НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 00:38

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Елка Димова, зам.- кмет на Добрич: Видно е колко търпение и толерантност прояви Общината към задълженията на Община Балчик

Елка Димова, зам.- кмет на Добрич: Видно е колко търпение и толерантност прояви Общината към задълженията на Община Балчик

22 Ноември 2017 | 12:11 | Агенция "Фокус"
Добрич. Видно е колко търпение и толерантност прояви Община град Добрич към задълженията на Община Балчик, коментира зам.- кметът на Добрич с ресор „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В издадения в края на миналата седмица изпълнителен лист от Районния съд в Балчик са начислени 4 000 лв. такси, над 3 000 лв. адвокатски хонорари, частният съдебен изпълнител също натовари бюджета с други разходи.
„Аз като финансист съм наясно колко това е тежко и не е добре за едни бюджет затова толкова време се опитвахме с нормален диалог, с нормален начин да си уредим взаимоотношенията с Балчик. В крайна сметка стигна се до тази ситуация и следващата сума, която трябва да предявим е 1 920 000 лв. Ние отново по този ред ще я предявим като таксите този път ще бъдат още по-големи, защото знаете, че те са пропорционални на сумата, която се иска. Не е желана тази ситуация, чувстваме се принудени да действаме по този начин. Просто го правим. Ние действаме в името на гражданите на нашия град, защото ние харчим техните данъци, за да плащаме разходи на други общини, което не е справедливо и не е редно да се случва“, коментира Елка Димова.
Жулиета НИКОЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Издаден е изпълнителен лист от Районния съд в Балчик по казуса със задълженията на Община Балчик към Община град Добрич

Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Издаден е изпълнителен лист от Районния съд в Балчик по казуса със задълженията на Община Балчик към Община град Добрич

22 Ноември 2017 | 11:31 | Агенция "Фокус"
Добрич. Издаден е изпълнителен лист от Районния съд в Балчик по казуса със задълженията на Общината Балчик към Община град Добрич. Това съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. По думите на кмета темата за задълженията на Община Балчик към Община град Добрич е доста дискутирана през последните седмици. Йордан Йорданов припомни, че преди около месец кметът на Балчик Николай Ангелов в интервю за българска медия е заявил, че е хубаво да се говори компетентно, когато става въпрос за общински дела и за задълженията, които някои общини имат към други. „Аз искам да кажа, че не знам кой по-компетентно трябва да говори, но факт е, че в петък имаме вече първия изпълнителен лист, издаден от Районен съд – Балчик. Казвам първи и ще уточня защо. Вкарахме ги поетапно. Това е първият, който е за сумата около 205 000 лв. Предстои да вкараме следващите задължения. Те са за 2016 година. Направете си сметка колко време сме водили разговори и сме били толерантни в насока плащанията, които Община Балчик имат към нас“, коментира Йордан Йорданов.
Той допълни, че издаденият изпълнителен лист е предаден на частен съдебен изпълнител, за да бъде започната процедурата. „Няма да оставя Община Добрич и нейните жители да страдат от липсата на компетентност, да го наречем, от други колеги и липсата на отговорност към общинския бюджет“, подчерта кметът на добруджанския град. Предвидено е входиране и на допълнителни задължения. Общата сума на задълженията е около 1,3 млн. лв.
Жулиета НИКОЛОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: Община Балчик дължи 1 400 000 лева, съгласно споразумение между общините партньори, които ползват депото за отпадъци край село Стожер

Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: Община Балчик дължи 1 400 000 лева, съгласно споразумение между общините партньори, които ползват депото за отпадъци край село Стожер

