НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 21:18

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Избран е изпълнителят по обществената поръчката за видеоклиповете за Българското председателство на Съвета на ЕС

Избран е изпълнителят по обществената поръчката за видеоклиповете за Българското председателство на Съвета на ЕС

13 Септември 2017 | 18:54 | Агенция "Фокус"
София. Фирма „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД бе определена за изпълнител на обществената поръчката с предмет: „Изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове за популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Предложението на участника съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация, а общата предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката не надхвърля определения финансов ресурс. Общата цена за цялостно изпълнение на поръчката е в размер на 242 940.00 лева с ДДС.
Избраният изпълнител ще създаде анимирано лого и разработка на визуална идентичност; четири триминутни видеа на различни теми, а към всяко едно от тях и по пет 30-секундни клипа; 18 аудиоклипа на български и английски език с продължителност по 30 секунди; 15 видео- и анимирани интернет банери. В поръчката е предвидено изпълнителят да създаде и оригинална музика за нуждите на Българското председателство. Режисьор на видеоклиповете ще бъде Димитър Гочев. Ръководител на екипа е Божидар Велинов, а автор и сценарист е Мирон Крумов.
Обществената поръчка беше открита с Решение № ЗОП-01-21/26.07.2017 г. на главния секретар на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (МБПСЕС2018). До крайния срок за кандидатстване на 16 август 2017 г. постъпиха пет оферти от фирмите „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, „АРТ УИНАР“ ЕООД, „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД, „БРАНД НЮ АЙДИЪС“ ЕООД и „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД.
След разглеждане на документите, предоставени от кандидатите, комисията взе решение да отстрани три от фирмите - „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, „АРТ УИНАР“ ЕООД и „БРАНД НЮ АЙДИЪС“ ЕООД, поради обстоятелството, че представеното от всяка от тях предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
До финалния етап на процедурата за отваряне на ценовите предложения бяха допуснати „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД и „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД. Представените от двамата участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Предложението за изпълнение на обществената поръчка на участниците - „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД и „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Ценовите предложения съответстват на изискванията на ЗОП, на изискванията на Възложителя и не надхвърлят определения финансов ресурс.
След извършена оценка на ценовите предложения и комплексна оценка на офертите на първо място е класиран участникът „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД с 81.62 точки. На второ място е класиран участникът „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД с комплексна оценка от 68 точки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Определен е изпълнителят на хотелското настаняване по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Определен е изпълнителят на хотелското настаняване по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

13 Септември 2017 | 16:44 | Агенция "Фокус"
София. Фирма „ВГ“ АД бе определена за изпълнител на обществената поръчката с предмет: „Хотелско настаняване за ръководителите на делегации и техните придружители при провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“, съобщиха от пресцентъра на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Предложението на участника съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация, а общата предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката не надхвърля определения финансов ресурс. Постигнатата цена за нощувка с включена закуска е в размер на 217,12 лева без ДДС. Общата цена за цялостно изпълнение на поръчката при 1808 броя нощувки е в размер на 430 249,76 лева с включена закуска, туристически данък и ДДС.
Обществената поръчка беше открита с Решение № ЗОП-01-15/ 03.07.2017 г. на главния секретар на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (МБПСЕС2018). До крайния срок за кандидатстване на 07.08.2017 г. постъпиха три оферти от фирмите - „ОССМО“ АД, „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД и „ВГ“ АД.
След извършване на насрещна проверка за верността на декларираните данни, фирма „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД беше отстранена заради предоставяне на документи с невярно съдържание. По този повод МБПСЕС2018 ще сезира Агенцията за обществени поръчки по реда на ЗОП.
Останалите две фирми - „ОССМО“ АД и „ВГ“ АД, бяха допуснати до следващия етап на обществената поръчка – до публично отваряне на ценовите оферти.
След извършени проверки от страна на комисията, в ценовото предложение на „ОССМО“ АД са констатирани редица несъответствия. Установено е, че участникът е подал противоречива, невярна и подвеждаща информация с цел доказване на съответствие с предварително обявените условия. В качеството му на посредник на туристически услуги „ОССМО“ АД оферира цена два пъти по-ниска от предлаганата цена за настаняване в 5-зведен хотел от собственик на хотелска база. След поискани допълнителни разяснения от „ОССМО“ АД и след извършване на допълнителни насрещни проверки със съответните хотелски бази, комисията установи категорични несъответствия в предоставените информации. Двата предложени от участника хотела декларират, че категорично отказват да предоставят хотелска база при условията, декларирани от посредника „ОССМО“ АД. Това е причината участникът да бъде отстранен от класирането и МБПСЕС2018 ще сезира Агенцията за обществени поръчки по реда на ЗОП.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Осигурява се симултанният превод за събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС

Осигурява се симултанният превод за събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС

7 Септември 2017 | 15:28 | Агенция "Фокус"
София. Правителството упълномощи министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова да сключи споразумение с Генерална дирекция „Устни преводи“ на Европейската комисия. Целта е да се осигури симултанният превод за събитията на най-високо ниво, предвидени в календара на Българското председателство. То ще бъде обезпечено с достатъчно на брой акредитирани преводачи с опит, които да гарантират качеството на превода и поверителността на предоставените им документи и съдържанието на съответните заседания. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел се обърна за съдействие към ГД „Устни преводи“ предвид факта, че до момента страната ни не е била домакин на мероприятие от такъв мащаб, изискващи участието на голям брой квалифицирани преводачи с опит в преводите от максимална комбинация от 24-те официални езика на ЕС.
ГД „Устни преводи“ е службата на Европейската комисия, която отговаря за устните преводачески услуги и организацията на конференции, включително технически услуги, и осигурява преводачи за около 11 000 заседания годишно.
Разходите за преводи от ГД „Устни преводи“ към ЕК са предвидени в ПМС №67 от 2017 г. в размер на 3 млн. лв.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Лиляна Павлова: Във Варна има планирани 4 официални заседания и едно обучение по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Министър Лиляна Павлова: Във Варна има планирани 4 официални заседания и едно обучение по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

1 Септември 2017 | 12:44 | Агенция "Фокус"
София. Във Варна има планирани 4 официални заседания и едно обучение по времена Българското председателство на Съвета на ЕС. Това каза министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Лиляна Павлова по време на петъчния парламентарен контрол, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За разлика от останалите ротационни председателства, в България ще се проведат около 237 заседания“, каза тя. По думите ѝ от тях на най-високо ниво, на ниво министър-председатели, държавни глави, министри са 32, а останалите са на ниво генерални директори или експерти. Министър Павлова посочи, че те ще се провеждат основно в София, а една част от тях извън столицата. Тя поясни, че поради набъбналия брой страни членки на ЕС и за намаляване на разходите по провеждане на председателствата, всички официални заседания на Европейския съвет и на министрите са предвидени в Брюксел. Лиляна Павлова допълни, че страна ни планира 1500 заседания там. Тя уточни, че това се прави от 2003 г. Министър Павлова коментира, че България командирова за постоянно в Брюксел всички български представители, които ще бъдат председатели и заместник-председатели на органите на Съвета на ЕС, които страната ни ще ръководи. Министърът поясни, че постоянно базирани в Брюксел по време на Българското председателство ще са 200 души.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Лиляна Павлова: Със съдействието на БНБ правим специална емисия на два вида монети, които да използваме като подарък по време на европейското председателство

Министър Лиляна Павлова: Със съдействието на БНБ правим специална емисия на два вида монети, които да използваме като подарък по време на европейското председателство

2 Август 2017 | 15:06 | Агенция "Фокус"
София. Със съдействието на БНБ правим специална емисия на два вида монети, които да използваме като подарък по време на европейското председателство. Това съобщи министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова на пресконференция в МС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Всяко председателство има и ангажимента да остави нещо за спомен на своите гости. Решихме нашият подарък да има дългосрочна стойност и да бъде запомнен в годините с нещо стойностно. Със съдействието на БНБ и на „Български пощи“ правим специална емисия на два вида монети, които да използваме като подарък. Това е лимитиран брой за председателството монети с издание 2018 г. с логото на председателството – сребърна монета с позлата. Тя ще бъде предоставена на най-високопоставените гости на подарък. Както и специално лимитирано издание на монета от 2 лв., която също да бъде предоставена по специален начин на нашите гости“, коментира тя. Павлова уточни, че ще валидират и специално издание на пощенска марка, която също ще бъде част от пакета, който подаряват на гостите. „Те имат своята нумизматична стойност. Подаряваме и тефтери, папки, химикали и специално брандирани за мъжете вратовръзки, а за дамите шалове“, добави Павлова.
Тя добави още, че ремонтът на НДК ще бъде завършен преди началото на българското председателство.
За избрания слоган „Съединението прави силата“ министърът допълни, че проучването за посланията на председателството не са направени по тяхна заявка. „Това проучване получихме от „Екзакта рисърч“, правено от тях. Не е заплащано и не е изисквано от нас“, подчерта Лиляна Павлова.
Сред останалите предложения за слоган за европредседателството са били: „Силни (по-силни) заедно“, „Заедно можем повече“, „Сигурност и просперитет“, „Европа във вярна посока“, „Европа на новото поколение“.
Люба АЛЕКСИЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Слоганът на българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде „Съединението прави силата“

Слоганът на българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде „Съединението прави силата“

2 Август 2017 | 13:31 | Агенция "Фокус"
София. Слоганът на българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде „Съединението прави силата“. Това съобщи министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова на пресконференция в МС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите ѝ утвърждавайки и слоганът, се завършва и визуализацията на това как ще изглежда българското председателство. Тя допълни, че е бил утвърден и календарът на събитията по време на председателството. „Председателствата от 1999 г. насам се провеждат по един и същи начин. Планираме провеждането на 12 съвета на министрите в София. Ако направим аналог с Естония и Малта, ще видите че България има най-много събития, които се провеждат“, добави тя. Павлова подчерта, че с това иска да затвори темата и спекулацията, че по някакъв начин сегашното правителство се е отказало от събития по време на председателството.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие единодушно Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство с 6 събития

