НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 04:04

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Милка Асенова, РИОСВ – Велико Търново: Наложена е глоба в размер на 140 745 лева на топлофикационното дружество в Габрово

Милка Асенова, РИОСВ – Велико Търново: Наложена е глоба в размер на 140 745 лева на топлофикационното дружество в Габрово

14 Юли 2017 | 14:39 | Агенция "Фокус"
Габрово. 140 745 лв. глоба наложи Екоинспекцията във Велико Търново на топлофикационното дружество в Габрово. Причината за санкцията е възобновяване дейността на предприятието без уведомяване на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Това заяви за Радио „Фокус“ – Велико Търново експертът от РИОСВ Милка Асенова. През юни екоинспекторите са издали още шест наказателни постановления на обща стойност 15 000 лв. „За миналия месец са извършени 86 проверки на 79 обекта. От тях 59 са планови и 27 извънредни. Дадени са 26 предписания и са съставени четири акта за установени административни нарушения“, каза още Милка Асенова.
За периода са предприети действия по 10 сигнали и жалби. „Проверен е сигнал за изкупуване на билки в село Димча, Община Павликени, без разрешителни и неправилното им съхранение. Извършена е проверка и по сигнал от гражданин за замърсяване от дейността на кравеферма в село Присово, Община Велико Търново. Установено е, че сигналите са неоснователни.
Проверен е сигнал, подаден от медия, за нерегламентирано изхвърляне на утайка или залпово изпускане на непречистени отпадъчни води от РПСОВ в Горна Оряховица. Установено е, че отпадъчните води преминават през всяко едно стъпало на пречистване. Данните от протоколите за извършен собствен мониторинг на водата на изхода отговарят на нормите в разрешителното за заустване“, обясни Милка Асенова. Два сигнала са препратени по компетентност до Общините Севлиево и Свищов. След сигнал за бедстващ бял щъркел, птицата е изпратена в Спасителния център в Стара Загора.
Луиза ТРАНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: До 30 юли е срокът за присъединяване към колективния иск, който Общината завежда срещу топлофикационното дружество в града

Габрово: До 30 юли е срокът за присъединяване към колективния иск, който Общината завежда срещу топлофикационното дружество в града

11 Юли 2017 | 10:18 | Агенция "Фокус"
Габрово. До 30 юли е срокът за присъединяване към колективния иск, който Община Габрово завежда срещу топлофикационното дружество в града. В него могат да се включат всички засегнати от липсата на топлоподаване и/или некачественото топлоподаване през отоплителния сезон 2016/2017 година лица. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от пресцентъра на Община Габрово. Присъединяването към иска става чрез молба – свободен текст, адресирана до Окръжен съд – Габрово, в която гражданите следва да посочат мотивите и основанията си, както и номера на делото – търговско дело 14/2017 година по описа на Окръжен съд – Габрово. Към молбата, с цел удостоверяване качеството си на абонат/засегнато лице, гражданите следва да приложат копие от фактура за услуга към „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Срокът, в който гражданите могат да заявят, че ще участват в процеса или че ще осъществяват защитата си самостоятелно, съгласно определението на съда, е един месец след датата на най-късната публикация, разгласяваща възможността за това участие, която ще бъде направена на 30 юни. Тоест срокът за присъединяване е 30 юли 2017 година.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Общината подготвя колективен иск срещу топлофикационното дружество в региона

Габрово: Общината подготвя колективен иск срещу топлофикационното дружество в региона