24 Октомври 2017 | 13:26 | Агенция "Фокус"
Добрич. Община Балчик дължи 1 400 000 лева, съгласно подписано споразумение между общините партньори, които ползват депото за отпадъци край село Стожер. Това заяви зам.-кметът на Добрич с ресор „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Тя посочи, че сумата основно е формирана от отчисления по Закона за управление на отпадъците, съгласно Споразумението, което е подписано между осемте общини за експлоатация на Регионалното депо за отпадъци край Добрич.
Собственик на депото е Община град Добрич. Тя има договор с оператора на депото. Съответно Добрич депонира и получава фактури за количествата отпадък, които са депонирани. И съответно Община град Добрич формира задължения към РИОСВ за отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Същевременно нормативно е разписано и определено, че общините ползватели на регионални депа, възстановяват на общината, собственик на депото всички тези отчисления по ЗУО и съответно таксата за депониране на отпадък. Това е, което се случва с останалите седем общини.
„Община Добрич няма никакъв проблем. Ежемесечно се получава информация от електронната система на депото за количеството отпадък. Всеки месец тази информация се предоставя на общините с фактури за таксата за депониране плюс информация за дължимите отчисления и ние си получаваме средствата. С Община Балчик за съжаление нещата не се случват. Те не погасяват от средата на 2016 година. Бяха спрели да плащат и фактурите за количества депониран отпадък. След което тази година, в началото и към средата на годината, постепенно погасиха задълженията си по фактурите за количество отпадък, но отчисленията по Закона за управление на отпадъците така и не ги погасяват. И така, водим дела, искаме изпълнителни листи. Районен съд – Балчик първоначални ни отказа да образува изпълнителен лист. Окръжен съд – Добрич в момента също ни отказа да образува изпълнителен лист. Така че отново започваме и подготвяме документи. Оказа се, за мен лично, много непонятно, да докажем нашите вземания от Община Балчик. Продължаваме да се борим по съдебен ред да си съберем вземанията. За съжаление тези решения на съда дават много лоши сигнали на останалите общини, които участват в това Споразумение, защото всички виждат как безнаказано една община в продължение на една година не плаща задълженията си и как няма никакви последствия за нея. Неприятна ситуация“, коментира зам.-кметът Димова.
Жулиета НИКОЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: В ход е процедура за избор на финансова институция за теглене на краткосрочен заем в размер на 1 105 000 лева от Общината

Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: В ход е процедура за избор на финансова институция за теглене на краткосрочен заем в размер на 1 105 000 лева от Общината

24 Октомври 2017 | 12:13 | Агенция "Фокус"
Добрич. В ход е процедура за избор на финансова институция за теглене на краткосрочен заем в размер на 1 105 000 лева от Община град Добрич. Това съобщи зам.-кметът с ресор „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Този месец на извънредна сесия Общинският съвет (ОбС) на Добрич взе решение за този заем. Причината е съществуващо задължение на Общината във връзка с изпълнение на проекта за изграждане на регионалното депо за отпадъци.
„Общината беше теглила един временен, безлихвен заем от националния фонд, т.е. към държавния бюджет – 5 105 000 лева. Със съответно верифицираните разходи, възстановените, Общината си погасяваше този заем. И така са погасени 4 млн. лева от заема. Останало е задължение от 1 105 805 лева, които трябваше да бъдат погасени с последното плащане от Управляващия орган. То не постъпи, задължението остана. Редът обаче за погасяване на тези временни, безлихвени заеми, така е разписано в закона, министърът на финансите има право да си удържи от полагащите се субсидии към Община Добрич – целева субсидия за капиталови разходи и това, което се предоставя за местни дейности. Естествено министърът на финансите приведе това негово право, уведоми ни с едно писмо, че започва системно, ежемесечно да удържа лимита от целева субсидия за капиталови разходи и през месец юли цялата субсидия, която ни се полага за местни дейности. Това всичко прави 1 105 000 лева, удържаха си ги, приключихме, септември месец беше последната вноска и тези пари просто не постъпиха по нашия бюджет, което разбира се ни постави пред сериозни затруднения, защото тези средства, планирани да постъпят, са предвидени в разходната част“, коментира зам.-кметът.
По думите на Елка Димова това означава липса на средства за проведени процедури по Закона за обществените поръчки, за сключени договори, предвидени разходи за възнаграждения на хора и др. Всичко това е наложило ОбС да вземе решение за теглене на краткосрочен заем от 1 105 000 лева плюс евентуалната лихва, която Общината ще заплати. „Не знаем в кой момент ще ни я поискат и как ще я изчислят. Ние сме направили едно изчисление според нас максимално възможната лихва и ОбС взе решение да бъде теглен такъв заем. В момента тече процедурата за избор на финансова институция. Все още не е избрана“, каза Елка Димова.
Жулиета НИКОЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: Наложени са различни санкции и корекции по различните договори в рамките на проекта за изграждане на регионално депо за отпадъци

Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: Наложени са различни санкции и корекции по различните договори в рамките на проекта за изграждане на регионално депо за отпадъци

24 Октомври 2017 | 11:29 | Агенция "Фокус"
Добрич. По различните договори в рамките на проекта на Община град Добрич за изграждане на регионално депо за отпадъци са наложени различни санкции и корекции. Това заяви зам.-кметът с ресор „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. „Да, наистина напоследък заговорихме много за тази финансова корекция и не става ясно и докрай как точно е формирана. Първо, не става точно дума за една финансова корекция, наложена точно върху един договор. Говорим за един проект, който е приключил и на който е направена окончателна проверка на всички направени разходи. Като резултат от тази проверка една част от разходите не са верифицирани от управляващия орган. Те не са одобрени по една или друга причина от него. Самият проект е изпълняван от множество договори. Един такъв проект като изграждане на регионално депо не може да се изпълни с един договор само за строителство, за доставка, за услуга или за каквото и да е. Той е изпълняван от множество договори. По различните договори са наложени различни санкции и корекции. Имаме договори с пет процента санкции, имаме договори, където санкцията достига 25%. Тоест тази цифра, за която ние говорим, която е над 4 300 000 лв. представлява една сумарна цифра, една сумарна величина в резултат на всички неверифицирани разходи и наложени финансови корекции“, обясни Елка Димова. Тя уточни, че това е сбор от различни и разнопосочни нередности, установени от проверяващите на управляващия орган.
Елка Димова допълни, че тази обща резултативна величина е малко над 4 300 000 лева. Сумата не се дължи само на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. „По простата причина, че редът и начинът, и методологията на изплащане на разходи по европейски проекти не мога да го нарека обърнат ред, т.е. първо общината извършва разходите, разплаща се за тях, след което представя своите документи на управляващият орган одобрява или верифицира тези разходи и ги възстановява сумите на общината. В момента, в който управляващият орган отказа да възстанови някакви суми на общината, тя вече беше направила разходи. Съответно задълженията на общината останаха по тези направени разходи. Управляващият орган просто ни уведоми: „Вие няма да получите тези суми“, т.е. ние не формирахме задължения към управляващия орган, а останаха задълженията по направените разходи. И понеже една част от тези разходи се правеха от партньорите по проекта – Община Добричка и Община Тервел, които имаха ангажименти за изграждане на Претоварна станция и път до депото, Община Добрич в един момент се оказа, че не може да възстанови направените от тях разходи“, коментира зам.-кметът. По тези разходи управляващият орган не е имал забележки. Разходите са били одобрени, но след като парите не постъпват в Община Добрич, тя няма какво да преведе на тези две общини. „Затова се събрахме, разсъждавахме, разговаряхме с кметовете на тези общини и решихме, че е коректно, партньорско от наша страна ние да поемем този дълг, изцяло като дълг на Община Добрич, затова Общинският съвет взе решение и изтеглихме заем от Фонд „Флаг“ в размер на 1 760 000 лева. Предоставихме тези средства на Общините Добричка и Тервел. Съответно те си погасиха своите задължения и така в момента ние изплащаме един тригодишен заем към Фонд „Флаг“ – 1 760 000 лв.“, каза още Елка Димова.
Жулиета НИКОЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Албания е връхлетяна от наводнения. 21 март 2018 година
Албания е връхлетяна от наводнения. 21 март 2018 година

ВИДЕО
Чиста кръв, македонска
Чиста кръв, македонска
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.