НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 03:14


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министерство на здравеопазването: Фалшива е новината за нов мораториум върху лекарствата

Министерство на здравеопазването: Фалшива е новината за нов мораториум върху лекарствата

15 Януари 2018 | 16:48 | Агенция "Фокус"
София. Фалшива е новината, че здравните власти въвеждат нов мораториум върху иновативни лекарства за онкоболни пациенти. Това се посочва в позиция на Министерство на здравеопазването. "Фокус" публикува позицията на министерството без редакторска намеса:

Фалшива е новината, че здравните власти въвеждат нов мораториум върху иновативни лекарства за онкоболни пациенти. МЗ изразява своето притеснение, че медийни публикации и позиции на пациентски организации насаждат погрешни внушения за въвеждане на рестриктивни мерки и по този начин насаждат безпочвени страхове в обществеността и най-вече в нуждаещите се от лечение с нови медикаменти граждани.
Министерството на здравеопазването припомня, че с поправки от януари 2017 г. в Наредбата за цените на лекарствените продукти е въведено изискването за проследяване ефекта от терапията с лекарства, които за пръв път се включват в Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Това изискване се отнася за иновативни продукти, за които не са представени доказателства за терапевтична ефективност и/или съотношението разход-резултат е неефективно. Липса на терапевтична ефективност означава, че за лекарствения продукт не са налице данни при прилагането му в реалната медицинска практика.
Болниците, които ще работят с новите 13 лекарства и ще проследяват ефекта от терапията с тях трябва да бъдат университетски и в тях да има кадрово и апаратурно обезпечени структури по профила на съответното заболяване. Касае се за високотехнологични иновативни лекарствени продукти, които по данните на притежателите на разрешителни за употреба (фирмите) са предназначени за много малък кръг пациенти, от порядъка на 10-15 души. Ето защо сред лечебните заведения не попадат комплексните онкологични центрове.
Решението за определяне вида на тези лечебни заведения е взето след като МЗ е потърсило мнението на водещи специалисти по съответните заболявания и на националните консултанти. Концентрирането на пациентите в университетските болници гарантира, че пациентът ще получи най-доброто за него лечение.
Министерството на здравеопазването държи да бъде ясно, че за всяко ново лекарство има определени болници, в които ще се проследява терапевтичния ефект от прилагането му. По никакъв начин не става дума за рестрикции, най-малкото защото списъкът може да бъде променян по всяко време, при необходимост. Освен това, след като конкретна фирма получи информация за лечебните заведения, които ще проследяват ефекта от нейните лекарствени продукти, тя има право на възражение. Важно е да се знае, че когато лекарствата на съответните фирми са преминали оценка на здравните технологии, фирмите са декларирали, че от лечение със съответния лекарствен продукт се нуждаят не повече от 15 души. Това е и основанието, поради което е нерентабилно в проследяването да участват всички болници в страната.
МЗ гарантира, че нито един пациент няма да остане без достъп и приложение на необходимата за здравето му лекарствена терапия и се ангажира да актуализира списъка на лечебните заведения, при доказана необходимост.
Пациентите ще получават най-подходящото лечение в определените лечебни заведения, което ще позволи и най-точно отчитане на ефекта от приложените иновативни лекарства без риск за здравето им.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Започнала е работата по създаването на информационната система за мониторинг на реалните количества лекарствени продукти в страната

Започнала е работата по създаването на информационната система за мониторинг на реалните количества лекарствени продукти в страната

3 Януари 2018 | 18:29 | Агенция "Фокус"
София. С цел ограничаване на паралелния износ в проектозакона за лекарствените продукти в хуманната медицина, одобрен от МС на 13 декември 2017 г., е предвидено изграждането на информационна система за мониторинг на недостиг на лекарствени продукти на територията на страната. Въпреки че проектозаконът все още е в НС работата по създаването на информационната система в Изпълнителната агенция по лекарствата вече е стартирала. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Тя ще даде възможност за проследяване на информацията на реалните количества лекарствени продукти в реално време и възможност за навременен контрол по ограничаване на паралелен износ при доказан недостиг.
Изпълнителната агенция по лекарствата изисква постоянно информация от притежатели на разрешения за употреба и търговци на едро с лекарствени продукти за осъществени доставки и тяхното разпределение. За 2017 г. в ИАЛ са постъпили уведомления за износ от 36 търговеца на едро с лекарствени продукти. Извършени са 480 проверки на търговци на едро и дребно. Приключилите в рамките на 2017 г. наказателни производства са 50.
Извършват се и чести проверки на основните дистрибутори за аптечния пазар. Установени са 8 случая на продажби от аптека към търговци на едро с лекарствени продукти и за тях са образувани двустранни административнонаказателни производства. При непредставяне на достъп до софтуера за продажби и фактури, които често и не се съхраняват в аптеките, органите на ИАЛ налагат санкция от 500 лв. или 1000 лв. за неизпълнение на разпореждане. Поради това е създадена организация тези проверки да се извършват от съвместни екипи на ИАЛ, НАП и ГДБОП като през месец декември са проверени 30 аптеки, 4 търговци на едро с лекарствени продукти и 3 болници. В Агенцията постъпват уведомления за намерения за износ, както за трети страни, така и за вътрешнообщностни доставки, като само първите минават и се отчитат на Митница. Реална информация за външнотърговските сделки с лекарствени продукти за страни-членки на ЕС е налична в НАП. С оглед на това ИАЛ, предоставя наличната информация за постъпилите уведомления за предстоящ износ на НАП, с цел при данъчни ревизии или документално констатиране на износ без уведомления, да се получи обратна информация. При конкретни проверки, извършени съвместно с органите на НАП, се констатират многократно заявени по-големи количества от реално изнесените лекарствени продукти.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

НЗОК: Личната неудовлетвореност не бива да влияе на обществената енергия

НЗОК: Личната неудовлетвореност не бива да влияе на обществената енергия

22 Декември 2017 | 10:25 | Агенция "Фокус"
София. В предаването „Тази сутрин“ по БТВ от 19 декември бившият подуправител на Националната здравноосигурителна каса д-р Димитър Петров изказа обидни квалификации по адрес на управителя на институцията – проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., и на директора на лекарствената дирекция в Централното управление – д-р Галя Кондева, както и по адрес на действащ заместник-министър на здравеопазването – Жени Начева. Тези квалификации многократно бяха тиражирани в печатни и електронни медии – не само в централните, но и в регионалните издания, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.
Като сериозна финансова институция, която е единствен платец на здравни услуги за здравноосигурените граждани, считаме, че е недопустимо да се хвърлят фриволно в медийното пространство неподплатени с доказателства обвинения, които накърняват достойнството и авторитета не само на цитираните от д-р Петров длъжностни лица, но и върху Националната здравноосигурителна каса. Откровените манипулативни твърдения на бившия подуправител уронват престижа не само на управителя на институцията и на упоменатите колеги, но насаждат в една особено чувствителна аудитория – пациентите, недоверие и несигурност, че касата защитава техните интереси и изразходва средствата от здравноосигурителни вноски само за тяхното лечение. В момент, в който екипът на Националната здравноосигурителна каса, заедно с екипа на Министерството на здравеопазването, полагат неимоверни усилия да ограничат неефективното разходване на средства в сферата на здравеопазването (което е факт), д-р Петров насочва обществената енергия към раздухване на несъществуващ скандал с внушенията си, че някакви хора „…тласкат министъра на здравеопазването и правителството към провал“ с „незаконните“ си действия.
В своите изказвания д-р Петров твърди, че „...мораториумът върху новите лекарства е абсолютен автогол, който е пробутан от експерти на правителството. Авторите на тази идея са шефката на лекарствената дирекция в Касата д-р Галя Кондева и зам.-министър Жени Начева, както и проф. Камен Плочев, който подписа тези неща и ги узакони“. Това твърдение – меко казано, не отговаря на истината. На официалната интернет страница на НЗОК, в линк ЗА НЗОК, подлинк Заседания на Надзорния съвет, са публикувани стенографски запис от заседанието на Нaдзора от 25 октомври 2017 г., както и Решение на Надзорния съвет на институцията под №РД-НС-04-110/25.10.2017 г., с което се „...одобрява проект на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., след становище на министъра на здравеопазването по чл. 19.ал.7, т.3 от Закона за здравното осигуряване“. В проекта за Закона за бюджета е добавено изречението: „През 2018 г. Националната здравноосигурителна каса не заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 година.“
Твърденията за хаос в системата на НЗОК няма как да са обективна преценка на служител, който не е бил на работа поради ползване на платен годишен отпуск и – след това, на отпуск по болест, в периода 21 август 2017 г. - 13 декември 2017 г. – до освобождаването му от длъжност по взаимно съгласие, с изплащане на обезщетение в размер на 6 месечни заплати.
Факт е, че парите за здравеопазване от година на година се увеличават, без това до доведе до подобряване на здравето на нацията.
Необходими са сериозни мерки – макар и непопулярни в очите на обществото, за да се осигури на пациентите адекватно, навременно и достъпно здравеопазване при максимална ефективност на изразходване на обществения ресурс и балансиране на разходите в системата.
Тъй като цитираните от д-р Петров експерти в своите области правят всичко необходимо, при спазване на законовите изисквания, да постигнат това, заявяваме, че Националната здравноосигурителна каса застава зад оклеветените от страна на д-р Димитър Петров и настоява за спиране на недостойната кампания, която е подел.
В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към правозащитната ни система за предприемане на предвидени в закона мерки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Със 192 гласа депутатите единодушно отмениха мораториума върху новите лекарства за онкоболни (ОБЗОР)

Със 192 гласа депутатите единодушно отмениха мораториума върху новите лекарства за онкоболни (ОБЗОР)

21 Декември 2017 | 21:02 | Агенция "Фокус"
София. Със 192 гласа „за“ народните представители отмениха параграф 6 от Преходните и Заключителни разпоредби, според който НЗОК през 2018 година няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, с изключение на генерични и биоподобни лекарствени продукти. Прогнозният разход по бюджета на НЗОК за заплащане на новите лекарствени продукти е около 50 млн. лева. Законът за бюджета на НЗОК ще влезе в сила от 1 януари 2018 година. В рамките на дебата в зала председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов призова всеки да бъде смирен и да няма политически заряд, който може да противопостави политиците. Лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира, че думите, описващи случилото се са: "справедливост, ред и урок", но според нея ГЕРБ подхожда към промяната на бюджета на НЗОК не като осъзнаване на грешка. След тези думи Цветан Цветанов обвини лидера на БСП, че цели да влезе в полето на противопоставянето. На това Корнелия Нинова отговори, че от ГЕРБ не са си научили урока и че консенсусът е бил привиден. Според ДПС актуализацията на бюджет на НЗОК е прецедент и не може да се говори за консенсус, когато има грешка.
След дебатите в зала президентът Румен Радев приветства отпадането на забраната за заплащане от бюджета на НЗОК на нови лекарствени продукти през 2018 г. От своя страна вицепрезидентът Илияна Йотова посочи, че хора като Цветан Цветанов дължат извинение на президента заради мораториума върху лекарствата.
„Фокус“ припомня: На 29 ноември парламентът прие Бюджета на НЗОК за 2018 година. Бяха отпуснати 27 млн. допълнително от резерва на Касата за първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности. Бюджетът е с 400 млн. лева повече спрямо 2017 година. Въпреки критиките на опозицията и на пациентски организации, в закона остана забраната НЗОК да заплаща нови медикаменти. Парламентът реши също Касата да не сключва договори с болници по нови клинични пътеки, както и с новите болници. Гласуваната промяна предизвика граждани, лекари и пациенти да излязат на протест пред Народното събрание с искане на отмяна на приетия текст НЗОК да не заплаща нови лекарства. Протестът им подкрепи омбудсманът Мая Манолова, която определи решението като дискриминационно. Тя изрази готовност да подаде жалба в Конституционния съд, ако парламентът не прегласува този текст. На 8 декември президентът наложи вето на част от закона, което бе отхвърлено на 12 декември. На 19 декември ПГ на „БСП за България” внесе в деловодството на парламента предложение за отмяна на параграф 6-ти от Закона за бюджет на НЗОК за следващата година, който касае мораториума. По-късно, председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че групата ще предложи на Председателски съвет в зала да бъде гласувана отмяната на параграфа за новите лекарства. Предложението му бе прието от всички на следващия ден, след което управляващи и опозиция внесоха общ законопроект за отмяната на въпросния текст.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валери Жаблянов, БСП: Цялата здравна система трябва да бъде преосмислена