13 Юни 2017 | 10:42 | Агенция "Фокус"
Габрово. Община Габрово призовава всички засегнати от проблемите с топлофикационното дружество в региона лица да се включат в процеса. От Общината съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново, че се подготвя колективен иск, към който могат да се присъединят всички клиенти на дружеството, пострадали от липсата на топлоподаване и/или от некачественото такова през отоплителния сезон. Това може да се случи с попълването на молба – свободен текст, адресирана до Окръжен съд – Габрово, в която гражданите следва да посочат мотивите и основанията за своето присъединяване, както и номера на делото – търговско дело 14/2017 година по описа на Окръжен съд – Габрово. Към молбата, с цел удостоверяване качеството си на абонат/засегнато лице, гражданите следва да приложат копие от фактура за услуга към дружеството. Срокът, в който гражданите могат да заявят, че ще участват в процеса или че ще осъществяват защитата си самостоятелно, съгласно определението на съда, е 30-ти юли 2017 година.
Луиза ТРАНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Започна делото на Общината срещу Топлофикация

Габрово: Започна делото на Общината срещу Топлофикация

3 Май 2017 | 10:43 | Агенция "Фокус"
Габрово. Започна делото на Община Габрово срещу Топлофикация. Искът е образуван по молба на местната администрация в града, основно училище „Райчо Каролев“, детска градина „Слънце“ и „Дом на хумора и сатирата“, съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Окръжен съд – Габрово. Според документите, ищците се оплакват от това, че дружеството не изпълнява задълженията си като системно не доставя или доставя некачествена услуга на своите абонати. Посочените действия нарушават Закона за енергетиката и утвърдените с Решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и прилагани от дружеството Общи условия.
Обвинителите настояват топлофикационното дружество да бъде осъдено да предприеме действия по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия по отношение на потърпевшите абонати. Това трябва да се случи, съгласно Общите условия на дружеството, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на същите. Претендира се още за предприемането на действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, както и да се признае правото на всички абонати да ползват пет процента комисионна, независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.
Непосредствено преди датата на заседанието на 2 май в Окръжен съд – Габрово е депозирано становище от ответника, с характер на възражение по допустимостта на исковете. Копие от становището на топлофикационното дружество бе връчено на процесуалния представител на ищците в хода на съдебното заседание. С оглед необходимостта от запознаване с направените от ответната страна възраженията по допустимостта, съдът отложи разглеждането на делото, като даде двуседмичен срок на ищците за изразяване на становище. След депозиране на такова, в закрито съдебно заседание, съдът ще насрочи нова дата за разглеждане на делото и ще се произнесе по изразените от страните становища относно начина и срока за разгласяване на предявените искове.
Луиза ТРАНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Окръжният съд прие за разглеждане съдебен иск на Общината срещу „Топлофикация“

Габрово: Окръжният съд прие за разглеждане съдебен иск на Общината срещу „Топлофикация“

7 Април 2017 | 12:52 | Агенция "Фокус"
Габрово. Габровският окръжен съд прие за разглеждане съдебен иск на Община Габрово срещу „Топлофикация – Габрово“, съобщиха от пресцентъра на Община Габрово. Първото съдебно заседание по делото е насрочено за месец май. След това заседание ще стане ясен начинът, по който засегнатите граждани ще могат да се присъединят към делото. Община Габрово припомня, че на 17 февруари 2017 г. заведе съдебен иск срещу дружеството за системно неизпълнение на законово вменени и договорни задължения към неговите абонати. Към иска се присъединиха училище „Райчо Каролев“, детска градина „Слънце“ и музей Дом на хумора и сатирата.
През месец февруари Община Габрово обяви, че чрез иска се цели:
– Да се установи от съда, че през периода от 01.11.2016 г. до настоящия момент дружеството не изпълнява своите задължения и не доставя качествена услуга на своите потребители;
– „Топлофикация – Габрово“ да бъде осъдена да предприеме действия по реално обезщетяване на своите абонати;
– Дружеството да бъде осъдено да предприеме действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение;
– „Топлофикация – Габрово“, да признае на всички свои абонати правото да ползват 5 % компенсация, независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР изиска от Топлофикация – Габрово категорични гаранции за качествено топлоснабдяване към абонатите си

КЕВР изиска от Топлофикация – Габрово категорични гаранции за качествено топлоснабдяване към абонатите си

