НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 19:07

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пленумът на ВСС изрази отрицателно становище по предложения ЗИД на Административно-процесуалния кодекс, внесен в парламента на 1 юни

Пленумът на ВСС изрази отрицателно становище по предложения ЗИД на Административно-процесуалния кодекс, внесен в парламента на 1 юни

27 Юли 2017 | 12:38 | Агенция "Фокус"
София. Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази отрицателно становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, внесен в Народното събрание на 1 юни 2017 г. Това съобщиха от ВСС.
Членовете на Съвета намират, че с проекта не са спазени заложените в чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове принципи на необходимост, обоснованост, откритост и съгласуваност. Посочва се, че заявените мотиви не обосновават причините, които налагат приемането му, а поставените при изготвянето му цели са формулирани общо и абстрактно. Намира се, че конкретни разпоредби на ЗИД са в пряко противоречие с основните начала, залегнали в Конституцията на Република България, доколкото водят до ограничаване на достъпа до правосъдие и преграждат пътя за защита, създават предпоставки за неравнопоставеност на участниците в процеса. Нарушава се и принципът за пълна обжалваемост на административните актове, залегнал в чл. 120, ал. 2 от КРБ.
В Становището се посочват противоречия с принципите на административното правораздаване, въведени затруднения за гражданите при прилагане на електронното правосъдие, предвидено оскъпяване на административния процес и други. С него се изразява несъгласие с въведения със ЗИД на АПК институт на мълчаливото съгласие, което следва да се възприема като изключение от общоприетия принцип и да бъде уредено в специални закони.
Становището на Пленума на ВСС съдържа конкретни коментари и изводи по текстовете на законопроекта.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Началникът на затвора задължително ще дава становище по молба за предсрочно освобождаване (ОБЗОР)

Началникът на затвора задължително ще дава становище по молба за предсрочно освобождаване (ОБЗОР)

26 Юли 2017 | 20:02 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха окончателни промени в Наказателно-процесуалния кодекс, според които началникът на затвора задължително ще дава становище по подадена молба за предсрочно освобождаване от осъдено лице. По закон предложения за предсрочно освобождаване могат да правят окръжният прокурор или военният прокурор по местоизпълнение на наказанието, както и началникът на затвора. Както досега към предложението или молбата се прилагат личното досие на лицето, другите писмени материали от значение за правилното решаване на делото и списъкът на лицата, които трябва да бъдат призовани. Приетата законодателна промяна е част от мерките, инициирани във връзка с искането за предсрочно освобождаване на двама от участниците в организираната престъпна група „Наглите". На 31 май министърът на правосъдието Цецка Цачева обяви, че ще инициира законови промени, които целят да се избегнат такива случаи. Освен в Наказателно-процесуалния кодекс се очакват промени и в Наказателния кодекс и в Закона за изтърпяване на наказанието. С приетите промени в НПК мярката за неотклонение „задържане под стража“ няма да може да продължи повече от 2 години при обвинение за тежко умишлено престъпление. Това се отнася за случаи, в които лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и повече от 1 година - в останалите случаи. При фактическа и правна сложност на делото прокурорът ще може да удължи до 4 месеца срока за оформянето му. Искане за ускоряване на съдебното производство ще може да се прави, ако са изтекли повече от 2 години от образуването му. Искането ще може да се подава чрез съда, който разглежда делото, като в него трябва да се посочват неизвършените действия, които забавят съдебното производство. Искането се счита за оттеглено, ако в едномесечен срок от постъпването му съдът, който разглежда делото, извърши съответните действия. Депутатите решиха, когато обвиняем се яви без упълномощен защитник, в определени случаи да му се назначи резервен защитник. Промяната засяга случаите, в които обвиняемият е непълнолетно лице или лице с физически или психически недостатъци. При фактическа и правна сложност на делото прокурорът ще може да удължи срока за изпращане на делото в прокуратурата до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от 2 месеца. С промените в НПК Специализираният съд ще се занимава с делата срещу лица, заемащи висши длъжности, по обвинения в присвояване, безстопанственост, корупция.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Началникът на затвора задължително ще дава становище по молба за предсрочно освобождаване

Началникът на затвора задължително ще дава становище по молба за предсрочно освобождаване

26 Юли 2017 | 14:34 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, според които началникът на затвора задължително да дава становище по подадена молба за предсрочно освобождаване от осъдено лице, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По закон предложения за предсрочно освобождаване могат да правят окръжният прокурор или военният прокурор по местоизпълнение на наказанието, както и началникът на затвора. Както досега към предложението или молбата се прилагат личното досие на лицето, другите писмени материали от значение за правилното решаване на делото и списъкът на лицата, които трябва да бъдат призовани.

„Фокус“ припомня: На 31 май министърът на правосъдието Цецка Цачева обяви, че ще инициира законови промени, които целят да се избегнат случаи, подобни на искането за предсрочно освобождаване на двама участници в организираната престъпна група „Наглите". Освен в Наказателно-процесуалния кодекс се очакват промени и в Наказателния кодекс и в Закона за изтърпяване на наказанието.

Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът удължи работното си време до приемането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс на второ четене

Парламентът удължи работното си време до приемането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс на второ четене

26 Юли 2017 | 13:46 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът удължи работното си време до приемането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението направи председателят на Правна комисия Данаил Кирилов. „За“ него гласуваха 94 народни предтавители, „против“ – 2 и „въздържали се“ – 1, с което то бе прието.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие промени в Наказателно-процесуалния кодекс, целящи ускоряването на процеса в досъдебната фаза

Парламентът прие промени в Наказателно-процесуалния кодекс, целящи ускоряването на процеса в досъдебната фаза

30 Юни 2017 | 10:32 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие промени в Наказателно-процесуалния кодекс, целящи ускоряването на процеса в досъдебната фаза, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Законопроектът е внесен от Министерски съвет и бе приет със 102 гласа „за“, 0 - „против“ и 58 - „въздържал се“. Със законопроекта се преодоляват затрудненията в правоприлагането чрез прецизиране на действащите правни институти. Съгласно законопроекта се променя подсъдността и подследствеността на престъпленията с корупционен елемент, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности, задължени по Закона за публичност на имуществото. Парламентът прие и предложението на БСП за промени в НПК за отнемане на възможността осъдените сами да преценяват дали е настъпил моментът за предсрочно освобождаване, а това да бъде прерогатив на органите, които изпълняват наказанието. „За“ промените гласуваха 155 народни представители, „против“ – 0 и „въздържали се“ - 5, с което те бяха приети.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов: ПГ на ГЕРБ ще подкрепи промените в НПК, внесени от Министерски съвет и тези от БСП

Цветан Цветанов: ПГ на ГЕРБ ще подкрепи промените в НПК, внесени от Министерски съвет и тези от БСП

30 Юни 2017 | 10:30 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на ГЕРБ ще подкрепи промените в НПК, внесени от Министерски съвет и тези от БСП. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов по време на дебатите по промените в НПК, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Цветанов подчерта, че сега, преди и в бъдеще съдът ще бъде този, който ще решава дали някой трябва да бъде оставен на свобода. „По тази тема не трябва да има спекулации, а трябва да търсим най-доброто и прагматичното за обществото. Всички ние знаем как се стигна до изменението в НПК и тази норма, която в момента обсъждаме", каза Цветанов. „Не трябва по тази тема да имаме различие“, заяви Цветанов. По думите му с решенията в парламента, политиците трябва да бъдат полезни на хората. Цветанов посочи, че същественият дебат трябва да се води между първо и второ четене.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Филип Попов, БСП: Не сме съгласни с промяната в НПК, касаеща подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности

Филип Попов, БСП: Не сме съгласни с промяната в НПК, касаеща подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности

30 Юни 2017 | 10:29 | Агенция "Фокус"
София. Изразяваме несъгласие с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности. Това каза народният представител от ПГ на БСП Филип Попов по време на дебатите по промените в Наказателно-процесуалния кодекс на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Създаването на нарочен съд въз основа на заеманата длъжност не ни се струва удачно и конституционно съобразно“, обясни той. „Имаме някои и принципни, и съществени забележки по отношение на този законопроект. Изразяваме несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с констатирането на допуснати в досъдебното производство съществени процесуални нарушения“, посочи Филип Попов и уточни, че БСП ще гласува с „въздържал се“ по законопроекта, внесен от Министерски съвет.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Иванов, БСП: Промените на БСП в НПК касаят промяна на възможността осъдените на тежки престъпления да кандидатстват за предсрочно освобождаване

Иван Иванов, БСП: Промените на БСП в НПК касаят промяна на възможността осъдените на тежки престъпления да кандидатстват за предсрочно освобождаване

30 Юни 2017 | 10:17 | Агенция "Фокус"
София. Промените на БСП в НПК касаят промяна на възможността осъдените на тежки престъпления да кандидатстват за предсрочно освобождаване. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Иван Иванов по време на дабатите по промените в НПК, предаде репортер на Агеция „Фокус“. По думите му промените касаят промяна, в законодоталеството, която е била направена в последния ден на 43-ото Народно събрание и се е отнасяла до начина, по който осъдените на тежки престъпления имат възможността да кандидатстват за предсрочно освобождаване. „Въведе се една възможност те да подават заявления пред компетентния съд и администрацията на затвора и да бъдат освободени предсрочно“, заяви Иванов. Той попита как ГЕРБ ще застанат пред своите избиратели и ще им обяснят защо дават възможност на хората с тежки престъпления отново да излязат на свобода.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Промените в НПК, внесени от Министерски съвет, отговарят на необходимостта от ускоряване на наказателния процес

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Промените в НПК, внесени от Министерски съвет, отговарят на необходимостта от ускоряване на наказателния процес

30 Юни 2017 | 10:07 | Агенция "Фокус"
София. Промените в НПК, внесени от Министерски съвет, отговарят на необходимостта от ускоряване на наказателния процес. Това каза председателят на Правна комисия и депутат от ПГ на ГЕРБ Данаил Кирилов по време на дебатите по промените в НПК, предаде репортер на Агеция „Фокус“. По думите му законопроектът предвижда преодоляване на възможността дейците да се отклоняват от изтърпяване на наказанието. "Ако стане дебат готов съм да дискутирам всички становища, които са получени досега от страна на заинтересованите институции, включително ВКС, и Висшия адвокатски съвет", допълни Кирилов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Мечтата, която имаха съдиите, без намеса да избират ръководството си по най-демократичния начин е факт

Премиерът Бойко Борисов: Мечтата, която имаха съдиите, без намеса да избират ръководството си по най-демократичния начин е факт

22 Юни 2017 | 08:52 | Агенция "Фокус"
София. Мечтата, която имаха съдиите, без намеса да избират ръководството си по най-демократичния начин е факт. Това каза министър-председателят Бойко Борисов е предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия.
Във връзка със съдебната реформа, както и случилото се с председателя на ВКС Лозан Панов и извода на прокуратурата, че няма данни за човешка намеса върху автомобила му, Борисов коментира: „Съдебната реформа не означава болтовете на Лозан Панов. Ние имаме много пъти такива случаи със саморазвиване на болтове“. Премиерът отбеляза, че водещите няколко пъти го питат за Лозан Панов и попита това ли е съдебна реформа.
„Усещам пристрастност от ваша страна по случая, това не е съдебна реформа. Най-голямата му грешка е това на Панов, той трябва да си говори за съда“, обясни Борисов и допълни, че той няма работа да коментира работата на парламента, защото е председател на ВКС. „Ако ние започнем да коментираме неговата работа, знаете ли какви декларации ще паднат", каза още премиерът. Борисов заяви, че и той се чувства застрашен. По думите му като искаш да си в гората и да ловуваш мечки не трябва да те е страх.
„Мечтата, която имаха съдиите сами да избират ръководството си мажоритарно, онлайн, без намеса, по най-демократичния начин е факт. Какво по-прозрачно, демократично и по-добро“, добави Борисов. Той уточни, че това е прозрачност, гарантира се възможно най-добрия съдебен съвет, което гарантира, че най-добрите хора излъчени във ВСС ще могат да се проверяват. По думите му това е консервативна система, но са успели да изчистят това, което най-много е тежало на съдиите, че политиката им се бърка.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Румяна Арнаудова: Няма данни за човешка намеса върху автомобила, обслужващ председателя на ВКС Лозан Панов

Прокурор Румяна Арнаудова: Няма данни за човешка намеса върху автомобила, обслужващ председателя на ВКС Лозан Панов

20 Юни 2017 | 16:19 | Агенция "Фокус"
София. Няма данни за човешка намеса върху автомобила, обслужващ председателя на ВКС Лозан Панов. Тези техни заключения се базират на науката и не съвпадат с твърденията за поведението на шофьора и на г-н Лозан Панов. Това каза пред журналисти говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Имаме две експертни справки за техническото състояние на автомобила, обслужвал г-н Лозан Панов“, посочи Арнаудова. По думите ѝ те са направени след извършване на оглед на автомобила от трима експерти. „Първата експертна справка е от 8 юни тази година и е изготвена от инж. Бойко Виачки, който е ръководител на сервиз, представляващ марката „Мерцедес за България“. Втората експертна справка е изготвена от двама инженери с много опит, инж. Иван Недев и инж. Александър Тошев, които са извършили оглед и са дали заключение“, каза тя. Според нея те са установили категорично, че има нарушаване на целостта на джантата и гумата, че има липсващи два болта и че има разхлабен още един. „Дали са заключение за това как е възможно да се получат тези наранявания по автомобилната гума и джанта. Съобразявайки се и с дадените сведения и от разпитаните преди това свидетели. Те са посочили всички възможности, при които е възможно подобно нараняване да се получи. За нас са важни фактите, от които могат да се направят изводи“, допълни говорителят на главния прокурор. „Ако имахме данни данни за външна намеса по автомобила на Лозан Панов, нямаше да има отказ да се образува досъдебно производство. Всеки би могъл да развие болтове, въпросът е дали имаме обективни данни за такова поведение, няма такива“, допълни тя.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Асоциацията на прокурорите се противопоставят на идеята за извеждане на Прокуратурата от съдебната власт