Валери Жаблянов, БСП: Цялата здравна система трябва да бъде преосмислена

21 Декември 2017 | 10:03 | Агенция "Фокус"
София. Системата на здравеопазването, в сегашния си вид, не предлага гаранции за здравето на гражданите, а употребява все по-голям ресурс. Трябва да се помисли за цялостна реформа - заради пазара, новите методи на лечение и иновативните лекарства. Това каза пред БНТ зам.-председателят на НС на БСП Валери Жаблянов, съобщиха от пресцентъра на партията. Жаблянов добави, че при сегашното законодателство Министерство на здравеопазването има ограничено въздействие върху системата, а влияние има една група от интереси. Народният представител бе категоричен, че държавата политика към здравеопазването трябва да бъде променена, защото са се появили много мощни международни фактори. „Трябва да се съсредоточим върху разходите, които прави държавата за здравето на българите и безконтролния растеж на частния сектор в тази сфера”, каза още Жаблянов.
„През 2017 г. се случиха много неща, които дадоха повод за активна обществена реакция. Имаше смисъл от остро поставяне на проблемите в България от страна на опозицията”, коментира социалистът. Валери Жаблянов бе категоричен, че 2018 г. няма да бъде спокойна, защото правителството и мнозинството създават това безпокойство. „Кабинетът няма ясна посока и е склонен да сменя всяко свое решение под обществен натиск”, заяви той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът отмени мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година

Парламентът отмени мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година

21 Декември 2017 | 09:45 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът отмени мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Отпадането на мораториума бе единодушно прието с 192 гласа „за“. Така народните представители отмениха Параграф 6 от Преходните и Заключителни разпоредби, според който НЗОК през 2018 година няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, с изключение на генерични и биоподобни лекарствени продукти. Прогнозният разход по Бюджета на НЗОК за заплащане на новите лекарствени продукти е около 50 млн. лева. Законът за бюджета на НЗОК ще влезе в сила от 1 януари 2018 година.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Не съм била права, че сме постигнали съгласие – има привидно деклариране на консенсус

Корнелия Нинова, БСП: Не съм била права, че сме постигнали съгласие – има привидно деклариране на консенсус

21 Декември 2017 | 09:43 | Агенция "Фокус"
София. Не съм била права, че сме постигнали съгласие – има привидно деклариране на консенсус. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на дебатите по актуализацията на бюджета на НЗОК за 2018 г. в дуплика към Цветан Цветанов и Данаил Кирилов, свързана с отмяната на мораториума върху лекарствата за онкоболните, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Уви, за съжаление не съм била права, че сме постигнали съгласие и не съм била права за третата думичка – урок. Вие не сте си научили урока, колеги. Последното изказване ми дава основание да го кажа. Не сте научили урока, че сгрешихте. Отново говорите за употреба на страховете на хората. Декларирам, че нямам конфликт на интереси. Това, че се държите по този начин означава, че при друга ситуация, ако няма натиск от обществото и опозицията, вие няма да вземете такова решение", каза още Нинова. Според нея има привидно деклариране за постигнат консенсус. „Ако при всеки поставен проблем, на млади семейства, кажете, че употребяваме страховете, да ставаме и да си ходим. Ако казвате, че в този парламент не трябва да се прави политика, ние за това сме тук, да правим политика. Казали сме, ще защитаваме бедни, болни, слаби - ето правим го“, заяви Нинова и подчерта, че аргументът на ГЕРБ, че БСП се заиграва със страховете на хората, е абсурден.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Нека Корнелия Нинова да декларира, че позицията на БСП е формирана свободно, съобразно аргументите, които сърцато защитава

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Нека Корнелия Нинова да декларира, че позицията на БСП е формирана свободно, съобразно аргументите, които сърцато защитава

21 Декември 2017 | 09:41 | Агенция "Фокус"
София. Нека Корнелия Нинова да декларира, че позицията на БСП е формирана свободно съобразно аргументите, които сърцато защитава. Това каза в реплика към лидера на БСП Корнелия Нинова председателят на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов по време на дебатите по актуализацията на бюджета на НЗОК за 2018 г. в реплика към Цветан Цветанов, свързана с отмяната на мораториума върху лекарствата за онкоболните, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Той поиска Нинова да направи сравнение между генерични лекарствени средства и непатентни международни наименования. „Искам също така в това сравнение да опитате да дадете отговор защо непатентните лекарствени средства не са патентовани, защо не е завършила процедурата по тях. Искам също така да поемете ангажимент да декларирате, че вашата позиция е формирана свободно. Свободно и изцяло съобразно аргументите, които тук сърцато тук защитавате, че няма никакво влияние“, коментира Данаил Кирилов. Той призова Нинова да декларира, че в случая няма конфликт на интереси.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Корнелия Нинова отново цели да влезем в полето с политически заряд, който да ни противопостави

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Корнелия Нинова отново цели да влезем в полето с политически заряд, който да ни противопостави

21 Декември 2017 | 09:38 | Агенция "Фокус"
София. Нека всеки да бъде смирен, да няма политическия заряд, който може пак да ни противопостави. Г-жо Нинова, целите отново да се върнем в това поле, от което казахте, че трябва да излезем. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в дебатите по гласуването на отмяната на мораториума върху новите лекарства в Бюджета на НЗОК за 2018 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Да не казваме, че е било взето еднолично решение от премиера, за да може да се направи нещо. Всички знаем, че има изтичане на средства в здравеопазването и че има корупция там, където се разходват най-много средства“, посочи той. „Бяхме предприели подход, за да може със създаването на комисии по подзаконова нормативна уредба да създадем по-добър ред. В никакъв случай това да бъде за сметка на лечението на онкоболните или за всички, които се нуждаят от лечение“, обясни Цветан Цветанов. „Нека да прекратим този дебат, да минем към гласуване“, призова председателят на ПГ на ГЕРБ.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Думите за днес са справедливост, ред и урок, но ГЕРБ подхожда към промяната на бюджета на НЗОК не като осъзнаване на грешка

Корнелия Нинова, БСП: Думите за днес са справедливост, ред и урок, но ГЕРБ подхожда към промяната на бюджета на НЗОК не като осъзнаване на грешка

21 Декември 2017 | 09:36 | Агенция "Фокус"
София. Думите за днес са справедливост, ред и урок, но ГЕРБ подхожда към промяната на бюджета на НЗОК не като осъзнаване на грешка. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на дебатите по актуализацията на бюджета на НЗОК за 2018 г., свързана с отмяната на мораториума върху лекарствата за онкоболните, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Благодаря на всички, които подписахме предложението да бъде променено решението на Народното събрание по отношение на бюджета на НЗОК. Има нещо, което ме безпокои. Подхождате към тази промяна не като осъзнаване на направена грешка, а като промяна, наложена под натиск. Мисля, че правилното отношение би било и няма страшно от това да се каже: „Да, направихме грешка. Ще я коригираме“. Според Нинова днес е хубав ден, защото се възстановява една справедливост – всеки български гражданин да има достъп до здравеопазване. „Освен думата справедливост, която днес възстановяваме в парламента, мисля, че има още една важна – тя е ред и правова държава. Отвън изглежда, че и този път премиерът еднолично е решил въпроса. Много пъти от тази трибуна сме критикували премиера за това че подценява парламента, че го обижда и нарушава принципите на парламентаризма и парламентарната република. Дори аз за това съм била гонена от залата, за такова изказване. Но искам да ви уверя, че в случая днес правим една положителна стъпка за възстановяване на парламентаризма в България. Защото, когато разговаряхме с премиера, той имаше намерение да заобиколи решението на парламента и да го реши еднолично - с комисии, с допълнително финансиране от МС, в противоречие на Закона за Бюджета на НЗОК. Хубаво е, че в крайна сметка се стигна до решението въпросът да се върне там, където трябва да се реши - в българския парламент, а не от изпълнителната власт, еднолично. Затова смятам, че днес правим добра стъпка и за възстановяване на парламентаризма и правовата държава", каза още Нинова.
Според нея има още една дума, която описва днешния ден и тя е урок. „Урок за всички ни и най-вече за 126 души в тази зала – не бива да се гласува механично нещо, което е спуснато от някъде. Трябва да се работи с аргументи и трябва да чуваме тези групи хора, за които решаваме проблеми и сме тук“, посочи Нинова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вежди Рашидов, ГЕРБ: Спрете да правите политика от всичко преди Коледа, особено от болните хора - не е християнско

Вежди Рашидов, ГЕРБ: Спрете да правите политика от всичко преди Коледа, особено от болните хора - не е християнско

21 Декември 2017 | 09:18 | Агенция "Фокус"
София. Спрете да правите политика от всичко преди Коледа, не е християнско, особено от болните хора. Това каза депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов в дебатите по гласуването на отмяната на мораториума върху новите лекарства в Бюджета на НЗОК за 2018 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Много хубави християнски празници наближават и да се правят такива внушения. Пак повтарям - не си играйте със здравето на хората“, заяви той. „Ще има пари за всички, необходимо е смирение“, коментира Вежди Рашидов. „Последните дни от парламента да си играете отново на политика минава всички граници“, изтъкна той. „Ако е крачка напред, е в името на хората, ако е крачка назад - пак е в името на хората. Какъв е проблемът, за да дебатирате днес отново преди празниците?“, попита депутатът от ГЕРБ. „Хубав празник на всички, да сте живи и здрави. Нека се помолим за здравето на всички с тази ужасна болест. Да говорим за здраве“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Нигяр Джафер, ДПС: Актуализацията на бюджет на НЗОК е прецедент – не може да се говори за консенсус, когато има грешка

Д-р Нигяр Джафер, ДПС: Актуализацията на бюджет на НЗОК е прецедент – не може да се говори за консенсус, когато има грешка

21 Декември 2017 | 09:13 | Агенция "Фокус"
София. Актуализацията на бюджет на НЗОК е прецедент– не може да се говори за консенсус, когато има грешка. Това каза д-р Нигяр Джафер, депутат от ДПС и заместник-председател на Народното събрание, по време на дебатите по актуализацията на бюджета на НЗОК за 2018 г., свързана с отмяната на мораториума върху лекарствата за онкоболните, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „На път сме да сложим край на една сага, която продължи близо два месеца. Приехме едно решение, което просъществува в публичното пространство един уикенд и предизвика много вълнения. На път сме да направим абсолютен прецедент с отмяна и актуализация на бюджет на НЗОК на следващия ден след обнародването му в държавен вестник", коментира депутатът от ДПС. „Готови ли сме обаче да направим изводите от това, което ни се случи всички заедно? Какво направихме ние – приехме противоконституционен текст. Накарахме изпълнителната власт да пристъпи към действия, за да изпълни това решение, изхождайки и прекрачвайки други законови текстове на действащото законодателство. Нямаше как изпълнителната власт да изпълни това решение. Създавайки 6 комисии нямаше как да не престъпи действащото законодателство, защото трябваше да спази Закон за обществените поръчки и в края на краищата цените, които трябваше да се плащат за новите молекули, щяха да бъдат много по-високи. Чий интерес щяхме да защитим?“, попита тя. Д-р Джафер изрази надежда, постигайки консенсус, Народното събрание да извлече поуки. „Не можем да говорим за консенсус, когато е допусната грешка“, заяви д-р Джафер.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Ако политическият консенсус продължи, можем да гласуваме отпадането на мораториума и на второ четене - да успокоим пациентските организации и онкоболните

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Ако политическият консенсус продължи, можем да гласуваме отпадането на мораториума и на второ четене - да успокоим пациентските организации и онкоболните

21 Декември 2017 | 09:12 | Агенция "Фокус"
София. Ако политическият консенсус продължи, днес можем да направим първо и второ гласуване. Да успокоим пациентските организации и онкоболните. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в дебатите по гласуването на отмяната на мораториума върху новите лекарства в Бюджета на НЗОК за 2018 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „И ние политиците да бъдем по смирени по тази чувствителна за обществото тема“, заяви той. „Вчера на Председателски съвет се постигна политически консенсус за гласуването на точката днес“, припомни Цветан Цветанов. „Благодаря на всички за разбирането за днешното гласуване на точката като първа“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепрезидентът Илияна Йотова: Хора като Цветан Цветанов дължат извинение на президента заради мораториума върху лекарствата

Вицепрезидентът Илияна Йотова: Хора като Цветан Цветанов дължат извинение на президента заради мораториума върху лекарствата