Парламентът прие единодушно Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство с 6 събития

28 Юли 2017 | 11:03 | Агенция "Фокус"
София. Депутатите приеха Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС от 1 януари до 30 юни 2018 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Календарът бе приет единодушно с 133 гласа „за“. Докладът по проекторешението е изготвен от Комисиите по външна политика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Календарът включва 5 задължителни и 1 допълнително събитие. Според приетия Календар ще се проведат Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС (21 - 22 януари 2018 г.); Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана (8 - 10 февруари 2018 г.); Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ (18 - 19 март 2018 г.); Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на ЕС (13 - 14 май 2018 г.) и Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС (17 - 19 юни 2018 г.).
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Одобрен е текст на споразумение за партньорство във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС

Одобрен е текст на споразумение за партньорство във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС

26 Юли 2017 | 16:01 | Агенция "Фокус"
София. Правителството одобри проект на споразумение за партньорство на дейности по организирането на подготовката и провеждането на Българското председателството на Съвета на Европейския съюз 2018 и упълномощи ресорния министър да подпише съответни споразумения. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Спонсорството е насочено към възможността за предоставяне на доброволен принос към дейностите по организиране и провеждане на Председателството чрез безвъзмездно предоставяне на стоки и/или услуги за периода на Председателството, за определена част от този период, за изпълнение на конкретна дейност от Председателството или в периода на неговата подготовка.
За спонсори на Председателството могат да подават заявление само юридически лица, членове на организации с нестопанска цел, представляващи и защитаващи интересите на работодателски организации в определен бранш, отрасъл на български и чуждестранни производители и търговци. Основните области за осъществяване на дейности по спонсорство са транспортни услуги; информационни стоки и услуги; телекомуникации и свързани услуги; логистични услуги; кетъринг; текстилни изделия и други стоки за подаръци и сувенири; рекламни и печатни материали; доставки на стоки и предоставяне на услуги, за които е идентифицирана необходимост и което ще доведе до повишаване на качеството и подобряване на услугите. Разработени са два варианта на двустранен договор към споразумението за спонсорство.
На спонсорите на Председателството не се предоставят, и те няма да получат никакво търговско предимство по отношение на нормативно регламентираната конкурентна среда, като сключването на споразумения за спонсорство не означава, че Правителството изразява предпочитания към определени производители, доставчици, стоки или услуги, търговски марки и др. подобни.
Всички дейности по спонсорството се провеждат в съответствие единствено с изискванията на законодателството на Република България, държавната политика и приоритети при организирането и провеждането на Българското председателство, като всички споразумения се изпълняват под ръководството и контрола на министерството.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството одобри Културна програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Правителството одобри Културна програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

26 Юли 2017 | 14:52 | Агенция "Фокус"
София. Правителството одобри Културна програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Програмата цели консолидирането на позитивния образ на страната ни и постигането на по-широка видимост за ролята ни като ротационен председател на Съвета на ЕС, в т.ч. и по отношение на националните ни приоритети.
Освен важна и неделима част от провеждането на Българското председателство, формираща цялостния имидж на страната, Културната програма представлява реална възможност страната ни да бъде изведена на преден план и позиционирана трайно и категорично на европейската културна сцена, като бъде подчертан приносът на България за развитието на европейската и световна култура, изкуство и традиции.
Културната програма е съобразена с приоритетите на Триото, мерките, заложени в Плана за подготовка на Председателството, Комуникационния план за Българското председателство, приет с РМС № 200/2017 г., като отчита календара на официалните събития. Културната програма се разглежда в тясна взаимовръзка с всички останали стратегически, политически и планови документи, свързани с членството на България в Европейския съюз.
С оглед на необходимостта дейностите по изпълнение на Програмата адекватно да отразяват спецификите на културната среда в България и зад граница, в нея е заложена нужната диверсификация на целите и посланията, както и на целевите групи. В този контекст са обособени две измерения - национално и международно измерение. В Програмата се предвижда да бъдат включени както специално създадени събития, така и утвърдени прояви, които се провеждат традиционно. Част от събитията, които ще се реализират на територията на страната ще бъдат селектирани чрез обявяване на процедура от Национален фонд „Култура“. Основната културна програма ще се провежда в София.
Изпълнението на Програмата в национален план се осъществява от Министерство на културата във взаимодействие с Министерството за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., Столична община и Община Пловдив. Във външен план Културната програма се координира и изпълнява от Министерството на културата и Министерството на външните работи.
Изпълнението на Културната програма ще се осъществява в рамките на планираните средства за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. съгласно ПМС № 67/2017 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Земетресение в Мексико. 20 септември 2017 г.
Земетресение в Мексико. 20 септември 2017 г.

ВИДЕО
Четвърти ден от борбата с огъня в Кресненското дефиле.
Четвърти ден от борбата с огъня в Кресненското дефиле.
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.