НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 13:06


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Съвет на учените ще подпомага министъра на околната среда и водите в провеждането на държавната политика (ОБЗОР)

Съвет на учените ще подпомага министъра на околната среда и водите в провеждането на държавната политика (ОБЗОР)

19 Януари 2018 | 21:30 | Агенция "Фокус"
София. Съвет на учените към министъра на околната среда и водите беше учреден на тържествено заседание в централната зала на Националния археологически музей. Министър Нено Димов откри днес учредителното заседание на новия съвет, който ще е независим консултативен орган, подпомагащ министъра в провеждането на държавната политика по управлението и опазването на околната среда. На учредителното заседание присъстваха първият министър на околната среда проф. Александър Александров и доц. д-р Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия и министър на околната среда в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков.
В приветственото си слово Нено Димов заяви, че още когато е поел поста на министър на околната среда и водите е казал, че ще търси баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие. Той добави, че най-важната цел е да се поставят максимално в услуга на това да търсят баланса между човешкото здраве, чистотата на околната среда, икономическото развитие. По думите му с учредяването на Съвета на учените са поставили здрава основа за по-нататъшните дейности на МОСВ. Според него науката до голяма степен е безпристрастна, но от друга страна, науката е мястото, където се срещат конфликтите и в които тези конфликти търсят своето решение.
Първият министър на околната среда проф. Александър Александров заяви, че се надява Нено Димов да има сили и време да реализира идеята си за повече наука в провеждането на държавната политика по управлението и опазването на околната среда. Деканът на Хидротехническия факултет към Университета по археология, строителство и геодезия (УАСГ) заяви, че ще сътрудничат ползотворно на министъра и ще работят в екип не само при изготвянето на становища, но и в предстоящото създаване на методики Директорът на Института по океанология проф. д-р Снежанка Мончева заяви, че това е абсолютен знак за зачитане на ролята на науката. По думите ѝ е показано, че науката може да служи на обществото.
Пред „Фокус“ министър Нено Димов обясни, че идеята за създаването на Съвета се е зародила с това, че като цяло науката е един от фундаментите, на които се гради човечеството и цивилизацията. По думите му първата тема на Съвета на учените ще бъде в сферата на борбата срещу замърсяването на въздуха. Той обясни, че не се очакват регулярни заседания, а в този състав ще се виждат на по-дълъг период от време. Според него повторното използване на водата е конкретен елемент на кръговата икономика. „Повторното използване на водата е нещо, за което ще бъде работено, но там няма да има резултат след седмица, месец или два. Това е нещо, което ще се развива в следващите години“, допълни Димов и обясни, че основната заявка от днешното заседание е, че е крайно време за такъв подход като създаването на Съвет на учените. „Може би те разчетоха това като желание за работа на държавните институции с науката – нещо, което още в правителствената програма е залегнало – за наблягане все повече на образованието и науката“, каза още Нено Димов.
Решението за сформиране на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите е основано на разбирането, че е необходимо да се засилят значително връзките на науката с държавните органи и обществото като цяло, за да бъдат изпълнени целите от управленската програма на правителството по приоритет „Устойчива политика за здравословна околна среда“. По покана на министър Димов в Съвета участват 26 представители на научната общност и академичните среди от цялата страна. Сред тях ръководители на звена от БАН и декани на акредитирани висши училища с експертиза по проблематиката на околната среда и водите. Очаква се това да позволи в отделните заседания да бъдат включвани и представители на ръководените от тях научни екипи, притежаващи експертиза по конкретната разглеждана тема. Ще бъдат вложени потенциалът и компетенциите на най-голям брой представители на научната общност в България.
Основен критерий при избора на акредитираните висши училища, представени в Съвета, е Рейтинговата система за университетите в България, според която висшите училища са класирани по професионалните направления, приложими в сферата на околната среда. Съветът ще заседава по актуални теми от национално и регионално значение, по които ще предлага становища и анализи с цел взимане на информирани управленски решения и повишаване на обществената информираност за научните аспекти на всеки отделен казус, свързан с опазването на околната среда.
В учредителния лист на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите, утвърдени със заповед на министъра са записани имената на председателя – Нено Димов, проф. д-р Вили Харизанова, декан на факултет по растителна защита и агроекология, Аграрен университет – Пловдив, комисар доц. д-р Иван Тодоров, декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”, Академия на МВР – София, проф. д-р Мариана Дончева-Бонева, декан на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, Лесотехнически университет – София, доц. д-р Ивайло Копрев, декан на Миннотехнологичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски“ – София, доц. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р инж. Валентин Колев, декан на Електротехнически факултет, ТУ – София, доц. д-р Димитър Панайотов, декан на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, проф. д. ик. н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултет, УНСС, доц. д-р инж. Ирина Костова, декан на Хидротехнически факултет, УАСАГ, проф. д-р инж. Мария Кършева, декан на факултет по химично и системно инженерство, ХМУ – София, доц. д-р Петинка Галчева, декан на Факултет по природни науки, ШУ „Еп. Константин Преславски“, проф. д-р инж. Иван Миленов, ръководител на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, проф. д-р Мирослав Цветков, началник на учебен отдел във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, доц. д-р Веселин Кметов, декан на Химически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Валентин Ненов, зам.-ректор по научно изследователската дейност, университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф. д-р Христомир Брънзов, директор на НИМХ – БАН, проф. д-р Снежанка Мончева, директор на Институт по океанология – БАН, доц. д-р Людмил Вагалински, директор на Национален археологически институт с музей – БАН, доц. д-р Христо Попов, зам.-директор на НАИМ – БАН, доц. д-р Анна Ганева, директор на ИБЕИ – БАН, доц. д-р Христо Хинков, дм, директор на Национален център за обществено здраве и анализи, инж. Богдан Богданов – почетен член, проф. Никола Колев – почетен член, проф. Александър Александров – почетен член, проф. Георги Цанков – почетен член.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: Първата тема на Съвета на учените ще бъде в сферата на борбата срещу замърсяването на въздуха

