Говедаров и доверието на хората в него, той е предложен за удостояване със „Значка на Смолян“. тя ще се връчи по подходящ повод и ще бъде вписана в Почетната книга на Община Смолян.
Нели ГЕРГЬОВСКА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: Общинският съвет ще проведе редовното си заседание

Смолян: Общинският съвет ще проведе редовното си заседание

11 Септември 2018 | 09:21 | Агенция "Фокус"
Смолян. Общински съвет – Смолян ще проведе редовното си заседание на 11 септември, от 10.00 часа, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. В дневния ред са включени 32 докладни записки и един отговор на питане на общински съветници. Сред тях са предложение за удостояване на свещеник Димитър Михайлов Михайлов със званието „Почетен гражданин на Смолян” по повод неговата 70-годишнина, предложение за отличаване на Явор Севдалинов Говедаров със „ Значка на Смолян“ по повод неговата 70-годишнина.
На вниманието на общинските съветници ще бъде предложено приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2017 година на Община Смолян. и одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2019 – 2021 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
На заседанието на Общински съвет – Смолян ще бъдат утвърдени паралелки и групи с брой на учениците и децата под определения минимум за учебната 2018/2019 година, предвиждат се приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018-2020 г. и други важни за жителите на Общината теми.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
София. Премиерът Бойко Борисов и Зоран Заев проведоха среща в Министерския съвет. 15 ноември 2018 година
София. Премиерът Бойко Борисов и Зоран Заев проведоха среща в Министерския съвет...

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.