НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 13:49


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Общините Кюстендил, Трекляно и Невестино са обявили обща обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци

Общините Кюстендил, Трекляно и Невестино са обявили обща обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци

3 Януари 2018 | 13:44 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общините Кюстендил, Трекляно и Невестино са обявили обща обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Радко Петрунов, кмет на Община Трекляно. По думите му по този начин се решава проблемът с липсата на регионално депо за битови отпадъци, което трябва да бъде изградено на територията на Община Дупница. Трите общини са част от Сдружение „Рила еко”.
Обявената обществена поръчка е със срок за подаване на офертите до 29 януари. В предмета са включени дейности по предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от трите общини, възлиза общо на около 19 500 тона. В същото време на общините е предоставена възможност да депонират битовите отпадъци на регионалните депа край Перник и Самоков.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет одобри предложение за отдаване на концесия на микроязовира във кв. „Въртешево” за 35 години

Кюстендил: Общинският съвет одобри предложение за отдаване на концесия на микроязовира във кв. „Въртешево” за 35 години

30 Ноември 2017 | 16:08 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил одобри предложение за отдаване на концесия на микроязовира във кв. „Въртешево” за 35 години, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. На обявената процедура за отдаване на концесия се е явила една фирма, която ще стопанисва водоема, а планираните инвестиции в програмата, разработена съгласно изискванията на Общински съвет, са в размер на 128 800 лева, при определена инвестиция 68 030 лева без ДДС. Съветниците прекратиха процедурата по отдаване на концесия на микроязовир в село Граница, за която не се е явил желаещ.
Заради липса на пътници през зимния сезон бяха отменени автобусни маршрути по линията Кюстендил-Дупница. Промяната на общинската транспортна схема ще влезе в сила от 1 декември 2017 година и ще бъде в сила до 31 март 2018 година. Тя касае част от движението на автобусите по линиите Кюстендил – Дупница, Дупница – Кюстендил и Кюстендил – Катрище. Причината е липса на пътници. Няма да се изпълняват курсовете до Дупница през събота и на официални празници с час на тръгване от Кюстендил в 17.00 часа и в неделя с час на тръгване 07.40 часа. От Дупница до Кюстендил няма да се движат автобусите в 09.20 ч. и 18.20 часа. По линията Кюстендил- Катрище за същият период няма да се изпълняват курсовете през събота и неделя с начален час от Кюстендил 19.20 часа, а от Катрище до Кюстендил в 19.55 часа.
Венцеслав ИЛЧЕВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет одобри мерки за ускорено усвояване на повредената от корояд дървесина, с цел ограничаване щетите от вредителя в общинските гори

Кюстендил: Общинският съвет одобри мерки за ускорено усвояване на повредената от корояд дървесина, с цел ограничаване щетите от вредителя в общинските гори

30 Ноември 2017 | 16:02 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общински съвет – Кюстендил одобри на днешното си заседание мерки за ускорено усвояване на повредената от корояд дървесина, с цел ограничаване щетите от вредителя в общинските гори, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Мерките предвиждат обследване на всички общински горски територии, за да се установят засегнатите иглолистни дървета от интензивно съхнене, вследствие климатичните промени. Ще бъде създадена организация за сигнализиране на установените площи, засегнати от корояд и оформяне на необходимите документи за издаване на позволителни за сеч и извеждане на необходимите санитарни и принудителни сечи с крайни срокове в рамките на издадените от Регионална дирекция по горите предписания. Ще бъдат сключвани допълнителни споразумения към договорите с кратки срокове за сеч, с цел усвояване на поразената от корояди дървесина.
Тази сеч е приоритетна и едва след нея ще се пристъпва към сеч на маркираните здрави дървета. Решението на Общински съвет предлага и директна продажба на стояща дървесина на корен без провеждане на процедура на повредената дървесина. Мерките предвиждат стриктно наблюдение на дадените предписания от Лесозащитна станция по отношение залагане на ловни дървета и феромонови уловки. Ще бъдат инвентаризирани невъзобновените освободени площи след санитарни сечи с интензивност 100% в короядни петна с цел проследяване на процеса на естествено възобновяване. След изтичане на тригодишния срок, ако в дадени площи няма естествено възобновяване да се заложат средства и да се предвидят дейности по залесяване.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет одобри споразумение за обявяване на обща обществена поръчка относно битовите отпадъци с общините Невестино и Трекляно

Кюстендил: Общинският съвет одобри споразумение за обявяване на обща обществена поръчка относно битовите отпадъци с общините Невестино и Трекляно