Асоциацията на прокурорите се противопоставят на идеята за извеждане на Прокуратурата от съдебната власт

16 Юни 2017 | 10:58 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява категорично своето несъгласие против действията в последните дни, с които отново се провокира към обществена и политическа нагласа, насочена срещу Прокуратурата на Република България и възможността й при условията за независимост да изпълнява конституционните си права, като се инициира дебат за нейното извеждане от съдебната власт. Такова решение ще разруши едно от най-добрите достижения на най-новото ни държавно устройство, възведено, за да се гарантира най-пълно разделението на властите. Това се посочва в позицията на Асоциацията на прокурорите, изпратена до медиите от Окръжна прокуратура - Пловдив.
„Поддържаме със същата твърдост и убеденост изразяваното от години наше становище, че подобни намерения носят риска прокуратурата да бъде поставена в зависимост от конюнктурни фактори, доминирани от моментни обществено политически влияния.
Подкрепяме принципната позиция на ръководството на прокуратурата и изразените аргументи на Главния прокурор, че мястото на Прокуратурата на Република България е в съдебната власт.
Противопоставяме се на усилията на определени среди, които до сега не намериха обществен консенсус за изваждане на прокуратурата от съдебната власт, да внесат раздор, конфронтация и разцепление между магистратите.
Считаме, че лансираната теза за изваждане на Прокуратурата на Република България от съдебната власт не почива на принципна основа, не е съпроводена с обективен анализ и не посочва какви евентуални негативи за българските граждани и общество биха произлезли от подобна промяна.
Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България стои категорично зад усилията на всички прокурори, и адмирира волята им да утвърждават Прокуратурата като независим блюстител на законността в държавата. Изказваме нашата твърда увереност, че българските Съд и Прокуратура трябва като част от съдебната власт да работят в дух на взаимно зачитане и уважение, при съблюдаване на техните конституционни и законови правомощия и функции и ще продължим да отстояваме тази позиция”, се казва още в позицията на Асоциацията на прокурорите в България.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Цецка Цачева: Ще набележим конкретни законодателни мерки, свързани с предсрочното освобождаване на лишените от свобода

Министър Цецка Цачева: Ще набележим конкретни законодателни мерки, свързани с предсрочното освобождаване на лишените от свобода

16 Юни 2017 | 10:05 | Агенция "Фокус"
София. Ще набележим конкретни законодателни мерки, надявам се вие да ги одобрите. Това заяви от парламентарната министърът на правосъдието Цецка Цачева, в отговор на въпрос от народния представител Миглена Александрова, относно предсрочно освобождаване на затворници за добро поведение, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Въпросът на Миглена Александров бе конкретно свързан със казуса с двамата от групата на „Наглите”, за които съществува законова възможност да бъдат предсрочно освободени от затова. „Безспорно, вашият въпрос е свързан с казус, който нашумя и получи укорим знак, с произнасянето на първа инстанция по отношение на две преписки за предсрочно освобождаване. Към този момент, след протест на прокуратурата, е отказано предсрочно освобождаване на тези две лица, които действително са съпричастни и са получили наказания „лишаване от свобода”, заради участието с престъпна група, известна като „Наглите”, заяви Цачева. Тя коментира, че по една от преписките има положителен отговор от страна на администрацията на затвора и пое ангажимент да бъдат набелязани конкретни законодателни мерки.
В реплика Миглена Александров заяви: „Аз се надявам да не бъдат освобождавани престъпници като „Наглите”, защото ще взривим обществото. Да, със сигурност има някои с леки престъпления, хората са се превъзпитали в затвора и някои от тях трябва да бъдат освободени, но не и престъпници като „Наглите”.
В дуплика Цецка Цачева подчерта: „Имам амбицията да се спазва точно не само буквата, но и духът на закона, за да не ставаме свидетели на такива обстоятелства, които наскоро разбуниха общественото мнение”.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Идеята на Лозан Панов, за вадене на прокуратурата от съдебната власт, ми се вижда алогична

Президентът Румен Радев: Идеята на Лозан Панов, за вадене на прокуратурата от съдебната власт, ми се вижда алогична

9 Юни 2017 | 18:49 | Агенция "Фокус"
София. Идеята на Лозан Панов, за вадене на прокуратурата от съдебната власт, ми се вижда алогична. Това каза държавният глава Румен Радев в предаването „Питай президента“ БТВ, във връзка със срещите му с председателя на ВАС Георги Колев, председателят на ВКС Лозан Панов и главния прокурор Сотир Цацаров.
„Организирах тези срещи, защото дебатът за съдебната реформа е много полезен в нашето общество. Всички чакаме съдебната система да се превърне в тази, която ще гарантира справедливост, истинска война с корупцията“, заяви той. „Аз не мога да бъда арбитър. Президентът има наистина ограничени правомощия. Той назначава тези големите трима с указ по предложение на съдебната система. Но президентът трябва да знае проблемите в системата, трябва да знае вижданията на ръководителите на отделните органи в тази система“, каза още Румен Радев.
Във връзка с инцидента с колата на Лозан Панов, държавният глава коментира: „Бях информиран за инцидента от г-н Лозан Панов. Знаете случая, излезе в публичното пространство. Веднага говорих с началника на НСО, той е извършил служебна проверка. Случаят вече е във Военно-окръжна прокуратура“.
На въпрос има ли забавяне в уведомяването на прокуратурата, президентът отговори: „Има забавяне. Не мога да кажа в момента да кажа защо. Говорил съм с началника на НСО. Разбрах за случая от г-н Лозан Панов. Началникът е предприел веднага всички действия в неговата компетентност, като е организирал служебна проверка– техническа експертиза, преглед на камери на гаражи, паркинги и т.н.“
Относно това как приема идеите на Лозан Панов – главният прокурор да бъде изваден от съдебната система, да се свика ВНС, Радев обясни: „Самият претекст за вадене на главния прокурор от съдебната власт, за да се орежат неговите правомощия и недосегаемост, каквито има в момента, ми се вижда алогична. Когато го изведем от тази съдебна власт и го направим абсолютно самостоятелен орган ще го направим още по-недосегаем“.
„Що се отнася до свикване на ВНС, в глава 9 на Конституцията, която се надявам, че г-н Лозан Панов е чел, много ясно пише, че за да се свика такова Велико народно събрание трябва да има проект за промяна на сегашната Конституция или изцяло нова. Г-н Панов не ми представи такъв, нахвърли ми някакви мъгляви идеи. Но не може да поставя на президента задача да изготви такъв проект. Не е президентът органа, който проект за нова Конституция“, допълни той.
На въпрос защо към него се отправят тези искания, държавният глава заяви: „Мисля, че има политически елемент в тези искания. Аз му го и написал много преди да му го кажа на живо, казал съм го и в публичното пространство“.
Държавният глава поясни, че за свикване на ВНС трябва да е много ясно какво означава това. „Проблемите не са само в прокуратурата. Проблеми има в цялата съдебна система, проблеми има и в НС, което не работи вече втори месец, проблем има с недоверието в политическите партии и това референдумът го показа много ясно. Трябва да знаем защо ще свикваме такова ВНС – само, за да орежем правомощията на главния прокурор ли?“, попита Радев и уточни, че обикновено ВНС се свиква, когато имаме искане за промяна на формата и устройството на държавното управление. „В програмата на ПП ГЕРБ също има виждане за свикване на ВНС и промяна в Конституцията, макар и да не се казва каква. Нека г-н Панов отиде при ПП ГЕРБ и да уточнят, да съберат всички възможни искания и да подложим нещата на дебат“, поясни той.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев проведе срещи с най-важните хора в съдебната система във връзка със съдебната реформа (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев проведе срещи с най-важните хора в съдебната система във връзка със съдебната реформа (ОБЗОР)

8 Юни 2017 | 00:51 | Агенция "Фокус"
Президентът Румен Радев проведе срещи с най-важните хора в съдебната система във връзка със съдебната реформа. Пръв с президентът се срещна председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев. Сред акцентите на срещата между Румен Радев и Георги Колев бяха сътрудничеството и взаимодействието между държавните органи по хода на съдебната реформа, гарантирането на достъп до ефективно правосъдие за гражданите и юридическите лица.
След това, в сряда, президентът се среща с председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. По време на срещата бяха представени предложения за реформи в съдебната власт на председателя на ВКС Лозан Панов, както и перспективи за развитието на правосъдната ни система, които да гарантират нейната независимост и разделението на властите в страната. След срещата Панов заяви, че е предложил на държавния глава прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт и да бъде поставена като равно отдалечена институция. По думите му това може да стане след свикване на Велико народно събрание, за да бъде променена Конституцията. Председателят на ВКС за пореден път каза, че съдебната реформа до момента е мимикрия и показателен за това е случаят "ЦУМ гейт". Панов коментира, че президентът е проявил разбиране по време на срещата и го уверил, че ще има срещи и с представители на Висшия съдебен съвет и с вицепремиера по съдебната реформа Екатерина Захариева. От изказването на Панов стана ясно, че НСО прави проверка на автомобила му, тъй като е бил с липсващи и развити болтове.
Третата среща на Румен Радев беше с главния прокурор Сотир Цацаров. След срещата Цацаров каза пред журналисти, че президентът е показал детайлно познание на проблемите в съдебните системи. Главният прокурор заяви, че в президентската институция се води съвсем нормален и професионален разговор за това, което всеки нарича съдебна реформа. Според него проблемът или начинът за решаване на проблемите в съдебната реформа трябва да бъде комплексен, а именно не може да се ограничи само с обявяването само на една или друга институции за виновна за всички проблеми в съдебната система, като следва да бъдат решавани всички проблеми на всички институции и да се търси най-доброто за българските граждани. По думите му усещанията след срещите с държавния глава са повече от позитивни. Цацаров посочи, че от страна на президентската институция е на лице силна загриженост, а за това да има промени в съдебната система, българските граждани да не бъдат свидетели на взаимни обвинения и конфликти.
Главният прокурор каза още, че председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов няма подкрепата на съдийското мнозинство за изкарването на Прокуратурата от съдебната власт. Цацаров уточни, че по време на срещата му с президента е станало дума за изразената позиция на Лозан Панов. Главният прокурор потвърди своето крайно отрицателно мнение за предложението на председателя на Върховния касационен съд. Според Цацаров Прокуратурата е оценявана и в момента, като институция, която е безконтролният едва ли не виновник за всички беди и ако бъде изкарана от съдебната власт тя ще стане още по-безконтролна.
Той съобщи, че НСО и Военно-окръжна прокуратура проверяват случая с развинтения болд от колата на председателя на ВКС Лозан Панов и допълни, че Прокуратурата не е била уведомена нито началника на НСО, нито от г-н Панов. Главният прокурор увери, че резултатите от проверката ще станат публично достояние. Той каза, че не изпитва страх, както и че в професия като неговата няма място за страхливи хора. По думите му НСО и началникът на службата е трябвало веднага да сезира компетентните органи - не само Прокуратурата, но и президента, тъй като службата е пряко подчинена на президента.
Във връзка със случая с „Наглите“, Цацаров каза, че не е необходима европейска проверка на съда. Във връзка със срещата си с президента, Цацаров уточни, че са обсъдили конкретни неща, които трябва да бъдат свършени, включително и изменения в Наказателно-процесуални кодекс. Според главния прокурор отварянето на темата за промяна в Конституцията има значение за тези, които не успяха да реализират и 3% на парламентарните избори, и на които не им е останало нищо друго, освен отново да издигнат лозунга за съдебна реформа. По думите му практическите и професионални познания за съдебна реформа са под нивото на 2.99, колкото успяха и да вземат изборите. Според него за тези хора съдебната реформа е просто лозунг.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев проведе срещи с най-важните хора в съдебната система във връзка със съдебната реформа (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев проведе срещи с най-важните хора в съдебната система във връзка със съдебната реформа (ОБЗОР)