23 Февруари 2017 | 15:04 | Агенция "Фокус"
София. Комисията за енергийно и водно регулиране смята за напълно неприемлива сегашната ситуация с нарушеното топлоподаване към абонатите на „Топлофикация – Габрово” ЕАД през настоящия зимен сезон и има сериозни критики към ръководството на дружеството във връзка с продължаващото неизпълнение на неговите лицензионни задължения за осигуряване на качествени топлинни услуги. Това заяви членът на КЕВР Евгения Харитонова на днешното открито заседание на Комисията, на което беше обсъден доклад на работната група по заявлението от „Топлофикация – Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, съобщиха от КЕВР. В съответствие с политиката на прозрачност, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн. На заседанието присъства и председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Кремен Георгиев.
В заявлението на дружеството за изменение на лицензията се посочва, че това се налага поради планирано извеждане от експлоатация на два турбогенератора и два котела и въвеждане в експлоатация на един котел, с гориво биомаса (дървесина, дървесен чипс), с мощност 15 MW и коефициент на полезно действие - 78%. Инвестицията е оценена на около 2,5 млн. лв., като 1,87 млн. лв. от тях дружеството планира да осигури чрез заем. С въвеждането в експлоатация на новия котел на биомаса „Топлофикация – Габрово“ ЕАД очаква до 2020 г. да намали разходите си за емисии с близо 1,2 млн. лв. и да реализира икономии, както от ползваната електроенергия за собствени нужди, така и от санкции за неспазване на екологични изисквания.
В доклада на работната група се посочва, че извеждането от експлоатация на двете парни турбини и на двата котела и въвеждането на новия котел с гориво биомаса ще се отрази положително върху финансовите показатели на „Топлофикация Габрово“ ЕАД при осъществяване на лицензионната дейност.
В отговор на поставени конкретни въпроси от членовете на КЕВР във връзка с нарушеното топлоснабдяване на абонатите, изпълнителният директор на „Топлофикация Габрово“ ЕАД Калин Ангелов поясни, че дружеството събира информация кои клиенти за какъв период от време са били с нарушено топлоподаване и предстои да бъде изготвена методика за тяхното компенсиране. Той не се ангажира с конкретен срок за обезщетяването им и заяви, че предстои анализ на причините за влошеното качество на топлините услуги, с цел да не се допуснат подобни случаи през следващия отоплителен сезон. Според председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Кремен Георгиев, дружеството от 2 години се опитва да въведе новия котел в експлоатация, но до м. декември 2016 г. извършваните 72-часови проби са били неуспешни. 10 дни след пускането му в експлоатация през м. декември 2016 г. котелът отново е показал дефекти. През зимния сезон са възникнали аварии и във въглищния котел и по топлопреносната мрежа, което допълнително е усложнило ситуацията с топлоподаването, поясни Кремен Георгиев.
„КЕВР със сигурност ще наложи глоби на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД заради безспорните постоянни проблеми с топлоснабдяването през януари и февруари т.г.“, каза след заседанието членът на КЕВР Евгения Харитонова. Тя коментира, че проблемите в дружеството и досега остават нерешени, тъй като в регулатора продължават да постъпват жалби от жители на Габрово във връзка с влошено качество на топлоснабдяването. „Принцип на Комисията е в своите решенията да прилага балансиран подход и да отчита интересите, както на енергийните дружества, така и на потребителите. В конкретния случай регулаторът е длъжен много ясно да защити потребителите, защото те са изрядна страна и не следва да търпят последствия от действията и бездействията на дружеството. КЕВР ще разгледа много детайлно и критично въпроса с лицензията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, но същевременно открит остава въпросът, в случай на отнемане на лицензията, по какъв начин ще бъде осигурено отоплението на 25% от населението на гр. Габрово, които ползват топлофикационни услуги“, каза Евгения Харитонова. Тя припомни, че с цел точно и безспорно изясняване на проблемите на дружеството, на 17 февруари т.г. председателят на КЕВР доц. Иван Иванов назначи проверка в него, след получени многобройни жалби от клиенти. „Резултатите от тази проверка ще дадат цялостна оценка до каква степен „Топлофикация – Габрово“ ЕАД изпълнява своите лицензионни задължения и какви са причините, довели до неизпълнението им. Съобразно констатираните при проверката нарушения, Комисията ще определи и съответните санкции, посочени в Закона за енергетиката“, подчерта членът на КЕВР Евгения Харитонова
Окончателното решение на КЕВР във връзка със заявлението за изменение на лицензията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД ще бъде взето на закрито заседание на 16 март 2017 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кирил Добрев от БСП по казуса ТЕЦ Габрово: Ще настоявам парите на хората да бъдат върнати до стотинка

