НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 01:37

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Враца: Административният съд отхвърли жалбата на кмета на село Галиче Ценко Чоков срещу предсрочното прекратяване на служебните му пълномощия

Враца: Административният съд отхвърли жалбата на кмета на село Галиче Ценко Чоков срещу предсрочното прекратяване на служебните му пълномощия

1 Ноември 2017 | 10:45 | Агенция "Фокус"
Враца. Административен съд – Враца постанови решение по адм. дело № 713 по описа на съда за 2017 г., образувано на основание постъпила жалба от кмета на кметство с. Галиче Ценко Чоков против решение № 227/ 06.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Бяла Слатина, с което кметските му пълномощия са предсрочно прекратени, това съобщиха от пресцентъра на съда.
Жалбоподателят счита, че решението на ОИК е незаконосъобразно, тъй като превратно са тълкувани фактите и обстоятелствата при вземането му и това е довело да неправилно прилагане на материалния закон. Отправено е искане към съда да отмени оспореното решение.
Ответната страна – Общинска избирателна комисия Бяла Слатина, представлявана от председателя си, оспорва жалбата и иска същата да бъде отхвърлена като неоснователна, а решението на ОИК да бъде потвърдено от съда.
Участващия в делото прокурор от Окръжна прокуратура – Враца дава заключение за неоснователност на жалбата, като заявява, че изцяло споделя изложените в решението на ОИК мотиви.
В хода на съдебния контрол за законосъобразност съдът извърши проверка на обжалваното решение на всички законови основания. От събраните по делото доказателства се установява, че решението е постановено от компетентен орган в изпълнение на дадените му в чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА правомощия. Правилно е приложен и материалният закон, тъй като съгласно чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА продължителната невъзможност на кмета на кметство да изпълнява задълженията си, дори по обективни причини, се санкционира с предсрочно прекратяване на пълномощията. Точно и изцяло комисията е изпълнила дадените от съда указания за правилното тълкуване и прилагане на закона.
При така установеното съдът намира, че решение № 227/06.10.2017 г. на ОИК – Бяла Слатина, с което предсрочно са прекратени пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на процесуалните правила, поради което го потвърждава, а жалбата като неоснователна оставя без уважение.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Административният съд ще гледа дело по жалба на кмета на с. Галиче Ценко Чоков срещу решението на ОИК – Бяла Слатина, с което са прекратени предсрочно пълномощията му

Враца: Административният съд ще гледа дело по жалба на кмета на с. Галиче Ценко Чоков срещу решението на ОИК – Бяла Слатина, с което са прекратени предсрочно пълномощията му

23 Октомври 2017 | 10:57 | Агенция "Фокус"
Враца. В Административен съд – Враца е образувано адм. дело № 713 по описа на съда за 2017 г. на основание постъпила жалба от кмета на с. Галиче, против решение № 227/06.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Бяла Слатина, с което са прекратени предсрочно пълномощията му. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Предявената жалба, с която сега е сезиран Административен съд – Враца е редовна от формална страна, постъпила е в установения от закона преклузивен срок, от страна която има правен интерес от обжалването, поради което е и процесуално допустима. За да се произнесе съдът и по основателността и, с Определение делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25 октомври 2017 г. от 11.00 ч.
От Административен съд – Враца припомнят, че с Решение № 225 от 3 май 2017 г. ОИК – Бяла Слатина отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на с. Галиче и след протест на Административния ръководител на Районна прокуратура – Бяла Слатина, Административен съд – Враца го отмени като незаконосъобразно. Решението на съда беше атакувано в законоустановения срок пред Върховен административен съд с мотиви за неправилност и незаконосъобразност и с искане за неговата отмяна. С решение № 11695 от 1 октомври 2017 г. Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд – Враца, като правилно, обосновано и законосъобразно и дадоха указания на ОИК – Бяла Слатина да предприеме действия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче, поради неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховният административен съд прекрати предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче

Върховният административен съд прекрати предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче

5 Октомври 2017 | 18:31 | Агенция "Фокус"
София. Върховният административен съд (ВАС) прекрати предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче. Това се посочва в решение от 4 октомври на четвърто отделение на ВАС. В публикуваното решение се посочва че се потвърждава взетото вече решение за отстраняване на Чоков като кмет на с. Галиче от Административния съд във Враца. Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага обжалваното решение като правилно да бъде оставено в сила. В решението е записано, че разгледаната по същество касационната жалба е неоснователна.
Производството пред административния съд е образувано по протест на Районна прокуратура, с който е оспорено на решение № 225 от 3 май 2017 г. на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина. С оспореното решение е отказано да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче.
По отношение на Ценко Чоков е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” от месец май 2016 г., срещу него се води наказателен процес от Специализирания съд.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Двама души са задържани за побой в с. Галиче, полицай е пострадал при ареста

