НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 02:44

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ЕК предявява иск срещу България, Гърция и Финландия за това, че не я уведомили за мерките си за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране

ЕК предявява иск срещу България, Гърция и Финландия за това, че не я уведомили за мерките си за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране

7 Декември 2017 | 17:51 | Агенция "Фокус"
София. Европейската комисия (ЕК) реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Гърция и Финландия поради това, че те не са уведомили Комисията относно своите мерки за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (Директива 2014/89/ЕС) или са направили частично уведомяване. Това съобщиха от Представителството на ЕК в България. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си право до 18 септември 2016 г. Комисията ще поиска от Съда да наложи дневна парична санкция в размер на 14 089,6 EUR на ден за България, 31 416 EUR на ден за Гърция и 7 739,76 EUR на ден за Финландия от деня на постановяване на решението до деня, когато директивата бъде изцяло приведена в действие и влезе в сила в националното законодателство. Процедурите за нарушение срещу България, Гърция и Финландия бяха започнати през ноември 2016 г., а мотивираните становища бяха изпратени през юли 2017 г. България и Гърция не са уведомили Комисията за приемането на мерки с оглед транспониране на директивата. Финландия е уведомила Комисията относно приемането на мерките, необходими за транспониране на директивата, но тези мерки се прилагат само по отношение на континенталната част на Финландия, но не и към провинция Оланд, която също попада в приложното поле на директивата.
Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, корабоплаване, рибарство, аквакултури и други употреби — изведе на преден план необходимостта от съвместно и по-съгласувано управление на водите ни. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да се осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето. Този интегриран подход на планиране и управление има различни предимства:
— той създава полезни взаимодействия между различните дейности и сектори и намалява конфликтите;
— той насърчава инвестициите чрез повече предвидимост, прозрачност и по-ясни правила;
— той увеличава трансграничното сътрудничество между страните от ЕС за развитие на енергийни мрежи, морски пътища, газопроводи, подводни кабели и други дейности, но също така и за разработване на съгласувани мрежи от защитени зони;
— той опазва околната среда чрез навременно анализиране на въздействието и на възможностите за използване на пространството за различни цели.
Морското пространствено планиране подкрепя пряко и улеснява изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, сред чиито основни цели са високите равнища на заетост и на производителност на труда, както и социалното сближаване и
приобщаване.
В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията.
Предложението за предявяване на иск срещу България и Гърция пред Съда на ЕС е направено, като се отчита фактът, че към настоящия момент България и Гърция не са уведомили официално Комисията относно законодателни актове, с които се транспонира директивата. Предложението за
предявяване на иск срещу Финландия пред Съда на ЕС е направено, като се отчита фактът, че към настоящия момент Финландия е уведомила официално Комисията относно законодателни IP/17/4774 актове, с които директивата се транспонира частично. Като не са приели всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с Директива 2014/89/ЕС, или, във всеки случай, като не са уведомили Комисията за такива разпоредби, България, Гърция и Финландия не са изпълнили задълженията си съгласно член 15 от същата
директива. На практика по силата на член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ако държава членка не транспонира дадена директива на ЕС в националното си право в рамките на определения срок, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции. При определяне на размера на санкциите се взема предвид следното:
— тежестта на нарушението;
— продължителността на нарушението;
— факторът „n“ (който е различен за отделните държави членки и отчита техния брутен вътрешен продукт (БВП);
— фиксирана сума, която в момента е определена на 680 EUR/ден;
— възпиращият ефект в зависимост от платежоспособността на съответната държава членка.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС

Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС

7 Декември 2017 | 17:16 | Агенция "Фокус"
София. С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия (ЕК) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Това съобщиха от Представителството на ЕК в България. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. Най-важните решения, приети от Комисията, са обобщени и групирани по области на политиката. Комисията прекратява също така производствата по 130 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.
Пълния текст на решенията можете да видите в приложените снимки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Среща на страните от Британската общност - 20 април 2018 години
Среща на страните от Британската общност - 20 април 2018 години

ВИДЕО
Информационна агенция „Фокус“ бе отличена в категория „Медии-информационна агенция“
Информационна агенция „Фокус“ бе отличена в категория „Медии-информационна агенц...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.