21 Декември 2017 | 08:59 | Агенция "Фокус"
София. Хора като Цветан Цветанов дължат извинение на президента заради мораториума върху лекарствата. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ вицепрезидентът Илияна Йотова. „Това очевидно е част от характеристиката на мнозинството в парламента. Слава Богу, че тази гавра с хората приключи, но аз не смятам, че с днешното решение на парламента трябва да приключи целият въпрос. Кой ще понесе отговорността за това, което се случи през последните седмици? Имаме един министър на здравеопазването, който беше бламиран от министър-председателя на практика“, заяви Йотова. По думите ѝ не са се вслушали във ветото на президента, обвинили са го едва ли не, че създава фалшиви новини и че не е подготвен. „Мисля, че хора като г-н Цветанов му дължат извинение. Две седмици министъра на здравеопазването обясняваше с всевъзможни аргументи защо е правилно това решение. Две седмици по-късно с едно свое изказване министър-председателят върна точката там откъдето започна цялата разправия и на практика обезсмисли всички аргументи на този здравен министър. Дали действително става дума за икономия на няколко десетки милиона лева при положение, че съвсем наскоро се разпределя един доста сериозен бюджетен излишък? Дали действително тези 40 млн. лв. са проблем? Кой има интерес от това да няма тези иновативни лекарства?“, запита вицепрезидентът. Според Йотова само преди няколко дни един вече бивш заместник-директор на НЗОК е назовал хора с конкретни имена.
„Дано само днешното гласуване в парламента не е опит да се замете всичко това под килима и да не се разплете случаят докрай, защото този прецедент нищо не пречи да се създават всякакви такива. Цветан Цветанов трябва да си вземе думите назад, защото така повелява честта, ако действително говорим за нормални отношения в държавата. Първо, къкри вътре битка в ГЕРБ, защото г-н Цветанов не си владее нито групата, нито очевидно не е в синхрон с министър-председателя, след като и двамата са на две коренно противоположни позиции. Що се отнася до тази битка на ГЕРБ с президентството – да, ние се убедихме, че няма да дочакаме коректен тон, но сме готови“, каза още Илияна Йотова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще гласува отмяната на мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година

Парламентът ще гласува отмяната на мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година

21 Декември 2017 | 07:12 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще гласува отмяната на мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година. Това се посочва в програмата за работа на Народното събрание. Решението за включване на гласуването в дневния ред беше взето на Председателски съвет вчера. Парламентът ще реши дали да отмени Параграф 6, според който НЗОК през 2018 година няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, с изключение на генерични и биоподобни лекарствени продукти. Прогнозният разход по Бюджета на НЗОК за заплащане на новите лекарствени продукти е около 50 млн. лева.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лидерът на БСП Корнелия Нинова: Важно е да печелим политическите битки не само заради партията, а заради всички хора

Лидерът на БСП Корнелия Нинова: Важно е да печелим политическите битки не само заради партията, а заради всички хора

20 Декември 2017 | 14:43 | Агенция "Фокус"
София. Важно е да печелим политическите битки не само заради партията, а заради всички хора. Последният пример е с мораторима, който управляващите наложиха върху новите лекарства за онкоболни. Предложението ни за актуализация на бюджета на НЗОК е единственото легитимно и бързо решение, с което тази грешка да бъде поправена. Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на среща на Софийската градска организация на левицата, на която бяха коментирани много теми от изминалата година, съобщиха от пресцентъра на партията.
По време на срещата председателят на БСП Корнелия Нинова е обсъдила с присъстващите и приоритетите на левицата през следващата година, които отново ще включват алтернативни политики- основно в здравеопазването и образованието.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще гласува отмяната на мораториума върху нови лекарства на утрешното пленарно заседание

Парламентът ще гласува отмяната на мораториума върху нови лекарства на утрешното пленарно заседание

20 Декември 2017 | 09:48 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще гласува отмяната на мораториума върху нови лекарства в бюджета на НЗОК за 2018 година на утрешното пленарно заседание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Гласуването ще бъде първа точка в дневния ред след решение на Председателски съвет.
„Фокус“ припомня: На 15 декември държавният глава Румен Радев обяви, че ще наложи вето на Антикорупционния закон. Това е четвърто вето от встъпването му в длъжност. На 19 декември ПГ на „БСП за България” внесе в деловодството на парламента предложение за отмяна на параграф 6-ти от Закона за бюджет на НЗОК за следващата година, който касае мораториума. По-късно, председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че групата ще предложи на Председателски съвет в зала да бъде гласувана отмяната на параграфа за новите лекарства.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Успокоихме онкоболните - по-добре да направим компромис и да се върнем назад, когато някоя политическа сила се заиграва със страховете на хората

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Успокоихме онкоболните - по-добре да направим компромис и да се върнем назад, когато някоя политическа сила се заиграва със страховете на хората

20 Декември 2017 | 09:48 | Агенция "Фокус"
София. Важно е, че успокоихме онкоболните - по-добре да направим компромис и да се върнем назад, когато някоя политическа сила се заиграва със страховете на хората. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов пред журналисти след Председателски съвет на Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Цветанов уточни, че днес и утре ще има удължено работно време, за да се приеме отпадането на текста за мораториума за нови лекарства. Той обясни, че не трябва политическите сили да си приписват това решение като политически дивидент и благодари за постигнатия консенсус. „Времето щеше да покаже, че щеше да заработи нормата, заложена в бюджета. Това, което е изключително важно да се знае и да се каже, че Министерство на здравеопазването след заседание на Министерски съвет трябваше да направи съответното оповестяване на необходимата организация. Това са 6 заповеди с необходимите подзаконови нормативни актове. В никакъв случай нямаше да се допусне да има онкоболен да не бъде лекуван“, заяви Цветанов. Според него тази норма е щяла да ограничи източването на средства. „Не бих искал да говоря дали е грешка или не, защото смятам, че ще се върнем в дебата през миналата седмица. За мен е важно, че днес на Председателски съвет всички единодушно се подписахме за отпадане на параграф 6-ти. Нека да намалим напрежението, което изкуствено беше създадено, и се създаде едно противоречие между политическите формации, което смятам, че е недопустимо в здравеопазването“, коментира Цветанов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Не е важно дали БСП или ГЕРБ  са предложили отпадане на мораториума върху лекарствата, а резултатът, който удовлетворява болните

Корнелия Нинова, БСП: Не е важно дали БСП или ГЕРБ са предложили отпадане на мораториума върху лекарствата, а резултатът, който удовлетворява болните

20 Декември 2017 | 09:36 | Агенция "Фокус"
София. Не е важно дали БСП или ГЕРБ са предложили отпадане на мораториума върху лекарствата, най-важен е резултатът, който удовлетворява болните. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова след Председателски съвет на Народното събрание, където бе обсъдено включването в дневния ред предложението за отпадане на мораториума върху лекарствата за онкоболните, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Лидерът на БСП поясни, че точката ще бъде включена като първа в утрешната програма за работа на Народното събрание. „Предложението, което вкарахме вчера за отпадане на параграф 6-ти се подкрепя от всички парламентарни групи. Сега ще го подпишем като консенсусно такова“, каза Нинова. По думите ѝ правителството уверява, че не е въпрос на средства. "Радвам се, че има политическа воля тази огромна грешка да бъде поправена“, заяви Нинова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Йорданов, „БСП за България“: Продължаваме борбата в защита на онкоболните

Георги Йорданов, „БСП за България“: Продължаваме борбата в защита на онкоболните

20 Декември 2017 | 09:24 | Агенция "Фокус"
София. Днес получаваме още една възможност да премахнем мораториума върху новите лекарства. Няма да се откажем от борбата за защита на правата на окноболните. Правим го заради тях, които всяка сутрин ни чакат на входа на Народното събрание, и ни молят да направим нужните промени, за да имат те лъч надежда и шанс за живот“. Това заяви пред Нова телевизия народният представител от ПГ на „БСП за България“ д-р Георги Йорданов, съобщиха от пресцентъра на НС на БСП. Той обясни, че в разговор на Корнелия Нинова с пациентски организации на онкоболните и болните с редки болести, те са изявили желание, ако техният прблем не намери разрешение- да застанат пред МС докато получат своите права. Заради болните Нинова се обадила и говорила с премиера Борисов за решение на проблема. В следствие на този разговор и ПГ на ГЕРБ приема да се преразгледа мораториума. „Очакваме това да стане днес“, подчерта д-р Йорданов. Той допълни, че от страна на Цветанов са били поставени няколко условия сред които, всички парламентарни групи да са съгласни.
Георги Йорданов опроверга твърденията, че новите медикаменти ще бъдат изпробвани върху българските пациенти. „Лекарставата които се внасят у нас и чакат да бъдат включени в списъка за реимбурсиране, се внасят от 2015г. Това са изпитани медикаменти и са 2-ри или 3-ти избор за лечение на определени заболявания“, заключи д-р Георги Йорданов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мустафа Карадайъ, ДПС: Всички бяха зад идеята на ДПС за отпадане на мораториума на лекарствата за онкоболните, но формулата на управлението е проба-грешка

Мустафа Карадайъ, ДПС: Всички бяха зад идеята на ДПС за отпадане на мораториума на лекарствата за онкоболните, но формулата на управлението е проба-грешка

20 Декември 2017 | 09:21 | Агенция "Фокус"
София. Всички бяха зад идеята на ДПС за отпадане на мораториума на лекарствата за онкоболните, но формулата на управлението е проба-грешка. Това каза председателят на ДПС Мустафа Карадайъ след Председателски съвет на Народното събрание, където бе обсъдено включването в дневния ред предложението за отпадане на мораториума върху лекарствата за онкоболните, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Карадайъ поясни, че на Председателски съвет на Народното събрание се е подкрепило предложението на ПГ на ДПС от 15 ноември за отпадане на параграф 6-ти от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. „Ние им благодарихме. Безспорно благодарихме и на БСП за подкрепата, когато се разглеждаше нашето предложение. Благодарихме и на останалите колеги, които мисля, че 7 пъти са гласували „против“ това предложение и се стигна до същността и идеята на това, което сме предложили“, поясни Карадайъ. „Обявихме за пореден път формулата на съществуване на тази власт на проби-грешки и пак проби-грешки. Формулата е търсене на консенсус за поправка на грешките, а в останалите случаи партиен диктат, независимо от мотивите на предложенията“, заяви Карадайъ и обясни, че значение има само кой е направил предложението.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще гласува отпадането на мораториума върху нови лекарства

Парламентът ще гласува отпадането на мораториума върху нови лекарства

20 Декември 2017 | 07:03 | Агенция "Фокус"
София. Народното събрание да гласува отпадане на мораториума върху новите лекарства, заложен в бюджета на здравната каса за догодина. Това се очаква да предложат от ГЕРБ на председателския съвет на парламента тази сутрин.
Парламентът ще разгледа и оставката на депутата от ГЕРБ Ивайло Константинов. Народният представител от ГЕРБ Ивайло Константинов е депозирал своята оставка в деловодството на парламента на 19 декември 2017 г. Константинов бе втори в листата на ПП ГЕРБ в 10-ти Многомандатен избирателен район – Кюстендил. Очаква се депутатите да продължат работа и по второто четене на Антикорупционния закон. На вниманието им се поставят още промените в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и тези в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, които ще бъдат подложени на второ гласуване.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мораториумът върху новите лекарства може да падне(ОБЗОР)

Мораториумът върху новите лекарства може да падне(ОБЗОР)

20 Декември 2017 | 03:08 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България” внесе в деловодството на парламента предложение за отмяна на параграф 6-ти от Закона за бюджет на НЗОК за следващата година, който касае мораториума върху лекарствата за болните от рак. По-рано на пресконференция лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че е разговаряла с премиера Бойко Борисов и е настояла пред него за актуализация на бюджета, за да се отмени въпросният параграф. Нинова посочи, че министър-председателят й е обещал да помисли, а след това с нея се е свързал председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, който я уверил, че ще събере групата си, за да обсъди въпроса. Корнелия Нинова подчерта, че ако не се приеме предложението на БСП – партията ще внесе жалба в Конституционния съд. Според нея от ГЕРБ са направили голяма грешка спрямо онкоболните и сега не трябва да се инатят.
По-късно през деня председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов заяви в позиция, че е провел серия от разговори с председателите на всички парламентарни групи, с премиера Бойко Борисов и с министрите на здравеопазването и на финансите Кирил Ананиев и Владислав Горанов. Цветанов обясни, че целта на разговорите е била да се неутрализират всички възможни спекулации, че български пациенти могат да бъдат оставени без лечение или лекарства. Той поясни, че от ПГ на ГЕРБ ще предложат на Председателски съвет на Народното събрание да бъде гласувана в пленарна зала отмяната на параграф 6-ти от Закона за бюджета на НЗОК. Цветанов обърна внимание, че от ГЕРБ ще подкрепят предложението единствено при постигането на пълен политически консенсус от всички парламентарни групи и председателите им.
Малко след това стана ясно, че ПГ на „БСП за България“ е внесла в деловодството на парламента предложението за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса по ал. 3 за включване в дневния ред на Народното събрание.
„Фокус“ припомня, че:на 8 декември държавният глава върна за ново обсъждане бюджета на Касата за следващата година, заради незаплащането на определени лекарствени продукти. Президентът изрази мнение, че се създава различно третиране на здравноосигурените лица и се засяга основно конституционно право за достъпна медицинска помощ. Здравното министерство определи като несериозни мотивите на държавния глава за налагане на вето върху Бюджета на Касата. На 12 декември бюджетната комисия отхвърли президентското вето, а два дни след това и парламентът преодоля ветото на държавния глава.
Бюджетът бе приет на 29 ноември, като бяха отпуснати 27 млн. допълнително от резерва на Касата за първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности. Бюджетът е с 400 млн. лева повече спрямо 2017 година. Въпреки критиките на опозицията и на пациентски организации в закона остана забраната НЗОК да заплаща нови медикаменти. Парламентът реши също Касата да не сключва договори с болници по нови клинични пътеки, както и с новите болници.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мораториумът върху новите лекарства може да падне (ОБЗОР)

