НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 01:50

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Промените в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с казуса „КТБ”, минаха на второ четене в парламента

Промените в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с казуса „КТБ”, минаха на второ четене в парламента

9 Февруари 2018 | 09:34 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие на второ четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, предложени от ДПС и свързани с казуса „КТБ”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. В мотивите на законопроекта е записано, че той цели да се осигурят ефективни механизми за попълване на масата на несъстоятелността на банка, обявена в несъстоятелност, както и да се противодейства на схеми за вторичното разграбване на активите, закупени пряко или непряко с пари с такъв произход.
Промените включват забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност. Въвежда се и относителна недействителност на всяка сделка за прехвърляне на вземане с произход от банка.
Законопроектът предвижда също обявяването за нищожни на всички заличавания на учредени обезпечения, извършени в периода от поставянето на банката под особен надзор до започване на осребряването нейното имущество, както и недействителност на сделки, имащи за предмет прехвърляне на дялове или акции, извършени от длъжници на банка след поставянето ѝ под специален надзор.
По време на дебатите от „БСП за България” обявиха, че не подкрепят законопроекта. „Мотивите, които ни се предлагат от вносителите, са отново да се прехвърлят проблемите от болната на здравата глава”, посочи народният представител Тодор Байчев. „Нямаме никакви основания да подкрепим направените промени”, допълни той.
В реплика Хамид Хамид от ДПС, който е сред вносителите на законопроекта, заяви, че предложените промени са изцяло в обществен интерес и призова народните представители внимателно да се запознаят с него. „Не знам от какви лични интереси вчера и днес толкова яростно защитавате едни и същи тези, като са на един крадец, който се крие в Белград”, посочи Хамид.
Иван ЛАЗАРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие част от промените в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с казуса КТБ - гласуването ще продължи утре

Парламентът прие част от промените в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с казуса КТБ - гласуването ще продължи утре

8 Февруари 2018 | 15:21 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие част от окончателните промени в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с казуса КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според промените временният синдик и синдикът нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения, с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане. Уточнява се, че синдиците нямат право да заличават обезпеченията до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката. Според промените недействителна по отношение на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията. Законът предвижда в случай, че сделката бъде обявена от съда за недействителна, третото лице да губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността ще се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение. Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие на първо четене предложението на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност

Парламентът прие на първо четене предложението на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност

17 Януари 2018 | 10:39 | Агенция "Фокус"
София. С 96 гласа „За”, 10 – „Против” и 37 „въздържал се” парламентът прие на първо четене предложението за промени в Закона за Банковата несъстоятелност, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Предложението идва от ПГ на ДПС, а становището на вносител бе представено от народния представител Хамид Хамид, който посочи, че със законопроекта се цели да се осигурят ефективни механизми за попълване на масата на несъстоятелността на банка, обявена в несъстоятелност, и да се противодейства на схеми за вторичното разграбване на нейните активи.
Предлаганите промени включват: забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност; въвеждане на относителна недействителност на всяка сделка за прехвърляне на вземане с произход от банка, обявена в несъстоятелност, когато вземането е прехвърлено без реална насрещна престация и увеличаване на срока за предявяване на отменителните искове по несъстоятелност.
Законопроектът предвижда също обявяването за нищожни на всички заличавания на учредени обезпечения, извършени в периода от поставянето на банката под особен надзор до започване на осребряването нейното имущество.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йордан Цонев, ДПС: Внесеният от нас законопроект е продължение на усилията ни казусът „КТБ” да завърши с най-малко загуби за икономиката и хората

Йордан Цонев, ДПС: Внесеният от нас законопроект е продължение на усилията ни казусът „КТБ” да завърши с най-малко загуби за икономиката и хората

17 Януари 2018 | 10:21 | Агенция "Фокус"
София. Внесеният от нашата парламентарна група законопроект е продължение на усилията ни казусът „КТБ” да завърши с най-малко загуби за икономиката, бюджета и хората. Това заяви от парламентарната трибуна народният представител от ПГ на ДПС Йордан Цонев, по време на дебатите по първо четене на предложените от неговата парламентарна група за промени в Закона за банковата несъстоятелност, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Искам да направя една хронология на събитията оттогава досега, защото имат пряко отношение към тези наши усилия и към онова, което пропусна да направи българският парламент, за да минимизира загубите от тази, наричана от много специалисти „кражба на века” – КТБ. Множество специалисти, компании, разследващи одитни органи, включително и нарочна парламентарна комисия, констатираха по какъв модел е действала КТБ”, посочи Цонев. По думите му важно е да бъдат проследени решенията на българския парламент по този казус. „След обявяването на банката под особен надзор, знаете че банковата система преживя много тежка криза, в която дори се стигна до дебат за това да бъде наложена банкова ваканция, за да се предотврати тотален срив на банковата система”, посочи Цонев. Според него е имало два пътя за развитие на казуса с КТБ. „Единият, по тогавашното банково и търговско законодателство, да изчакаме да минат сроковете и съответните оценки и да се движим към процедурите, записани в законодателството. Този път беше избран, но имаше и друг – този, който следваше европейският банков и финансов свят след кризата през 2007/2008г. Тогава Европа, изправена пред подобни проблеми, но по друг повод, а не поради злоупотреби, въведе механизъм за преструктуриране на банки с тежка ликвидна криза. Този механизъм беше внесен в законодателството на повечето европейски страни”, коментира Цонев.
В мотивите на законопроекта е записано, че предлаганите промени включват: забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност; въвеждане на относителна недействителност на всяка сделка за прехвърляне на вземане с произход от банка, обявена в несъстоятелност, когато вземането е прехвърлено без реална насрещна престация и увеличаване на срока за предявяване на отменителните искове по несъстоятелност.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Промените в Закона за банковата несъстоятелност не трябва да отлежават дълго в съгласувателен режим

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Промените в Закона за банковата несъстоятелност не трябва да отлежават дълго в съгласувателен режим

16 Ноември 2017 | 16:54 | Агенция "Фокус"
София. Промените в Закона за банковата несъстоятелност не трябва да отлежават дълго в съгласувателен режим. Това каза пред журналисти председателят на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов след приемането на Закона за банковата несъстоятелност на първо четене в оглавяваната от него комисия, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му, ако законът бъде подкрепен на първо гласуване в пленарна зала, той е готов да поиска становище на Консултативния съвет по законодателство към Народното събрание. „Аз и колегите от ГЕРБ гласувахме съобразно личните си съображения. Към момента нямаме решение на парламентарната група на ГЕРБ, затова и колегите, които подкрепихме законопроекта, изложихме в лично качество мотиви. Аргументите ни за подкрепата касаят историята и сложността на казуса с несъстоятелността на КТБ и с необходимостта да се създадат всички възможни правни инструменти и способи действително да се възстанови интересът на държавата, която чрез Фонда за събиране на вземания реши казуса с несъстоятелността като компенсира вземанията на вложителите до определения в закона размер“, заяви Кирилов. По думите му 3-те милиарда, които е дала държавата за компенсиране на вземанията, би следвало да ѝ бъдат върнати. Според него кредиторите на банката в несъстоятелност трябва да получат в максимална степен удовлетворения на вземанията си. „Другият ни мотив и аргумент касае обстоятелството, че този закон е нов за българския правен ред. Той е приет по линия на хармонизацията на европейското законодателство. Не е бил прилаган на практика, докато се случи несъстоятелността на КТБ, затова при всички положения реалността показа необходимост от спешни мерки за коригиране“, допълни Кирилов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хамид Хамид, ДПС: Целта на промените в Закона за банковата несъстоятелност е да дадем правна сигурност и способ в ръцете на синдиците, за да могат да си вършат работата