Министър Нено Димов: Първата тема на Съвета на учените ще бъде в сферата на борбата срещу замърсяването на въздуха

19 Януари 2018 | 14:49 | Агенция "Фокус"
София. Първата тема на Съвета на учените ще бъде в сферата на борбата срещу замърсяването на въздуха. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ министърът на околната среда и водите Нено Димов във връзка с учредения днес Съвет на учените към министъра на околната среда и водите. „Не смятам, че тук ще има някакви регулярни заседания. Може би ще се виждаме в този състав на един относително дълъг период от време. Тук е ценно, че всеки от представените институти, университети, БАН имат експертизата, към която ще се обръщаме. Едно от първите неща, които ще направим вероятно още през следващите десетина дни, е с НИМХ, както и с Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, да направим среща в сферата на замърсяването на въздуха. Например, замерванията, които прави Агенцията по околна среда, замерванията, които правят гражданите, възможна ли е връзка между тях или не, как науката ще подходи“, коментира Димов. По думите му това е една тема, която може би ще бъде първата за този съвет.
„В тази посока ще има съвсем практическо приложение. Днешната среща е по-скоро да заявим ясното желание и от двете страни за съвместна работа, а практиката ще се налага по всеки конкретен казус“, обясни министърът и добави, че са говорили и за един по-голям проект, какъвто е кръговата икономика – един от приоритетите на ЕС. „Чуха се и от Варна, и от бургаските представители, че работят в сферата на опазването и чистотата на водата. Повторното ѝ използване е съвсем конкретен елемент на тази кръгова икономика. Това е стратегически ресурс, който не можем да си позволим да пилеем. Повторното използване на водата е нещо, за което ще бъде работено, но там няма да има резултат след седмица, месец или два. Това е нещо, което ще се развива в следващите години“, допълни Димов и обясни, че основната заявка от днешното заседание е, че е крайно време за такъв подход като създаването на Съвет на учените. „Може би те разчетоха това като желание за работа на държавните институции с науката – нещо, което още в правителствената програма е залегнало – за наблягане все повече на образованието и науката“, каза още Нено Димов.
Люба АЛЕКСИЕВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: Идеята за Съвета на учените се зароди заради това, че науката е един от фундаментите, на които се гради човечеството и цивилизацията

Министър Нено Димов: Идеята за Съвета на учените се зароди заради това, че науката е един от фундаментите, на които се гради човечеството и цивилизацията