Враца: Двама души са задържани за побой в с. Галиче, полицай е пострадал при ареста

12 Септември 2017 | 11:13 | Агенция "Фокус"
Враца. На 11 септември 2017 г., в 23.25 часа е получен сигнал за скандал и побой между три лица в село Галиче. Това съобщиха от ОДМВР-Враца. Полицейските служители са задържали са срок до 24 часа лицата Г. К. /34 г./ и Д. О. /20 г./. При намесата си за предотвратяване на побоя, нараняване е получил служител на Районно управление на МВР-Бяла Слатина. За случая е информирана Районна прокуратура-Бяла Слатина. Образувано е досъдебно производство.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Административният съд отмени решението на ОИК - Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Галиче

Враца: Административният съд отмени решението на ОИК - Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Галиче

6 Юни 2017 | 08:36 | Агенция "Фокус"
Враца. Административен съд - Враца постанови решение по адм. дело № 302/2017 г. Делото бе образувано по протест на Районна прокуратура Бяла Слатина против решение №225/3 май 2017 г. на ОИК – Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на Кметство село Галиче. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд - Враца.
В хода на съдебната проверка не бяха установени сочените от прокуратурата нарушения на административнопроизводствените правила. Също така, не може да се приеме, че с писмото си ЦИК е дала разпореждане за вземане на решение с конкретно съдържание, което ответната комисия не е изпълнила, тъй като ЦИК не може да дава задължителни разпореждания относно съществото на решенията на ОИК, а дава само методически указания за работата на тези комисии.
С оглед задължението на съда въз основа на представените доказателства да провери законосъобразността на оспорения акт на всички законови основания, включително не посочените от оспорващия, съдът установи, че решението е незаконосъобразно поради неправилно прилагане на материалния закон.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. Съдът не възприема тезата на прокуратурата, че ползването на платен отпуск за минало време е погасено, тъй като съгласно КТ при нов избор на същото лице, трудовото правоотношение с него продължава, а не възниква ново. При това положение кметът на с. Галиче е могъл да ползва и неизползван отпуск от предходния си мандат. Съдът намира обаче, че ползването на неплатен отпуск от страна на лице, заело длъжност въз основа на избор, е незаконосъобразно.
Платеният отпуск е нормативно уредено право, което не зависи от волята на работодателя, последният само определя времевият отрязък, през който отпускът ще се ползва. За този отпуск е приложим „уведомителният режим“, при който кметът на населеното място само съобщава кога ще отсъства. Неплатеният отпуск, обаче не е субективно право, задължително и неотменимо, какъвто е характерът на платеният отпуск, а само една правна възможност, която зависи от волята на работодателя. При ползване на неплатен отпуск/ с изключение на изрично предвидените в КТ хипотези/, работодателят не само определя периода на ползване на същия, но от неговата воля зависи изобщо дали този вид отпуск ще се ползва. При условие, че кметът на кметство няма работодател, с когото да договаря разрешаването на неплатен отпуск, той не може да ползва такъв и това е изключението, което законодателят е имал предвид в ЗМСМА, като несъвместимо с правното му положение. Не може да се приеме, че лицето, избрано за кмет на населено място осъществява функциите и на работодател, и на работник спрямо себе си. В ЗМСМА не се предвижда определянето на лице, което да замества кмета на кметство при отсъствието му, от което се прави заключението, че той може да отсъства само в изрично предвидените от КТ случаи, с определен срок на отсъствието му. При така изложеното съдът намира, че след датата 24.11.2016 г. заинтересованата страна неоснователно не изпълнява функциите на кмет на с. Галиче обл. Враца, поради което пълномощията му следва да бъдат предсрочно прекратени.
По изложените съображения Административен съд – Враца постанови решение, с което отменя като незаконосъобразно решение № 225/03.05.2017 г. на ОИК Бяла Слатина. Тъй като съдът не може да се произнесе по съществото на спора, връща преписката на ОИК Бяла Слатина за ново произнасяне, с указания за прекратяване пълномощията на заинтересованата страна като кмет на с. Галиче обл. Враца.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на страните.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Френският президент Еманюел Макрон държи реч по време на срещата на върха
Френският президент Еманюел Макрон държи реч по време на срещата на върха "Една ...

ВИДЕО
Наводненията в Гърция взеха жертви
Наводненията в Гърция взеха жертви
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.