Хамид Хамид, ДПС: Целта на промените в Закона за банковата несъстоятелност е да дадем правна сигурност и способ в ръцете на синдиците, за да могат да си вършат работата

16 Ноември 2017 | 16:46 | Агенция "Фокус"
София. Целта на промените в Закона за банковата несъстоятелност е да дадем правна сигурност и способ в ръцете на синдиците, за да могат да си вършат работата. Това каза пред журналисти Хамид Хамид след приемането на Закона за банковата несъстоятелност на първо четене от Правна комисия, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Сигурен съм, че с помощта на всички народни представители от всички парламентарни групи ще направим закона по-добър и ще преодолеем опасенията по прецизността на текстовете. Важното е да се знае, че целта на законопроекта, е да възстанови в масата на несъстоятелността обезпеченията, които неправомерно са заличени от двамата квестори на КТБ, които са обвиняеми точно за това“, обясни Хамид. Депутатът от ДПС поясни, че няма време за приемане на законопроекта. По отношение на гласуването на БСП в комисията с „въздържал се“, Хамид посочи, че колегите му са гласували по този начин по-скоро заради липса на становища от институциите, отколкото поради някакви други причини. „Сигурен съм, че в зала ще подкрепят законопроекта. Техни представители вече по медиите изразиха позиции, че са "за" идеята. Мисля, че не е аргумент да отхвърляме законопроекта само защото някои текстове не са толкова прецизни“, допълни Хамид Хамид.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правна комисия прие на първо четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от ДПС

Правна комисия прие на първо четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от ДПС

16 Ноември 2017 | 16:23 | Агенция "Фокус"
София. Правна комисия прие на първо четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от народните представители от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ законопроекта гласуваха 7 народни представители, „против“ - 0 и „въздържали се“ - 4 , с което той бе приет на първо четене от Комисията. Според вносителите предлаганите промени имат за цел да възпрепятстват недобросъвестните действия на лица, придобиващи фиктивно вземания с произход КТБ, както и възстановяване на неправомерно заличени обезпечения по време на квестатурата на КТБ. С промените се предлага да се забрани на синдикът да заличава обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност, освен при погасяване на задължението с реално плащане. Ангел Донов, представител на синдиците на КТБ, обяви, че се води голяма борба срещу длъжниците на банката. Донов уточни, че с всички средства синдиците се мъчат да съберат повече суми да постъпват в масата на несъстоятелността, за да могат да удовлетворят 8 хил. вложители в банката. Председателят на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов заяви, че е изразил положително становище към целите на законопроекта. Той уточни, че това е негово лично мнение, тъй като няма още решение на ПГ на ГЕРБ по проекта. По думите му производството по несъстоятелност е сложно и силно специфично. Според Кирилов се вижда, че към момента не могат да се гарантират и обезпечат правата на масата на несъстоятелността и оттам на всички кредитори. „За мен най-болезнен е аргументът за това, че държавата чрез фонда за гарантиране на вземанията също е поставена в огромен риск да възстанови сериозна, адекватна част от парите, които бяха вложени в държавния бюджет“, допълни Кирилов. Десислава Атанасова от ГЕРБ заяви, че ще подкрепи законопроекта. Колегата им Йорданка Фикирлийска също обяви, че ще подкрепи промените в Закона за банковата несъстоятелност. От БСП поискаха отлагане на точката, тъй като липсват становища на БНБ, КФН, Министерство на финансите и други институции, но предложението им бе отхвърлено. Филип Попов от БСП изрази разбиране, че трябва да се спре повторното разграбване на КТБ, но по думите му липсват финансови становища. Колегата му Явор Божанков обяви, че групата му ще се въздържи от подкрепата на законопроекта. Един от вносителите на законопроекта - Йордан Цонев от ДПС изрази радостта си от положителното становище на синдиците и че законопроектът на ДПС ще им помогне в работата. Според Цонев БСП имат право да искат становище на БНБ, но по думите въздържанието също е отговорност. Цонев посочи, че сеирджийството не е много добър атестат за загрижеността за това, което се случва с парите на фонда, държавата и вложителите. „Направих това уточнение, защото и то е важно според мен. Важно е наистина да се опитаме да изчистим всички детайли и да помогнем. Ние при представянето на законопроекта бяхме категорични, че нямаме претенции да сме изчерпателни, нито да сме абсолютно точни, но имаме претенции да повдигаме темата“, заяви Цонев. От ДПС уточниха, че законът не третира добросъвестните купувачи, а само фиктивните сделки.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Ще подкрепим законопроекта на ДПС за КТБ, защото ако не го направим, ще излезе, че имаме нещо общо с този грабеж

Премиерът Бойко Борисов: Ще подкрепим законопроекта на ДПС за КТБ, защото ако не го направим, ще излезе, че имаме нещо общо с този грабеж

16 Ноември 2017 | 14:04 | Агенция "Фокус"
София. Ще подкрепим законопроекта на ДПС за КТБ, защото ако не го направим, ще излезе, че когато сме били в опозиция, имаме нещо общо с този грабеж. Това каза пред журналисти премиерът Бойко Борисов на проверката на източната тангента на Софийския околовръстен път във връзка със законопроекта на ДПС срещу вторичното разграбване на КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Щом предлагат и щом чрез закон считат, че ще излезе истината, разбира се, ще го подкрепим. Защото ако кажем, че не го подкрепяме, ще излезе, че когато сме били опозиция, имаме нещо общо с този грабеж. Както вчера г-н Софиянски каза, през 1996-1997-1998 г. 8 банки са паднали като КТБ. Откъде накъде? Няма ли да си говорим и за това. Цитирам по памет каквото видях. Предлагам всички обединени да стигнем до истината и тогава всички ще бъдем в по-добро и психическо състояние“, коментира Борисов и уточни, че усеща, че вече някои не си сдържат нервите.
„Видяхте и втората проверка на прокуратурата при Николай Петров, където излезе, че не е извършил нарушение. Но като гледахме предаването на бТВ, заради начина, по който изглежда на обществото, му взехме оставката. Факт“, каза още Бойко Борисов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Виржиния Петрова ще е съдията по делото за КТБ – откритото съдебно заседание ще се проведе на 13 декември

Виржиния Петрова ще е съдията по делото за КТБ – откритото съдебно заседание ще се проведе на 13 декември

8 Ноември 2017 | 11:14 | Агенция "Фокус"
София. След внесен обвинителен акт в Специализирания наказателен съд, от страна на Специализираната прокуратура, срещу Цветан Василев, Александър Панталеев, Илиан Зафиров, Георги Христов, Георги Зяпков, Елка Стойкова, Елена Инджева, Рангел Стойчев, Светлана Георгиева, Снежанка Велева-Стефанова, Маргарита Голева, Красимир Хаджидинев, Маргарита Петрова, Мария Димова, Борислава Тренева-Кючукова, Цветан Гунев, Румен Симеонов, Славияна Данаилова-Велева, на принципа на случайно разпределение на дела, делото беше разпределено на съдия Виржиния Петрова – VIII състав на Специализирания наказателен съд. Това съобщиха от пресцентъра на съда.
Съдът насрочи делото – НОХД № 2209/2017г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 13 декември 2017 г. от 10.00 часа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ДПС със законопроект, даващ правен инструмент на синдиците на КТБ „да върнат на държавата заграбеното“ (ОБЗОР)

ДПС със законопроект, даващ правен инструмент на синдиците на КТБ „да върнат на държавата заграбеното“ (ОБЗОР)