Мораториумът върху новите лекарства може да падне (ОБЗОР)

19 Декември 2017 | 20:54 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България” внесе в деловодството на парламента предложение за отмяна на параграф 6-ти от Закона за бюджет на НЗОК за следващата година, който касае мораториума върху лекарствата за болните от рак.По-рано на пресконференция лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че е разговаряла с премиера Бойко Борисов и е настояла пред него за актуализация на бюджета, за да се отмени въпросният параграф. Нинова посочи, че министър-председателят й е обещал да помисли, а след това с нея се е свързал председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, който я уверил, че ще събере групата си, за да обсъди въпроса. Корнелия Нинова подчерта, че ако не се приеме предложението на БСП – партията ще внесе жалба в Конституционния съд. Според нея от ГЕРБ са направили голяма грешка спрямо онкоболните и сега не трябва да се инатят.
По-късно през деня председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов заяви в позиция, че е провел серия от разговори с председателите на всички парламентарни групи, с премиера Бойко Борисов и с министрите на здравеопазването и на финансите Кирил Ананиев и Владислав Горанов. Цветанов обясни, че целта на разговорите е била да се неутрализират всички възможни спекулации, че български пациенти могат да бъдат оставени без лечение или лекарства. Той поясни, че от ПГ на ГЕРБ ще предложат на Председателски съвет на Народното събрание да бъде гласувана в пленарна зала отмяната на параграф 6-ти от Закона за бюджета на НЗОК. Цветанов обърна внимание, че от ГЕРБ ще подкрепят предложението единствено при постигането на пълен политически консенсус от всички парламентарни групи и председателите им.
Малко след това стана ясно, че ПГ на „БСП за България“ е внесла в деловодството на парламента предложението за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса по ал. 3 за включване в дневния ред на Народното събрание.
„Фокус“ припомня, че:на 8 декември държавният глава върна за ново обсъждане бюджета на Касата за следващата година, заради незаплащането на определени лекарствени продукти. Президентът изрази мнение, че се създава различно третиране на здравноосигурените лица и се засяга основно конституционно право за достъпна медицинска помощ. Здравното министерство определи като несериозни мотивите на държавния глава за налагане на вето върху Бюджета на Касата. На 12 декември бюджетната комисия отхвърли президентското вето, а два дни след това и парламентът преодоля ветото на държавния глава.
Бюджетът бе приет на 29 ноември, като бяха отпуснати 27 млн. допълнително от резерва на Касата за първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности. Бюджетът е с 400 млн. лева повече спрямо 2017 година. Въпреки критиките на опозицията и на пациентски организации в закона остана забраната НЗОК да заплаща нови медикаменти. Парламентът реши също Касата да не сключва договори с болници по нови клинични пътеки, както и с новите болници.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на „БСП за България“ внесe в деловодството на парламента предложение за актуализация на бюджета на НЗОК

ПГ на „БСП за България“ внесe в деловодството на парламента предложение за актуализация на бюджета на НЗОК

19 Декември 2017 | 17:55 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България“ внесe в деловодството на парламента предложение за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса) (НЗОК) по ал. 3 за включване в дневния ред на Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на НС на БСП.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов: ПГ на ГЕРБ ще предложи на утрешния Председателски съвет на Народното събрание да бъде гласувана в пленарна зала отмяна на Параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК

Цветан Цветанов: ПГ на ГЕРБ ще предложи на утрешния Председателски съвет на Народното събрание да бъде гласувана в пленарна зала отмяна на Параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК

19 Декември 2017 | 16:53 | Агенция "Фокус"
София. Проведох серия от разговори с цел да се неутрализират всички възможни спекулации, че български пациенти могат да бъдат оставени без лечение или лекарства. Това се посочва в позиция относно мораториума върху нови лекарства на предсетателя на ПГ на ПП ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов, изпратена от пресцентъра на ПП ГЕРБ.
Публикуваме пълния текст на позицията без редакторска намеса:
"В днешния ден проведох серия от разговори с председателите на всички парламентарни групи, с премиера Бойко Борисов и с министрите на здравеопазването и на финансите Кирил Ананиев и Владислав Горанов. Целта на разговорите беше да се неутрализират всички възможни спекулации, че български пациенти могат да бъдат оставени без лечение или лекарства. По време на разговорите стана ясно, че министърът на здравеопазването вече е готов със всички заповеди за създаването на 6 комисии, както и с Правилник за условията и реда за работата на комисиите за разпределение на скъпоструващите лекарства. По този начин вече е създадена цялата нормативна среда за работата на комисиите далеч преди края на годината. Затова изказвам благодарността на ПГ на ГЕРБ за организацията и готовността на здравния министър Кирил Ананиев и екипа му.
Въпреки тази готовност и за да спрем всички спекулации, че онкоболни пациенти ще останат без лечение, от ПГ на ГЕРБ ще предложим на утрешния Председателски съвет на Народното събрание да бъде гласувана в пленарна зала отмяна на Параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК. От ГЕРБ ще подкрепим предложението единствено при постигането на пълен политически консенсус от всички парламентарни групи и председателите им.
Предложението на ПГ на ГЕРБ за отмяна на Параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК среща подкрепа от представителите на всички институции, с които разговарях днес, както и от председателите на ресорните парламентарни комисии. С всички тях постигнахме консенсус, че чувствителна тема като здравеопазването не бива да се използва за политически спекулации и за игра със страховете на българските пациенти.
Цветан Цветанов
Председател на ПГ на ГЕРБ".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Разговарях с Бойко Борисов и настоях за актуализация на бюджета на НЗОК за 2018 г.

Корнелия Нинова, БСП: Разговарях с Бойко Борисов и настоях за актуализация на бюджета на НЗОК за 2018 г.

19 Декември 2017 | 13:47 | Агенция "Фокус"
София. Разговарях с Бойко Борисов и настоях за актуализация на бюджета на НЗОК за 2018 г., тъй като ГЕРБ направиха голяма грешка спрямо онкоболните. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Току-що разговарях с премиера Борисов. Упълномощена съм да го направя от онкоболни и организацията на болните от рак, протестиращите, организаторите на протеста в парламента, които се обърнаха към нас. Упълномощена съм да ви запозная с тяхното отворено писмо, тъй като те са с впечатление, че никой не ги чува“, каза тя и прочете, че протестиращите смятат за неприемливо да бъде заобиколена една забрана със създаване на комисия към Министерство на здравеопазването, както и твърдението, че правителството има тяхното съгласие. „Разговарях с г-н Борисов като му казах, че единственият легитимен начин да излезем от тази ситуация е да направим спешно актуализация на бюджета на НЗОК за 2018 г. Да, ще бъде прецедент, току–що е публикуван. Това е единственият начин онкоболните от 1 януари да не останат необгрижени“, коментира Нинова. Според лидера на БСП това трябва да се случи до края на годината. „Декларирам от ПГ на БСП, че сме готови на извънредни заседания, на нощни заседания, но да направим актуализация на бюджета. Става въпрос за един текст. Да отпадне параграф 6-ти от бюджета. Тъй като правителството твърди, че има пари, очевидно не е проблем на числата в бюджета“, заяви Нинова. Тя поясни, че от БСП са готови и до 17.00 часа днес ще внесат предложението си в парламента за отпадане на параграф 6-ти. „Държавният бюджет е задължение единствено и само на МС. Със Здравната каса не е така. През 2010 г. Евгени Желев е внесъл такова предложение и то е гледано. През 2012 г. Ваньо Шарков е внесъл такова предложение и то е гледано. Затова се обърнах към г-н Борисов, нека не работят на инат. Очевидно това, което направиха е голяма грешка. Очевидно комисията няма да реши проблема, а ще го задълбочи“, заяви Корнелия Нинова. Тя поясни, че Бойко Борисов е обещал да помисли, а Цветан Цветанов й е обещал да събере парламентарната група на ГЕРБ. „Останах с впечатление, че са склонни да разгледат нашето предложение“, заяви тя. Нинова подчерта, че ако правителството не приеме предложението на БСП – партията ще внесе жалба в Конституционния съд.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Продължаваме битката за мораториума върху лекарствата

Корнелия Нинова, БСП: Продължаваме битката за мораториума върху лекарствата

19 Декември 2017 | 09:36 | Агенция "Фокус"
София. „Приоритетите на БСП през 2018 г. ще бъдат здравеопазването и образованието и науката“. Това обяви лидерът на БСП Корнелия Нинова във Враца, където взе участие в заседание на Областния съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на БСП. Тя бе категорична, че отляво продължават борбата за мораториума върху новите лекарства за онкоболни. „В момента не законът гарантира на всеки онколболен, че може да се лекува, а комисия, която ще решава кой ще живее и кой - не“, каза още тя. Нинова посочи, че в деня, в който са спрени 20 млн. лв. за онкоболните, 700 млн. лв. са раздадени за ТОЛ система и пътища.
Според председателя на БСП единственото решение е актуализация на бюджета на НЗОК. Тя припомни предложението на БСП държавата да покрие дълговете на държавните и общинските болници, а след това да ги пререгистрира от търговски дружества в лечебни заведения. За целта депутатите от левицата вече са внесли законопроекти. Относно другия приоритет – образованието и науката, Нинова заяви, че позициите на учените по отношение на развитието на науката и младите кадри имат нужда от подкрепа. „Подкрепяме протеста на учените от БАН. Ние се борехме при гласуването на бюджета, за да им се даде това, което заслужават“, каза още тя.
Нинова разкритикува антикорупционния закон на управляващите, в който корупцията не е престъпление. По повод вота на недоверие, иницииран от БСП, тя коментира тезата на управляващите, че опозицията трябва да замълчи за 6 месеца заради европредседателството: „Ние не можем да оставим народа за половин година, защото всички онеправдани имат нужда от защита и подкрепа“.
Лидерът на левицата заяви, че от ПГ на БСП за България продължават да настояват за фонд „Северозапад“, чрез който да се инвестира в най-бедния регион в Европа.
Според нея едно от основните затруднения за бедните общини е, че премиерът раздава парите за проекти в общините, за които той прецени. „След като тези средства не са вкарани в бюджета, остават като излишък, ще бъдат разпределени с постановление на Министерски съвет и няма да минават през никакъв контрол“, обясни тя.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Димитър Петров: Мораториумът върху лекарствата е абсолютен автогол, който е пробутан от експерти на правителството

Д-р Димитър Петров: Мораториумът върху лекарствата е абсолютен автогол, който е пробутан от експерти на правителството

19 Декември 2017 | 07:59 | Агенция "Фокус"
София. Мораториумът върху лекарствата е абсолютен автогол, който е пробутан от експерти на правителството. Това каза подпуправителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Димитър Петров в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ.
„Още юли месец предложихме законодателни мерки за лекарствата, но всички те бяха стопирани в Министерството. А дори и без тях, събрахме около 70 млн. лева повече от предвиденото от отстъпки, което означава, че и по други механизми могат да бъдат освободени пари за новите формули“, каза още той и обясни, че мораториумът е абсолютен автогол, който е пробутан от експерти на правителството. „Авторите на тази идея са шефката на лекарствената дирекция в касата – д-р Галя Кондева и зам.-министър Жени Начева, която тогава беше съветник на Кирил Ананиев като председател на Надзорния съвет, както и проф. Плочев, който ги подписа тези неща и ги узакони. Мисля, че голяма част от депутатите не искаха да гласуват този мораториум, но тъй като щеше да изглежда като бламиране на новия министър, това мина. И нов потенциален автогол се бута в момента на министъра и на правителството и то от същите хора“, каза още д-р Петров.
Бившият подуправител на НЗОК коментира и темата с освобождаването му от поста. „Процесът беше взаимен, но инициативата е от проф. Плочев, който след малкото време, в което работихме, каза, че повече не може да работи с мен. Но после разбрах, че това е било под натиск на бившия екип на Министерството на здравеопазването и най-вече на зам.-министър Лидия Нейчева. Проф. Плочев не се появи, за да ми каже за какво става въпрос, но сигурно иска да си подмени екипа. Бившият министър проф. Петров е много добър професионалист, но по този начин не може да се избира директор на Здравната каса. В момента сме в ситуация, че критериите за избор на директор на НЗОК са принизени до по-ниско ниво отколкото за шеф на районна каса. Всяка такава институция, която управлява много пари, има един куп изисквания. А сега стана така, че управител на касата може да стане всеки с 3 години стаж“, каза още д-р Петров и уточни, че сегашният управител на НЗОК не познава терминологията. „Може ли да говори по телевизията, че не знае какво е Брутен вътрешен продукт и т.н. Второ, координацията на администрацията в касата в момента е на почти нулево ниво. А националният рамков договор трябва да бъде подписан до февруари“, обясни той.
Д-р Петров коментира, че проблемът с лекарствата също може да бъде свързан с освобождаването му от поста на подуправител на НЗОК. „Първата работа на проф. Плочев беше да подмени някои ключови места – шефката на Дирекция „Лекарства“, главен секретар, инспекторат и т.н., защото иска да работи с доверени хора. В касата аз отговарях за цялата специализирана администрация и координацията. Проблемът е, че през подуправителя преминават всички преписки и становища преди да бъдат подписани – тоест, той ги координира и вижда всичко, което става. В момента такава длъжност практически няма и съчувствам на проф. Плочев, защото не съм убеден какво стига до него и какво той подписва. В момента касата оперативно се управлява от зам.-министър Жени Начева, която е председател на надзорния съвет, а това е нередно. Но от части вероятно е предизвикано, защото проф. Плочев трудно може да се справи с управлението на касата и това си личи от протоколите на надзорния съвет“, каза той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Никога не сме казвали, че онкоболните няма да се лекуват

