НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 07:44

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Омбудсманът Мая Манолова осъди и пред Върховния административен съд „Топлофикация“

Омбудсманът Мая Манолова осъди и пред Върховния административен съд „Топлофикация“

6 Декември 2017 | 12:02 | Агенция "Фокус"
София. Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на „Топлофикация София“ АД и прекрати делото на омбудсмана Мая Манолова срещу дружеството, съобщиха от пресофиса на омбудсмана. Причината е допусната грешка в касационната жалба на „Топлофикация“. По този начин ВАС остави в сила решението на първа инстанция – Административен съд София-град, което е първото спечелено дело на обществения защитник срещу монополиста.
На 7 октомври 2016 г. общественият защитник прати писмо до мениджмънта на дружеството с десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Става дума за т.нар. „юрисконсултски възнаграждения“, които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите ѝ са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР.
„Аз наистина съчувствам на юристите на „Топлофикация“ за това, което им се случи днес. Всеки може да сбърка, наистина. Не е станало нищо кой знае какво, но може би това се случи, за да покаже цялата абсурдност на ситуацията, в която се събират едни милиони от гражданите за едни юристи, които са точно като всички останали и могат да сбъркат и очевидно бъркат“, заяви омбудсманът.
Дружеството има право да обжалва постановеното определение в 7-дневен срок, считан от днес. Окончателното решение ще даде петчленен състав на ВАС, което ако се потвърди, ще остане решението на Административния съд София-град и ще задължи „Топлофикация София“ АД да даде информация на омбудсмана за начина, по който е похарчила около 15 млн. лв. през 2015 г., събрани от юрисконсултски възнаграждения.
„Въпросът продължава да е актуален, защото през 2016 г. заведените от „Топлофикация“ дела срещу столичани са около 13 500, а през 2017 г. сигурно ще стигнат 16 000. По всички тези дела продължават да се събират юрисконсултски възнаграждения. Благодарение на това, че убедих депутатите през миналата година да намалят юрисконсултските възнаграждения, вече се събират не три пъти по триста, тоест по 900 лв. на дело, а три пъти по 50 лв., тоест 150 лв. Все пак, когато става дума за 15 000 дела и по 150 лв., събрани от столичанин, който е ответник по дело срещу „Топлофикация“, това са пари, които е добре да се знаят защо се използват“, добави Мая Манолова.
По думите на обществения защитник, дружеството е собственост на гражданите и има морален ангажимент към тях по отношение на неговото функциониране. „Топлофикация“ се е превърнала в един феодал, който се отнася към столичани като към крепостни селяни, които имат право единствено и само да плащат, но не и да знаят как се изразходват парите им“, заяви омбудсманът.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ВАС ще гледа делото на омбудсмана Мая Манолова срещу „Топлофикация“

ВАС ще гледа делото на омбудсмана Мая Манолова срещу „Топлофикация“

6 Декември 2017 | 07:41 | Агенция "Фокус"
София. От 9.00 часа днес омбудсманът Мая Манолова ще се яви на делото, което води срещу отказа на изпълнителния директор на „Топлофикация-София“ ЕАД Георги Беловски да предостави достъп до обществена информация за дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана.
Делото е на втора инстанция във Върховния административен съд (ВАС), след като омбудсманът го спечели на първа пред Административния съд – София–град на 29 март 2017 г.
На 7 октомври 2016 г. общественият защитник прати писмо до мениджмънта на дружеството с десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Става дума за т.нар. „юрисконсултски възнаграждения“, които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР. По информация на обществения защитник над 15 млн. лева е събрало дружеството от юрисконсултски хонорари през 2015 г., чрез започнатите дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства „Топлофикация“ е поискала минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител, дължими са и 300 лева по исковото производство. В същото време, от бизнес плана за развитие на дружеството, представен пред Столичния общински съвет, става ясно, че „Топлофикация“ е платила около 3 млн. лв. на външни адвокатски кантори.
В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи отговор, съгласно законовите изисквания. Вместо това, от „Топлофикация“ изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.
На 30 ноември м.г. Манолова обжалва пред Административен съд София-град отказа на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да предостави информация, отнасяща се до дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред.
В жалбата си тя подчерта, че „топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона“. Освен това тя бе категорична, че „исканата информация е „обществена“ по смисъла на ЗДОИ; не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна; налице е надделяващ обществен интерес“.
На 2 февруари т.г. омбудсманът се яви лично и пледира в защита на искането си при разглеждането на делото срещу „Топлофикация” в Административния съд, а на 29 март излезе решение на първа инстанция в полза на Мая Манолова, което дружеството обжалва пред ВАС.
Ето въпросите, на които „Топлофикация“ дължи отговори:
1. Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.?
2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?
3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?
4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?
5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?
6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?
7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?
8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?
9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?
10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ВАС ще гледа делото на омбудсмана Мая Манолова срещу „Топлофикация“ на 6 декември

ВАС ще гледа делото на омбудсмана Мая Манолова срещу „Топлофикация“ на 6 декември