27 Октомври 2017 | 02:56 | Агенция "Фокус"
София. Седмица след като ДПС обяви, че Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид подготвят законопроект за промени в Закона за банковата несъстоятелност, днес предложението бе внесено в парламента. Мотивите за изготвянето на законопроекта е случилото се с КТБ и нейните активи след обявяването ѝ под особен надзор на 21 юни 2014 г. досега. „Процес, който е известен в публичното пространство като вторично разграбване на активите на КТБ. Ако законопроектът бъде приет, той ще се яви ефективен правен инструмент в ръцете на синдиците да възстановят разграбеното от КТБ“, заяви на брифинг Йордан Цонев. Той коментира, че в публичното пространство има фалшификации и манипулации относно това, че Делян Пеевски участва в този процес и уточни, че както добре се е видяло от анализите, до момента на поставяне на банката под особен надзор, той не е участвал нито в управлението на банката, нито в управлението на банковия надзор, нито по някакъв начин юридически е „спомогнал“ за това, което се случило в КТБ. „Видя се, че тези обвинения са необосновани, започнаха да се тиражират нови манипулации относно процеса на вторично ограбване“, подчерта Цонев и уточни, че не са водили разговори за законопроекта с другите парламентарни групи. „Наблюдавайте внимателно как ще се държат по този закон другите парламентарни групи, защото по това ще разберем кой реално иска разграбените активи да бъдат върнати на държавата. От докладите на синдиците са заведени над 800 дела по направени цесии и прихващания, които в момента текат“, обясни Цонев. Той уточни, че обмислят идеята за криминализиране на участието в подобни схеми. Цонев посочи още, че приемат всякакви предложения между първо и второ четене, даже и от медиите.
Колегата му Хамид Хамид допълни, че стотици активи са били измъкнати и на сайта на КТБ може да се види подробна справка за това. Той обърна внимание на три от основните промени в законопроекта, които се отнасят както до бъдещи събития, така и до КТБ. По думите му на първо място с промените ще се обезсилят и обявят като недействителни всички тези фиктивни прихващания, цесии и прехвърляне на вземания, по които няма действително и адекватно плащане. На второ място се обявяват за нищожни заличаванията на всички обезпечения, особени залози и ипотеки, извършени от квесторите на банката, за което те не са имали такова право и за което са подсъдими в момента. На трето място в законопроекта се предлага да бъде увеличен от 2 на 5 години срокът, през който синдиците да могат да предявяват искове срещу трети лица за това разграбено имущество.
Хамид обясни схема, по която се е правело вторичното разграбване. „Банката е предоставяла необезпечени заеми на фирма Х1, Х1 на Х2, Х3 на Х4 и Х4 е купувала актив. В момента се появява фирма У, която е чиста и неопетнена, но част от цялата престъпна схема, която купува вземането на фирма Х3 към Х4 и предявява вземането си към фирмата, която притежава актива и обявява в несъстоятелност, след като предварително са увеличи капитала на фирма Х3 и то е станало огромно", коментира Хамид и уточни, че дори и синдиците да предявяват своите вземания, вземането на Х3, която е в ръцете на фирма У, става огромно и по този начин контролират самото производство на несъстоятелност, назначават си техен синдик и вземат актива.
Малко по-късно до медиите бе разпространена и позицията на депутата от ДПС Делян Пеевски, в която той посочва, че с промените се цели създаването на законова рамка, която да се противопостави както на порочния пирамидален модел на функциониране на банката, реализиран от Цветан Василев и неговото обкръжение, така и на създадената след затварянето на банката престъпна организация за отклоняване на активите. Според него дебатът при разглеждането на този законопроект в Народното събрание неминуемо ще разкрие кои български политици и народни представители искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили и продължаващи да ограбват КТБ и активите ѝ. „Както и кои от тях ще покажат реално своята принадлежност към порочния политико-олигархичен кръг, забогатял незаконно по време на прехода и бандитската приватизация, който кръг и към момента продължава да ощетява българската нация", заявява още Пеевски. По думите му законопроектът цели да бъде предотвратено продължаващото повече от три години разграбване на активите, придобити със средства на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност (КТБ), да бъдат възстановени в полза на банката неправомерно заличените обезпечения, както и да се даде възможност на синдиците на банката да попълнят в максимална степен масата на несъстоятелността. В позицията си Пеевски подчертава, че изготвеният законопроект ясно и конкретно заявява намерението случаят КТБ да не бъде „заметен“. „Наясно съм, че настоящата законодателна инициатива ще срещне съпротива от страна на лицата, стоящи зад ограбването на банката, както и от страна на медиите, даващи трибуна на тези лица, но тяхното говорене само би показало ясно на обществото, кой именно не желае да се позволи законодателно на синдиците на КТБ да свършат своята работа и Фондът за гарантиране на влоговете да бъде удовлетворен в максимална степен“, пише още депутатът.
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира пред журналисти в парламента, че ще подложат на обсъждане законопроекта на ДПС и ще вземат политическо решение как да гласуват по време на обсъждането му в пленарна зала. „Не съм запознат със законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност. Видях, че направиха трибунка колегите от ДПС. Докато не се запознаем със законопроекта, няма как да го коментираме“, каза Цветанов. Попитан дали има вторично разграбване на КТБ и дали има основание за действия в тази насока, той отговори, че компетентните органи трябва да се произнесат, като това е прокуратурата и службите, които имат пряко отношение към сигурността на държавата.
Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев също уточни, че ще се запознаят със законопроекта на ДПС и ще изработят позиция на парламентарната група. По думите му КТБ е тема, която се „дъвче“ вече няколко години. „Това е най-голямото преразпределяне на икономическо богатство след Прехода и е свързано с поредица от престъпления. И самото създаване на КТБ и самият фалит на банката“, коментира той. Попитан дали е възможно да се възстановят средствата на вложителите, той изрази надежда по-голяма част от активите да бъдат осребрени и да влязат във Фонд за гарантиране на влоговете в банките. „За съжаление дори и първоначалният малък прогнозен процент не се изпълнява. Ние в момента сме поне на 10%“, каза още Жельо Бойчев.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ДПС със законопроект, даващ правен инструмент на синдиците на КТБ „да върнат на държавата заграбеното“ (ОБЗОР)

ДПС със законопроект, даващ правен инструмент на синдиците на КТБ „да върнат на държавата заграбеното“ (ОБЗОР)