Кирил Добрев от БСП по казуса ТЕЦ Габрово: Ще настоявам парите на хората да бъдат върнати до стотинка

23 Февруари 2017 | 14:32 | Агенция "Фокус"
София. Ще настоявам парите на хората, които са били преведени на ТЕЦ Габрово, да бъдат върнати до стотинка. Така коментира решението на КЕВР членът на Изпълнителното бюро на БСП и водач на листата на „БСП за България” в Габрово Кирил Добрев, съобщиха от пресцентъра на партията. Миналата седмица по негов сигнал регулаторът разпореди проверка на Топлофикация - Габрово, а днес стана ясно, че дружеството ще бъде глобено.
„Хубаво е, че КЕВР влезе в правомощията си и имаме някакво решение по въпроса. Оттук нататък битката ще бъде хората, които мръзнаха цяла зима, да получат до стотинка не само своите обезщетения, но и да им се върнат социалните помощи, които бяха преведени в дружеството миналата година”, подчерта Добрев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Клиентите на „Топлофикация“ в града, засегнати от авария на основен топлоизточник, ще бъдат обезщетени

Габрово: Клиентите на „Топлофикация“ в града, засегнати от авария на основен топлоизточник, ще бъдат обезщетени

20 Февруари 2017 | 14:08 | Агенция "Фокус"
Габрово. Клиентите на „Топлофикация – Габрово“, засегнати от авария на основен топлоизточник, ще бъдат обезщетени. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Велико Търново от топлинното дружество. За дните, в които не е доставена топлинна енергия на клиентите, няма да се начисляват дължими суми. Същите дни ще бъдат премахнати и от фактурите за месец февруари. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството.
От Община Габрово съобщиха, че и днес „Топлофикация“ работи с намалено топлоподаване. В две от училищата с отопление на ТЕЦ, ОУ „Цанко Дюстабанов“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“, часовете са намалени.
„Фокус” припомня:
Над 200 човека подкрепиха протеста срещу „Топлофикация” – Габрово в петък. Недоволството на гражданите бе свързано с непостоянното топлоподаване от страна на дружеството. От Общината заведоха съдебен иск срещу дружеството за системно неизпълнение на законово вменени и договорни задължения към неговите абонати. В Общината има информация за повече от 20 аварии. Честотата на прекъсванията на топлоподаването, поради аварии или проблеми с горивата, е била най-голяма в периода от 10 ноември до 15 декември 2016 г. и от 2 януари до момента.
От липсата на топлоподаване пряко засегнати са общо 2 321 деца и ученици в шест бази на детски заведения и в четири училища, както и целият им педагогически и непедагогически персонал – общо 318 служители.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Над 2200 деца в училищата и детските градини в града са потърпевши от нарушено топлоподаване

Габрово: Над 2200 деца в училищата и детските градини в града са потърпевши от нарушено топлоподаване