7 Юни 2017 | 21:06 | Агенция "Фокус"
София. Президентът Румен Радев проведе срещи с най-важните хора в съдебната система във връзка със съдебната реформа. Пръв с президентът се срещна председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев. Сред акцентите на срещата между Румен Радев и Георги Колев бяха сътрудничеството и взаимодействието между държавните органи по хода на съдебната реформа, гарантирането на достъп до ефективно правосъдие за гражданите и юридическите лица.
След това, в сряда, президентът се среща с председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. По време на срещата бяха представени предложения за реформи в съдебната власт на председателя на ВКС Лозан Панов, както и перспективи за развитието на правосъдната ни система, които да гарантират нейната независимост и разделението на властите в страната. След срещата Панов заяви, че е предложил на държавния глава прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт и да бъде поставена като равно отдалечена институция. По думите му това може да стане след свикване на Велико народно събрание, за да бъде променена Конституцията. Председателят на ВКС за пореден път каза, че съдебната реформа до момента е мимикрия и показателен за това е случаят "ЦУМ гейт". Панов коментира, че президентът е проявил разбиране по време на срещата и го уверил, че ще има срещи и с представители на Висшия съдебен съвет и с вицепремиера по съдебната реформа Екатерина Захариева. От изказването на Панов стана ясно, че НСО прави проверка на автомобила му, тъй като е бил с липсващи и развити болтове.
Третата среща на Румен Радев беше с главния прокурор Сотир Цацаров. След срещата Цацаров каза пред журналисти, че президентът е показал детайлно познание на проблемите в съдебните системи. Главният прокурор заяви, че в президентската институция се води съвсем нормален и професионален разговор за това, което всеки нарича съдебна реформа. Според него проблемът или начинът за решаване на проблемите в съдебната реформа трябва да бъде комплексен, а именно не може да се ограничи само с обявяването само на една или друга институции за виновна за всички проблеми в съдебната система, като следва да бъдат решавани всички проблеми на всички институции и да се търси най-доброто за българските граждани. По думите му усещанията след срещите с държавния глава са повече от позитивни. Цацаров посочи, че от страна на президентската институция е на лице силна загриженост, а за това да има промени в съдебната система, българските граждани да не бъдат свидетели на взаимни обвинения и конфликти.
Главният прокурор каза още, че председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов няма подкрепата на съдийското мнозинство за изкарването на Прокуратурата от съдебната власт. Цацаров уточни, че по време на срещата му с президента е станало дума за изразената позиция на Лозан Панов. Главният прокурор потвърди своето крайно отрицателно мнение за предложението на председателя на Върховния касационен съд. Според Цацаров Прокуратурата е оценявана и в момента, като институция, която е безконтролният едва ли не виновник за всички беди и ако бъде изкарана от съдебната власт тя ще стане още по-безконтролна.
Той съобщи, че НСО и Военно-окръжна прокуратура проверяват случая с развинтения болд от колата на председателя на ВКС Лозан Панов и допълни, че Прокуратурата не е била уведомена нито началника на НСО, нито от г-н Панов. Главният прокурор увери, че резултатите от проверката ще станат публично достояние. Той каза, че не изпитва страх, както и че в професия като неговата няма място за страхливи хора. По думите му НСО и началникът на службата е трябвало веднага да сезира компетентните органи - не само Прокуратурата, но и президента, тъй като службата е пряко подчинена на президента.
Във връзка със случая с „Наглите“, Цацаров каза, че не е необходима европейска проверка на съда. Във връзка със срещата си с президента, Цацаров уточни, че са обсъдили конкретни неща, които трябва да бъдат свършени, включително и изменения в Наказателно-процесуални кодекс. Според главния прокурор отварянето на темата за промяна в Конституцията има значение за тези, които не успяха да реализират и 3% на парламентарните избори, и на които не им е останало нищо друго, освен отново да издигнат лозунга за съдебна реформа. По думите му практическите и професионални познания за съдебна реформа са под нивото на 2.99, колкото успяха и да вземат изборите. Според него за тези хора съдебната реформа е просто лозунг.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

НСО е изпратила материалите от проверката по случая с автомобила на Лозан Панов на Софийска военноокръжна прокуратура

НСО е изпратила материалите от проверката по случая с автомобила на Лозан Панов на Софийска военноокръжна прокуратура

7 Юни 2017 | 17:39 | Агенция "Фокус"
София. Националната служба по охрана е изпратила материалите от проверката по случая с автомобила на Лозан Панов на Софийска военноокръжна прокуратура. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на НСО. В него се посочва, че по разпореждане на началника на НСО незабавно е започнала служебна проверка във връзка с доклад за пътен инцидент, установен на 01.06.2017 г. по време на движение на пътя Берковица-София /прохода Петрохан/. Предмет на проверката са причините и условията, довели до разхлабване и липса на болтове на задно ляво колело на автомобил за специализиран транспорт на председателя на ВКС.
В хода на проверката ръководни служители и технически специалисти на НСО са извършили оглед на автомобила, преглед на всички документи за извършени ремонти и техническо обслужване, на записите от служебното видеонаблюдение в гаража и на мястото за паркиране, както и на ежедневната проверка на контролно-техническия пункт за готовността на автомобила за експлоатация на 01.06.2017 г.
Комисията за извършване на служебната проверка е постоянно действащ орган, назначен със заповед на началника на службата.
Събраните от служебната проверка материали са докладвани от комисията на началника на НСО на 07.06.2017 г. и по негово разпореждане са изпратени на Софийска военноокръжна прокуратура по компетентност.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: Не е нужна европейска проверка на съда за „Наглите"

Главният прокурор Сотир Цацаров: Не е нужна европейска проверка на съда за „Наглите"

7 Юни 2017 | 13:45 | Агенция "Фокус"
София. Не е нужна европейска проверка на съда за „Наглите". Това каза пред журналисти главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на Агенция „Фокус“. На въпрос с какво е заплаха за Лозан Панов и бившия правосъден министър Христо Иванов, за да бъде атакувана така Прокуратурата, Цацаров коментира: „Аз не се схващам като заплаха или мишена за някого. Достатъчно време съм работил тази професия, за да знам, че не ме е страх“.
Във връзка със срещата си с президента, Цацаров уточни, че са обсъдили конкретни неща, които трябва да бъдат свършени, включително и изменения в Наказателно-процесуални кодекс. „Нито аз, нито президентът имаме законодателна инициатива, но това не пречи да бъдат обсъждане и конкретни идеи, включително за корупцията по високите етажи“, обясни той. „За какво е промяна в Конституцията. Отварянето на темата за промяна в Конституцията има значение за тези, които не успяха да реализират и 3% на парламентарните избори. На тях не им остана нищо друго, освен отново да издигнат лозунга за съдебна реформа. Отделен въпрос е, че практическите и професионални познания за съдебна реформа са под нивото на 2.99, колкото успяха и да вземат изборите“, заяви главният прокурор. „Съдебната реформа за тези хора в момента е лозунг. Някой чул ли е една конкретна идея? Не, само лозунги – съдебна реформа и виновна Прокуратура. Аз не казвам, че е невинна. Държавният глава беше много прав – комплексният подход изисква да гледаме кривиците на всеки, да не използваме това съдебна реформа, съд, прокуратура, противопоставяне, за да си реализираме долните политически цели“, допълни Цацаров.
„Аз засегнах при президента темата „Цум-гейт". Казах ясно, че трябва да се въведат правила, но те трябва да важат за всички.", каза още той и допълни, че и президентът, според него, споделя това мнение.
„Ако в стенограмите за КТБ не се съдържа класифицирана информация, която да е от значение за националната ни сигурност, а не да брани опасенията на един или друг участник в срещите, какво скрито тогава трябва да остане? Въпросите, които се поставят спрямо стенограмите, неизбежно ще получат своя отговор в съдебната зала. Тогава какво има да се крие", попита Сотир Цацаров.
Във връзка със предсрочното освобождаване на двамата от групата „Наглите“ и необходима ли е европейска проверка на съда, подобна на тази на Прокуратурата, Цацаров заяви: „Не е нужна европейска проверка на съда за „Наглите". Всичко, което стана до момента с европейската проверка не е проверка, не е одит, а технически доклад, помощ, която е повече от полезна. Това е проверка само в устата на Христо Иванов. Това не е проверка, от помощ никой не трябва да се плаши", каза още Цацаров. По думите му няма нищо лошо, ако това се случи и в съда. „Ще е само за доброто на всички ни“.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: НСО и Военно-окръжна прокуратура проверяват случая с развинтения болд от колата на председателя на ВКС Лозан Панов

Главният прокурор Сотир Цацаров: НСО и Военно-окръжна прокуратура проверяват случая с развинтения болд от колата на председателя на ВКС Лозан Панов

7 Юни 2017 | 13:28 | Агенция "Фокус"
София. НСО и Военно-окръжна прокуратура проверяват случая с развинтения болд от колата на председателя на ВКС Лозан Панов. Това каза пред журналисти главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
На въпрос ще се самосезира ли Прокуратурата по повод информацията за развинтен болд на гумата на колата на председателя на ВКС Лозан Панов, Цацаров отговори: „Президентът ме информира, че след като е разбрал вчера за инцидента от колегата Панов е разпоредил незабавно проверка, в качеството си на висшестоящ на националната служба за охрана. Тази проверка е в ход и е интензивна“. Цацаров допълни, че Прокуратурата не е била уведомена нито началника на НСО, нито от г-н Панов. На базата на вчерашните му изявления е на лице сааосезиране на Военно-окръжна прокуратура, с оглед на това, че НСО е подведомствено на компетентността на военната прокуратура. В 12.00 часа днес, което означава, че това се осъществява, военни прокурори извършват пряко проверка и снемат обяснения, изземват се данни за автомобила, последните прегледи и технически прегледи. По нареждане на президента се извършва съответната проверка от НСО, по мое разпореждане и след сезиране от пресата военна прокуратура проверя това. Резултатите ще бъдат публични.
Мен не ме е страх. В тази професия място за страхливи няма. Поемам ангажимент и ще разговаря с колегите от военната прокуратура всички резултати от проверката да са публични.
По думите му НСО и началника на службата е трябвало веднага да сезира компетентните органи - не само Прокуратурата, но и президента, тъй като службата е пряко подчинена на президента.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Филип Попов, БСП: Проблемите в съдебната система не се решават със структурни промени

Филип Попов, БСП: Проблемите в съдебната система не се решават със структурни промени

7 Юни 2017 | 12:52 | Агенция "Фокус"
София. Проблемите в съдебната система не се решават със структурни промени. Това каза пред журналисти секретарят на ПГ на „БСП за България“ Филип Попов във връзка с изказване на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за изваждане на прокуратурата от съдебната власт и поставянето й като равно отдалечена институция, което може да стане чрез свикване на ВНС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не обсъждаме към момента тази идея. Моето лично становище е, че Конституцията такава каквато е, е достатъчно добра. Просто следва да се спазва“, коментира Попов. По думите му за съжаление днес тя не е спазена в Народното събрание с отхвърлянето на Закона за жестомимичния език на БСП. „Дали прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт? Има и такива държави, в които тя е извадена и не е част от системата на съдебната власт. Тук вече опира и въпросът за състава на ВСС. Знаете, че предстои избор на членове на ВСС, защото октомври изтича мандатът на настоящия и ако прокуратурата бъде извадена и се свика ВНС, много теми сигурно ще се отворят в Конституцията. Това не бива да го позволяваме. Това е основният закон, който определя рамките на държавата и законодателството“, допълни Попов. Според него Българската конституция е социално насочена. „Просто следва да се спазва“, заяви Попов.
Попов поясни, че проблемът в съдебната власт е ниското доверие на гражданите и обществото в нейната работа. По думите му след последните промени, не е мръднало доверието в съдебната власт. Той добави, че проблемите там са свързани с липсата на бързина и прозрачност, както и с дисбаланса в натовареността на съдилищата“, коментира Филип Попов. Той обясни, че има и проблеми в прокуратурата, в досъдебното производство, в събирането на доказателства на тази фаза и в работата на самите прокурори. „Трудно се работи, защото има според мен и недокомплект в самата прокуратура. Повече би следвало да се обръща внимание на тези престъпления, които касаят всеки един български гражданин. Говоря за битовата престъпност“, посочи Попов и заяви, че има отстъпления за това от страна на държавата. На въпрос дали се полагат усилия за предотвратяване на корупцията във високите етажи на властта, Попов посочи, че се полагат, но няма видими резултати.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Държавният глава Румен Радев се срещна с главния прокурор Сотир Цацаров

Държавният глава Румен Радев се срещна с главния прокурор Сотир Цацаров

7 Юни 2017 | 12:51 | Агенция "Фокус"
София. Държавният глава Румен Радев разговаря на „Дондуков“ 2 с главния прокурор Сотир Цацаров, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Подобряването на механизмите за взаимодействие между институциите, ангажирани в борбата с корупцията и организираната престъпност, бяха водещи акценти по време на срещата.
Президентът Радев потвърди готовността си да проведе работни срещи с всички представители на съдебната и изпълнителната власт по въпросите, свързани с реформата в правосъдието.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: Лозан Панов няма подкрепата на съдийското мнозинство за изкарването на Прокуратурата от съдебната власт

Главният прокурор Сотир Цацаров: Лозан Панов няма подкрепата на съдийското мнозинство за изкарването на Прокуратурата от съдебната власт