26 Октомври 2017 | 20:30 | Агенция "Фокус"
София. Седмица след като ДПС обяви, че Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид подготвят законопроект за промени в Закона за банковата несъстоятелност, днес предложението бе внесено в парламента. Мотивите за изготвянето на законопроекта е случилото се с КТБ и нейните активи след обявяването ѝ под особен надзор на 21 юни 2014 г. досега. „Процес, който е известен в публичното пространство като вторично разграбване на активите на КТБ. Ако законопроектът бъде приет, той ще се яви ефективен правен инструмент в ръцете на синдиците да възстановят разграбеното от КТБ“, заяви на брифинг Йордан Цонев. Той коментира, че в публичното пространство има фалшификации и манипулации относно това, че Делян Пеевски участва в този процес и уточни, че както добре се е видяло от анализите, до момента на поставяне на банката под особен надзор, той не е участвал нито в управлението на банката, нито в управлението на банковия надзор, нито по някакъв начин юридически е „спомогнал“ за това, което се случило в КТБ. „Видя се, че тези обвинения са необосновани, започнаха да се тиражират нови манипулации относно процеса на вторично ограбване“, подчерта Цонев и уточни, че не са водили разговори за законопроекта с другите парламентарни групи. „Наблюдавайте внимателно как ще се държат по този закон другите парламентарни групи, защото по това ще разберем кой реално иска разграбените активи да бъдат върнати на държавата. От докладите на синдиците са заведени над 800 дела по направени цесии и прихващания, които в момента текат“, обясни Цонев. Той уточни, че обмислят идеята за криминализиране на участието в подобни схеми. Цонев посочи още, че приемат всякакви предложения между първо и второ четене, даже и от медиите.
Колегата му Хамид Хамид допълни, че стотици активи са били измъкнати и на сайта на КТБ може да се види подробна справка за това. Той обърна внимание на три от основните промени в законопроекта, които се отнасят както до бъдещи събития, така и до КТБ. По думите му на първо място с промените ще се обезсилят и обявят като недействителни всички тези фиктивни прихващания, цесии и прехвърляне на вземания, по които няма действително и адекватно плащане. На второ място се обявяват за нищожни заличаванията на всички обезпечения, особени залози и ипотеки, извършени от квесторите на банката, за което те не са имали такова право и за което са подсъдими в момента. На трето място в законопроекта се предлага да бъде увеличен от 2 на 5 години срокът, през който синдиците да могат да предявяват искове срещу трети лица за това разграбено имущество.
Хамид обясни схема, по която се е правело вторичното разграбване. „Банката е предоставяла необезпечени заеми на фирма Х1, Х1 на Х2, Х3 на Х4 и Х4 е купувала актив. В момента се появява фирма У, която е чиста и неопетнена, но част от цялата престъпна схема, която купува вземането на фирма Х3 към Х4 и предявява вземането си към фирмата, която притежава актива и обявява в несъстоятелност, след като предварително са увеличи капитала на фирма Х3 и то е станало огромно", коментира Хамид и уточни, че дори и синдиците да предявяват своите вземания, вземането на Х3, която е в ръцете на фирма У, става огромно и по този начин контролират самото производство на несъстоятелност, назначават си техен синдик и вземат актива.
Малко по-късно до медиите бе разпространена и позицията на депутата от ДПС Делян Пеевски, в която той посочва, че с промените се цели създаването на законова рамка, която да се противопостави както на порочния пирамидален модел на функциониране на банката, реализиран от Цветан Василев и неговото обкръжение, така и на създадената след затварянето на банката престъпна организация за отклоняване на активите. Според него дебатът при разглеждането на този законопроект в Народното събрание неминуемо ще разкрие кои български политици и народни представители искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили и продължаващи да ограбват КТБ и активите ѝ. „Както и кои от тях ще покажат реално своята принадлежност към порочния политико-олигархичен кръг, забогатял незаконно по време на прехода и бандитската приватизация, който кръг и към момента продължава да ощетява българската нация", заявява още Пеевски. По думите му законопроектът цели да бъде предотвратено продължаващото повече от три години разграбване на активите, придобити със средства на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност (КТБ), да бъдат възстановени в полза на банката неправомерно заличените обезпечения, както и да се даде възможност на синдиците на банката да попълнят в максимална степен масата на несъстоятелността. В позицията си Пеевски подчертава, че изготвеният законопроект ясно и конкретно заявява намерението случаят КТБ да не бъде „заметен“. „Наясно съм, че настоящата законодателна инициатива ще срещне съпротива от страна на лицата, стоящи зад ограбването на банката, както и от страна на медиите, даващи трибуна на тези лица, но тяхното говорене само би показало ясно на обществото, кой именно не желае да се позволи законодателно на синдиците на КТБ да свършат своята работа и Фондът за гарантиране на влоговете да бъде удовлетворен в максимална степен“, пише още депутатът.
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира пред журналисти в парламента, че ще подложат на обсъждане законопроекта на ДПС и ще вземат политическо решение как да гласуват по време на обсъждането му в пленарна зала. „Не съм запознат със законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност. Видях, че направиха трибунка колегите от ДПС. Докато не се запознаем със законопроекта, няма как да го коментираме“, каза Цветанов. Попитан дали има вторично разграбване на КТБ и дали има основание за действия в тази насока, той отговори, че компетентните органи трябва да се произнесат, като това е прокуратурата и службите, които имат пряко отношение към сигурността на държавата.
Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев също уточни, че ще се запознаят със законопроекта на ДПС и ще изработят позиция на парламентарната група. По думите му КТБ е тема, която се „дъвче“ вече няколко години. „Това е най-голямото преразпределяне на икономическо богатство след Прехода и е свързано с поредица от престъпления. И самото създаване на КТБ и самият фалит на банката“, коментира той. Попитан дали е възможно да се възстановят средствата на вложителите, той изрази надежда по-голяма част от активите да бъдат осребрени и да влязат във Фонд за гарантиране на влоговете в банките. „За съжаление дори и първоначалният малък прогнозен процент не се изпълнява. Ние в момента сме поне на 10%“, каза още Жельо Бойчев.
Люба АЛЕКСИЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хамид Хамид: ДПС вижда, че в случая с КТБ се разграбва имущество, а останалите политически сили не предприемат нищо

Хамид Хамид: ДПС вижда, че в случая с КТБ се разграбва имущество, а останалите политически сили не предприемат нищо

26 Октомври 2017 | 19:39 | Агенция "Фокус"
София. ДПС вижда, че се разграбва имущество, а останалите политически сили не предприемат нищо. Това коментира за Радио „Фокус“ Хамид Хамид, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, по повод предприетите от партията законодателни инициативи за промени в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ. По думите му действията на квесторите в КТБ е трябвало да бъдат под надзор, осъществен от контролния орган на Централната банка, какъвто е липсвало. „Предложенията на ДПС са продиктувани изцяло в защита на обществения интерес и средствата на държавата, които са разграбени от определени лица. Ние сме за това абсолютно цялата истина да бъде огласена, но не само огласена, а да бъдат предприети и ефективни действия за връщане на всяка стотинка, която е потънала от КТБ в нечии джобове. Голяма част от нашите аргументи са основани на доклада на „Аликс Партнърс“. От там виждаме по какъв механизъм и как са действали тези лица, също и как е подготвено самото разграбване. Голяма част от констатациите ни почиват на техни заключения, както и на постоянните доклади, които синдиците качват на сайта на КТБ, тоест ние боравим с тази информация, за да си правим съответните изводи“, коментира Хамид Хамид. Той уточни, че от ДПС използват информацията, която е публична, уточнявайки, че е учудващо, че никой друг освен тях не проявява интерес.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, БСП: Ще се запознаем със законопроекта на ДПС за банковата несъстоятелност и ще изработим позиция на парламентарната група

Жельо Бойчев, БСП: Ще се запознаем със законопроекта на ДПС за банковата несъстоятелност и ще изработим позиция на парламентарната група

26 Октомври 2017 | 12:31 | Агенция "Фокус"
София. Ще се запознаем със законопроекта на ДПС за банковата несъстоятелност и ще изработим позиция на парламентарната група. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев пред журналисти във връзка със Закона за банковата несъстоятелност на ДПС, провокиран от фалита на КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не сме народни представители от ДПС, не сме участвали в изготвянето на този законопоект. Ще се запознаем с него и ще изработим позиция на парламентарната група“, каза Бойчев. По думите му КТБ е тема, която се „дъвчe“ вече няколко години. „Това е най-голямото преразпределяне на икономическо богатство след Прехода и е свързано с поредица от престъпления. И самото създаване на КТБ и самият фалит на банката“, коментира заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“. Попитан дали е възможно да се възстановят средствата на вложителите, той изрази надежда по-голяма част от активите да бъдат осребрени и да влязат във фонда за несъстоятелност. „За съжаление дори и първоначалният малък прогнозен процент не се изпълнява. Ние в момента сме поне на 10 %“, допълни Бойчев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Ще обсъдим законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност и ще вземем политическо решение дали да го подкрепим