30 Ноември 2017 | 15:24 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил одобрих споразумение за обявяване на обща обществена поръчка относно битовите отпадъци с общините Невестино и Трекляно, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Кюстендил. Трите общини ще обявят обществена поръчка за предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци, предаване за оползотворяване и обезвреждане. Срокът на обществената поръчка е 24 месеца, плюс опция за още 24 месеца. За първият срок стойността на поръчката е 2 600 000 лева без ДДС. Кметът на Община Кюстендил ще изпълнява всички технически дейности по провеждането на процедурата. Решението за откриване на обща процедура и одобряване на обявлението и документацията за участие ще бъде подписано, изпратено и обявено за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз и регистъра на обществените поръчки към Агенция за обществени поръчки.
Договорът с фирмата-изпълнител ще бъде подписан от кметовете на трите общини. Общинският съвет в Кюстендил одобри разширяването на дейностите на Комплекса за социални услуги. Общият капацитет на създадения център ще бъде 1 246 потребители. Увеличаването на капацитета се налага поради разкриване на нови социални услуги, които ще се предоставят към изградения Център за интегрирани услуги, той ще работи под шапката на Комплекса за социални услуги към Община Кюстендил. Центърът за интегрирани услуги е с общ капацитет от 332 места. Численият състав на персонала е от петима души. Ще се предоставят почасови услуги за социално включване за 20 лица. Тези услуги ще бъдат финансирани от общинския бюджет. Ще се предоставя и услугата „Личен асистент” за 300 лица, финансирана от държавния бюджет. Ще се създаде и група за взаимопомощ на лица с психически страдания, чиито капацитет е 12 души. Тази услуга ще се финансира от страна на Община Кюстендил. Ще продължи да се предоставя и услугата „Топъл обяд” за 300 души.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет  прие правилник за дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”

Кюстендил: Общинският съвет прие правилник за дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”

30 Ноември 2017 | 15:19 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил прие правилник за дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Кюстендил. Правилникът урежда дейността и устройството на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, която е създадена на 24 май 1959 година. В него са залегнали основните дейности на галерията, дава се правото на галерията да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основното й предназначение.
В документа е разгледан въпросът с посещението на галерията и със заплащането на входна такса, в зависимост от възрастта на посетителите и техният брой. Съветниците определиха експерта Любка Караджова да бъде представител на Община Кюстендил в комисията за изработване на областна здравна карта. Областната комисия ще бъде председателствана от страна на областния управител, членове ще има от всяка една от общините в област Кюстендил. Беше одобрен и годишният план за ползване на дървесина от общинските гори през 2018 година.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет прие окончателния годишен план на Общината за 2017 година

Кюстендил: Общинският съвет прие окончателния годишен план на Общината за 2017 година

30 Ноември 2017 | 15:14 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил прие на днешното си заседание окончателния годишен план на Общината за 2017 година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Кюстендил. Това е прогноза, разработена на база информация към края на месец октомври, касаеща очакваните постъпления по приходната част и извършване на разходите до размера на реализираните приходи. В окончателния бюджет на Община Кюстендил са включени всички направени промени по началния бюджет през годината. Приходната част е в размер на 37 437 000 лв. За делегирани от държавата дейности – 21 378 706 лева, а за местни дейности – 16 058 294 лв. Разходната част е 37 437 000 лв.
За делегирани от държавата дейности – 21 378 706 лева, за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 706 181 лв, а за местни дейности – 15 352 113 лв. Община Кюстендил ще финансира издаването на книга с епиграми и афоризми на клуб „Веса Паспалеева”. Финансовата помощ е в размер на 600 лева. Ръководител на ателиетата е Благой Ранов, който ще отбележи 50 години творческа и журналистическа дейност. По този повод той подготвя книга с епиграми и афоризми, чието издаване ще бъде подпомогнато със средства от страна на Община Кюстендил.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет определи по-ниски такси за детска градина за определена категория родители

Кюстендил: Общинският съвет определи по-ниски такси за детска градина за определена категория родители

30 Ноември 2017 | 15:07 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет (ОбС) в Кюстендил определи на днешното си заседание по-ниски такси за детска градина за определена категория родители, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Кюстендил. Общинският съвет прие промяна в текстовете на общинската наредба, касаещи размера на таксата за детска градина. Съгласно промяната за деца-сираци, за деца, на които поне единият родител е редовен студент, за деца, отглеждани само от майката и неприпознати от бащата, за деца, на който единият родител е със 70% или над 70% трайно намалена трудоспособност, ще се заплаща 25% от определената месечна такса за детска градина, която е в размер на 98 лева.
Промяната ще влезе в сила 14 септември 2017 година, създава се възможност за приспадане на вече взетите такси. Общинският съветник Иван Андонов направи предложение да отпадне текстът от наредбата „Неприпознати от бащата“. Предложението беше прието. В тази връзка кметът на Община Кюстендил Петър Паунов каза, че подкрепя това предложение, но все още има недобросъвестни родители, които злоупотребяват с това и бащите не припознават децата си, с цел да се ползват от различни по вид привилегии.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Петър Паунов, кмет на Кюстендил: 101 са подадените договори със сдружения от града в Банката за развитие по Националната програма за енергийна ефективност

Петър Паунов, кмет на Кюстендил: 101 са подадените договори със сдружения от града в Банката за развитие по Националната програма за енергийна ефективност