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Никога не сме казвали, че онкоболните няма да се лекуват

17 Декември 2017 | 09:16 | Агенция "Фокус"
София. Никога не сме казвали, че онкоболните няма да се лекуват. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия във връзка с президентското вето за част от бюджета на НЗОК за 2018 г. По думите му дебатът в пленарна зала за ветото на държавния глава е бил безсмислен. Според Цветанов БСП умее само да употребява хората. „Те се заиграват с най-гадното нещо, това е страховете на хората“, коментира Цветанов. Той поднесе извинение на заместник-председателя на БСП Стефан Данаилов, ако е бил засегнат по време на дебата и отчете, че той е достоен и невероятен човек.
Цветан Цветанов обърна внимание, че бюджетът на НЗОК за 2018 г. ще бъде с 400 млн. повече. „Общият бюджет за здравеопазване е 4, 70 млрд. 300 млн. лв. отиват за онкоболните, 70 % са за иновативни лекарства“, каза той и поясни, че мораториумът е бил наложен, за да се спре източването на Здравната каса. Според него в противен случай са щели да се облагодетелстват кръгове, които изнасят тези лекарства. „В диалог можем да решим проблема за всеки конкретен случай, за да могат да се харчат пари по предназначение“, коментира Цветанов. Председателят на ПГ на ГЕРБ изтъкна, че депутатите Лъчезар Иванов и д-р Даниела Дариткова са съдействали за транспортирането на онкоболно дете в Германия. „Трябва да изградим система, в която да ограничим изразходването на средства по незаконен начин. Важно е да има профилактика, контролни прегледи, техника, която да може да направи необходимата диагноза“, посочи Цветанов. По повод заявката на държавния глава за вето върху Антикорупционния закон, Цветанов обърна внимание, че президентът се изказва по закон, който не е приет. „Това нормално ли е за президентската институция? Той още се дебатира, ние не знаем какви ще бъдат членовете, които ще бъдат приети“, каза Цветанов и призова държавния глава да чете и пита повече.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Бюджетът за здравеопазване е най-големият за последните години

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Бюджетът за здравеопазване е най-големият за последните години

16 Декември 2017 | 17:38 | Агенция "Фокус"
Казанлък. Здравноосигурителната каса ще има бюджет по-голям с 407 млн. лв. повече и 300 млн. лв. ще бъдат за онкоболните, от тях 70 % са със съответните молекули. Това каза пред журналисти в Казанлък зам.-председателят на ГЕРБ и председател на ПГ на партията Цветан Цветанов, предаде кореспондент на Радио „Фокус“. Цветанов поясни, че предложението в законопроекта е за 2018 година да бъдат предвидени средства за 32 молекули. „В Европейския съюз има шест държави, които от тези 32 молекули плащат 11. В Германия след третата година се сключват договори за плащане на тези молекули с иновативни лекарства. В Румъния има шестгодишен мораториум за нови молекули. В България, беше предложено в бюджета отлагане за 1 година, защото ние в момента имаме 28 молекули, които се плащат“, каза Цветанов и поясни, че няма да има нито един, към който държавата да не положи усилия да бъде излекуван. „И това е най-големият популизъм, който направиха от БСП и президентската институция с това партниране на топката, която си подават по тази изключително чувствителна тема за обществото. Няма човек в България, който да няма близък, който да е онкоболен или който да е починал от рак. И да обвиняват от БСП и да слагат плакати „Убийци“ или каквото и да било, мога да им кажа, че в момента бюджетът на здравеопазването е 4,7 млрд. лв. – това е най-големият бюджет, който сме имали през последните години. Такъв бюджет никога не е имало в страната ни. И когато говорим за политики, трябва да кажем, че бюджетът се разпределя балансирано, за да може да се обхване целият спектър от проблеми, които стоят за решаване. Най-важното в здравеопазването и това, което е акцент и философия на този бюджет, е профилактиката, контролните прегледи, правилната диагностика. Диагнозата е най-правилното, което ще ни даде възможност да намалим процента на раковоболните в България“, каза още Цветанов.
Цветанов поясни, че предстои с експерти в Министерство на здравеопазването да бъде разгледана възможността да се предвиди фонд, за да се спре всяка възможна спекулация по въпроса с лекарствата за онкоболните.
Славяна ГАЙДАРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Решението за мораториум върху новите молекули е на Бойко Борисов

Корнелия Нинова, БСП: Решението за мораториум върху новите молекули е на Бойко Борисов

16 Декември 2017 | 16:05 | Агенция "Фокус"
София. Решението за мораториум върху новите молекули е на Бойко Борисов. Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова в предаването „Годината на Дарик“ по „Дарик Радио“, съобщиха от пресцентъра на БСП. „Ние сме излъчени в парламента и сме политици, за да представляваме мнението на хората. Как да обясним на онкоболните, че има течове в системата и чак, когато ги спрем, ще мислим за здравето им. Да им кажем, че ще чакат 6 месеца, защото предстои европредседателството. Ние сме опозиция и когато решим, тогава ще направим вот на недоверие, а Цветанов и Борисов да гледат тяхната политика”, заяви Нинова. „С какво бихме изненадали европейците като внесем вот на недоверие за корупция? Какво пише в докладите, които всяка година получаваме, какво пише в европейските изследвания?”- попита реторично тя.
Лидерът на левицата заяви, че БСП ще внесе конституционна жалба за мораториума върху новите молекули. Нинова бе категорична, че този случай трябва да влезе в учебниците като пример- как не се прави политика. „Вчера г-н Борисов каза, че ще преосмисли решението си. Това предложение е прието от Министерския съвет и е влязло с неговия подпис”, възмути се тя. Корнелия Нинова припомни, че предложението за мораториума е гласувано шест пъти и от ГЕРБ всеки път са гласували за него. „Изведнъж, след толкова гласувания, те откриват, че има проблем. БСП, пациентските организации, болни хора им казваха да не го правят, защото убиват човешки същества. Те дори не ни чуха, защото са си самодостатъчни”, каза тя. Председателят на БСП заяви още, че в този случай има отказ на държавата да се грижи за свои граждани, самонадеяност,корупция,пренебрегване на решение на парламента и еднолично вземане на решение от премиера. „Има най-вече демагогия, защото Борисов си изми ръцете с неговите народни представители, защото те не разсъждават и нямат аргументи”, добави още тя.
Лидерът на социалистите каза още, че левицата е искала решението за повишаване на цената на водата да бъде взето след обществено обсъждане. „Има много места в страната, където нашите кметове бяха против такова увеличение и не влязоха във ВиК асоциациите. Нашият кмет в Кресна отказва да влезе във ВиК асоциацията, за да не се увеличи цената на водата. Заради това му се спират европроекти, само, за да го принудят да я вдигне”, обяви Корнелия Нинова. Тя заяви, че БСП прави политика за доброто на хората, а не заради концесионерите и монополистите. Нинова добави, че в последните седмици, протести против повишението на цената на водата има в цялата страна и хората търсят своите права. „Ние предложихме водни помощи по подобие на енергийните за най-бедните, но управляващите отхвърлиха нашето предложение да се запише в закон и парите да се раздават по определени правила. Тези пари, най-вероятно, ще се раздадат от премиера, за да се направи той отново на спасител”, предположи Нинова.
Председателят на БСП заяви, че антикорупционният закон няма да проработи и от него няма да видим осъден политик. „В него пише, че корупцията не е престъпление, а административно нарушение, което се проверява и се наказва с глоба. Хората, които ще контролират това- ще бъдат избирани от управляващото мнозинство, за да го проверяват, това е нелогично”, обясни Нинова.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Кирил Ананиев: Министерство на здравеопазването ще осигурява молекулите за онкоболни, на които не може да помогне никакво друго лекарство

Министър Кирил Ананиев: Министерство на здравеопазването ще осигурява молекулите за онкоболни, на които не може да помогне никакво друго лекарство

16 Декември 2017 | 14:47 | Агенция "Фокус"
София. Министерство на здравеопазването ще осигурява молекулите за онкоболни, на които не може да помогне никакво друго лекарство и не са включени в бюджета на НЗОК. Това каза здравният министър Кирил Ананиев по време на обзорното политическо предаване „Годината“ по Дарик радио. Водещият на предаването разговаряше по телефона с премиера Бойко Борисов. По време на разговора стана ясно, че министър-председателя е със здравният министър. Относно мораториума за плащане на нови лекарства от НЗОК и ще отпадне ли, тъй като премиерът е заявил, че е готов да се преразгледа само ако молекулите се употребяват в 1/3 от държавите от ЕС, а Цветан Цветанов е казал, че от 32 предложени нови молекули за 2018 г. 8 са били въведени в 11 страни, Борисов даде думата на здравния министър Кирил Ананиев. „За пореден път искам да уточним, че това не е мораториум, а временна едногодишна мярка за финансово стабилизиране на бюджета на НЗОК“, коментира Ананиев. По думите му Министерство на здравеопазването ще осигурява молекулите за онкоболни, на които не може да помогне никакво друго лекарство и не са включени в бюджета на НЗОК. „За целта ще се сформира специализирана лекарска комисия в Министерство на здравеопазването, която ще решава за всеки отделен случай. Условието за 1/3 държави остава за всеки случай, но решенията ще се вземат от специализирана комисия лекари. Няма да оставим един български пациент, който да не бъде лекуван“, заяви той.
От своя страна Бойко Борисов заяви, че няма да има проблем с финансовото осигуряване на новите лекарства за нуждаещите се. „Искам да успокоя хората, наблюдаваме процеса, за всички ще се погрижим“, каза още той. По думите му, ако има проблем, мярката нещо не работи добре ще се даде в парламента.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Дечо Дечев, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“: Няма да има нито една група болни без достъп до терапия, отговаряща на всички европейски изисквания

Д-р Дечо Дечев, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“: Няма да има нито една група болни без достъп до терапия, отговаряща на всички европейски изисквания

16 Декември 2017 | 13:08 | Агенция "Фокус"
София. Няма да има нито една група болни без достъп до терапия, напълно отговаряща на всички европейски изисквания. Това каза в интервю за седмичното обзорно предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ д-р Дечо Дечев, изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ по повод мораториума за нови лекарства и терапии за следващата година и състоянието на здравната ни система. Като основен проблем през 2017 г. д-р Дечев изтъкна слабостта на НЗОК в кадровия потенциал, довел до срив в цялата здравна система. „На всеки 10 нови продукта, които са пуснати на пазара, не повече от 2 притежават действително ново качество терапия в групата, в която са. Самите потребители се насочват към по-скъпото лечение, което в много случаи е с по-ниска или в най-добрия случай – еднаква ефективност, в сравнение с по-евтините терапии. Ако искаме достъпа до все повече лекарства, медицински изделия, консумативи и болнична помощ да бъде разширен, трябва да се увеличи приходната част на този бюджет. Трябва да ни е пределно ясно и че средствата за този достъп трябва да се отделят от нас. Според мен правилният ход е Министерството на здравеопазването, а не НЗОК да поема лечението на болни с по-редки заболявания. Единственият здравен фонд, който имаме в момента, според мен трябва да покрива заболявания на по-големи групи болни“, коментира д-р Дечо Дечев. Той окачестви протестите срещу мораториума за нови лекарства и нови терапии като преекспонирани. Д-р Дечев уточни, че те по-скоро представляват опити на т.нар. иновативни фирми да прокарат за пореден път амбицията си да увеличат средствата за препаратите, които те произвеждат.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Няма да избързвам със сезиране на Конституционния съд за мораториума за нови лекарства, ако този акт може да се ревизира