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Ще обсъдим законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност и ще вземем политическо решение дали да го подкрепим

26 Октомври 2017 | 12:06 | Агенция "Фокус"
София. Ще подложим на обсъждане законопроекта на ДПС и ще вземем политическо решение. В момента смятам, че е несериозно да коментирам в кулоарите нещо, което някой е направил като коментар и да даваме някаква оценка. Това каза пред журналисти председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов във връзка с внесения в парламента законопроект на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не съм запознат със законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност. Видях, че направиха трибунка колегите от ДПС. Докато не се запознаем със законопроекта, няма как да го коментираме“, каза Цветанов. Попитан дали има вторично разграбване на КТБ и дали има основание за действия в тази насока, той отговори, че компетентните органи трябва да се произнесат. „Това е прокуратурата и службите, които имат пряко отношение към сигурността на държавата. Нека да бъде представен законопроекта, да се запознаем и тогава да можем да го коментираме. В момента каквото и да кажа, ще бъде несериозно, а също така може да бъде и изтълкувано в едната или в другата посока“, подчерта той.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Делян Пеевски, ДПС: Дебатът за промените в Закона за банковата несъстоятелност ще разкрие кои политици искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили КТБ

Делян Пеевски, ДПС: Дебатът за промените в Закона за банковата несъстоятелност ще разкрие кои политици искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили КТБ

26 Октомври 2017 | 11:56 | Агенция "Фокус"
София. Искаме да бъде създадена законова рамка, която да се противопостави както на порочния пирамидален модел на функциониране на банката, реализиран от Цветан Василев и неговото обкръжение, така и на създадената след затварянето на банката престъпна организация за отклоняване на активите. Това се посочва в позиция на народния представител от ДПС Делян Пеевски във връзка с внесения за обсъждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ. "Дебатът при разглеждането на този законопроект в Народното събрание неминуемо ще разкрие кои български политици и народни представители искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили и продължаващи да ограбват КТБ и активите й. Както и кои от тях ще покажат реално своята принадлежност към порочния политико-олигархичен кръг, забогатял незаконно по време на прехода и бандитската приватизация, който кръг и към момента продължава да ощетява българската нация", заявява още Пеевски.
"Фокус" публикува пълния текст на позицията на депутата:
Днес, народните представители от Парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, внесохме за обсъждане в Народното събрание изготвен от нас законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.
Законопроектът, мотивите към който ще бъдат оповестени публично, цели да бъде предотвратено продължаващото повече от три години разграбване на активите, придобити със средства на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност (КТБ), да бъдат възстановени в полза на банката неправомерно заличените обезпечения, както и да се даде възможност на синдиците на банката да попълнят в максимална степен масата на несъстоятелността.
За времето от поставянето на КТБ под специален надзор, въпреки непрекъснатите коментари на различни политици, на представители на неправителствения сектор и на псевдо-финансови анализатори, никой не назова истинския проблем, а именно, че имуществото, закупено с пари с произход КТБ, не може да достигне до масата на несъстоятелността. Нещо повече, с изключение на ДПС, никой не предприе и нужните законодателни инициативи, нито предложи конкретни действия или мерки, за да се предотврати ограбването на активите, закупени с пари на банката. Вместо това, същите тези лица целенасочено заливаха обществото с фалшиви новини, с неверни факти и инсинуации, единствено с цел да прикрият по този начин ограбване на активите и извършителите на грабежа.
Тъй като действията най-точно показват действителните намерения и са по-силни от всякакво празно говорене, с този законопроект за пореден път доказваме, че стоим твърдо зад пълното разкриване на истина за КТБ - както относно източването на банката, така и спрямо последвалото разграбване на активите, закупени пряко или опосредено с пари на банката. За разлика от моите политически и медийни опоненти, именно с гласовете и на ДПС през м. март 2015г. беше приет законопроекта за изменение на Закона за банковата несъстоятелност, който дава възможност на синдиците на банката да изпълняват върху имущество с произход КТБ (независимо от това колко пъти е било прехвърляно между подставени фирми), като с Йордан Цонев бяхме също и вносители на законопроекта, позволил разсекретяване доклада на международната разследваща компания „Аликс Партнърс“, осветяващ порочния модел за отклоняване на средствата на вложителите, довел в крайна сметка до рухването на пирамидата КТБ.
Тъй като действащата нормативна уредба не позволява да се пресекат опитите за неправомерно присвояване на имуществото с произход КТБ – за което публичните доклади на синдиците на КТБ алармираха многократно, очевидно е налице моментът за нова законодателна инициатива. В случая, изготвеният от нас законопроект ясно и конкретно заявява намерението ни, случаят КТБ да не бъде „заметен“. Напротив, ние искаме да бъде създадена законова рамка, която да се противопостави както на порочния пирамидален модел на функциониране на банката, реализиран от Цветан Василев и неговото обкръжение, така и на създадената след затварянето на банката престъпна организация за отклоняване на активите. Предвид, че методите за вторичния грабеж на активите, закупени с пари на КТБ, представляват фактически и правен прецедент – основно чрез фиктивни и многократни цесии, позволяващи формиране на „вземане“ в полза на новорегистрирани дружества с минимален капитал, които на свой ред предявяват това вземане към дружество с активи, с произход от КТБ, то адекватния законодателен отговор е крайно необходим. По същия начин стои въпросът и с неправомерно заличените обезпечения от страна на бившите квестори на КТБ, което позволи активи за стотици милиони лева да преминат в собственост на физически лица, кухи дружества и офшорни фирми, без срещу това да са постъпили пари в масата на несъстоятелността.
Наясно съм, че настоящата законодателна инициатива ще срещне съпротива от страна на лицата, стоящи зад ограбването на банката, както и от страна на медиите, даващи трибуна на тези лица, но тяхното говорене само би показало ясно на обществото, кой именно не желае да се позволи законодателно на синдиците на КТБ да свършат своята работа и Фондът за гарантиране на влоговете да бъде удовлетворен в максимална степен.
Дебатът при разглеждането на този законопроект в Народното събрание неминуемо ще разкрие кои български политици и народни представители искат да защитят националния интерес и кои са зависими от лицата, ограбили и продължаващи да ограбват КТБ и активите й. Както и кои от тях ще покажат реално своята принадлежност към порочния политико-олигархичен кръг, забогатял незаконно по време на прехода и бандитската приватизация, който кръг и към момента продължава да ощетява българската нация.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

 ДПС внесе в парламента промените в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ

ДПС внесе в парламента промените в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ

26 Октомври 2017 | 11:29 | Агенция "Фокус"
София. ДПС внесе в парламента промените в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ. Това съобщи на брифинг депутатът от ПГ на ДПС Йордан Цонев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Законопроектът за промени в Закона за банковата несъстоятелност е факт и внесен, качен е на сайта на НС. Екипът, който работи по него, е нашият колега Делян Пеевски, аз и Хамид Хамид. Мотивите за изготвянето на законопроекта е случилото се с КТБ и нейните активи след обявяването й под особен надзор на 21 юни 2014 г. досега. Процес, който е известен в публичното пространство като вторично разграбване на активите на КТБ“, заяви Цонев. По думите му действително този процес е протекъл през тези над 2 години и по различни причини са се случили тези неща. „Ние сме ги анализирали доста внимателно. Направили сме изводите, че основа на този процес е начинът, по който е функционирала КТБ. На второ място на пропуските в законодателството, които са обясними предвид на това, че законодателството, касещо банковата несъстоятелност, е съобразено нормалното функциониране на банките, а не с това на една банка по начина, по който е функционирала КТБ“, коментира той. Цонев уточни, че третият проблем са грешки, допуснати от квесторите – неправомерни техни действия. „Ако законопроектът бъде приет, той ще се яви ефективен правен инструмент в ръцете на синдиците да възстановят разграбеното от КТБ“, допълни той.
Цонев коментира, че в публичното пространство има фалшификации и манипулации относно това, че Делян Пеевски участва в този процес. „Както добре се видя от анализите, до момента на поставяне на банката под особен надзор той не е участвал нито в управлението на банката, нито в управлението на банковия надзор, нито по някакъв начин юридически е „спомогнал“ за това, което се случи в КТБ. Видя се, че тези обвинения са необосновани, започнаха да се тиражират нови манипулации относно процеса на вторично ограбване“, подчерта Цонев.
Той допълни, че не са водили разговори с другите парламентарни групи. „Наблюдавайте внимателно как ще се държат по този закон другите парламентарни групи, защото по това ще разберем кой реално иска разграбените активи да бъдат върнати на държавата. От докладите на синдиците са заведени над 800 дела по направени цесии и прихващания, които в момента текат. Г-н Пеевски избра друга форма да ви информира и вие ще видите, че той ще информира обществеността за своята позиция и за работата си по този законопроект“, каза още Йордан Цонев.
Хамид Хамид от ДПС допълни, че стотици активи са измъкнати. „На сайта на КТБ може да видите подробна справка на всички. Обмисляме като идея да криминализираме участието на такива лица в подобна схема“, заяви Цонев.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов подписа предложеното от Корнелия Нинова писмо за публично огласяване на имената на политиците, получавали нерегламентирано пари от КТБ

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов подписа предложеното от Корнелия Нинова писмо за публично огласяване на имената на политиците, получавали нерегламентирано пари от КТБ

20 Октомври 2017 | 18:26 | Агенция "Фокус"
Брюксел. Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов подписа предложеното от Корнелия Нинова писмо за публично огласяване на имената на политиците, получавали нерегламентирано пари от КТБ. Това стана веднага след завръщането на министър-председателя Борисов от заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.
Припомняме, че Бойко Борисов изрази готовността си да подпише въпросното писмо още по време на заседанието на КСНС на 17 октомври 2017 г. Писмото с подписа на председателя на ГЕРБ вече е изпратено обратно в централата на БСП на улица „Позитано“ 20.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лидерът на БСП Корнелия Нинова изпрати открито писмо до лидерите на партиите в НС за КТБ

Лидерът на БСП Корнелия Нинова изпрати открито писмо до лидерите на партиите в НС за КТБ

19 Октомври 2017 | 10:35 | Агенция "Фокус"
София. Лидерът на БСП Корнелия Нинова изпрати открито писмо до лидерите на парламентарно представените политически партии с предложение да се изпрати писмо до Специализирания наказателен съд във връзка с КТБ, съобщиха от пресцентъра на партията. Нинова предлага с него да се заяви общо искане за публично оповестяване на имената на политиците, получавали нерегламентирано пари от КТБ. Тя подчертава, че вече е искала тази информация и от Специализираната наказателна прокуратура, и от Специализирания наказателен съд, но и е била отказана.
„Не желая ние, като политици, да се месим в работата на независимата съдебна власт, но в името на прозрачността и борбата с корупцията по високите етажи на властта, се обръщам към Вас да обединим усилията си за разкриване на истината- има ли политическа намеса и зависимости в най-голямата финансова измама в най-новата история на България. Моля при съгласие от Ваша страна, да подпишем общо писмо до Специализирания наказателен съд за публично огласяване на имената на политиците“, пише Нинова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Поканих политическите лидери с общо писмо да поискаме от съда да огласи политиците по случая „КТБ“, последва мълчание

Корнелия Нинова, БСП: Поканих политическите лидери с общо писмо да поискаме от съда да огласи политиците по случая „КТБ“, последва мълчание

17 Октомври 2017 | 18:41 | Агенция "Фокус"
София. Казах на колегите, че ние политиците трябва да дадем сигнал, че сме осъзнали, че с този проблем ние трябва да се борим. Той тръгва от нас и ние трябва да започнем тази борба. Готови ли сте да ми помогнете и да се присъедините към едно общо писмо, което всички лидери да подпишем до съда и да кажем: „Огласете политиците по случая „КТБ“, което прокуратурата посочи. Последва мълчание. Това каза пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова след участието си в Консултативния съвет по национална сигурност, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Когато Специализираната прокуратура приключи разследването по КТБ, прокурорът обяви, че са стигнали до извода, че има политици, които са получавали нерегламентирано пари от там. Ние направихме запитване да бъдат огласени тези политици. Такова писмо изпратих и до Специализирания съд, където се намира в момента делото. Тези дни получих отговор, че не може да ми бъде представена такава информация, а в случай, че съдията-докладчик реши, то той може в публично заседание да ги обяви“, заяви Нинова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йордан Цонев, ДПС: До края на седмицата ще бъдем готови с промени в законодателството за случая с КТБ

Йордан Цонев, ДПС: До края на седмицата ще бъдем готови с промени в законодателството за случая с КТБ

17 Октомври 2017 | 15:26 | Агенция "Фокус"
София. Преценяваме, че е нужно да се направят нови промени в законодателството за случая с КТБ, до края на седмицата ще бъдем готови. Това каза пред журналисти в Народното събрание зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Трябва да се даде светлина върху процеса на вторичното разграбване на КТБ“, заяви той. „Омръзна ни да отговаряме на фалшиви новини и фалшиви обвинения“, посочи Йордан Цонев. На въпрос каква е надеждата да бъдат върнати суми по случая с КТБ, той обясни: „Надявам се, че това което се случва след фалита на КТБ най-малкото ще бъде достатъчно ясно осветлено за хората“. По думите му с инсинуации, намеци и открити обвинения нещата няма да станат, а заведените дела са над 800. На въпрос дали това, че Делян Пеевски работи по закона, е причината да не идва в парламента Йордан Цонев коментира: „Гледам ви и се чудя откъде да започна. Какъв въпрос ми задавате“. „Всяко мое участие в медиите го превръщате в пресконференция за Делян Пеевски и не съм съгласен с това“, заяви той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Срещу адвокат на Цветан Василев е повдигнато обвинение за участие в престъпна група, занимаваща се с контрабанда на цигари

Срещу адвокат на Цветан Василев е повдигнато обвинение за участие в престъпна група, занимаваща се с контрабанда на цигари

2 Октомври 2017 | 17:37 | Агенция "Фокус"
София. Срещу адвокат на Цветан Василев е повдигнато обвинение за участие в престъпна група, занимаваща се с контрабанда на цигари. Това стана ясно по време на брифинг в Съдебната палата, където говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова коментира отвореното писмо до медиите на Лазар Карадалиев – адвокатът на Цветан Василев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Обвинението на Карадалиев е в рамките на разследване на специализираната прокуратура, което е започнало преди повече от една година. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, която се занимава с внос и контрабанда на цигари. Деянията са от 2011 и 2012 г. Има установени множество камиони с цигари без бандерол, които са внесени от Гърция към България. Самият г-н Караделиев, неговото участие в групата се е изразявало основно в посрещане и насочване на камионите, не само като траектория на придвижване на траекторията на страната, но и като място за разтоварване“, заяви прокурор Арнаудова. По думите ѝ разследването, независимо, че е от една година, не е достатъчно напреднало. „Има риск, ако разкрием повече, да си попречим. Това, което мога допълнително да кажа, че са повдигнати обвинения на още три лица. Специализираната прокуратура действа по своя план“, подчерта Арнаудова и поясни, че всички лица са с мярка за неотклонение „Подписка“.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: Следващите стъпки по случая „Цветан Василев“ са насрочване на делото в съда