19 Януари 2018 | 13:42 | Агенция "Фокус"
София. Идеята за създаването на Съвета се зароди с това, че като цяло науката е един от фундаментите, на които се гради въобще човечеството и цивилизацията. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ министърът на околната среда и водите Нено Димов във връзка с учредения днес Съвет на учените към министъра на околната среда и водите. „Никой, който иска да взима устойчиви решения във времето, не може да елиминира приноса на науката. От тази гледна точка науката е безценна. Има още нещо, тя се развива. Тя винаги е търсеща, а когато търсиш, общо взето намираш. Тя е конфликтна. Тя търси противоречието, а в конфликта това е енергия, която ражда новото. На практика, това, което и днес по време на изложението си, е че докато политиката се стреми към баланс, към консенсус, обратно, науката се стреми към новото, подхожда с недоверие и търси“, коментира Димов. По думите тя винаги търси и е търсеща. „Всъщност, тези два подхода са съчетани и може би ще дадат онази устойчивост, която е важна за взимането на решенията. Науката работи до голяма степен с обективни данни, които са много ценни при взимането на решения. Това са т.нар. информирани решения. Тоест, колкото по-информирано е едно решение, толкова по-възможно е да е правилно то. Факт е, стана дума и днес в разговора, че много често взаимно изключващи се тези, всяка от която има своите достойнства, не могат да бъдат решени от науката“, допълни той. Според него там вече се включва решението, което трябва да направят политиците. „Но това не омаловажава казаното от мен дотук. Това не означава, че трябва да се абстрахираме от науката. Това е един фундамент, който е в основата на развитието на човечеството въобще и би било грехота да не се възползваме. Нещо повече, ние като че ли през годините бяхме свикнали да търсим непрекъснато наука някъде отвън, докато ние си имаме специфика, конкретика в тази страна, която е позната най-добре на нашите учени. Затова те може би трябва да бъдат в основата и ако има нужда от международна експертиза, те със сигурност имат откъде и как да получат“, каза още Нено Димов.
Люба АЛЕКСИЕВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: С учредяването на Съвета на учените поставихме здрава основа за по-нататъшните дейности на МОСВ

Министър Нено Димов: С учредяването на Съвета на учените поставихме здрава основа за по-нататъшните дейности на МОСВ

19 Януари 2018 | 11:42 | Агенция "Фокус"
София. С учредяването на Съвета на учените поставихме здрава основа за по-нататъшните дейности на МОСВ. Това каза пред журналисти министър Нено Димов след учредителното заседание на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Днес се учреди един изключително важен орган към министъра на околната среда и водите. Мисля, че това е доста по-интересен въпрос от гледна точна на това, че съветът на учени, който правим и който доколкото разбирам от представителите на българските университети, БАН и научната общност като цяло се случва за първи път. Търсим обективната информация и научен поглед за решаването на различните екологични проблеми и за формирането на политиката. Така че дори и за актуалните теми, за които искате да чуете отговори и ще получите, това е много добра основа и е началото на едно изграждане на доверие“, заяви Димов. По думите му науката до голяма степен е безпристрастна. „От друга страна, науката е мястото, където се срещат конфликтите и в които тези конфликти търсят своето решение. Науката не е консенсусна слава Богу, тя е нещо, което не вярва, нещо, което търси и това е, което води прогресът напред. На тази база, давайки различните аргументи, могат да бъдат намерени правилните решения, които да помогнат при формирането на бъдещи политики. От тази гледна точка, поставихме днес едно начало за решаването и застъпването на здрава основа на по-нататъшните дейности на МОСВ“, каза още Нено Димов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Съветът на учените към министъра на околната среда и водите бе учреден на заседание, председателствано от Нено Димов

София: Съветът на учените към министъра на околната среда и водите бе учреден на заседание, председателствано от Нено Димов