5 Декември 2017 | 12:17 | Агенция "Фокус"
София. На 6 декември 2017 г. от 9.00 часа омбудсманът Мая Манолова ще се яви на делото, което води срещу отказа на изпълнителния директор на „Топлофикация-София“ ЕАД Георги Беловски да предостави достъп до обществена информация за дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана.
Делото е на втора инстанция във Върховния административен съд (ВАС), след като омбудсманът го спечели на първа пред Административния съд – София–град на 29 март 2017 г.
На 7 октомври 2016 г. общественият защитник прати писмо до мениджмънта на дружеството с десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Става дума за т.нар. „юрисконсултски възнаграждения“, които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР. По информация на обществения защитник над 15 млн. лева е събрало дружеството от юрисконсултски хонорари през 2015 г., чрез започнатите дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства „Топлофикация“ е поискала минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител, дължими са и 300 лева по исковото производство. В същото време, от бизнес плана за развитие на дружеството, представен пред Столичния общински съвет, става ясно, че „Топлофикация“ е платила около 3 млн. лв. на външни адвокатски кантори.
В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи отговор, съгласно законовите изисквания. Вместо това, от „Топлофикация“ изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.
На 30 ноември м.г. Манолова обжалва пред Административен съд София -град отказа на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да предостави информация, отнасяща се до дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред.
В жалбата си тя подчерта, че „топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона“. Освен това тя бе категорична, че „исканата информация е „обществена“ по смисъла на ЗДОИ; не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна; налице е надделяващ обществен интерес“.
На 2 февруари т.г. омбудсманът се яви лично и пледира в защита на искането си при разглеждането на делото срещу „Топлофикация” в Административния съд, а на 29 март излезе решение на първа инстанция в полза на Мая Манолова, което дружеството обжалва пред ВАС.
Ето въпросите, на които „Топлофикация“ дължи отговори:
1. Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.?
2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?
3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?
4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?
5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?
6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?
7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?
8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?
9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?
10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова отчете 2 години на поста (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова отчете 2 години на поста (ОБЗОР)

21 Октомври 2017 | 05:44 | Агенция "Фокус"
София. Мая Манолова представи отчет за работата си като омбудсман през последните 2 години. За този период 63 хил. граждани са потърсили помощ от институцията, като в приемната на омбудсмана са приети и консултирани 22 486 души, над 2 хил. от които са изслушани лично от Мая Манолова.
12 106 е борят на постъпилите жалби, като се наблюдава ръст от 120% в сравнение с тези за периода 2014-2015 г. Най-много жалби са подадени в град София – 3 577, следван от област Пловдив - 761, област Варна - 612, област Бургас - 432, област Плевен - 374, и област Стара Загора - 373. Най-много жалби са постъпили срещу нарушени права на потребители (2950 бр.), следвани от социални права (1722 бр.) и правото на собственост (1152 бр.). По-голямата част от тях са срещу Топлоснабдяване, Телефони, интернет и телевизия, електроразпределителни дружества, ВиК, банки и административно обслужване. От всички постъпили жалби 11 964 са приключени, което прави ръст от 113% в сравнение с периода 2014-2015 г.
През последните 2 години омбудсманът организира множество кампании, сред които националните „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, „В нашите ръце“ (която е надградена с новата кампания „Нашето дете) и „Не хаби – дари“, както и европейска кампания срещу двойния стандарт при храните в Европейския съюз. Други кампании, подети от институцията, са Кампания срещу произвола на частните съдебни изпълнители и Кампания срещу наглите работодатели.
Мая Манолова започна и три важни законодателни инициативи, които засягат огромна част от българското общество. Първата е за законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс за ограничаване свръх правомощията на частните съдебни изпълнители. Втората е свързана със законодателни промени за закрила на работещите от техните некоректни работодатели – т.нар. „модерно робство“. И третата е за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието, насочени срещу измамите със земеделски земи.
От 2015 г. до 2017 г. са извършени 39 проверки на Националния превантивен механизъм – специализирана дирекция към институцията, която осъществява наблюдение в местата за задържане и лишаване от свобода. От тях 17 са на места за лишаване от свобода, 6 на районни полицейски управления и бежански лагери, 4 на домове за стари хора и 3 на психиатрични заведения и домове за деца.
Мая Манолова уточни, че продължава усилено работата си на длъжност омбудсман. По думите й в момента нейното внимание и това на екипа й е насочено към борба с „Топлофикация“, частните съдебни изпълнители, банките, колекторите, фирмите за бързи кредити и работодателите, които отказват да плащат заплати на своите служители. „Всяка една от тези битки срещу икономически силни противници не е лесна и няма да приключи бързо, но аз няма да се откажа“, заяви омбудсманът.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова отчете 2 години на поста (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова отчете 2 години на поста (ОБЗОР)