Главният прокурор Сотир Цацаров: Следващите стъпки по случая „Цветан Василев“ са насрочване на делото в съда

29 Септември 2017 | 08:57 | Агенция "Фокус"
София. Следващите стъпки по случая „Цветан Василев“ са насрочване на делото в съда. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия. „Обвинителният акт е внесен. Определен е съдия-докладчик. Очаква се насрочване на делото и оттам насетне започване на съдебен процес“, заяви главният прокурор. „Няма да се откажем от всички законови средства на международната правна помощ, с които да молим, искаме, настояваме, оказваме влияние върху сръбските съдебни власти да престанат този театър на екстрадиция. Казано по друг начин – моето дълбоко убеждение е, че формалностите на юридическата процедура в Сърбия се използват за някаква форма на отлагане до безкрай на предаването“, допълни още той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Случаят с КТБ трябва да се реши в България, а не в чужбина

Президентът Румен Радев: Случаят с КТБ трябва да се реши в България, а не в чужбина

13 Септември 2017 | 18:41 | Агенция "Фокус"
София. Всички ние платихме цената за КТБ и затова трябва да знаем истината. Случаят с КТБ трябва да се реши тук, в България, а не в чужбина. Само по този начин ни ще придобием вътрешна увереност, самочувствие и вяра като държава и като общество сами да градим своето бъдеще. Това каза президентът Румен Радев в интерервю за Нова телевизия. "Затова призовах Цветан Василев да се върне в България, да се изправи пред българския съд и тук да даде своите валидни свидетелски показания, защото само така те могат да имат някаква стойност. Самият факт, че общественият интерес към случая расте и че лично президент се отнася с такова голямо внимание е един от факторите за гарантирането на неговата сигурност".
На обвиненията на банкера Цветан Василев, че президентът е на страната на главния прокурор Сотир Цацаров и Делян Пеевски, президентът отговори така: "Аз съм на страната на закона" и припомни, че именно в дух на прозрачност е разсекретил стенограмите за КТБ.
"Обществените очаквания бяха концентрирани и разколебани между прокуратурата и съда и между президентската институция къде е заровена истината. Трябваше да се пуснат тези стенограми, за да се види къде е истината. Истината трябва да се търси в съда. Там е мястото на истината", заяви държавният глава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова: Ще бъдат предприети принципни действия, ако се окаже, че в списъка на политиците, получавали пари от КТБ, има и такива от БСП

Корнелия Нинова: Ще бъдат предприети принципни действия, ако се окаже, че в списъка на политиците, получавали пари от КТБ, има и такива от БСП

22 Август 2017 | 20:42 | Агенция "Фокус"
София. Ще бъдат предприети принципни действия, ако се окаже, че в списъка на политиците, получавали пари от КТБ, има и такива от БСП. Това обеща в ефира на Радио „Фокус“ председателят на партията Корнелия Нинова. По-рано Нинова обяви, че утре ще внесе писмо до Специализирания съд за това кои са политиците, вземали пари от фалиралата банка, а от ГЕРБ заявиха, че това не ги притеснява по никакъв начин. „Ако си спомняте Иван Гешев обяви, че има политици, които са взимали пари. Ние поискахме официално от Прокуратурата да дадат този списък с политиците, да го огласят. Искаме публичност, прозрачност, истината и политиците да си понесат отговорността. И по този въпрос получихме отговор също от Специализираната прокуратура – да имам предвид, че досъдебното дело 309 е изпратено до Специализирания наказателен съд, поради което, всички искания следва да бъдат адресирани до разглеждащия делото съд. В тази връзка утре внасям писмо до Специализирания съд. Ако обичате сега пък вие кажете кои са политиците в списъка, взимали пари от КТБ и защо са ги взимали, независимо от коя политическа партия са“, обясни Корнелия Нинова. Председателят на БСП не изключи възможността осветляването на имената на политическите лица, получавали средства от КТБ да стане повод за нови политически скандали между левицата и управляващите.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов: ГЕРБ ще фокусира вниманието си върху това в този управленски мандат да няма банкова криза, подобна на КТБ

Цветан Цветанов: ГЕРБ ще фокусира вниманието си върху това в този управленски мандат да няма банкова криза, подобна на КТБ

22 Август 2017 | 17:01 | Агенция "Фокус"
София. ГЕРБ ще фокусира вниманието си върху това в този управленски мандат да няма банкова криза, подобна на КТБ. Това каза заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на парламентарната група Цветан Цветанов по време на извънредна пресконференция по темата за КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Цветанов посочи, че няма нищо против искането на Корнелия Нинова да бъдат огласени имената на политиците, финансирани от КТБ. „Що се касае до емоциите и енергията, които има г-жа Нинова, за да търси истината за политиците – да, бихме я подкрепили, но ще фокусираме вниманието си върху това, в този управленски мандат да няма подобна банкова криза, която може да бъде създадена само и единствено в управлението на БСП“, заяви заместник-председателят на ГЕРБ. Той обърна внимание, че банковата криза в периода 1995-1996 г. е била продукт на управлението на БСП, както и КТБ. „Ако имахме управленски мандат, нямаше да допуснем да има фалит на КТБ“, заяви Цветанов.
Депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров допълни, че има доклад за гражданска конфискация на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество в размер на 2, 2 млрд. лв. почти. „В двуинстанционно съдебно производство съдът прие моите думи, че Цветан Василев е „гепнал“ 3, 7 млрд. лв. и го осъди на две инстанции. Когато човек е уверен в своите доказателства и тези той не бяга в Белград, където може да се скрие, а идва тук и доказва тезите си с документи“, коментира Тодоров. По думите му много пъти Цветан Василев е твърдял, че разполага с архив от документи, които могат да обърнат нещата в България. Според него не бива да се забравя, че цялостното изтегляне на семейството на Цветан Василев в Белград, говори, че тези хора са гузни.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Антон Тодоров, ГЕРБ: Трябва да се види регистрационната книга на КТБ, за да стане ясно колко пъти Кирил Добрев е имал срещи с Цветан Василев и колко ние

Антон Тодоров, ГЕРБ: Трябва да се види регистрационната книга на КТБ, за да стане ясно колко пъти Кирил Добрев е имал срещи с Цветан Василев и колко ние

22 Август 2017 | 16:32 | Агенция "Фокус"
София. Погледнете регистрационната книга на КТБ и вижте колко пъти Кирил Добрев е имал срещи с Цветан Василев и колко пъти от ГЕРБ сме имали. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Антон Тодоров по време на извънредна пресконференция във връзка с КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Антон Тодоров в БСП има голям познавач на темата с КТБ. „Той може да изнася лекции за Цветан Василев и се казва Кирил Добрев“, коментира Тодоров. Според Цветан Цветанов може би затова Корнелия Нинова иска да излезе истината кой политик е финансиран от КТБ. На въпрос превишил ли е президентът Румен Радев правомощията си заради Цветан Василев, Цветан Цветанов отговори, че не би искал да коментира изказванията на президента Радев. „Въпреки че от време на време президентът дава лични оценки и нападки, не смятам, че трябва да се придържаме към този тон“, каза още той.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Утре внасям писмо до Специализирания наказателен съд да бъдат огласени политиците, финансирани от КТБ

Корнелия Нинова, БСП: Утре внасям писмо до Специализирания наказателен съд да бъдат огласени политиците, финансирани от КТБ