7 Юни 2017 | 12:47 | Агенция "Фокус"
София. Лозан Панов няма подкрепата на съдийското мнозинство за изкарването на Прокуратурата от съдебната власт. Това каза пред журналисти главният прокурор Сотир Цацаров във връзка с отправените искания на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който се обяви за конституционни промени, които да изведат Прокуратурата от съдебната власт и да я поставят като равно отдалечена институция и свикване на Велико народно събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Главният прокурор уточни, че по време на срещата му с президента е станало дума за изразената позиция на Лозан Панов. На въпрос поддържа ли държавният глава позицията на Панов, Цацаров заяви: „ Не мога да говоря от името на президента. Мисля, че казах, че президентът е с много добро и ясно разбиране за проблемите в съдебната власт“.
„Казах и своето мнение, което е крайно отрицателно. Прокуратурата е оценявана и в момента – дали правилно, или не, като институция, която е безконтролният едва ли не виновник за всички беди. Питам, ако я изведем от съдебната власт, от контрола на ВСС, от сегашната форма на парламентарен контрол, колкото и неинтензивна да е тя, ако въобще я изведем от сегашното й положения и я превърнем в една отделна независима и самостоятелна институция няма ли да я направим по-безконтролна и далеч по-неограничена в правомощията си от сега?“, попита Цацаров.
„Не съм убеден, а съм сигурен, че г-н Панов няма подкрепата на съдийското мнозинство. Това не е мнението на съдиите, това е мнението на Лозан Панов. Мнение, което много време пробива своя път в политическата сцена и най-после беше казано на глас. Не разбирам защо само беше необходима цялата тази серия от изявления, за да се стигне до черешката на тортата – Прокуратурата вън от съдебната власт. Г-н Панов има право на мнение, единствения ми съвет е да събере колегите си във ВКС и да попита дали поддържат това негово становище“, коментира още той.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: И при тази структура на органите в съдебната система е възможно те да изпълняват компетенциите си съобразно закона

Данаил Кирилов, ГЕРБ: И при тази структура на органите в съдебната система е възможно те да изпълняват компетенциите си съобразно закона

7 Юни 2017 | 12:41 | Агенция "Фокус"
София. И при тази структура на органите в съдебната система е възможно те да изпълняват си компетенциите съобразно закона. Това каза пред журналисти народният представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Правна комисия Данаил Кирилов във връзка с изказване на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за изваждане на прокуратурата от съдебната власт и поставянето ѝ като равно отдалечена институция, което може да стане чрез свикване на ВНС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Данаил Кирилов посочи, че не иска да подозира нездрава цел. „В тази ситуация на промяна на съдебната система е много важно всички да работим за увеличаване на доверието към нея. Когато всеки си търси някакъв повод да критикува нещо, да дерогира установени структурни решения и правила, възниква съмнението, че може би целта е да се намали доверието към съдебната система“, каза Кирилов. Попитан дали е странно президентът да извършва консултации с представители на съдебната система, Данаил Кирилов посочи, че президентът би могъл да общува свободно и равнопоставено с всички органи в държавната система. „Не съм много сигурен по отношение на независимата съдебна система, но признавам, че тук е употребен равен подход, т.е. очевидно срещите са с всички представители на съдебната система“, допълни Кирилов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ за Лозан Панов: Критично е, когато магистрат прави политически изказвания

Данаил Кирилов, ГЕРБ за Лозан Панов: Критично е, когато магистрат прави политически изказвания

7 Юни 2017 | 12:37 | Агенция "Фокус"
София. Критично е, когато магистрат прави политически изказвания. Това каза пред журналисти народният представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Правна комисия Данаил Кирилов във връзка с изказване на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за изваждане на прокуратурата от съдебната власт и поставянето ѝ като равно отдалечена институция, което може да стане чрез свикване на ВНС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това са изявления, които са извън компетентността, извън битието на магистрат, включително магистрат от най-висок ранг. Смятам също така, че те са доста неуместни и връщат един дебат много назад във времето. Този въпрос е дискутиран преди повече от 20 години, когато се конструират изцяло органите в съдебната система и се диференцира тяхната независимост“, коментира Кирилов. По думите му всичките европейски партньори смятат този въпрос за отдавна и стабилно решен. „Може би тук подозирам по-скоро една политическа дейност или задача, която се преследва в тази връзка, която е работа на политическите партии. Например в нашата предизборна програма ние заявихме, че винаги ще работим за евентуалното постигане на такова парламентарно мнозинство, което би могло да направи едни следващи изменения в Конституцията или в рамките на Обикновено или в рамките на Велико народно събрание“, заяви Кирилов. По думите му това е постигнато в предишното Народно събрание и от тази гледна точка му се струва закъсняло и по-скоро опит да се създават политически теми и дебати. Попитан от кого е поставена тази тема, Кирилов посочи, че това е теза и предмет на политическия и парламентарния живот, отколкото на съдебната система и на един от представителите на тази система. „Малко е странно единият от „тримата големи“ да казва, че иска тази част от магистратурата да бъде еди-каква си. Никой не е печелил от повдигането на такива дебати“ ,допълни Кирилов. Той обясни, че колкото и назад във времето да е създадена конституционната рамка, с нея трябва да се съобразяват. Попитан дали Лозан Панов трябва да си подаде оставката и да влезе в политиката, Кирилов обясни, че ако той има политически амбиции, демократичният обществен и правов ред позволява свободни изяви.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: Президентът показа детайлно познание на проблемите в съдебните системи

Главният прокурор Сотир Цацаров: Президентът показа детайлно познание на проблемите в съдебните системи

7 Юни 2017 | 12:26 | Агенция "Фокус"
София. Президентът показа детайлно познание на проблемите в съдебните системи. Това каза пред журналисти главният прокурор Сотир Цацаров след срещата си с държавния глава Румен Радев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Цацаров заяви, че в президентската институция се води съвсем нормален и професионален разговор за това, което всеки нарича съдебна реформа.
„Свидетел съм на едно изключително добро и детайлно познаване на съдебната система и на всички елементи, органи в нея от страна на президента. Той потвърди това, което е общо разбиране - проблемът или начинът за решаване на проблемите в съдебната реформа трябва да бъде комплексен, а именно не може да се ограничи само с обявяването само на една или друга институции за виновна за всички проблеми в съдебната система. Следва да бъдат решавани всички проблеми на всички институции и да се търси най-доброто за българските граждани. Възприемам го напълно“, заяви Цацаров.
„Не мисля, че в президентската институции трябва да се търсят вини. В същото време не мисля, че аз имам право в президентската институция и пред държавния глава да разговарям за вина, била тя за вина на институция или на конкретно лице. Най-малко уважението и към президентската институция, а и към съдебната власт не позволява в тази сграда да бъдат решавани институционални противоречия, а не дай Боже и лични““, допълни главният прокурор.
„Усещането от срещите при държавния глава са повече от позитивни. Никой според мен, от срещащите се, не може да отрече, че от страна на президентската институция е на лице силна загриженост. За това да има промени в съдебната система, българските граждани да не бъдат свидетели на взаимни обвинения и конфликти“, каза още главният прокурор.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Започна срещата между държавния глава Румен Радев и главния прокурор Сотир Цацаров

Започна срещата между държавния глава Румен Радев и главния прокурор Сотир Цацаров

7 Юни 2017 | 11:05 | Агенция "Фокус"
София. Започна срещата между държавния глава Румен Радев и главния прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Поканата за срещата е отправена от държавния глава. Очаква се двамата да обсъдят съдебната реформа.
При пристигането си на „Дондуков 2“ главният прокурор Сотир Цацаров отказа да отговаря на въпроси на журналисти.
Във вторник президентът проведе среща с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, а в понеделник с председателя на Върховния административен съд Георги Колев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев ще се срещне с главния прокурор Сотир Цацаров

Президентът Румен Радев ще се срещне с главния прокурор Сотир Цацаров

7 Юни 2017 | 09:20 | Агенция "Фокус"
София. Президентът Румен Радев ще се срещне с главния прокурор Сотир Цацаров. Разговорът между двамата ще се състои по покана на държавния глава. Това е третата от поредицата срещи на държавния глава с представители на съдебната и изпълнителната власт, посветени на реформите в правосъдната система.
Във вторник Румен Радев разговаря с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. След срещата си с президента, Панов се обяви за конституционни промени, които да изведат прокуратурата от съдебната власт и да я поставят като равно отдалечена институция.
В понеделник държавният глава се срещна с председателя на Върховния административен съд Георги Колев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Прокуратурата няма абсолютно никакво отношение към случая с "Наглите"

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Прокуратурата няма абсолютно никакво отношение към случая с "Наглите"

6 Юни 2017 | 19:42 | Агенция "Фокус"
София. Прокуратурата няма абсолютно никакво отношение към случая с "Наглите". Това каза зам.-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов в предаването "Още от деня" по БНТ. Той отбеляза, че ще има отчетност на главния прокурор в Народното събрание. Относно случая с "Наглите", Цветанов заяви, че прокуратурата няма никакво отношение към това, което се случи с тези две лица от групата, които искаха да излязат от затвора предсрочно. "Прокуратурата няма абсолютно никакво отношение - тя е свършила своята работа до момента, в който съдът се е произнесъл на трета инстанция. Съдът е институцията, която всъщност освобождава предсрочно, ако има задължително достатъчно данни за това. И преди, и сега нормата е много ясна - съдът е компетентен да освободи едно лице предсрочно. Всичко беше тълкуване, внушения, но преди имаше една комисия, която се произнасяше преди съдът да вземе окончателното решение; сега в момента администрацията, психолога, социалния работник се произнасят и тогава съдията решава дали едно лице трябва да бъде освободено предсрочно или не", коментира Цветанов.
Всяко едно правораздаване, което завърши на трета инстанция - държавата, всяка една институция изразходва ресурс - обществен, на българския данъкоплатец и когато едни подобни лица бъдат освободени предсрочно, това означава, че държавата отново трябва да се ангажира с разходи, за да може да обезпечи сигурността на всички останали хора, които могат да стана потенциални жертви на тези престъпници, каза още той.
"Не съм пил кафе с главния прокурор извън неговия кабинет. Когато един човек, заема такава позиция, той е много известна публична личност и трябва винаги да внимаваш с кого се срещаш и какво говориш. Не мога да дам оценка за този разговор. Изговори се страшно много по тази тема. Не смятам, че политиците трябва да са тези, които да дават оценка за това дали е правилно, или не", коментира зам.-председателят на ПП ГЕРБ.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Апелативният съд в София отказа да освободи Ивайло Евтимов-Йожи от "Наглите"

Апелативният съд в София отказа да освободи Ивайло Евтимов-Йожи от "Наглите"

6 Юни 2017 | 17:37 | Агенция "Фокус"
София. Апелативният съд в София отказа да освободи Ивайло Евтимов-Йожи, който излежава 18-годишна присъда за общо 12 отвличания. С това се слага край на сагата с предсрочното освобождаване на двама от членовете на бандата за отвличания „Наглите”, предаде Нова телевизия.В началото на миналата седмица стана ясно, че Евтимов и Любомир Димитров-Гребеца са пожелали да напуснат затвора предсрочно, защото са се поправили. Софийският градски съд одобри молбите им. Последва бурна обществена реакция, а прокуратура обжалва решенията. На 1 юни съдът отказа да освободи и Любомир Димитров-Гребеца.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кирил Добрев, БСП: Темата обединение в БСП не съществува,защото всички в партията работим в една посока

Кирил Добрев, БСП: Темата обединение в БСП не съществува,защото всички в партията работим в една посока

6 Юни 2017 | 14:48 | Агенция "Фокус"
София. Темата обединение в БСП не съществува, а защото всички в партията работим в една посока. Това каза заместник-председателят на БСП Кирил Добрев във връзка с изказване на Антон Кутев, че лидера на БСП Корнелия Нинова трябва да обедини партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. "БСП е политическа партия и в нея сме се събрали, не за да се обичаме, а за да работим всички в една посока. По темата работа аз не срещам никакъв проблем с колегите. Темата лични, отношения, любов и омраза е друг сериал. Този сериал в БСП не го гледаме“, заяви Добрев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йорданка Фандъкова: Управлението на ГЕРБ е задачи и резултати – София и други общини са пример за това

Йорданка Фандъкова: Управлението на ГЕРБ е задачи и резултати – София и други общини са пример за това