Президентът Румен Радев: Няма да избързвам със сезиране на Конституционния съд за мораториума за нови лекарства, ако този акт може да се ревизира

16 Декември 2017 | 12:53 | Агенция "Фокус"
София. Няма да избързвам със сезиране на Конституционния съд за мораториума за нови лекарства. Това каза президентът Румен Радев в предаването „Годината на Дарик“ по „Дарик Радио“ По повод предложението на управляващите мораториумът за плащане на нови лекарства от НЗОК да отпадне само за такива, които са въведени в 1/3 от страните в ЕС президентът коментира: „За мен това преди всичко е морален въпрос, въпрос на човещина, на гарантиране на конституционните права на всеки един български гражданин“. „Говорих с много специалисти, експерти, политици – и в дясно, и в ляво, с хора от парламента, хора с голям стаж като лекари точно в тази специфична материя и мога да ви кажа, че не е сериозно, когато имаме бюджет за здравеопазване от порядъка на 4,7 млрд. лева, да не могат да се балансират едни 25 млн. лева. Тук не говорим за чисти финансови сметки. Въпросът е морален, за елементарни права по конституция“, допълни още държавният глава.
„Ако министърът на здравеопазването до сега е свикнал да борави само с числа, трябва да се научи да мисли за хората. Това се иска от него също и основно“, допълни президентът Радев. „Изобщо не ме интересуват фармацевтичните компании. Мен ме интересуват българските граждани. И един български гражданин да има ощетен от това, че му се отнема възможност той да бъде излекуван, от това, че му се отнема надежда, аз ще го защитавам. Защото той има права по българската конституция. Министър вместо да се вторачва толкова усърдно кой протестира пред парламента, да се вторачи в проблемите на министерството, които са много. Ние очакваме от този министър решения. Очакваме затягане на финансовата дисциплина, по-голям контрол, ефективност на здравеопазването и достъпност за всеки български гражданин. Да не си бърка ролите – той е наблюдател на протестите пред парламента. Затова има други хора. Нека той си гледа министерството“, заяви още държавният глава. По думите му Кирил Ананиев е наистина добър бюджетар и никой не може да го оспори. „Аз съм изключително доволен от неговата дейност. Изказванията му не променят отношението ми, но той трябва да разбере, че няма време. Той трябва да се пренастрои. Да, това е един човек, който цял живот се е занимавал с числа и иска да ги върже. Сега той трябва да се занимава с човешки съдби. Има голяма разлика. Тук е въпрос на подход, на мироглед и той трябва да се пренастройва. Ако не го направи, това означава, че вече е стъпил с единия крак на пързалката за министри на здравеопазването“, коментира още президентът Радев.
По отношение на това дали след отпадането на ветото върху мораториума, ще сезира Конституционния съд той посочи: „Не искам да избързвам с такава мярка. Правителството в лицето на премиера Борисов, вчера заяви, че е склонно за преразглеждане, аз няма да бързам. Ако може да се ревизира този акт, който беше извършен, със структурирането на бюджета по такъв начин, трябва да дадем шанс“. По думите на Радев това обаче поражда други проблеми, които вече се усещат. „Механизмът, по който ще стане е важен, защото България е парламентарна република и парламентът е най-висшия политически органи, най- важната институция и той си каза тежката дума. Всички тези 126 народни представители, които гласуваха „за“ закона си казаха думата. Как ще бъдат обърнати? Тук трябва да се замислим. В една парламентарна република парламентът контролира правителството, а не обратното. Тук е един от проблемите на българската политическа действителност – достатъчно ефективни механизми ли имаме за разделение на властите и граждански контрол?“, отбеляза още президентът.
Според него думата на следващата година трябва да е справедливост. „Каквото и да бъде едно общество, ако в него няма справедливост, то е обречено на непрекъснато напрежение, проблеми и неудовлетворение. Затова е много важно и се надявам, че през следващата година ние ще направим решителна крачка по посока на справедливостта“, каза президентът Радев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Председателят на парламента Цвета Караянчева: Дебатът за мораториума върху лекарствата не трябваше да стига до политическо ниво, а да се разреши на експертно

Председателят на парламента Цвета Караянчева: Дебатът за мораториума върху лекарствата не трябваше да стига до политическо ниво, а да се разреши на експертно

16 Декември 2017 | 10:34 | Агенция "Фокус"
София. Дебатът за мораториума върху лекарствата не трябваше да стига до политическо ниво, а да се разреши на експертно. Това каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в предаването „Годината на Дарик“ по „Дарик Радио“
„Като влезем в зоната на политиката, нещата излизат извън контрол и политиците не бива да решават експертни неща“, допълни тя. По думите й няма да има нито един онкоболен, който да остане без лечение. „Чух Стефан Данаилов. Всяко едно семейство има загубил човек от тази болест, наистина е много коварна и тя е тема, която дълбоко вълнува българските граждани. Но няма да има нито един онкоболен, който да остане без лечение. Съжалявам, че друго са разбрали хората. Може би това, което обяснявахме, не беше добре обяснено добре и не стигна до тях по верния начин“, каза Караянчева. „Има едни 300 милиона, които се дават за онкоболни, 74% от тези средства са за иновативни терапии и Комисия ще определя и в момента дали за тези хора, които нямат вече никаква алтернатива, да се закупи съответната молекула от министерството. Това ще го има. Не могат да се включват безразборно лекарства, но когато комисията отреди, че този човек наистина няма друга алтернатива, ще се закупуват молекули от министерството“, обясни тя.
Като най-важно от работата на парламента през годината тя определи приемането на бюджета и работата по Антикорупционния закон.
„За мен думата на 2017 година е „разединение“. И тя не е дума само за България. Тя е дума за целия свят. Виждаме какво се случва - и в Каталуния, и във Великобритания. Има такива процеси и в България. За съжаление не се чува, може би, мнението на опонента. Може би повече трябва да слушаме опонента и аз, като човек, участвал в дебати и в политически битки, си извличам поука от това, че важно е да чуеш какво казва човекът срещу теб, а не веднага да реагираш. Защото в повечето случаи има значение кой го казва, а не какво точно се казва“, заяви още Караянчева.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Готов съм да преразгледам мораториума за лекарствата само ако молекулите се употребяват в 1/3 от държавите от ЕС

Премиерът Бойко Борисов: Готов съм да преразгледам мораториума за лекарствата само ако молекулите се употребяват в 1/3 от държавите от ЕС

15 Декември 2017 | 14:31 | Агенция "Фокус"
Брюксел. Готов съм да преразгледам мораториума за лекарствата само ако молекулите се употребяват в 1/3 от държавите от ЕС. Това каза премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Брюксел във връзка с ветото на държавния глава за част от бюджета на НЗОК за 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според него лобизмът е именно в новите лекарства. „Щом в Германия, в Румъния, в развитите страни е така, в 1/3 от 28-те страни, ако го има дадено лекарство, ще го платим веднага. Не считам, че другите държави са лобисти или такива гадове, каквито искат да ни изкарат нас“, посочи министър-председателят. Той поясни, че от правителството са приложили румънския модел по отношение на лекарствата, който се изразява в 6-годишен мораториум. „Винаги съм бил човек, който е диалогичен, защото толкова важни неща се случват в Европа, толкова добре стои страната. Не виждам никакво основание това да се говори в България“, каза премиерът.
Борисов поясни, че майка му е починала от рак. „Ние със сестра ми си продадохме, каквото имахме тогава, за да купуваме по 8 хил. долара молекула и на втората седмица жената си умря“, посочи Борисов. По отношение на коментара на държавния глава Румен Радев дали използването на военно-транспортната авиация 2009-2013 г. е целесъобразно, Борисов заяви: „Не искам да се вкарвам в тази тема, защото Конституцията ясно е казано: каквото прави правителството са политически решения, които сме взели. Имаме съответно своите приоритети, които изпълняваме - ясно разписани, казани, с които сме спечелили изборите“, допълни Борисов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Управляващите са на път да изгубят човешкия си облик, те посегнаха на надеждата на хората

Президентът Румен Радев: Управляващите са на път да изгубят човешкия си облик, те посегнаха на надеждата на хората

15 Декември 2017 | 12:18 | Агенция "Фокус"
София. Управляващите са на път да изгубят човешкия си облик, те посегнаха на надеждата на хората. Това каза пред журналисти държавният глава Румен Радев, който взе участие в тринадесетия Национален иновационен форум, по повод преодоляното от депутатите президентско вето върху Закона за Бюджета на НЗОК през 2018 година предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Аз се надявам и управляващите, и българският парламент да си дават ясна сметка какво се случи през последните два дни. Те са на път да загубят своя човешки облик, защото българите някак си свикнахме да ни се отнемат всички неща, касаещи нашето достойно съществуване в течение на годините – и заплати, и пенсии, и социални права. Но вчера се посегна на последното – на надеждата“, коментира държавният глава. „Това е, което ме притеснява и то нямаше да бъде толкова цинично и брутално, ако предния ден, на заседание на Министерския съвет, в рамките на около 40 минути на масата не се извадиха около 740 милиона лева и се хвърлиха и изчезнаха – по критерии и механизми, които са неясни. Да, обществено значими проекти. Да, основни пътища. Да, едни хора ще стават още по-богати, други хора ще стават още по-бедни и болни“, отбеляза още президентът. „Това нямаше да бъде толкова цинично и брутално и ако партийните субсидии не бяха съизмерими и даже повече от тези 25 до 30 милиона лева, които не просто могат да спасят, те дават много надежда на много хора“, каза още той.
На въпрос дали Конституционният съд може да реши проблемът, президентът отговори: „Не мога да кажа. Това е въпрос към Конституционния съд. Там има достатъчно компетентни съдии, но за мен са нарушени основни права от Конституцията. И истински вярвам, че нашите конституционни съдии ще постъпят по съвест, а не под натиск“.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Доц. Георги Йорданов, БСП: С мораториума за нови лекарства в Бюджета на НЗОК за 2018 г. се отхвърля възможността да бъдат използвани съвременни медикаменти за пациентите

Доц. Георги Йорданов, БСП: С мораториума за нови лекарства в Бюджета на НЗОК за 2018 г. се отхвърля възможността да бъдат използвани съвременни медикаменти за пациентите

15 Декември 2017 | 10:51 | Агенция "Фокус"
София. С мораториума за нови лекарства в Бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г. се отхвърля възможността да бъдат използвани съвременни медикаменти за пациентите. Това каза в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ доц. Георги Йорданов, народен представител от ПГ на „БСП за България“ и зам.-председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Според него едно от притесненията в случая е това, че в списък на НЗОК има над 30 нови лекарства, които обаче са били заявени за попадане в същия списък още през 2015 година.
„Също така се притесняваме и за хората, които боледуват от тежки онкологични заболявания, които искат да имат още няколко дни живот и за тези, които искат да имат надежда за живот. Особено сме притеснени, защото най-цинично се казва: „Нашият солидарен фонд, НЗОК, няма да заплати тези лекарства, но вие може да си ги купите на свободния пазар.“. А с какви средства и къде? Ето това е нашето притеснение и поради тези причини ние ще сезираме Конституционния съд“, подчерта доц. Георги Йорданов. Той допълни, че според данни на Националния осигурителен институт около един милион български граждани не си плащат здравните вноски. "Казано по друг начин, институцията, която е длъжна да събира здравните вноски на българските граждани, не е в състояние да ги събере", уточни зам.-председателят на комисията по здравеопазване в Народното събрание.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Анелия Клисарова, БСП: Здравето на българина не трябва да бъде стока

Анелия Клисарова, БСП: Здравето на българина не трябва да бъде стока

15 Декември 2017 | 09:47 | Агенция "Фокус"
София. Мораториумът срещу новите молекули е несправедлив, незаконен и бих могла да кажа противоконституционен, защото лишава българските граждани от достъп до качествено лечение. Това каза народният представител от БСП проф. Анелия Клисарова пред БНТ, съобщиха от пресцентъра на партията. Проф. Клисарова добави, че не трябва мораториум върху иновативните лекарства да спира развитието на медицината. „Медицината се развива и ако до преди години касата е плащала 7-8 нови лекарства, сега са 32 и това е нормално, защото достиженията са все повече”, каза още тя. Анелия Клисарова бе категорична, че нито едно правителство досега не е налагало такъв мораториум върху новите лекарства. Тя припомни, че заплащането за тях ще струва между 24 и 35 млн. лв., много малък процент от бюджета на НЗОК, който е 3,8 млрд. лв. „Не бива заради такава сума, която няма да наруши баланса на бюджета, да противопоставяме пациентите”, каза още тя и добави, че този мораториум е израз на това, че институциите не са се справили с предизвикателствата на времето и растящия тренд на иновативните лекарства и технологии.
„Проблемите на здравеопазването няма да се решат с един мораториум. Трябва да има ефективен контрол под формата на здравна карта и електронно здравеопазване”, заяви народният представител. Тя бе категорична, че когато има работеща здравна карта, ще се знае какво реално се случва с пациентите. „Ако бъде взето политическо решение, че те ще имат електронни досиета, тогава ще бъдат спестени и пари и здравеопазването ще стане по-достъпно”, обясни тя. Проф. Крисарова бе категорична: „Здравето на нацията не трябва да е стока. Стратегическите болници в страната са заставени да печелят, а не да имат социална функция, а българският народ е разделен на долимитен и надлимитен”. Тя обясни, че ако човек бъде диагностициран със заболяване, което не е в списъка на НЗОК, започва процедура, която е изключително дълга, за да може да се лекува той. „Ако пациентът има късмет неговото заболяване да е в списъка на касата, то трябва да е и в позитивния списък на лекарствата, а така много хора са обречени с години да чакат лечение”, каза още проф. Анелия Крисарова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху Закона за Бюджета на НЗОК през 2018 (ОБЗОР)

Парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху Закона за Бюджета на НЗОК през 2018 (ОБЗОР)

14 Декември 2017 | 21:45 | Агенция "Фокус"
София. След остри дебати в пленарна зала, парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху Закона за Бюджета на НЗОК през 2018 година. „За“ гласуваха 126 народни представители, а 95 бяха „против“. В мотивите на ветото се посочваше, че се създава различно третиране на здравноосигурените лица през 2018 г. и се засяга основно конституционно право, гарантиращо на гражданите достъпна медицинска помощ. Предложението за мораториум над нови лекарства дойде от Надзорния съвет на НЗОК, като начин тя да облекчи големите си годишни разходи за медикаменти, достигащи 1 млрд. лв. Така през следващата година се предвижда Здравната каса да не плаща за новите медикаменти, голяма част от които са за онкологични заболявания.
По време на дебатите опозицията изрази мнение, че става въпрос за 25 млн. лв., които са нищожно малко в сравнение със средствата, които се отпускат за инфраструктура. Лидерът на БСП Корнелия Нинова попита от парламентарната трибуна кое е по-важното – да има здрави хора или пътища и тол система. „Добре ще строите пътища, но няма да има народ заради демографска криза, заради това отношение към здравеопазването. Даваме възможност на магистрали и пътища, да дадем възможност на пациентите. Питаме се защо се предпочита едното, а не другото - защото през това финансиране може да се краде, да се взимат комисионни, от пътища, от проекти, а от хората не може да се краде“, добави тя. Според нея, ако се ограничават частниците да откриват нови болници, това е противоконституционно. „А ако се налага мораториум на внос на лекарства това не е противоконституционно“, добави Нинова.
Според председателя на здравната комисия и депутат от ГЕРБ д-р Даниела Дариткова е измамно да се твърди, че има нарушен достъп до лечение на онкоболни. „Фактите говорят друго - за следващата година са предвидени 300 млн. лева за иновативно лечение. Призовавам здравното министерството да се върне към разговорите за това редките болести да станат обект на инвестиции от тяхна страна, да се върне към плащането с фонд“, посочи тя. По думите ѝ смисълът на солидарното здравно осигуряване е да гарантира достъп на всички пациенти до него. Според нея не бива да се противопоставят инвестиции в други сектори на тези в здравеопазването.
Стефан Данаилов от БСП също се изказа по темата, като посочи, че иска да заяви конфликт на интереси, защото ще подкрепи ветото на президента, а е онкоболен. „Явно тези химии, които са ми наливали през тези години, вече няма да действат и ще трябва да пробваме нова. Вие ще кажете, че имам пари и ще си купя. Аз имам, но тези хора, които нямат?“, запита Данаилов.
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов обаче заяви, че Данаилов е бил „употребен” по време на дебата. „Няма човек, който да няма близък или да е загубил близък заради ракови заболявания. Баща ми почина на 62 години от рак и затова не искам да се спекулира с темата в пленарна зала“, посочи той. „Уважение и респект към Стефан Данаилов, но винаги трябва да се търси балансът. Не е ли по-добре да имаме профилактика, да имаме диагностициране, необходимите прегледи, за да живеем по-дълго“, попита той. „Можеше да излезе да говори Вежди Рашидов и той също се лекува от рак. Можехме да поканим Йорданка Фандъкова, която също преодоля онкологично заболяване“, каза още Цветан Цветанов. „В този дебат не трябва да има популизъм и безотговорно поведение, а необходимата експертиза. Нека да не спекулираме с това, че с тези 32 молекули и увеличаването на бюджета ще се реши проблемът. Проблемът няма да се реши. Трябва да го решим с необходимата превенция“, поясни председателят на ПГ на ГЕРБ.
В отговор депутатът от БСП Стефан Данаилов заяви, че е бил всякакъв, но не и употребен. „Употребен ми звучи като изнасилен. Другарю, Цветанов, мислех, че имате по-високо мнение за мен. Никой не ме е викал тук, аз съм болен човек. Каквото и да говорите и да го крещите, няма да стане по този начин. Малкият жест, който очаквах, че ще се случи от вашата парламентарна група явно няма да се състои, за което искрено съжалявам“, каза още той.
Депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов също се изказа, като подчерта, че с болестите не е много хубаво да се заиграва. Той подчерта, че цял живот си е плащал здравните осигуровки и то върху високи доходи. „Една част от високите ми доходи са в КТБ. Струваше 70 000 евро лечението ми. Половината от тях не можеше да покрие НЗОК именно защото сме още беден народ. Аз си покрих разноските. Най-накрая един министър имаме, който казва, че трябва да спрем течовете в здравеопазването и това е министър Ананиев. Дайте да позволим на този човек да спре течовете, за да може след това да имаме дебат за здравеопазването. Смятам, че този дебат не е за тук. Вдигнат е бюджетът, не е свален бюджетът на здравеопазването“, коментира той.
Зам.-председателят на парламента и депутат от ДПС Нигяр Джафер заяви, че ще подкрепят ветото на президента, защото то е в унисон с тяхното предложение на второ четене за отпадане на Параграф 6 от закона. „Ще подкрепим ветото и защото смятаме, че това е грешно решение, признание за безпомощност на институциите и администрацията, че не може да се справи с тренда на лекарства“, посочи Нигяр Джафер.
След отхвърлянето на ветото в отрицателен вот зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев заяви, че ще гласуват винаги против, докато ги убедят, че реформата в здравеопазването трябва да се състои.
Зам.- председателят на ПГ на БСП Антон Кутев коментира, че това е бил чисто човешки избор и това тяхно гласуване ще струва живота на някого. „Ако не беше „Воля“, ако не беше Веселин Марешки, този вот нямаше да мине. Един зависим човек подкрепи този вот, без него това нямаше да се случи“, посочи Антон Кутев.
Малко след това от БСП обявиха, че ще дадат параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. на Конституционния съд. „Считаме, че се отнемат и ограничават основни права на българските граждани – а именно правото на живот. Ясно е разписано в чл. 28 от Конституцията правото на здравно осигуряване и гарантиране на безплатно медицинско обслужване според чл. 52“, заяви Жельо Бойчев. По думите му след унизителния дебат, на който са били свидетели днес, това е последният шанс и надежда за тези хора. „ПГ на БСП ще го направи със сезирането на Конституционния съд“, каза още зам.-председателят на ПГ на БСП.
След като ветото в парламента бе преодоляно здравният министър Кирил Ананиев коментира, че няма да остане нито един пациент, който да има нужда от лечение и то да не му бъде осигурено. „Ако дадена нова молекула и съответното лекарство се прилагат в 1/3 от страните членки на ЕС, тоест в 9 държави, ние ще бъдем десетата“, заяви той и отбеляза, че не може да се съгласи с обвиненията за дискриминация и антихуманно отношение. По думите му за леченията по 27 от 32-те нови молекули имаме алтернативно лечение, което е на високо съвременно европейско равнище, а за останалите ще се търси възможност за осигуряване на средства по най-различни пътища.
Агенция "Фокус" припомня: На 29 ноември парламентът прие Бюджета на НЗОК за 2018 година. Бяха отпуснати 27 млн. допълнително от резерва на Касата за първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности. Бюджетът е с 400 млн. лева повече спрямо 2017 година. Въпреки критиките на опозицията и на пациентски организации, в закона остана забраната НЗОК да заплаща нови медикаменти. Парламентът реши също Касата да не сключва договори с болници по нови клинични пътеки, както и с новите болници. Гласуваната промяна предизвика граждани, лекари и пациенти да излязат на протест пред Народното събрание с искане на отмяна на приетия текст НЗОК да не заплаща нови лекарства. Протестът им подкрепи омбудсманът Мая Манолова, която определи решението като дискриминационно. Тя изрази готовност да подаде жалба в Конституционния съд, ако парламентът не прегласува този текст. Здравният министър Кирил Ананиев обаче коментира, че протестът е организиран, защото част от недоволстващите присъстват и на други протести, независимо на каква тема. Той обясни, че тезата му за ветото на президента се подкрепя от редица учени, професори и директори на болници, които се занимават професионално с лечението на българските граждани. Министърът посочи, че притеснение на здравните министри в ЕС е именно натискът на фармацевтичната индустрия да вкара възможно най-бързо новите молекули, за да възстанови инвестициите си. Кирил Ананиев уточни, че България е една от страните, които най-бързо вкарват новите молекули.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Мими Виткова: Мораториумът за лекарствата е „димна завеса“, зад която се крият огромните проблеми в здравеопазването

Д-р Мими Виткова: Мораториумът за лекарствата е „димна завеса“, зад която се крият огромните проблеми в здравеопазването

14 Декември 2017 | 20:54 | Агенция "Фокус"
София. Мораториумът за лекарствата е „димна завеса“, зад която се крият огромните проблеми в здравеопазването. Това каза в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ д-р Мими Виткова, министър на здравеопазването в периода 1995-1997 г., председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване. „Това за мен е въпрос на политическо безхаберие, съжалявам за тежката дума, която използвам. Нито една политическа партия не желае да погледне реално проблемите в здравеопазването. Използват, за съжаление, като лозунги проблемите в системата преди избори и после забравяме за тях“, посочи д-р Виткова. Тя добави, че решенията не са лесни, но е наложително да се търсят. „Ситуацията вече става нетърпима. Докладът на ЕК, който излезе наскоро, говори за такива очевадни неща, които ние като българи трябва да се срамуваме, че не ги виждаме. Може ли в доклада да ни посочват, че цели региони в страната са лишени от достъп до медицинска помощ, защото хората нямат пари за транспорт до лекаря или няма транспорт въобще. И вижте какво се случва – общинските болници сме ги отписали, ама там също живеят хора и се лекуват хора. Проблемите са на ниво областни болници и най-големият проблем е, че там няма лекари. Поради липсата на лекари те не могат да вземат определени клинични пътеки, поради което доходите на болницата намалят и дейността е блокирана. Ние се докарахме до такова ниво, че да имаме болници в 3-4 големи града, къде го има това по света“, коментира д-р Мими Виткова. Според нея за проблемите в здравеопазването са нужни политически решения. Тя уточни, че „изтичането“ на лекари от България вече създава сериозен дефицит на кадри.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. Георги Михайлов, „БСП за България“: Нито едно правителство досега не си е позволявало да налага мораториум на новите лекарства, несериозно е твърдението, че те имат алтернатива

Проф. Георги Михайлов, „БСП за България“: Нито едно правителство досега не си е позволявало да налага мораториум на новите лекарства, несериозно е твърдението, че те имат алтернатива

14 Декември 2017 | 09:24 | Агенция "Фокус"
София. Не е сериозно да си твърди, че новите лекарства имат алтернатива и затова се налага мораториум. Средства за новите лекарства са незначителни спрямо целия обем за лекарствени продукти, който се отделя от държавата за годината. Това каза проф. Георги Михайлов, депутат от ПГ на „БСП за България“ по НТВ във връзка с предстоящото гласуване от депутатите на ветото на президента над приетития мораториум върху новите лекарства, съобщиха от пресцентъра на НС на БСП. Той обясни, че стойността на новите лекарства е между 2,5% и 4% от парите за всички лекарства. Професорът припомни, че за последните 30 години, нито едно правителство на България, независимо от тежките ситуации в определени години, не си е позволявало да налага мораториум за внос на нови лекарства. Проф. Михайлов посочи, че догодина този проблем ще се появи отново, но тогава ще има измислени нови лекарства в медицината и когато изтече едногодишният срок на гласувания мораториум, депутатите ще бъдат изправени пред по-трудната задача, да решат кои от новоизобретените лекарства да бъдат одобрени. "Новите иновативни лекарства са определени за някои диагнози и то за определен стадий на заболяването. И тези лекарства за животозастрашаващи заболявания могат да контролират заболяването“, коментира професорът.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Кирил Ананиев: Създава се информационна система, която ще следи износа на лекарства