17 Февруари 2017 | 18:31 | Агенция "Фокус"
Габрово. Над 2200 деца в училищата и детските градини в Габрово са потърпевши от нарушено топлоподаване. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът Таня Христова. Тя отбеляза, още около 300 човека е персонала в тези заведения, които също са потърпевши. Абонатите на Топлофикация са над 4000, като по-голямата част от тях са частни абонати. „Мисля, че цифрата е достатъчно голяма, за да говорим за сериозен проблем, който в момента Габрово продължава да изпитва. Проблемите на Топлофикация очевидно са комплексни – непрекъснати аварии в съоръженията, аварии в топлопреносната мрежа и очевидно затруднения с материалите, които използват и които не могат да гарантират необходимия топлинен капацитет. Тази сутрин в абонатната станция на един от жилищните блокове уредите показваха, че топлината, която достига до сградата, е 20 градуса, което като се разпредели между отделните апартаменти, означава просто един въздух“, посочи Таня Христова.
Тя подчерта, че аварии се случват непрестанно и непрекъснато се налага да се разкопават определени участъци от мрежата на Топлофикация. „Периодично, когато те преценят, на техния сайт се посочва информация за технически проблеми, свързани с някой от котлите, които те използват за дейността“, допълни Таня Христова.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Следващата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверки в топлофикационното дружество в града

Габрово: Следващата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверки в топлофикационното дружество в града

17 Февруари 2017 | 16:58 | Агенция "Фокус"
Габрово. От следващата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверки в Топлофикация – Габрово. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът на Габрово Таня Христова. Тя посочи, че комисията и Министерство на енергетиката ще извършат обстойна проверка, за да преценят дали трябва да бъде отнет лицензът на Топлофикация. „Ние настояваме за това предвид тази ситуация, която очевидно се задълбочава и влошава. Разбира се очакваме и конкретен ангажимент от Топлофикация. Искаме да знаем дали до края на сезона ще има нормално топлоподаване. Искаме да получим и информация за намеренията на Топлофикация, разбира се ако имат такива, за следващия отоплителен сезон с конкретни ангажименти, които са свързани с инвестиционни намерения“, допълни Таня Христова. Тя съобщи, че днес е входиран колективен иск в Окръжен съд – Габрово. „Нека съдебната инстанция да прецени действията на Топлофикация във връзка с тези проблеми“, допълни кметът. По думите й трябва да се вземат предвид и материалите, които дружеството използва. Тя съобщи, че е постъпило писмо от РИОСВ – Велико Търново, в което уведомяват, че има регистрирано завишаване на нивото на фини прахови частици в атмосферния въздух на Габрово. „Освен това тук не става въпрос за една авария, а за системно нарушаване на нормативната база и за системен тормоз спрямо жителите и потребителите на тази услуга в Габрово, което считам, че е недопустимо. Всички трябва да направим необходимото, най-малкото за да знаем какви действия трябва да се предприемат оттук насетне, за да може следващия отоплителен сезон да бъде гарантиран. Това, което Община Габрово ще направи касае образователните институции, които са на наше разпореждане. За тях ние предприемаме инвестиции за алтернативни източници за отоплението, което означава, че ще инвестираме в газификация на тези сгради, които са на Топлофикация“, допълни Таня Христова.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Над 200 души подкрепиха протеста срещу Топлофикация  в града

Габрово: Над 200 души подкрепиха протеста срещу Топлофикация в града

17 Февруари 2017 | 16:44 | Агенция "Фокус"
Габрово. Над 200 души подкрепиха протеста срещу Топлофикация в Габрово. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът на Габрово Таня Христова. Тя отбеляза, че е успяла да се срещне с изпълнителния директор на дружеството Калин Ангелов, но посочи, че той не е отговорил на поставените въпроси. „Имах възможността да вляза на територията на Топлофикация – Габрово и да се срещна с изпълнителния директор Калин Ангелов, който за съжаление не можа да ми даде никаква информация относно това какво се случва, какви са техните планове и защо всъщност през целия зимен сезон абонатите на дружеството са подложени на системен тормоз. Това означава, че повечето от дните имаше нарушено топлоподаване и доста дълги периоди, в които изобщо нямаше топлинна енергия, насочена към абонатите“, допълни Таня Христова.
Тя отбеляза, че недоволството сред хората расте. На протеста те са носели сметките си, които считат, че не отговарят на услугата за този зимен сезон, както и жалби, които са лично адресира от тях до Топлофикация и до други институции.
Таня Христова отбеляза, че топлоподаването в Габрово продължава да е непостоянно. В почти всички учебни заведения в Габрово занятията протичат при намалени часове. „Това е един от основните проблемите, защото през целия зимен сезон ние настояваме за информация и за ангажимент от тяхна страна за справяне с проблемите. За съжаление това не се получава като комуникация и координация между заинтересованите страни“, допълни тя.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Жителите на града излизат на протест пред Топлофикация