4 Юни 2017 | 21:34 | Агенция "Фокус"
София. Управлението на ГЕРБ е задачи и резултати – София и други общини са пример за това. Това каза Йорданка Фандъкова, заместник-председател на ГЕРБ и ИК, кмет на София, в разговор с Илиана Беновска в предаването “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3, съобщиха от екипа на предаването.
„Заповядайте в този отново тежък ден за света след поредния атентат в Обединеното кралство!“, започна разговора водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова заяви, че вече е изразила своята съпричастност към жителите и кмета на Лондон и е изключително загрижена за това, което се случва.
„Г-жо Фандъкова, няма как да избегнем този въпрос – а в София нас грози ли ни нещо такова, готови ли сме?“, продължи с въпросите си водещата Илиана Беновска. Кметът на София отговори, че от всичко, което се случва по света, виждаме, че застраховани места няма. „Това обаче не означава, че не трябва да предприемем всички необходими мерки, за да може хората да се чувстват по-сигурни. В случая със София това е по-силното полицейско присъствие на места където се събират повече хора по отношение на събития, които се провеждат и разбира се единна система за сигурност, каквато е планирана, надявам се да се случи, за да използваме целия ресурс на държавата, на общината, дори видеонаблюдението, което има в търговски обекти, банкови офиси, за да може да е насочено към превенция, но и към бързо разкритие в случай на необходимост!“, обясни столичният кмет.
„А трябва ли, питам Ви специално за София, защото предстои председателството на ЕС от страна на България, тук ще се стекат и много хора, и много събития, но ние сме и столицата в крайна сметка. Трябва ли София да има някакви, извинете ме за елементарния подход, но аз мога да съобразя и всеки може да съобрази по свой елементарен си начин как да реагира, но никой не ни е инструктирал, какво остава пък за децата ни в училище? Помня преди години с Вас говорихме, че няма инструкции за земетресенията, след като стана голямото земетресение в Перник Вие създадохте един клип, който се върти по медиите!“, постави водещата Илиана Беновска въпроса за инструктажа за мерките за безопасност. Йорданка Фандъкова отговори, че са предприети допълнителни мерки по отношение на подготовка за реакция при кризи. Съвсем наскоро е бил открит учебен полигон, на който както децата, така и възрастните хора могат да се обучават в реално време. Столичният кмет обясни, че е много важно да има учения, през миналата година например е било проведено учение в метрото по отношение на антитерористична подготовка. Тази година е било проведено обучение за реакция при пожар. Водят се разговори с колегите от МВР да продължат ученията, инструктажите.
„Включете и нас медиите, ние можем нагледно и гласно, и вербално, и картинно да покажем много неща. Аз съм готова да се включим в един голям проект, трябва много бързо да се реагира по отношение на просветителската част!“, призова водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова се съгласи, че това наистина е много важно. Тя продължи, че при подготовката на председателството ни службите, МВР и Столична община са се включили активно, разработена е единна система за сигурност. Столичният кмет изрази надеждата си тя да е готова колкото се може по-скоро, за това обаче са необходими средства.
„Какъв е времевият и финансовият график за подготовката на София за осъществяване на председателството на Съвета на ЕС от България?“, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че както сигурността, така и председателството са изключителен ангажимент на държавата. Столична община, като домакин, се включва активно във всички теми, които засягат града. На първо място това е сигурността, на второ място е инфраструктурата. Водещата попита колко ще струва единната система за сигурност, за която е станало дума преди малко. Столичният кмет отговори, че се предвиждат 2,5 милиона. Тя обясни, че не е казано, че може да се реализира наведнъж. „Очакваме всеки момент, Вие знаете, че съвсем отскоро има специален министър и министерство за председателството, имаме непрекъснат диалог с г-жа Павлова, а също така и с МВР, със СДВР, така че в оставащите месеци се надявам да се подготвим!“, увери Фандъкова.
„Както това е задължение на държавата финансово и конструктивно, така в крайна сметка вие също участвате в този процес, какво предстои, което би могло да разбърка подредения живот в София, който и без това е малко поразбъркан от строителство на метро, от дебати дали да останат по „Дондуков“ паветата?“, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова беше категорична, че Столична община не абдикира от своите задължения. Тя продължи, че в момента се подменя осветлението по бул. „България“. Предстои ремонт на площад „България“ пред НДК. Прави се всичко възможно, въпреки обжалванията на процедурите, да се приключи в срок. Инвестицията там ще бъде от Столична община в размер на около 5 милиона лева. „Какво се откри там, че никога не е имало хидроизолация ли?“, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че хидроизолацията, там където я има, е нарушена. Има и места, където изобщо не е била изграждана. „Затова отделихме площада, защото не можем да си позволим само да сменим плочките, а да продължи да тече в подлеза на НДК. Надявам се да успеем, правим всичко възможно за това. Също така разчитам да получим финансиране от държавата и за бул. „България“, поне частично за определен участък!“, обясни столичният кмет. Тя добави, че бул. „България“ е бил в сравнително добро състояние в сравнение с булевардите преди да се реконструират. В момента, в който ключовите булеварди на София са ремонтирани, вече виждаме, че бул. „България“ е доста амортизиран.
„Е слава Богу няма такива дупки! Спомняте ли си при първия си мандат министър-председателят Борисов беше спрял на една дупка точно на НДК, помните ли? И беше казал – тази дупка тук ще се запълни и няма да мръдна от нея!“, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова каза, че първият й мандат е започнал с пълнене на дупки по „Цариградско шосе“, на „Драган Цанков“, това са били първите й обекти и няма как да ги забрави.
„Но винаги нещо се оказва некачествено в ремонтите и винаги е виновен изпълнителят. А кой контролира този изпълнител?“, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че вина носят както изпълнителните, така и надзора, затова тя санкционира не само изпълнителите. „Колко пари сте взели през последните две години от такива глоби, знаете ли?“, попита водещата. Кметът на София отговори, че вече е спряла да смята общо, защото е налагала най-високите глоби. Например имало е глоба от 600 000 лева на един изпълнител. На въпроса на водещата колко е взел въпросният изпълнител тя отговори, че глобата е била в размер на 10% от сумата, което не е никак малко. „Подписали сме строги договори, така че да може и за забавяне, и за лошо изпълнение и некачествено да се санкционира!”, категорична бе Фандъкова.
„Моля Ви, не махайте паветата!“, призова водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че паветата няма да се махат, вече е решено. Тя обясни, че вече е започнала работата на „Софийска вода” в участъка между улиците „Кракра” и „Васил Левски” с подмяна на водопровода. Започва и цялостната реконструкция на булеварда със запазване на паветата. Столичният кмет сподели очакванията си, че работата по ремонта ще бъде изключително тежка и той трябва да завърши до 15 септември. Тя увери, че въпросът за качеството е поставен пред изпълнителите и ще има тежки санкции, ако има проблеми с изпълнението. Те са длъжни 5 години след ремонта, ако се появят дефекти, да ги отстранят за своя сметка.
„Какво стана с метрото, докъде се стигна и кога ще бъде отворен участъкът на „Патриарх Евтимий”?”, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че от 2 дни вече е възстановено движението по бул. „България” в участъка, който е бил стеснен поради строителството на метростанцията при бул. „Гешов”, участъкът е преасфалтиран и движението изцяло е възстановено. След 15 юни предстои отварянето и на въпросния участък на „Патриарх Евтимий”, там на едната метростанция работата почти е приключила, на следващата се очаква след няколко дни да приключи, така че да се възстанови еднопосочното движение по бул. „Патриарх Евтимий” в едната лента.
Йорданка Фандъкова обясни, че ще бъдат построени 12 километра метро от третата метролиния през втората половина на 2019 г. В момента се изграждат 8 метростанции, предстои през юни започването на останалите 4 от „Овча купел” до „Горна баня”. Работите по отчуждаването са приключили и започва строителството. Столичният кмет обясни, че работата върви в график, така че всички 12 метростанции трябва да бъдат готови през 2019 г. „За мен винаги е било важно метрото да не спира да се строи, дори в години, когато нямаше осигурено финансиране общината отдели ресурс, за да продължим изграждането на метрото. Защото това не е само най-големият транспортен обект, това е и най-големият екологичен проект, който изпълняваме. До момента съществуващите линии на метрото спестяват около 70 000 тона вредни емисии във въздуха на София, а с новите 12 километра ще спестяваме още около 11 000 тона годишно!”, обясни Йорданка Фандъкова.
„Вярно ли е, че общината ще закупува на КАТ уреди за измерване и колко ще струва това?”, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че наистина има поет такъв ангажимент. Поискано е от „Пътна полиция” да дадат заданията. „Няколко съоръжения ще закупим, защото за мен е много важно да има контрол върху спазването на екологичните стандарти на автомобилите! Всички говорим за това, че имаме проблем с фините прахови частици във въздуха, въпреки че през последните години измерванията показват, че намаляват и по двата показателя – и по брой дни с превишения, и като концентрация. Но в края на краищата остава този проблем. Всички говорим, но в края на краищата много от нас все още се движим със стари автомобили, някои хитруват, не отговарят на изискванията автомобилите им, но въпреки това минават на технически преглед, затова съм разговаряла и с министъра на екологията, и с министъра на транспорта, те поеха ангажимент и се включиха активно!”, обясни кметът на София.
„Тоест Вие искате да кажете София ще каже „не” на автомобилите без катализатори, така ли?”, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че има ясни технологични стандарти при автомобилите, просто трябва строг контрол при техническите прегледи, както и при регистрацията в „Пътна полиция”. Тя обясни, че уредите, за които е станало дума преди малко, че ще бъдат закупени от Столична община, ще позволяват на пътните полицаи да проверяват автомобилите за вредни емисии, както и при регистрацията.
„В петък беше създадена Национална асоциация за развитие на исторически зони в България заедно с други градове. Обикновено хората си задават по-просто въпроса, как се запазва културно-историческо наследство, как се запазва старата архитектура, така че да не се пали като „складовете” в Пловдив?”, попита водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че това може да се случи с цялата строгост, която в момента може да се прилага на базата на съществуващото законодателство, както и с промени на законодателство. Затова е създадена и въпросната асоциация, за да може да се защитават различни предложния. Разбира се е необходима и много голяма публичност и прозрачност.
„Обаче тези сгради повечето са частни! В повечето случаи общините поемат разноските по възстановяване, опазване и после по регресен път се опитват да си ги върнат!”, отбеляза водещата Илиана Беновска. Столичният кмет отговори, че точно затова говори за строгост. Тя продължи, че това е възможност, която законът позволява, затова Столична община е готова да го прилага. „В интерес на истината, когато се приложи цялата строгост на закона, с предписанията, със санкциите, някои от собствениците започват да възстановяват къщите си. И тъй като обикновено се говори за лошите примери, аз все пак да кажа, че само в район „Възраждане” благодарение на усилията на районния кмет, както и в „Средец”, но за „Възраждане” имам точни данни – 38 сгради паметници на културата бяха възстановени в последните години именно по този начин. Целият инструментариум, който съществува, е впрегнат, за да може да се защити, много е важен районният кмет, много е важен главният архитект и също така контрол по строителството, също така и законодателят, но всъщност най-важният орган е Министерството на културата!”, обясни кметът на София.
В този момент водещата Илиана Беновска покани в студиото следващия събеседник – министъра на културата Боил Банов. Тя го попита как точно Министерството на културата и Столична община ще съюзят усилията си за запазване на сградния фонд. Банов отговори, че те вече са ги съюзили в голяма степен. На въпроса финансово как изглеждат нещата той отговори, че това няма никакво значение, въпросът е в правилата. Министърът на културата отговори, че с колегите му са готови с ясна визия за това какво трябва да се случи. Освен това все повече започва да се оформя сериозна обществена подкрепа. Йорданка Фандъкова го допълни, че се оформя и сериозен обществен натиск, който също не е без значение, затова е разговаряно с министър Банов още в първите му дни на поста и той е поел няколко много важни ангажимента. Много е важно например по отношение на свалянето на статутите да има много голяма прозрачност. „Затова се надявам, той пое този ангажимент много публично, надявам се в София на територията на Столична община да не се изненадваме от това, че за някои ценни сгради е свален статутът е след това инвеститорите могат да пожелаят да строят каквото си искат!”, обясни кметът на София.
„Какви още общи допирни точки и проблеми за решаване имате, които биха могли да бъдат и от законодателно естество?”, продължи с въпросите си водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че от Столична община са предложили на Министерството на културата, ако Институтът за паметниците на културата е съгласен, то Столична община е готова да поеме ангажимента и да дигитализира цялата информация, която е за територията на Столична община. „Имаме пълна готовност да работим веднага, защото ние го правим с информацията, която ние имаме в направление „Архитектура и градоустройство”. Задача на главния архитект е, така че сме готови да направим и това!”, обясни Фандъкова. Тя добави, че съвместните обекти с Министерството на културата са много, включително някои доста успешни. Например преди няколко дни е завършил първият етап от възстановяването на „Западната порта” и откриването на първия археологичен парк, който се намира зад Католическата катедрала. Възстановена и укрепена е и улица „Вашингтон”, която е пропадала. Там в момента се подреждат павета, тя ще бъде превърната в пешеходна зона. Този проект е бил изпълнен с финансовата подкрепа на Норвежкия механизъм и с подкрепата на Министерството на културата.
„Е ли София еталон за управлението на ГЕРБ?”, попита в края на разговора водещата Илиана Беновска. Йорданка Фандъкова отговори, че има много общини, които се управляват от кметове на ГЕРБ и постигат резултати. Тя продължи, че София също може да бъде пример за това, че управлението на ГЕРБ е свързано с много ясни задачи, ангажименти и с постигане на резултати. В края на краищата работата е много, но това, което се прави, показва, че страната ни може да се променя, в нашия случай градът се променя и това не може да се отрече.
„Питах Ви неслучайно за София, Вие дипломатично ме отклонихте към други общини и сигурно с право, защото Вие всъщност сте министър-председателят на правителството на София, нали така? И всъщност сте огледалото на това каква е квинтесенцията на управлението на ГЕРБ. Кое е най-важното за тези три мандата?”, попита водещата Илиана Беновска. Столичният кмет отговори, че най-важното нещо е да се изпълняват ангажиментите. „Хората очакват това от нас, хората разбират когато има обективни пречки. Хората разбират когато има някакъв проблем, но трябва да се решават проблемите заедно с тях, да има диалог и прозрачност и смятам, че това е залогът за успех и води до постигане на резултати!”, завърши Йорданка Фандъкова разговора си с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Боил Банов: Закони за меценатството, за колективните авторски права и за нецензурното съдържане, тероризма и агресията ще предложа в НС