Министър Кирил Ананиев: Създава се информационна система, която ще следи износа на лекарства

13 Декември 2017 | 11:43 | Агенция "Фокус"
София. Създава се информационна система, която ще следи износа на лекарства. Това съобщи на брифинг в Министерски съвет министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В него се разглеждат няколко премени в закона, свързани с европейски директиви“, съобщи министър Ананиев. „По отношение на мерките, които се предприемат за наблюдение на лекарствените продукти в позитивния лекарствен списък и евентуалното ограничаване на техния износ при недостиг или липса се създава експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Той разработва два списъка – единият за тези лекарства, за които временно може да направи ограничения в износа им при установяване на недостиг, а другият – за лекарствените продукти, за които в рамките на предходните три месеца търговците на едро са уведомили ИАЛ, че ще изнасят извън страната“, обясни здравният министър. Той уточни, че е регламентиран и редът за установяване на липсата на лекарства, за които ИАЛ може да издаде забрана или ограничаване на износа им. „Това се случва тогава, когато в рамките на един месец един търговец на едро отказва едновременно на пет аптеки снабдяването с дадено лекарство“, посочи министър Ананиев, като допълни, че конкретният механизъм, ред и условия за въвеждане на това ограничения ще се решат с наредба, издадена от него в рамките на три месеца. По отношение на това кога търговецът на едро може да изнесе лекарства, които са попаднали в този списък, той уточни, че това ще става тогава, когато в рамките на 5 дни съответният търговец е направил своето уведомление към ИАЛ и не получи забрана от нея. „За първи път се създава информационна система, на базата на която ще се следи и наблюдава движението на лекарствените продукти от този списък. Тази система ще наблюдава лекарствата от влизането им на територията на Република България през търговеца на едро, през търговеца на дребно – аптеките, включително и тези в болниците“, съобщи още здравният министър. Той обясни, че тези данни ще бъдат сравнявани с ресурса, който е изплатила НЗОК чрез реимбурсиране напълно или частично и по този начин ще се разбере къде има липса на лекарствен продукт. „За да можем да проследим движението на тези лекарства, които са поискани за лечението на българските граждани, но не са използвани за тази цел и са отклонени в така наречения паралелен износ“, допълни министър Ананиев.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Доц. д-р Георги Кючюков, ПП АБВ: Създаване на електронна система за проследяване на всяко лекарство в България е една от мерките, които предлагаме  за  реекспорта на лекарства

Доц. д-р Георги Кючюков, ПП АБВ: Създаване на електронна система за проследяване на всяко лекарство в България е една от мерките, които предлагаме за реекспорта на лекарства

13 Декември 2017 | 08:00 | Агенция "Фокус"
София. Създаване на електронна система за проследяване на всяко лекарство в България е една от мерките, които ПП АБВ предлага за реекспорта на лекарства. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ доц. д-р Георги Кючюков, член на Националния съвет на политическа партия АБВ и зам.-председател на комисията по здравеопазване в 43-ото Народно събрание. Според него, по този начин няма да има възможност лекарство, продавано като медикамент в България, да бъде разпространявано в друга страна. „Втората мярка е за създаване на система, която да позволи на „Изпълнителната агенция по лекарствата“ да ограничи реекспорта на медикаменти, за които има недостиг. Тези две наши предложения са приети от Министерството на здравеопазването и очакваме те да влязат в новата поправка в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Третата мярка, която ние предлагаме, е да се въведе в същия този закон изискване реекспортът да бъде осъществяван само тогава, когато собственикът, производителят на лекарството или притежателят на лиценза, даде разрешение затова“, коментира доц. д-р Георги Кючюков.
Той каза още, че много болници следят за своите права, но много малко от тях изпълняват задълженията към своите пациенти. Когато всички болници имат освен правата, и задълженията да обслужат населението по един и същ начин, тогава ще има успех на реформата в здравната система, допълни доц. Кючюков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Бюджетната комисия отхвърли президентското вето върху част от бюджета на НЗОК за 2018 г. (ОБЗОР)

Бюджетната комисия отхвърли президентското вето върху част от бюджета на НЗОК за 2018 г. (ОБЗОР)

12 Декември 2017 | 21:55 | Агенция "Фокус"
София. Бюджетната комисия отхвърли президентското вето върху част от бюджета на НЗОК за 2018 г. „За“ Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. гласуваха 12 народни представители, „против“ –6 и „въздържали се“ - 1, с което ветото на държавния глава Румен Радев бе преодоляно. В мотивите на ветото се посочваше, че се създава различно третиране на здравноосигурените лица през 2018 г. и се засяга основно конституционно право, гарантиращо на гражданите достъпна медицинска помощ. По време на заседанието на Комисията зам.-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева заяви, че Конституционните права на гражданите не са нарушени с бюждета на НЗОК за 2018 г., но съществува такъв риск, ако се приеме ветото на президента. По думите й с приемането на ветото и промяната на бюджета на НЗОК съществува риск за намаляване на достъпа до здравноосигурителната система. „Поемаме ангажимента в рамките на текущата бюджетна година да се предприемат конкретни действия от Министерство на здравеопазването и от НЗОК за по-добър контрол върху разходите и управление на финансовите ресурси на НЗОК“, допълни тя. Народният представител от ПГ на „БСП за България“ проф. Румен Гечев коментира от своя страна: „В момента се опитваме да оправим батак от 1999 г. Няма такава страна и народ с такава система на здравеопазване, но очевидно няма да я оправим с параграф 6-ти от закона за бюджет на НЗОК за 2018 г.“. „Дотам ли я докарахме да се занимаваме с 20-тина милиона към Касата“, попита проф. Гечев и подчерта, че зад тези пари стоят човешки съдби.
„Фокус“ припомня: На 29 ноември парламентът прие Бюджета на НЗОК за 2018 година. Бяха отпуснати 27 млн. допълнително от резерва на Касата за първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности. Бюджетът е с 400 млн. лева повече спрямо 2017 година. Въпреки критиките на опозицията и на пациентски организации, в закона остана забраната НЗОК да заплаща нови медикаменти. Парламентът реши също Касата да не сключва договори с болници по нови клинични пътеки, както и с новите болници. Гласуваната промяна предизвика граждани, лекари и пациенти да излязат на протест пред Народното събрание с искане на отмяна на приетия текст НЗОК да не заплаща нови лекарства. Протестът им подкрепи омбудсманът Мая Манолова, която определи решението като дискриминационно. Тя изрази готовност да подаде жалба в Конституционния съд, ако парламентът не прегласува този текст. Здравният министър Кирил Ананиев обаче коментира, че протестът е организиран, защото част от недоволстващите присъстват и на други протести, независимо на каква тема. Той обясни, че тезата му за ветото на президента се подкрепя от редица учени, професори и директори на болници, които се занимават професионално с лечението на българските граждани. Министърът посочи, че притеснение на здравните министри в ЕС е именно натискът на фармацевтичната индустрия да вкара възможно най-бързо новите молекули, за да възстанови инвестициите си. Кирил Ананиев уточни, че България е една от страните, които най-бързо вкарват новите молекули.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: Темата за здравеопазването се употребява с цел отклоняване на вниманието от проблемите в БСП

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: Темата за здравеопазването се употребява с цел отклоняване на вниманието от проблемите в БСП

12 Декември 2017 | 17:16 | Агенция "Фокус"
София. Темата за здравеопазването се употребява с цел отклоняване на вниманието от проблемите в БСП. Това каза председателят на Здравна комисия, депутат от ГЕРБ и член на Изпълнителната комисия на партията д-р Даниела Дариткова по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Д-р Дариткова заяви, че от пресконференцията на БСП по-рано през деня се е произвела новина, че за тях здравеопазването става номер едно. „Това е впечатляващо. Наистина съм заинтригувана, защото в последните дни, освен заявките за търсене на консенсус, ние на практика имаме няколко предложения, по-скоро едно основно, което категорично е противоконституционно с искането за изграждане и лицензиране на нови лечебни заведения“, каза д-р Дариткова. Тя поясни, че сега е чула, че с промените в Наказателния кодекс БСП се дали заявка да нарушат и договор с ЕС. „Бих била щастлива, ако опитните лица в БСП се произнасят. За съжаление новите лица в БСП допускат грешки“, посочи д-р Дариткова и поясни, че, когато законодателните предложения, направени от БСП са в интерес на гражданите, от ГЕРБ ги подкрепят, прецизират и доразвиват. „Пример за това е промяната в Закона за лечебните заведения на проф. Анелия Клисарова. Такива предложения са рядкост“, каза д-р Дариткова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Станимир Хасърджиев: Мораториумът върху лекарствата ще сложи изключително негативно, черно петно върху Българското председателство

Станимир Хасърджиев: Мораториумът върху лекарствата ще сложи изключително негативно, черно петно върху Българското председателство

12 Декември 2017 | 16:23 | Агенция "Фокус"
София. Мораториумът върху лекарствата ще сложи изключително негативно, черно петно върху Българското председателство. Това каза за Агенция „Фокус“ Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. Според Хасърджиев наложеното вето над част от бюджета на Здравната каса за догодина е било мъдър ход. „Първо, защото обърна внимание на един много сериозен проблем – въвеждането на мораториум върху лекарства със закон. Второ, защото смятам, че това вето ще даде още един шанс политиците, институциите добре да огледат нещата, ползите и рисковете от този мораториум“, коментира той. „Също така смятам много по-важно да се потърсят алтернативни решения, които хем да гарантират спазването на бюджетната дисциплина в България на Здравната каса, хем да гарантират достъпа на българските граждани до това, от което имат нужда, когато се разболеят. Така че оценявам ветото като един шанс отново да се опитаме да наклоним везните в полза на гражданите, а не в полза на бюджета“, допълни Хасърджиев.
„Смятам че мораториумът върху лекарствата ще сложи изключително негативно, черно петно върху Българското председателство. Последните няколко председателства на Европейския съвет завършваха със заключението – почти няма заключение от последните няколко години, което да не завършва с ясно деклариране на усилията на Европа да подсигури качество на лечение, адекватно и да ускори навлизането на иновациите с цел гарантиране здравето на гражданите и ръста на икономиката в Европа“, обясни той. „В същото това време, държавата, която ще председателства Съвета на Европа само след няколко седмици, ще влезе с един мораториум, който противоречи на всичко това, което и нашите министри, и премиери, са сложили подписа си преди това“, каза още Станимир Хасърджиев.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Подкрепяме ветото на президента Румен Радев за част от бюджета на НЗОК за 2018 г.

Корнелия Нинова, БСП: Подкрепяме ветото на президента Румен Радев за част от бюджета на НЗОК за 2018 г.

12 Декември 2017 | 14:34 | Агенция "Фокус"
София. Подкрепяме ветото на президента Румен Радев за част от бюджета на НЗОК за 2018 г. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Днес имахме разширено заседание на Изпълнителното бюро - Здравния съвет, експерти, лекари. Продължаваме нашите законодателни инициативи по тема здравеопазване. Утре внасяме Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в който предлагаме да се превърне в престъпление пренасянето на лекарствени продукти от хуманната медицина в големи размери през границата на страната“, заяви Нинова. Лидерът на БСП поясни, че в действащата разпоредба, тези случаи се третират като митническо нарушение, но не и престъпление. Тя допълни, че с това предложение БСП иска да криминализира производството, вноса, износа, съхраняването и търговията на едро и дребно на лекарствени продукти в хуманната медицина, когато тези дейности, се извършват в нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Корнелия Нинова поясни, че БСП започва национална кампания „Здраве за всеки“ и канят всеки, независимо от политическите си пристрастия да се включи в нея. Нинова подчерта, че темата здравеопазването е номер 1 за БСП. „Целта е смяна на този модел. Колкото и пари да се наливат в този пробит модел, няма да има никакво подобрение в тема здравеопазване“, посочи лидерът на БСП.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП обсъжда проблемите на здравеопазването

БСП обсъжда проблемите на здравеопазването

12 Декември 2017 | 11:02 | Агенция "Фокус"
София. Изпълнителното бюро на БСП, заедно с експерти и членове на Съвета по здравеопазване, както и депутати от ПГ на „БСП за България“ от здравната комисия в парламента, обсъждат проблемите в здравеопазването. Това съобщиха от пресцентъра на партията. Дискутират се наложеното вето на президента, кризата в държавните и общински болници и начините да бъде разширен достъпът до здравеопазване на всички български граждани. По време на разговора се обсъжда и исканият от БСП мораториум върху лицензирането на нови лечебни заведения.
За решенията ще бъде дадена пресконференция.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Зоран Заев и Алексис Ципрас след подписването на договора за името в Преспа - 17 юни 2018 година
Зоран Заев и Алексис Ципрас след подписването на договора за името в Преспа - 17...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.