19 Януари 2018 | 11:18 | Агенция "Фокус"
София. Министър Нено Димов председателства учредителното заседание на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите – независим консултативен орган, който се създава с идеята да подпомага министъра на околната среда и водите в провеждането на държавната политика по управление и опазване на околната среда, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Събитието се състоя в централната зала на Националния археологически музей в София.
Министър Димов посочи, че автомобилният транспорт е основният замърсител на въздуха. По думите му нефтените разливи в морето са един от приоритетите за опазване на морските пространства. „Корабите също допринасят за замърсяването на въздуха“, добави той.
Доц. д-р инж. Ирина Костова - декан на Хидротехническия факултет към Университета по археология, строителство и геодезия (УАСГ), благодари за поканата и най-вече за доверието към УАСГ. „Ползотворно ще сътрудничим на министъра. Можем да бъдем в екип с вас не само по изготвяне на становища, но и в създаване на методики, които ви предстоят. Предстоят да бъдат направени методики за чувствителните зони, за плановете за управление на рисковете от наводнения. Винаги може да разчитате на нашите конструктивни становища и най-вече във водното строителство. Убедена съм, че по възникване на въпроси за строителство, може да разчитате и на колегите“, заяви Костова.
Бе предложено към Съвета да се сформират и подкомисии. Министър Димов заяви, че всеки с тясната си експертиза може да помогне. Той бе поздравен за идеята за създаване на такъв Съвет. От НИМХ благодариха за поканата за участие в него. Директорът на Института по океанология проф. д-р Снежанка Мончева заяви, че това е абсолютен знак за зачитане на ролята на науката. По думите ѝ е показано, че науката може да служи на обществото. „Не мога да не призная, че Института по океанология направи възможно по най-добър начин да внедрим една от основните политики за опазване на околната среда на Морската стратегия. Първата държава сме, която прие програма. Гарантирам оттук нататък волята на Института да работи със същите усилия, за да се подпомага националната задача“, заяви проф. Мончева. Министър Димов добави, че това което представлява Европа, е благодарение на това, което е дала България през годините.
Решението за сформиране на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите е основано на разбирането, че е необходимо да се засилят значително връзките на науката с държавните органи и обществото като цяло, за да бъдат изпълнени целите от управленската програма на правителството по приоритет „Устойчива политика за здравословна околна среда“. По покана на министър Димов в Съвета участват 26 представители на научната общност и академичните среди от цялата страна. Поканени са ръководители на звена от акредитирани висши училища и от Българската академия на науките. Очаква се това да позволи в отделните заседания да бъдат включвани и представители на ръководените от тях научни екипи, притежаващи експертиза по конкретната разглеждана тема. Ще бъдат вложени потенциалът и компетенциите на най-голям брой представители на научната общност в България.
Основен критерий при избора на акредитираните висши училища, представени в Съвета, е Рейтинговата система за университетите в България, според която висшите училища са класирани по професионалните направления, приложими в сферата на околната среда. Съветът ще заседава по актуални теми от национално и регионално значение, по които ще предлага становища и анализи с цел взимане на информирани управленски решения и повишаване на обществената информираност за научните аспекти на всеки отделен казус, свързан с опазването на околната среда.

Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: Ще търся баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие

Министър Нено Димов: Ще търся баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие

19 Януари 2018 | 10:21 | Агенция "Фокус"
София. Ще търся баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие. Това каза министър Нено Димов по време на учредителното заседание на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Министър Димов обърна внимание, че мястото, където се провежда заседанието - Археологическия музей, е прекрасно и в него може да се усетят корените на историята. "Това ни дава увереност, спокойствие, сила. Това беше една от основните причини да искаме да направим това заседание тук в Археологическия музей. Моето лично усещане, когато влизам тук, много наподобява Лувъра“, заяви в приветственото си слово министър Димов.
Той посочи, че още когато е поел поста на министър на околната среда е казал, че ще търси баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие. По думите му науката ще може да подпомага решенията и да са отворени към максимален брой учени, така че в рамките на един широк дебат да се ражда най-доброто. „Ако мислим по един и същи начин, значи нещо ни липсва, има проблем. В науката не може да има консенсус, защото тя е търсеща. Науката е този мотор, дава тази енергия, която ни придвижва напред. На първо място сме се опитали да се спрем на рейтинговата система, която действа в страната. Това най-вече на професионалните направления и тези, които през последните няколко години са били в топ класациите. Когато говоря за науката има един казус, който много ще се надявам на помощ и към местната власт. Това е темата за чистотата на атмосферния въздух“, допълни той. Според Димов, ако има 30% грешка, това показва, че дори не можем да имаме индикативна функция. „Наистина ли е така? Това е задача, която трябва да намери решението си от научен потенциал. Това е може би една от най-болезнените теми, свързани с живота и здравето на хората. Давам си сметка, че не мога да съдя за прогнозата за времето по термометъра, който виси на прозореца. Докато, за да се направи прогноза, са необходими много повече знание и техника от един термометър. По същия начин стои и въпросът за въздуха“, добави Димов и добави, че най-важната цел е да се поставят максимално в услуга на това да търсят баланса между човешкото здраве, чистотата на околната среда, икономическото развитие. „Всичко това ни води до просперитета и до онова благоденствие, към което всички се стремим“, каза още Нено Димов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Сватбата между британския принц Хари и актрисата Меган Маркъл. 19 май 2018 година
Сватбата между британския принц Хари и актрисата Меган Маркъл. 19 май 2018 годин...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.