НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 12:50


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ЕК предявява иск срещу България, Гърция и Финландия за това, че не я уведомили за мерките си за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране

ЕК предявява иск срещу България, Гърция и Финландия за това, че не я уведомили за мерките си за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране

7 Декември 2017 | 17:51 | Агенция "Фокус"
София. Европейската комисия (ЕК) реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Гърция и Финландия поради това, че те не са уведомили Комисията относно своите мерки за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (Директива 2014/89/ЕС) или са направили частично уведомяване. Това съобщиха от Представителството на ЕК в България. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си право до 18 септември 2016 г. Комисията ще поиска от Съда да наложи дневна парична санкция в размер на 14 089,6 EUR на ден за България, 31 416 EUR на ден за Гърция и 7 739,76 EUR на ден за Финландия от деня на постановяване на решението до деня, когато директивата бъде изцяло приведена в действие и влезе в сила в националното законодателство. Процедурите за нарушение срещу България, Гърция и Финландия бяха започнати през ноември 2016 г., а мотивираните становища бяха изпратени през юли 2017 г. България и Гърция не са уведомили Комисията за приемането на мерки с оглед транспониране на директивата. Финландия е уведомила Комисията относно приемането на мерките, необходими за транспониране на директивата, но тези мерки се прилагат само по отношение на континенталната част на Финландия, но не и към провинция Оланд, която също попада в приложното поле на директивата.
Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, корабоплаване, рибарство, аквакултури и други употреби — изведе на преден план необходимостта от съвместно и по-съгласувано управление на водите ни. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да се осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето. Този интегриран подход на планиране и управление има различни предимства:
— той създава полезни взаимодействия между различните дейности и сектори и намалява конфликтите;
— той насърчава инвестициите чрез повече предвидимост, прозрачност и по-ясни правила;
— той увеличава трансграничното сътрудничество между страните от ЕС за развитие на енергийни мрежи, морски пътища, газопроводи, подводни кабели и други дейности, но също така и за разработване на съгласувани мрежи от защитени зони;
— той опазва околната среда чрез навременно анализиране на въздействието и на възможностите за използване на пространството за различни цели.
Морското пространствено планиране подкрепя пряко и улеснява изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, сред чиито основни цели са високите равнища на заетост и на производителност на труда, както и социалното сближаване и
приобщаване.
В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията.
Предложението за предявяване на иск срещу България и Гърция пред Съда на ЕС е направено, като се отчита фактът, че към настоящия момент България и Гърция не са уведомили официално Комисията относно законодателни актове, с които се транспонира директивата. Предложението за
предявяване на иск срещу Финландия пред Съда на ЕС е направено, като се отчита фактът, че към настоящия момент Финландия е уведомила официално Комисията относно законодателни IP/17/4774 актове, с които директивата се транспонира частично. Като не са приели всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с Директива 2014/89/ЕС, или, във всеки случай, като не са уведомили Комисията за такива разпоредби, България, Гърция и Финландия не са изпълнили задълженията си съгласно член 15 от същата
директива. На практика по силата на член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ако държава членка не транспонира дадена директива на ЕС в националното си право в рамките на определения срок, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции. При определяне на размера на санкциите се взема предвид следното:
— тежестта на нарушението;
— продължителността на нарушението;
— факторът „n“ (който е различен за отделните държави членки и отчита техния брутен вътрешен продукт (БВП);
— фиксирана сума, която в момента е определена на 680 EUR/ден;
— възпиращият ефект в зависимост от платежоспособността на съответната държава членка.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ЕК предявява иск срещу България, Испания, Люксембург и Румъния за липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на разпоредбите на ЕС за колективното авторско право

ЕК предявява иск срещу България, Испания, Люксембург и Румъния за липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на разпоредбите на ЕС за колективното авторско право

7 Декември 2017 | 17:41 | Агенция "Фокус"
Брюксел. Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на тези държави членки на разпоредбите на ЕС в областта на
колективното управление на авторското право и сродните му права и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн, т. е. - транспониране на Директивата относно колективното управление на правата (Директива
2014/26/ЕС), което беше предвидено да се извърши до 10 април 2016 г. Това съобщиха от Представителството на ЕК в България. Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на тези четири държави членки (България — 19 121,60 EUR на ден, Испания — 123 928,64 EUR на ден, Люксембург — 12 920,00 EUR на ден и Румъния — 42 377,60 EUR на ден). Процедурите за нарушение срещу тях бяха открити през май 2016 г. Към днешна дата Комисията все още не е получила уведомление, че са предприети необходимите мерки за транспониране на директивата в съответното им национално законодателство.
В рамките на отделна процедура за нарушение, която се отнася до Румъния, през май 2016 г. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо във връзка с въвеждането на задължителната система за колективно управление по отношение на музикалните произведения. Комисията счита, че в румънското законодателство не са спазени разпоредбите на Директивата относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, нито на Директивата относно колективното управление на правата. Директивата относно колективното управление на правата има за цел да подобри начина, по който се управляват всички организации за колективно управление чрез създаване на общи стандарти за управление, прозрачност и финансова дисциплина. С нея също така се определят общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Директивата относно колективното управление на правата е важна част от законодателството за авторското право в Европа. Всички организации за колективно управление трябва да подобрят своите стандарти за управление и за прозрачност.
Директивата относно колективното управление на правата (Директива 2014/26/ЕС) беше приета на 4 февруари 2014 г. Крайният срок за нейното транспониране в националното законодателство на държавите членки беше 10 април 2016 г. През май 2016 г. до същите 4 държави членки бяха изпратени официални уведомителни писма, които представляваха официално искане от страна на Комисията директивата да бъде изцяло
транспонирана; писмата бяха и първата стъпка от производството за установяване на нарушение. Тъй като не получи уведомления, че директивата е транспонирана, през февруари 2017 г. Комисията изпрати мотивирани становища на четирите държави членки. С неприемането на всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на Директивата относно колективното управление на правата, или, във всички случаи, с неуведомяването на Комисията относно подобни разпоредби до 10 април 2016 г., България, Испания, Люксембург и Румъния не са изпълнили своите задължения за транспониране съгласно член 43 от посочената директива.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Втора среща между лидерите на Северна и на Южна Корея Ким Чен-ун и Мун Джей-ин 27 май 2018 година
Втора среща между лидерите на Северна и на Южна Корея Ким Чен-ун и Мун Джей-ин 2...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.