Габрово: Жителите на града излизат на протест пред Топлофикация

17 Февруари 2017 | 11:41 | Агенция "Фокус"
Габрово. Жителите на Габрово излизат на протест пред Топлофикация. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Те ще изразят своята позиция и гражданско недоволство в 12.00 часа, пред сградата на дружеството – на ул. „Индустриална“ № 6. От началото на отоплителния сезон дружеството системно нарушава или прекъсва топлоподаването към своите абонати. Кметът на Габрово Таня Христова заяви, че настоява да знае, кой стои зад действията на "Топлофикация - Габрово" и кой е отговорен за по думите ѝ системния тормоз и геноцид, на който са подложени габровци през тази зима, и съобщи, че фирмата, едноличен собственик на капитала на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е регистрирана в Кипър.
"От началото на отоплителния сезон, дружеството системно нарушава или прекъсва топлоподаването към обществените и частните абонати, въпреки официалните уверения, че ще осигури нормален сезон. В Община Габрово има информация за повече от 20 аварии. Част тях изобщо не бяха официално обявени от дружеството. Честотата на прекъсванията на топлоподаването, поради аварии или проблеми с горивата, беше най-голяма в периода от 10 ноември до 15 декември 2016 г. и от 2 януари до момента", твърдят от Общината.
"От липсата на топлоподаване пряко засегнати са общо 2 321 деца и ученици в шест бази на детски заведения и в четири училища, както и целият им педагогически и непедагогически персонал (общо 318 служители). Потърпевши са и родителите на децата, поради принудителните „дървени“ ваканции (най-продължителната беше обявена в периода 9-11 януари).
Негативни последици от липсата на топлоподаване търпят всички граждани, работещи в сгради, абонати на "Топлофикация – Габрово". Липсват нормални условия за обитаване на обществените сгради, което затруднява работния процес. Налага се да бъдат отлагани спортни и културни събития. Липсата на отопление в жилищата на гражданите, при минусови температури, принуждава частните абонати да го компенсират с допълнителни разходи за електроенергия или друг вид отопление", посочват още от Община Габрово.
Таня Христова съобщи още, че „Топлофикация – Габрово“ ЕАД системно нарушава Закона за енергетиката и чл. 3 от Наредба № 10 от 09.06.2004г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, тъй като дружеството не е подавало искане за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с топлинна енергия, когато не е доставяло топлинна енергия с необходимата мощност за време по-дълго от 48 часа.
Кметът на Габрово припомни, че още през месец декември Община Габрово официално сезира Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и министерството на енергетиката за множеството нарушения на законодателството от страна на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД с искане за извършване на проверки и действия по компетентност, включително за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания.
Също през месец декември Община Габрово информира РИОСВ – Велико Търново за постъпили сигнали, свързани със съмнения за замърсявания на атмосферния въздух, дължащи се на изпускания дим от „Топлофикация Габрово“ ЕАД, с молба за извършване на проверка.
Община Габрово ще внесе иск в съда срещу Топлофикация.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
13 загинаха при терористично нападение в Барселона - 17 август 2017 година
13 загинаха при терористично нападение в Барселона - 17 август 2017 година

ВИДЕО
Варшавската реч на Доналд Тръмп
Варшавската реч на Доналд Тръмп
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.