22 Август 2017 | 13:36 | Агенция "Фокус"
София. Утре внасям писмо до Специализирания наказателен съд да бъдат огласени политиците, финансирани от КТБ. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ако си спомняте Иван Гешев обяви, че има политици, които са взимали пари. Ние поискахме официално от прокуратурата да дадат този списък, да го огласят. Искаме публичност, прозрачност и политиците да си понесат отговорността. По този въпрос получих отговор също от Специализираната прокуратура – да имам предвид, че досъдебното дело е изпратено на Специализирания наказателен съд, поради което всички искания следва да бъдат адресирани до разглеждащия делото съд“, каза Нинова. На въпрос дали президентът е надхвърлил правомощията си, след като е обещал закрила на Цветан Василев, Нинова коментира, че по-интересно около случая КТБ е кой политик е финансиран от банката. „Случаят КТБ е много по-интересен за нас и за мен от тази гледна точка, отколкото позицията на президента за Цветан Василев“, посочи Нинова.
На въпрос дали държавният глава не е надхвърлил правомощията си с коментара за това какви самолети трябва да закупи България, , Нинова отговори: „Да припомня за първия КСНС, което е в правомощията на президента. Да припомня записите там, където пише в срокове, които отдавна изтекоха, че правителството ще представи план за закупуване на самолети, кой тип - откъде“, каза Нинова. Според нея държавният глава се придържа към протокола на КСНС.
Деница КИТАНОВА

Видео от пресконференцията може да гледате на страницата на ИА „Фокус“ във „Фейсбук“ тук
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев ще направи всичко възможно за гарантиране сигурността на Цветан Василев, ако се върне в България и даде показания по случая „КТБ“ (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев ще направи всичко възможно за гарантиране сигурността на Цветан Василев, ако се върне в България и даде показания по случая „КТБ“ (ОБЗОР)

20 Август 2017 | 21:35 | Агенция "Фокус"
Бургас. Осветляването на скандала „КТБ“ е в ръцете на правосъдието. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Ахелой, където присъства на отбелязването на 1100 години от битката при река Ахелой, по повод откритото писмо на съпругата на банкера Антоанета Василева. Той припомни, че с оглед на обществените очаквания за изясняване на случая „КТБ“ е разсекретил и е направил публични стенограмите от дискусиите в президентската институция, посветени на тази тема - нещо, което е било неколкократно отказвано от страна на неговия предшественик. По думите му така е дал своя дял от осветляването на скандала с Корпоративна търговска банка. Румен Радев коментира, че България не е президентска република и правомощията на президента по отношение на съдебната власт са изключително ограничени. Той посочи, че ако Цветан Василев реши да дойде в България, за да даде показания и да представи доказателства, ще направи всичко възможно за гарантиране на неговата сигурност. Държавният глава заяви, че това трябва да стане в прозрачен, открит и публичен процес.
В отговор на въпрос за възникналото напрежение след проверките на нивото на шума в курорта Слънчев бряг, Румен Радев посочи, че това е пример как законите не се спазват и институциите не работят достатъчно ефективно. Президентът обясни, че е чул разумни призиви за диалог и изрази надежда правителството да инициира такъв и той да бъде успешен, с ясни правила, които да не се сменят в средата на сезона.
В Ахелой държавният глава проведе работна среща с представители на местните власти. В срещата участваха областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, кметът на Община Поморие Иван Алексиев, кметът на град Ахелой Иван Георгиев, народни представители и други, които представиха пред държавния глава проблемите, с които се сблъскват общините. Те повдигнаха въпроса за административна и финансова децентрализация в България и пожелаха да им бъдат предоставени повече възможности за насърчаване на туризма. Кметът на град Ахелой поиска подкрепа от страна на държавните институции за завършването на Исторически комплекс “Ахелой“. По време на срещата беше представен и проект за изграждането на монумент, посветен на 1100-годишнината от историческата победа на цар Симеон Велики при Ахелой.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Осветляването на скандала „КТБ“ е в ръцете на правосъдието

Президентът Румен Радев: Осветляването на скандала „КТБ“ е в ръцете на правосъдието

20 Август 2017 | 20:27 | Агенция "Фокус"
Ахелой. "Дадох своя дял от осветляването на скандала с Корпоративна търговска банка. Той вече е в ръцете на правосъдието, но господин Цветан Василев може да допринесе много за разрешаването на този скандал, като даде валидни показания и, надявам се, представи доказателства". Това заяви днес президентът Румен Радев пред журналисти в град Ахелой, помолен да коментира изпратеното до него писмо от съпругата на банкера Цветан Василев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. „Разбира се, според мен, осветляването на случая с КТБ трябва да стане в един прозрачен и открит публичен процес. Ако господин Василев реши да се завърне в България с тази цел, ще направя всичко възможно за гарантиране на неговата сигурност“, заяви още президентът.
Държавният глава припомни, че с оглед на обществените очаквания за изясняване на случая „КТБ“ е разсекретил и е направил публични стенограмите от дискусиите в президентската институция, посветени на тази тема - нещо, което е било неколкократно отказвано от страна на неговия предшественик. „България не е президентска република и правомощията на президента по отношение на съдебната власт са изключително ограничени“, добави Румен Радев.
В отговор на въпрос за възникналото напрежение след проверките на нивото на шума в курорта Слънчев бряг, държавният глава посочи, че това е пример как законите не се спазват и че институциите не работят достатъчно ефективно. „Тази сутрин вече чух разумни призиви за диалог. Надявам се, че правителството ще инициира такъв. Чух и министъра на туризма г-жа Ангелкова, надявам се този диалог да бъде успешен, правилата да са ясни предварително и да не се сменят в средата на сезона“, посочи още президентът Румен Радев.
В град Ахелой държавният глава проведе работна среща с представители на местните власти. В срещата участваха областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, кметът на Община Поморие Иван Алексиев, кметът на град Ахелой Иван Георгиев, народни представители и други, които представиха пред държавния глава проблемите, с които се сблъскват общините. Те повдигнаха въпроса за административна и финансова децентрализация в България и пожелаха да им бъдат предоставени повече възможности за насърчаване на туризма. Кметът на град Ахелой поиска подкрепа от страна на държавните институции за завършването на Исторически комплекс “Ахелой“. По време на срещата беше представен и проект за изграждането на монумент, посветен на 1100-годишнината от историческата победа на цар Симеон Велики при Ахелой.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Ако Цветан Василев реши да дойде в България, ще направя всичко възможно за гарантиране на неговата сигурност

Президентът Румен Радев: Ако Цветан Василев реши да дойде в България, ще направя всичко възможно за гарантиране на неговата сигурност

20 Август 2017 | 19:14 | Агенция "Фокус"
Бургас. Ако Цветан Василев реши да дойде в България, ще направя всичко възможно за гарантиране на неговата сигурност. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в Ахелой, където ще присъства на отбелязването на 1100 години от битката при река Ахелой, по повод откритото писмо на съпругата на банкера Антоанета Василева, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Цветан Василев може да допринесе много за разрешаването на този скандал като даде валидни показания и надявам се да представи доказателства“, посочи той. „Според мен това трябва да стане в един прозрачен, открит и публичен процес“, каза още държавният глава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Над 40 души загинаха при нови удари в Източна Гута. 19 февруари 2018 г.
Над 40 души загинаха при нови удари в Източна Гута. 19 февруари 2018 г.

ВИДЕО
Слово на композитора Микис Теодоракис по време на митинга в Атина за името на Македония
Слово на композитора Микис Теодоракис по време на митинга в Атина за името на Ма...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.