Министър Боил Банов: Закони за меценатството, за колективните авторски права и за нецензурното съдържане, тероризма и агресията ще предложа в НС

4 Юни 2017 | 21:23 | Агенция "Фокус"
София. Закони за меценатството, за колективните авторски права и за нецензурното съдържане, тероризма и агресията ще предложа в НС. Това каза Боил Банов, министър на културата, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, съобщиха от екипа на предаването.
По време на разговора с Йорданка Фандъкова относно опазването на културно-историческия сграден фонд, Беновска покани и министъра на културата, за да коментира казуса. „Ние сме ги съюзили в голяма степен. Финансово няма значение как изглеждат нещата, въпросът е в правилата.“- заяви Боил Банов на въпрос как точно министерството на културата ще съюзи усилията със СО за опазването на сградния фонд. По повод това дали има изготвен законопроект Банов коментира, че не са готови, но има ясна визия какво трябва да се случи, както и по негови думи за пръв път започва да се оформя сериозна обществена подкрепа за посоката за развитие.
„Какво й липсва на културата в България?“- попита Илиана Беновска, а Боил Банов беше категоричен, че това, което липсва, са правила и условия за развитие. Относно това дали творческия процес подлежи на правила той заяви, че творчески процес трябва да е свободен, но държавата трябва да създаде условия за развитие на този процес, за да бъдат артистите пълноценни в творчеството си.
„Вие сте режисьор. Защо станахте министър, защото бяхте зам.-министър, и защо на ГЕРБ?“- попита Беновска, а министъра на културата заяви, че той е администратор от дълго време и че преди години е разбрал, че там е „неговата сила“: „Влече ме да направя правила в изкуството и културата“. Относно това защо е избрал точно ГЕРБ, той заяви, че е дясно мислещ човек, а ГЕРБ от доста години насам изразява идеите на дясно мислещите хора.
Министър Боил Банов коментира бъдещи законопроекти.
„Имаме един закон, който е задължителен. Императивно транспониране на една директива за колективно управление на авторски права- многопосочна с много интереси, но мисля, че вече сме намерили баланса и в рамките на дни ще внесем. Реорганизация, либерализация на колективното управление. Сега колективно управление на авторски права се води от дружествата за колективно управление от типа на „Профон“, „Музикаутор“. Тази директива поставя на една друга основа нещата и допуска т.нар. „малки играчи“ на пазара в реалния бизнес. Друго, върху което работим активно, откакто поех министерството, е законът за меценатството, който ще променим основно. Има един такъв закон, той е неработещ. “- заяви Боил Банов по повод това дали има готов портфейл от законопроекти, които могат да бъдат внесени или трябва спешно да се направят.
Относно меценатството, той коментира досегашно действащия закон, който определи като тромав. На въпрос на Беновска относно забраната на Виктор Орбан да се финансират и под формата на меценатство вероизповеданията и образованието и дали старият закон за меценатството не е бил „цедка“ да се допуска външно влияние Банов каза: „В момента Европа много се занимава с това да не допуска чуждо влияние, как да наложи свое влияние и навсякъде във всички документи накрая пише по едно изречение- „обаче културна идентичност“. Стремим се да направим нещо общо, да се затворим за света. Света да не идва към нас, обаче някак си да признаваме културната идентичност вътре и навън“. По повод подготвяният нов закон за меценатството той заяви, че целта е да се облекчи механизмът за регистрация, спазвайки законовите разпоредби. По думи на Боил Банов меценатството е мисия, а не спонсорство.
„Под формата на мисионерство, в България се откриват доста скрити и явни училища по ислям, по вдъхновение, по мисия. Как ще се процедира?“- попита Беновска, а Банов заяви, че в областта на културата това е по-трудно да се случи и неговото виждане е, че важното е да има качествен продукт и няма значение откъде и как се финансира. Министърът на културата допълни още, че най-големият меценат в духа на културата в България е покойният проф. Цоцорков.
„Проблемът не е в частния бизнесмен. Този закон поставя нещо, което има в Европа и е много сериозно застъпено- лотария. Лотария за финансиране на култура. Тази идея работи на повечето места в Европа, а тук в закона има някакво изречение, че трябва да има някакво лото. Сега ще го разработим така, че да го има.“- допълни Банов. Относно това, кой ще бъде официалният „донор“ за една такава лотария, той заяви, че стартът трябва да бъде поставен от държавата и да има лостове това да се „пълни отстрани“. По тази идея се работи на ниво работни групи и когато бъде съставен вариант, той ще се подложи на обществено обсъждане.
„Какво се случва с българските филми? Къде е ролята на държавата?“- попита Беновска, а Банов заяви, че в рамките на нашето законодателство, киното има специален закон, който е едно достижение и се признава от всички български партньори в Европа. По негови думи има един хроничен проблем, който се изразява в невъзможността на държавата да отдели достатъчно ресурс за подпомагане на български продукции. В момента ежегодната субсидия за кино е 14 млн. лева, а трябва да бъде 17 млн. лева. Банов припомни, че тази година България има два филма в официална селекция на Кан, които са през спечелени проекти с държавна субсидия: „Държавата подкрепя кинопроизводството в рамките на възможното, държавата подкрепя една тенденция, която се надявам кинаджиите да предложат. Очакваме от тях предложение за закон, което веднага ще реализираме, в който да се засили бюджетирането на нискобюджетни филми. Формула, която се използва много в Европа“.
„Знаете ли колко процента задължително френска музика трябва да се излъчва по френските медии? В България такова правило няма.“- попита Беновска. „Голяма е темата. Сега включително на съвет на министрите върви подобна тема. Там става дума за една директива за аудио-видео визия и за разпростирането на корекция, вече не само върху медиите и телевизии, но и върху интернет платформи. Министрите на Европа решиха, че отиват към издаване на директива, която може би декември ще бъде факт, която ще гласи, че в Youtube ще има санкционен режим всяка една държава за качвания на неща с нецензурно съдържание, които подтикват към тероризъм, които са агресивни спрямо децата.“- отговори Боил Банов. Допълни още, че предложението е било за 20% европейско съдържание (във всяка една платформа да се гарантира такъв процент европейско съдържание), тогава французите са поискали 30%, а скандинавските страни са казали, че и 80% да го направят, ако нямат качествено производство, което да е конкурентноспособно- нищо няма да се случи. Относно това как ще се определи нецензурното съдържание в рапа министъра на културата заяви, че това е един от проблемите на създаването на тази директива, защото акцентът не е върху нецензурното съдържание, а върху провокацията за насилие, тероризъм, агресията. По негови думи тази директива олицетворява всичко, за което се бори ЕС в момента- желанието да се създадат драстични правила и желанието да бъде демократично.
„Трябва ли да получаваме европейски награди, а не българския?“- попита Беновска. „Ян Михалски“ е ежегодна награда, ние винаги имаме представител. И в България си даваме награди, те са сериозни. Недооценен е секторът. Преди 2 години създадохме правила в него, за първи път от много време. Направихме регламент, по който да бъдат финансирани и откупуването на книги, и зареждането към библиотеките.“- заяви Банов. Относно какво финансово може да се инвестира, той коментира, че начинът да се развива литературата е да има нов закон за меценатството и през неговите фондове, ако не- през държавния бюджет.
Беновска подари на Боил Банов здрава, българска ябълка, с пожелание министерство на културата да се пребори за повече пари за българската култура, както и книгата с интервю на Ахмед Доган от 1992г. Министърът на културата получи и клубната тениска на „Беновска пита“ с въпрос: „Защо сменихте режисурата с нормотворчество и министерстване? Защо бихте бил доволен, какво трябва да направите като министър в този мандат? Кое е най-важното?‘
„Най-важното е всяко едно действие, което прави министерството да е обърнато към конкретния артист.“- отговори Боил Банов и подари на предаването книгата „Усилни години“ на Димитър Талев.
Така завърши разговорът между Боил Банов, министър на културата, и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по "Канал 3“ и „Радио К2“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов: Заради опита за пускане на „Наглите“, ще поискаме европейска проверка на съда, каквато имаше за прокуратурата

Данаил Кирилов: Заради опита за пускане на „Наглите“, ще поискаме европейска проверка на съда, каквато имаше за прокуратурата

4 Юни 2017 | 21:01 | Агенция "Фокус"
София. Заради опита за пускане на „Наглите“, ще поискаме европейска проверка на съда, каквато имаше за прокуратурата. Това каза Данаил Кирилов, председател на комисията по правни въпроси в 44 НС, ПП ГЕРБ и Иван Киров, работодател, син на отвлечения Киро Киров, в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита“ по Радио К2 и Канал 3 по темата: „Кой командва парада в Българя – наглите или законът?“, съобщиха от екипа на предаването.
Разговорът започна с коментара на водещата. Ето и пълният текст на коментара:
Беновска: Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев,г-жо Нинова, хора - обединете се!
З9 дни след избора на 44 НС- какво се случва в и извън България:
- „Наглите“ опитаха, с помощта на съдиите от СГС Петър Стоицев и Николай Младенов, да се промушат на свобода под прага закона, за да си харчат парите от откупите, задигнати при отвличанията
- Премиерът каза категорично „стоп“ на убийствата по пътищата, но те продължават безнаказано
- ДАНС разкри канал за бежанци – високо доходоносна касичка на високопоставени гранични служители
- АЛДЕ и ДПС призоваха премиера Бойко Борисов да отстрани от правителството Обединените патриоти, властите на България да демонстрират нулева толерантност към екстремистки и националистически нагласи и да разследват всички твърдения за расизъм, ксенофобия, омраза и дискриминация от страна на правителството, а Европейската народна партия да излезе с ясна позиция относно участието на крайни националисти в българското правителство
- БСП иска оставката на председателя на НС Главчев – парламентът не работел, говорело се на езика на омразата
- Путин и Тръмп развиват своите геополитики
- Цивилизационната и религиозна война се развихря с атентатите на радикалния ислям и се питаме, ако връхлетят и България какво ще стане
- Премиерът Бойко Борисов ще се срещне в Европа с френския президент Макрон , с канцлера Меркели в Турция с премиера Йълдъръм и държавния глава Ердоган
- Спорим трябва или не президентът Путин да чества с нас 140 години от Освобождението на България от турско робство на 3март 2018 г.
- България ще председателства догодина ЕС
Мога да изреждам още и още знакови събития. Важното е, г-да и г-жи политици, да си дадете сметка ,че не се ли обедините вътре в България -около националните ни ценности - ще загубите ималкото останал Ви авторитет. Но страшното е ,че българите ще загубим родината си. И имената ви ще останат в историята като синоним на палачите на вековна България.
Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев, г-жо Нинова,политици, хора - обединете се! Или изчегъртайте девиза от челото на Народното Събрание на България „Обединението прави силата!“

Беновска разказа в ефир как е била извикана като свидетел от градския прокурор Николай Кокинов във връзка с делото „Наглите“, защото са установили, че престъпната банда е слушала денонощно програмата на обществено-политическото Радио К2, за да се информира за актуалната политическа обстановка. Прокуратурата е поискала да разбере от Беновска какво се излъчва в ефира на радиото, за да разбере защо го слушат престъпниците. От прокуратурата са имали съмнения дали в програмата на радиото не са се съдържали някакви кодирани съобщения. Един от другите осъдени – Лебешковски, е осъдил държавата и е получил обезщетение от 30 000 лева, защото само пазил, не режел пръсти и т.н.
Данаил Кирилов изрази цялата си подкрепа, съпричастност и готовност за съдействие на семейство Кирови, пострадали от „Наглите“. Наглостта може да има много форми, както по отношение на отвличането, така и под всяка форма на политическо или медийно интригантство. „Ние се оказахме в тази интрига благодарение на опитите на нашите опоненти да въвлекат за пореден път закона като причина, като проблем затова, че се е случил един дефект. Законодателят в този случай няма никаква вина затова, че сме приложили стандарт и то сме го приложили с огромно закъснение. Казва се: „Законът позволи на „Наглите“ да поискат предсрочно освобождаване“. Това е една от критиките на Европейския съд – лицето, изтърпяващо наказание да има възможност да подаде молба да се преразгледа изтърпяването на неговото наказание. Това е задължително изискване, заедно с 4 км.м. на обитание в килията. Третата промяна е в изцяло в полза на закона и правораздаването - отговорността на т.нар. комисии да бъде персонализирана, а не скрита в едно колективно тяло, за преценка на предсрочно освобождаване“, обясни Данаил Кирилов. Председателят на правната комисия заяви, че не подкрепя решенията на двата състава на СГС за предсрочно освобождаване на „Наглите“. Според него, ще бъде реваншистко, ако каже, че настоява за всякаква проверки, включително и международни на СГС, така както се проверяват независимите институции. Но ревизиращият от по-горе съд е постановил правилното съдебно решение, отчете Кирилов.
Иван Киров счита, че държавата, органите на реда и законът трябва да са по-строги, за да не допускат престъпни банди като „Наглите“, които са взели 4 млн лева от жертвите си и трябва да изтърпят само 7 години лишаване от свобода, защото това се превръща в печеливш бизнес. Той призова държавата в лицето на председателя на правната комисия Данаил Кирилов да спре 27 години да се говори какви мерки трябва да се вземат, а да се действа и работи по съдебната реформа, ако трябва да се свика и Велико народно събрание.
„Тези двама съдии от СГС Петър Стоицов и Николай Младенов са лица, които може би не трябва да заемат тези места в съдебната система. Единият е наказван за мудност, за системно неизпълнение на задълженията си да пише мотиви по обявените присъди, независимо от това той продължава да бъде съдия в един от най-големите, най-натоварваните и най-важни съдилища. Не носят ли наказателна отговорност тези съдии?“, попита водещата.
Съдиите носят наказателна отговорност при наличие на доказателства, че е повлияно на решението им, отговори Данаил Кирилов. Той пое ангажимент парламентът и изпълнителната власт да повлияят, доколкото могат, да има разследване и да се поиска партньорска техническа проверка, такава каквато беше поискана за прокуратурата. Разследването в съдебната система се прави от прокуратурата и от съдебния инспекторат.
Трябва да се добави електронната гривна като проследяващо средство при предсрочно освобождаване. Трябва да се има доверие в съдебната система и в нейния краен резултат, продължи Данаил Кирилов. Въпреки, че престъпниците са държали и измъчвали жертвите си в 1км.м., една европейска държава трябва да им осигури 4км.м. в затвора и дори с хора, които се държат нечовешки, да се държи с човешко отношение.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Киров: „Наглите” са съдиите, пускащи предсрочно рецидивистите