30 Ноември 2017 | 14:49 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. 101 са подадените договори със сдружения от Кюстендил в Банката за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това каза на заседание на Общинския съвет в Кюстендил кметът на Общината Петър Паунов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Кюстендил. Според Петър Паунов на този етап всички сключени тристранни договори по програмата в Кюстендил са приключили. На този етап става въпрос за санирани 58 жилищни сгради, а договорите са около 41.
„101 са подадени в Банката за развитие договори, част от тях са извън параметрите на настоящата програма, но по-голямата част отговарят. Кюстендил има своите основания като една от водещите в програмата да очаква, че част от тези заявления ще попаднат в бъдещо реализиране на програмата“, каза Петър Паунов. По думите му за вече реализираните жилищни сгради, при подаден сигнал от страна на собствениците за проблеми с ремонта, се изпраща общинска комисия и се съставя протокол. След това се прави връзка с фирмата-изпълнител и се търсят гаранционните срокове.
Кметът на Кюстендил информира общинските съветници и за това, че Общината е осъдена за неоснователно обогатяване при отстраняване на щетите от наводнението край село Гърляно, станало преди около 8 години. Петър Паунов каза, че заради този правен прецедент общественият диалог ще може да бъде нарушен. „Общината е осъдена да плаща за нещо, което не е поискала, не е е възлагала и приемала като дейности“, каза Петър Паунов. По думите му вече са сезирани компетентните органи и се търси съдействие, а освен това трябва да се търсят и законодателни промени.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина за определени категории родители

Кюстендил: Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина за определени категории родители

30 Ноември 2017 | 09:02 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина за определени категории родители. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил председателят на Общински съвет – Кюстендил Михаела Крумова. Заседанието на общинските съветници ще започне от 14.00 часа в Община Кюстендил. В дневния ред са включени 28 докладни записки. Ще бъдат предложени на гласуване приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Целта е изменение на чл. 38 от наредбата. Таксата от 98 лева ще се плаща в размер на 25% за деца, на които поне един от родителите е редовен студент, неприпознати от бащата деца или такива, чиито родители са с най-малко 70% нетрудоспособност. Ще бъдат разгледани предложения за промяна на общинската транспортна схема и за отдаване на концесия на микроязовира в кв. „Въртешево”. Дневният ред включва одобряване на окончателния годишен бюджет на Община Кюстендил и предприемане на мерки за справяне с нападението на корояд в общинските гори. Включена е и точка за сключване на споразумение между общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, касаещо обявяване на обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина, за определени категории родители

Кюстендил: Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина, за определени категории родители

30 Ноември 2017 | 08:31 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина, за определени категории родители. Заседанието на общинските съветници започва от 14.00 часа в залата на сградата на Община Кюстендил. В дневния ред са включени 28 докладни записки. Ще бъдат предложени на гласуване приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Целта е изменение на чл. 38 от наредбата. Таксата от 98 лева ще се плаща в размер на 25% за деца, на които поне един от родителите е редовен студент, деца неприпознати от бащата, деца чиито родители са с най-малко 70% нетрудоспособност.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Предприемат се мерки относно бързото усвояване на засегнатата от върхов корояд дървесина в района

Кюстендил: Предприемат се мерки относно бързото усвояване на засегнатата от върхов корояд дървесина в района

23 Ноември 2017 | 17:54 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Предприемат се мерки относно бързото усвояване на засегнатата от върхов корояд дървесина в района на Кюстендил. Това каза на пресконференция председателят на Общински съвет – Кюстендил Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Мерките са насочени за ускореното усвояване на повредената от корояд дървесина с цел ограничаване щетите от вредителя в общинските гори. Те трябва да бъдат одобрени на предстоящото заседание на Общински съвет – Кюстендил на 30 ноември.
„Ще се обследват всички общински горски територии,за да се установят засегнатите иглолистни дървета от интензивно съхнене, вследствие климатичните промени”, каза Михаела Крумова. Предстои създаване на организация за сигнализиране на установените площи, засегнати от корояд и оформяне на необходимите документи за издаване на позволителни за сеч и извеждане на необходимите санитарни и принудителни сечи с крайни срокове в рамките на издадените от Регионала дирекция по горите – Кюстендил предписания.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина за определени категории родители

Кюстендил: Общинският съвет ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина за определени категории родители

23 Ноември 2017 | 17:50 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Общинският съвет в Кюстендил ще разгледа предложение за изменение в таксите за детска градина за определени категории родители. Това съобщи на пресконференция председателят на Общински съвет – Кюстендил Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Заседанието на общинските съветници е насрочено за 30 ноември, от 14.00 часа в залата на сградата на Община Кюстендил. В дневния ред са включени 28 докладни записки. Ще бъдат предложени на гласуване приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Целта е изменение на чл. 38 от наредбата. Таксата от 98 лева ще се плаща в размер на 25% за деца, на които поне един от родителите е редовен студент, деца неприпознати от бащата, деца чиито родители са с най-малко 70% нетрудоспособност.
Венцеслав ИЛЧЕВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Доналд Тръмп. Ким Чен-ун. 25 май 2018 г.
Доналд Тръмп. Ким Чен-ун. 25 май 2018 г.

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.