20 Октомври 2017 | 21:59 | Агенция "Фокус"
София. Мая Манолова представи отчет за работата си като омбудсман през последните 2 години. За този период 63 хил. граждани са потърсили помощ от институцията, като в приемната на омбудсмана са приети и консултирани 22 486 души, над 2 хил. от които са изслушани лично от Мая Манолова.
12 106 е борят на постъпилите жалби, като се наблюдава ръст от 120% в сравнение с тези за периода 2014-2015 г. Най-много жалби са подадени в град София – 3 577, следван от област Пловдив - 761, област Варна - 612, област Бургас - 432, област Плевен - 374, и област Стара Загора - 373. Най-много жалби са постъпили срещу нарушени права на потребители (2950 бр.), следвани от социални права (1722 бр.) и правото на собственост (1152 бр.). По-голямата част от тях са срещу Топлоснабдяване, Телефони, интернет и телевизия, електроразпределителни дружества, ВиК, банки и административно обслужване. От всички постъпили жалби 11 964 са приключени, което прави ръст от 113% в сравнение с периода 2014-2015 г.
През последните 2 години омбудсманът организира множество кампании, сред които националните „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, „В нашите ръце“ (която е надградена с новата кампания „Нашето дете) и „Не хаби – дари“, както и европейска кампания срещу двойния стандарт при храните в Европейския съюз. Други кампании, подети от институцията, са Кампания срещу произвола на частните съдебни изпълнители и Кампания срещу наглите работодатели.
Мая Манолова започна и три важни законодателни инициативи, които засягат огромна част от българското общество. Първата е за законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс за ограничаване свръх правомощията на частните съдебни изпълнители. Втората е свързана със законодателни промени за закрила на работещите от техните некоректни работодатели – т.нар. „модерно робство“. И третата е за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието, насочени срещу измамите със земеделски земи.
От 2015 г. до 2017 г. са извършени 39 проверки на Националния превантивен механизъм – специализирана дирекция към институцията, която осъществява наблюдение в местата за задържане и лишаване от свобода. От тях 17 са на места за лишаване от свобода, 6 на районни полицейски управления и бежански лагери, 4 на домове за стари хора и 3 на психиатрични заведения и домове за деца.
Мая Манолова уточни, че продължава усилено работата си на длъжност омбудсман. По думите й в момента нейното внимание и това на екипа й е насочено към борба с „Топлофикация“, частните съдебни изпълнители, банките, колекторите, фирмите за бързи кредити и работодателите, които отказват да плащат заплати на своите служители. „Всяка една от тези битки срещу икономически силни противници не е лесна и няма да приключи бързо, но аз няма да се откажа“, заяви омбудсманът.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Настояваме „Топлофикация“ да започне да работи публично и прозрачно, ще натискаме депутатите за промяна в закона

Омбудсманът Мая Манолова: Настояваме „Топлофикация“ да започне да работи публично и прозрачно, ще натискаме депутатите за промяна в закона

20 Октомври 2017 | 12:42 | Агенция "Фокус"
София. Настояваме „Топлофикация“ да започне да работи публично и прозрачно, ще натискаме депутатите за промяна в закона. Това каза пред журналисти омбудсманът Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите на омбудсмана трябва да се направят промени в законодателството и в наредбата, която урежда работата на „Топлофикация“. „Защото е ясно, че едно справедливо определяне на такса „Сградна инсталация“ може да стане само чрез промени в закона. Ще настояваме също така най-накрая сметките на гражданите да станат разбираеми, така че всеки, като получи известие, да знае какво, защо и колко дължи. Ще настояваме на ясни договорни отношения да се базират взаимоотношенията между гражданите от етажната собственост и т.нар. топлинни счетоводители и да има ясни правила за абонатните станции, които са едно важно звено в цялата система на „Топлофикация“. Ще настояваме компанията да работи при условията на публичност и прозрачност, защото например системата за виртуално деловодство, за която бяха похарчени над 1 млн. лева, така и не работи. Ще настояваме също така и за пълна информация за това къде, в какви срокове и за какви суми се извършват ремонти, защото и днес получихме жалби, че след току-що приключил планов ремонт отново има авария. Просто мениджмънтът не е на необходимото ниво. Така че са необходими промени не само в нормативната база, но и в начина на работа на мениджмънта и не на последно място и на Столичния общински съвет, който е органът, контролиращ „Топлофикация“, обясни Манолова.
Според нея генералното решение на проблема е преминаването от колективни към индивидуални договори, като уточни, че това може да стане само и единствено чрез промяна на закона. „Това е, за което настояваме. Както и да се приемат ясни правила за разпределянето на такса „Сградна инсталация“. Защото не е нормално да плащаш сметки, ако живееш на последния етаж и до теб не достига топло. Но тук вече топката е в полето на депутатите и ще натискаме тях, защото без промяна в закона всички останали институции няма какво да направят. Сега има някакво отдръпване от страна на Министерството на енергетиката и не знаем кога ще се разгледа законът“, каза Манолова.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Албания е връхлетяна от наводнения. 21 март 2018 година
Албания е връхлетяна от наводнения. 21 март 2018 година

ВИДЕО
Чиста кръв, македонска
Чиста кръв, македонска
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.