Иван Киров: „Наглите” са съдиите, пускащи предсрочно рецидивистите

4 Юни 2017 | 20:43 | Агенция "Фокус"
София. „Наглите” са съдиите, пускащи предсрочно рецидивистите. Това каза Иван Киров – работодател, син на отвлечения Киро Киров, в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита” по „Канал 3’’ и „Радио К2’’ в разговор с Данаил Кирилов, председател на комисията по правни въпроси в 44 НС, ПП ГЕРБ и водещата Илиана Беновска, съобщиха от екипа на предаването „Беновска пита”.
Преди да започнат дискусия, Беновска помоли встъпителният ѝ коментар да бъде повторен отново и каза, че злините се надграждат и отново днес има жертви:
Беновска: Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев,г-жо Нинова, хора - обединете се!
З9 дни след избора на 44 НС- какво се случва в и извън България:
- „Наглите“ опитаха, с помощта на съдиите от СГС Петър Стоицев и Николай Младенов, да се промушат на свобода под прага закона, за да си харчат парите от откупите, задигнати при отвличанията
- Премиерът каза категорично „стоп“ на убийствата по пътищата, но те продължават безнаказано
- ДАНС разкри канал за бежанци – високо доходоносна касичка на високопоставени гранични служители
- АЛДЕ и ДПС призоваха премиера Бойко Борисов да отстрани от правителството Обединените патриоти, властите на България да демонстрират нулева толерантност към екстремистки и националистически нагласи и да разследват всички твърдения за расизъм, ксенофобия, омраза и дискриминация от страна на правителството, а Европейската народна партия да излезе с ясна позиция относно участието на крайни националисти в българското правителство
- БСП иска оставката на председателя на НС Главчев – парламентът не работел, говорело се на езика на омразата
- Путин и Тръмп развиват своите геополитики
- Цивилизационната и религиозна война се развихря с атентатите на радикалния ислям и се питаме, ако връхлетят и България какво ще стане
- Премиерът Бойко Борисов ще се срещне в Европа с френския президент Макрон , с канцлера Меркел и в Турция с премиера Йълдъръм и държавния глава Ердоган
- Спорим трябва или не президентът Путин да чества с нас 140 години от Освобождението на България от турско робство на 3март 2018 г.
- България ще председателства догодина ЕС.

Мога да изреждам още и още знакови събития. Важното е, г-да и г-жи политици, да си дадете сметка, че не се ли обедините вътре в България - около националните ни ценности - ще загубите и малкото останал Ви авторитет. Но страшното е ,че българите ще загубим родината си. И имената ви ще останат в историята като синоним на палачите на вековна България.

Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев, г-жо Нинова, политици, хора - обединете се! Или изчегъртайте девиза от челото на Народното Събрание на България „Обединението прави силата!“

„Вие като гражданин, като избирател и като работодател какви изводи бихте споделил с нас след отвличането на баща Ви, след осъждането на причинителите – т.нар. Наглите, след опита те да бъдат пуснати на свобода предсрочно и след спирането им от страна на Апелативния съд и връщането им, вероятно, обратно да доизлежат наказанието си?” Беновска попита Киров. Той сподели, че изводите са трагични и се задълбочават, защото в началото са били 11 отвлечените, което означава, че 11 пъти държавата не е предприела никакви мерки, за да се предотврати престъплението продължило 2 години. Гостът продължи като каза, че след тяхното отвличане и още едно държавата се е намесила, намерила е хората и ги е осъдила, но историята не свърша тук – те са осъдени на 18 години - присъдите не са акумулирани, а би следвало да бъдат осъдени и за рецидивизъм, без право на обжалване, помилване и да излежават наказанието под строг контрол. „На седмата година имат наглостта да направят опит да се промушат през съдебната система и никой да не забележи” каза Киров. Беновска попита дали само те са „нагли” , или има нагли и в съдебната система. Гостът отговори, че престъпниците си седят в затвора и е нормално да се борят за свободата си – „нагли са тези, които позволяват това да се случи”. Относно парите, които са получили като откуп Киров каза, че нищо не му е върнато, а сумата е над 1 милион лева. В момента никой не ги търси, а същевременно делото няма как да приключи без парите да бъдат намерени и върнати. Беновска каза, че може би Киров трябва да заведе дело за връщане на парите, но той не бе съгласен. По думите му държавата е длъжна да се грижи откраднатите пари да бъдат връщани, но никой не се интересува от това, че това е „удар” по неговия бизнес, който тогава е осигурявал работа и прехрана на 700 души, а чуждестранните партньори са изгубили доверие в лицето на Кирови. Беновска коментира, че най-вероятно тези пари са раздавани на съдии и институции, за да могат „Наглите” да излязат на свобода. Киров бе категоричен, че това е така – „Как някой решава да си сложи главата в торбата без да е влез пари? Това са супер закоравели престъпници и изведнъж на седмата година някой решава да внесе или вземе това предложение от тях и да го одобри на първите 1 или 2 инстанции. Значи, тези, които са го одобрили – те си слагат главата в торбата, защото им е много добро сърцето, защото първата ни грижа е тази за престъпниците, защото сме си решили всички останали проблеми в държавата и най-накрая е дошло време да се грижим за престъпниците?!” . Киров продължи с това, че трябва да се дава шанс на нормалните хора - „Дадоха ли ми на мене шанс след 11 отвличания? Държавата хвана ли ги на 10-тото, на 3-тото, на 2-то, за да ми дадат шанс да не ми се случи това? След това – дават ли ми шанс във всяка една друга дейност от живота ми като нормален гражданин, който си плаща данъците? Не, но на тях трябва да им дадем шанс?!”
Беновска сподели факт свързан с отвличането на Киров-баща. Тогава градският прокурор Кокинов я е повикал в прокуратурата, за да разкаже какво се излъчва по „Радио К2”, защото престъпниците са слушали по 24 часа на ден радиото и съмнението е, че са изпращани кодирани съобщения. Киров отвърна защо не са търсили кой е главата на бандата и къде са парите. Беновска продължи, че са я питали какъв би бил профилът на извършителите, а тя е отговорила, че, за да слушат 24 часа „Радио К2”, то тогава това не е обикновен престъпник, а идеолог, който иска да се осведоми за цялата политическа обстановка и да знаят как да действат. Киров изрази възмущението си от примера, който се дава на гражданите – по-добре е да си престъпник, защото се разминаваш леко, плащаш си и най-накрая забогатяваш – „Как се правят 4 милиона лева за 7 години по друг начин?!”.
Беновска попита Киров с какво би се обърнал към председателя на правната комисия Даниел Кирилов. Киров направи коментар, че е крайно време да се спре говоренето какви мерки трябва да се вземат и да започне да се работи по тях – ако трябва съдебна реформа, ВНС, промяна в наказателния кодекс. Той направи призив към ПП да си вършат тяхната работа, а не да коментират кой какво не е направил и да оправдават собственото си бездействие. Беновска каза, че единият от осъдените в тази престъпна група – Лебешковски – е осъдил държавата и е получил обезщетение от 30 хиляди лева, защото „само е пазил”.
Относно съдиите от СГС – Петър Стоицев и Николай Младенов, Беновска каза, че, може би, не е редно да са в съдебната система при положение, че единият е наказван за системно неизпълнение на задълженията си да пише мотиви по обявените присъди и т.н. Киров се включи с въпрос към Кирилов защо няма разследване. Кирилов отговори, че съдиите носят наказателна отговорност. Той каза още, че парламентът и изпълнителната власт ще повлияят доколкото е възможно, за да се поиска партньорска техническа проверка, но разследването в съдебната система се прави от прокуратурата и съдебния инспекторат и също така могат да се самосезират. Киров се включи с това, че има той има доказателства, че нелегално „Наглите” са излизали от затвора в „отпуска” – Йожи е излизал 2 пъти по 10 дни, за да намери пари да плати предсрочното си освобождаване.
Относно възможно повторно покушение срещу Кирови, журналисти и други занимаващи се със случая, Кирилов каза, че има предложение за електронна проследяваща гривна. Киров и Беновска активно се противопоставиха на надеждността на такова устройство – Киров излезе с позиция, че няма никакво значение гривната, тъй като те ще бъдат на свобода, а Беновска каза, че гривната лесно може да бъде манипулирана. Киров продължи с това, че тези престъпници са рецидивисти и трябва да лежат в затвора и всички наказания трябва да са тежки и да имат превантивна цел, а да не се случва така, както с увеличените глоби за движение по пътищата – хората да казват как ще си ги плащат като са толкова високи. Киров бе категоричен, че дори и да не е потърпевш пак ще се бори тези неща да не се случват. Беновска се върна към съдиите – Николай Младенов е написал в мотивите си за освобождаването на Ивайло Евтимов – Йожи, че размерът на неизтърпяната част от наказанието не би могло да бъде единствено основание той да остане в затвора. Водещата попита Кирилов колко струва това изказване. Той отговори, че съдията ще каже, че това е по лично убеждение, но отказа да коментира това съждение като противоречащо на цялата съдебна практика. Относно превенцията – Кирилов каза, че трябва да се заложи на доверието на системата и на крайния резултат.
Гостите стигнаха до въпроса с условията на живот в затворите и тези, в които е бил Киров – баща при отвличането. Той е бил в помещение, което не позволява да се изправи. Кирилов каза, че престъпниците могат да отвличат в 1 кв.м., но държавата няма как да бъде престъпник, затова се осигуряват 4 кв.м. на престъпниците в килиите – „Държавата трябва да се държи човешки, дори с нечовешките престъпници”. Беновска попита трябва ли да сме толкова вярни на тези Европейски ценности. Киров-син каза, че не вярва в нищо вече и каза, че това би било нормално да са законите в Холандия, например, която затваря затворите си, защото няма престъпници, но не и в държава като България, в която престъпността цъфти, защото това няма да оправи проблема. „Тези хора щели с труд да си откупят свободата … глупости! Трудът трябва да е задължителен! 6000 човека ако ги впрегнем – няма ли да работят за държавата?”, каза Киров. Кирилов се намеси и каза, че няма как да се осигури труд в затвора и е премахнат, за да не се смята, че чрез труд се намаляват присъдите. Киров попита от своя страна защо не се направи разследване в затвора, защото затворниците имат телефони и си ръководят престъпния бизнес оттам. Водещата потвърди, че това е така и каза, че някои затворници и звънят за посещение.
Беновска отвори темата за поисканото от главния прокурор тълкувателното решение от ВКС - как да бъдат реабилитирани осъдените. Кирилов каза, че реабилитацията няма общо с предсрочното освобождаване и е последващ институт, касаещ периода след изтърпяното наказание. Киров каза, че според него трябва да има програма за реабилитиране, която да е в затвора и след това веднъж годишно комисия да преценява дали човек се е реабилитирал. Кирилов обясни какво всъщност е реабилитация, за да се изчистят неяснотите. Беновска прочете първият въпрос, който гласи – получава ли автоматично реабилитация осъден, който е изтърпял присъдата си, и попита ако Йожи е бил пуснат предсрочно – щеше да се счита, че е изтърпял присъдата си. Кирилов каза, че не е така, но няма да влиза в екранен спор с Цацаров, но има закон, който казва кога настъпва реабилитацията и при какви условия от вида наказание. Киров попита защо има предсрочно освобождаване при такива престъпления и как изведнъж за станали „толкова примерни граждани, че искаме да им дадем втори шанс”. Той бе категоричен, че няма как в затвора те да станат примерни граждани, а трябва някой да ги направи – „от супер закоравели престъпници през целия си живот – изведнъж за 7 години те станаха ангели”.
Беновска подари здрава, негнила, българска ябълка на Иван Киров, както и книгата с интервюто на Ахмед Доган от 1992, преиздадено през 2016 година. От своя страна, Киров подари книгата на Жул Верн „Капитан Немо” с идеята хората да мислят за бъдещето и да работят със стратегия за него.
Така завърши разговорът между Илиана Беновска и Иван Кивор в предаването „Беновска пита” по „Канал 3” и „Радио К2” на 4-ти юни 2017 година.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Антон Кутев: Сергей Станишев може да бъде по-голям национален обединител от Бойко Борисов, а Корнелия Нинова – да обедини БСП

Антон Кутев: Сергей Станишев може да бъде по-голям национален обединител от Бойко Борисов, а Корнелия Нинова – да обедини БСП

4 Юни 2017 | 20:14 | Агенция "Фокус"
София. Сергей Станишев може да бъде по-голям национален обединител от Бойко Борисов, а Корнелия Нинова – да обедини БСП. Това каза Антон Кутев, заместник-председател на ПГ на „БСП за България“, в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита" по „Канал 3" и „Радио К2", съобщиха от екипа на предаването.
На въпрос в началото на разговора как би довършил изречението „Ако БСП бяха на кормилото сега...“ Кутев отговори, че и в момента от БСП се опитват да променят доста неща и е било заявявано многократно по време на предизборната кампания какво точно искат от БСП. Кутев уточни, че това не е в контекста на обединението, за което призовава Беновска в своя коментар, а в контекста на това, което все още не е свършено до момента.
„Европредседателството не е точно оста, върху която трябва да се обединяваме. Там е ясно, че ние имаме общи интереси, но основното нещо, което застрашава съвременния свят, очевидно е тероризмът. Това е новата война и никой не е предпазен от него. Това е голямата заплаха“, посочи Кутев. Той допълни, че тероризъм има и в Кабул и на много други места, но за съжаление Западният свят често дори не го отбелязва. Кутев обърна внимание на наречения от него „лъжеморал на западното общество“.
„Ние сме едно общество, което създава неравенства в нашето общество, но и извън него. Още от колониално време Западна Европа е мястото, от което тръгва цялата тази колониална политика. Повече от 1/3 от света в момента е обидена, защото десетки години всичките им природни богатства са били източвани и в момента им се казва, че са втора или трета ръка хора и нямат правото да бъдат богати и щастливи, както ония, които ги източваха“, коментира Кутев.
Гостът на Беновска отбеляза, че случилото се в България е пример за износ на несправедливост, защото ни е била обещана демокрацията, но в замяна на допускане на чужди банки на българска територия, които да завладеят пазара. Беновска припомни, че вицепремиерът от времето на Тройната коалиция проф. Румен Гечев е бил в основата на това да бъдат затворени много български банки, както и че се говори за това, че неконкурентноспособните български банки тогава са били създадени от върхушката на БКП с цел да се източат парите на България.
„Това, как бяха създадени българските банки и дали е от върхушката на БКП, трябва да бъде разследвано и сигурно от него има и вярно. Но голямото престъпление беше, че цената на демокрацията беше продажбата на ключа към икономиката – банковият сектор“, каза Кутев.
„Селското ни стопанство беше ужасно конкурентноспособно и то трябваше да бъде разрушено, защото нямаше как да влезем в Европа, когато подбиваме цените на френски и куп други производители“, допълни Антон Кутев. На въпрос къде беше БСП, когато България е водила преговори за присъединяване към ЕС и се е отказала от субсидиите в селското стопанство, Кутев посочи, че е нямало отказ, а по-скоро е направено така, че субсидиите да бъдат многократно по-малки.
„Въпросът „Къде беше БСП?“ е като въпросът „Къде бяха всички политици, целият елит на прехода?“. Хората вече са наясно с отношението си към елита на прехода – политически, икономически, често и журналистическият елит попада под същите удари“, каза Кутев и продължи „Аз не смятам себе си за елит, но това не значи, че хората не ме смятат. Ако определението за елит е „тези, които държат лостовете на управлението“, то безспорно този, който е станал депутат, е част от този елит“, допълни Кутев. Според него огромната част от корупцията в България е идвала от бизнеса. Депутатът от БСП даде пример с разказания му от негов познат случай за това, че БГА „Балкан“ е била купена от себе си, защото в нощта, в която е платена, са били изтеглени 150 хил. евро или долара от касата на авиокомпанията.
„Това е огромно престъпление не само, защото е ограбена огромна сума пари, а и защото над 10 хил. души остават без работа. Ние не сме хъб в момента, не сме онова място, през което прелитат самолетите, както е било винаги“, каза Кутев, а Беновска го попита дали правителството на демократа Иван Костов е продало БГА „Балкан“.
„Не е много демократична биографията му на Иван Костов, ако погледнем произход и начин на създаване на тази личност“, каза Кутев.
Беновска припомни начина, по който БКП и Андрей Луканов са си създавали опозиция, а Кутев посочи, че се е прибрал от Москва през 1992-93г. и не е бил свидетел на тези процеси.
„Разбирам бившите партийци. Те може би са имали идеята, че по този начин спасяват някаква структура. Казали са си „Ето ви пазарен механизъм, но те парите са в нас“. Но не се прави така. Нямам проблем, че създават опозиция, имам проблем, че някои от тях създават чиста мафия. Всяка една партия е група от хора, обикновено събрани от общи интереси. Аз станах член на БСП през 2001 г., заради баща ми, които винаги е бил член. Нямаше как да стана член на друга партия, би било предателство. Допреди 2001 г., когато Станишев оглави партията, а Първанов стана президент, отказвах да стана член, защото през 1996 г. имах тежки проблеми с това, което прави БСП“, припомни си Кутев и продължи „Тогава за 2001 г. Сергей Станишев ми изглеждаше ужасно европейски, който дава един наистина социалдемократически характер на БСП, който е приемлив в Европа и който няма нищо общо с това, което се случваше в началото на 90-те. Аз вече имам проблем с европейския облик на БСП 15-16 години по-късно“, допълни Кутев. Той отбеляза, че ще присъства на утрешното събитие, на което Станишев, Борисов и Сакскобурготски ще дискутират бъдещето на Европа и Бялата книга.
„Станишев прави това, за което Вие апелирахте в началото. Станишев може да бъде обединител и той всъщност е най-добрият, който може да бъде обединител. Друг е въпросът дали проблемите в България не са станали толкова големи, че самото обединение да се окаже ялово. Иначе, ако някой може да бъде обединител, това е Сергей, защото е председател на ПЕС, което е изключително висока европейска позиция, бивш премиер, бивш председател на БСП, има изключително много опит и позиции“, каза Кутев, а на въпрос дали Станишев или Борисов може да бъде по-добър обединител, имайки предвид победите на Борисов и пораженията на Станишев, Кутев отговори, че темата с победите и загубите е силно преувеличена.
„Всичко е въпрос на тълкувание. Когато имахме 84 депутати бяхме загубили изборите, сега имаме 80 депутати и едва ли не сме ги спечелили“, добави Кутев.
„За мен Сергей Станишев може да бъде по-голям обединител от Бойко Борисов, защото той вече е някак си извън, а Борисов е действащ политик, който постоянно играе на картата на дясното, опитвайки се да заграби територията на реформаторите“, каза Кутев. Той коментира и решението на Борисов да помогне на стачкуващите миньори в мина „Оброчище“, като според него това е проблем, който премиерът е длъжен да реши.
„Корнелия си спечели председателското място и това беше един от първите случаи, в които това не беше подготвено и действащ председател загуби конгреса. В партийните механизми винаги има вътрешнопартийни групировки, които се създават в някакъв момент, в крайна сметка конгресът е борба за власт. Миков сгреши и не си даде сметка, че това, което прави, не е доброто“, каза Кутев и даде пример с медийното присъствие на БСП като грешка на бившия председател Михаил Миков.
„Корнелия Нинова първо трябва да обедини партията около себе си, което не е направила все още. Струва ми се, че го осъзнава и е тръгнала натам. В първите няколко месеца беше тръгнала да разделя, а не да обединява. Факт е, че част от личностите, които бяха извадени от ръководството на партията, бяха спорни“, отчете Кутев. Според него Нинова има бляскаво бъдеще ако обедини БСП и я поведе към истинска съвременна лява политика. По думите на Кутев държавата трябва да се погрижи за онези 1,5 млн. български граждани под прага на бедността, като това би било истинска лява политика. Кутев посочи, че не очаква Борисов да направи това, тъй като той никога не е имал усещане за този проблем.
„Ние внесохме част от законите, които са вече над 10. Например, промяната в НК, свързана с маловажния случай“, каза Кутев и даде пример с обирите на мазета с буркани, които в момента се тълкуват като маловажни случаи а не би трябвало да е така.
„Не мисля, че трябва да поставяме така въпроса, като сблъсък. На мен лично човешки Лозан Панов ми е симпатичен. Изглежда ми почтен. Не го познавам и не разбирам от съдебна система“, призна Кутев. Според него не може всеки да разбира от всичко и смисълът от НС не е да попадат в него само юристи.
„Проблемът не може да бъде в сблъсъкът между прокурори и съдии, а в това кой предлага назначенията. Всеки иска да избяга от политическите назначения“, посочи Кутев. По случая „Наглите“ Кутев каза, че първото, което от БСП са направили, след като стана известен случая с предложението за предсрочно освобождаване на двама от подсъдимите по случая „Наглите“, е било да изпратят писмо до Цецка Цачева с въпрос до къде е стигнала съдебната реформа. По думите му съдиите, които са взели това решение, трябва да понесат своята отговорност, но големият въпрос е свързан със съдебната реформа.
В края на разговора Илиана Беновска подари на своя гост ябълка, с молбата да бъдат укротени бурните нрави и низкия разговор в НС. Антон Кутев подари книгата „Подчинение“ от Мишел Уелбек, която според него е много важна, защото дава ясна представа за проблемите, които стоят пред Европа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Илиана Беновска: Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев, г-жо Нинова, хора - обединете се

Илиана Беновска: Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев, г-жо Нинова, хора - обединете се

4 Юни 2017 | 14:25 | Агенция "Фокус"
София. Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев, г-жо Нинова, хора - обединете се! Това коментира журналистът Илиана Беновска, водещ на предаването „Беновска пита” по Канал 3 и К2, съобщиха от екипа на предаването.
З9 дни след избора на 44 НС - какво се случва в и извън България:
- „Наглите“ опитаха, с помощта на съдиите от СГС Петър Стоицев и Николай Младенов, да се промушат на свобода под прага закона, за да си харчат парите от откупите, задигнати при отвличанията;
- Премиерът каза категорично „стоп“ на убийствата по пътищата, но те продължават безнаказано;
- ДАНС разкри канал за бежанци – високо доходоносна касичка на високопоставени гранични служители;
- АЛДЕ и ДПС призоваха премиера Бойко Борисов да отстрани от правителството Обединените патриоти, властите на България да демонстрират нулева толерантност към екстремистки и националистически нагласи и да разследват всички твърдения за расизъм, ксенофобия, омраза и дискриминация от страна на правителството, а Европейската народна партия да излезе с ясна позиция относно участието на крайни националисти в българското правителство;
- БСП иска оставката на председателя на НС Главчев – парламентът не работел, говорело се на езика на омразата;
- Путин и Тръмп развиват своите геополитики;
- Цивилизационната и религиозна война се развихря с атентатите на радикалния ислям и се питаме, ако връхлетят и България какво ще стане;
- Премиерът Бойко Борисов ще се срещне в Европа с френския президент Макрон, с канцлера Меркели в Турция с премиера Йълдъръм и държавния глава Ердоган;
- Спорим трябва или не президентът Путин да чества с нас 140 години от Освобождението на България от турско робство на 3 март 2018 г.;
- България ще председателства догодина ЕС;
Мога да изреждам още и още знакови събития. Важното е, г-да и г-жи политици, да си дадете сметка, че не се ли обедините вътре в България - около националните ни ценности - ще загубите и малкото останал Ви авторитет. Но страшното е, че българите ще загубим родината си. И имената ви ще останат в историята като синоним на палачите на вековна България.
Г-да Борисов, Станишев, Доган, Радев, г-жо Нинова, политици, хора - обединете се! Или изчегъртайте девиза от челото на Народното Събрание на България „Обединението прави силата!“

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Беновска отново ще пита: Кой и на какво основание иска и може ЛИ да управлява България?

Беновска отново ще пита: Кой и на какво основание иска и може ЛИ да управлява България?

4 Юни 2017 | 14:10 | Агенция "Фокус"
София. Илиана Беновска отново ще пита: „Кой и на какво основание иска и може да управлява България?” в авторското си предаване „Беновска пита“ днес от 17.00 часа. Това съобщиха от екипа на предаването „Беновска пита“ по „Канал 3”. Нейни събеседници в днешното издание на предаването ще бъдат Антон Кутев, заместник-председател на ПГ БСП за България – по темата „Ако БСП беше на кормилото?“; Данаил Кирилов, председател на комисията по правни въпроси в 44 НС, ПП ГЕРБ и Иван Киров, работодател, син на отвлечения Киро Киров – по темата „Кой командва парада в Българя – наглите или законът?“; Йорданка Фандъкова , заместник-председател на ГЕРБ и ИК, кмет на София – по темата „Е ли София еталон за управлението на ГЕРБ?“; Боил Банов, министър на културата – по темата „Какво й липсва на културата на България?“.
Повторението на предаването гледайте по Канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.00. Пишете на benovskapita@gmail.com
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Ангела Меркерл, Тереза Мей и Еманюел Макрон преди началото на срещата на високо равнище в Брюксел. 19 октомври 2017 г.
Ангела Меркерл, Тереза Мей и Еманюел Макрон преди началото на срещата на високо ...

ВИДЕО
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.