НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 18:37


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Бяха представени концепциите за управление на Антикорупционния орган (ОБЗОР)

Бяха представени концепциите за управление на Антикорупционния орган (ОБЗОР)

3 Декември 2019 | 21:20 | Агенция "Фокус"
София. На свое заседание Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва двамата кандидати за председател на Антикорупционния орган. Единият – предложен от управляващата коалиция – Сотир Цацаров и другият от ПГ на „Воля – българските родолюбци“ – Симеон Найденов.

Сотир Цацаров представи своята концепция, която предвижда създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията. Кандидатът за председател на Антикорупционната комисия е заложил в своята концепция създаването на Консултативен съвет към комисията, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск. „Приоритетното направление на дейност би било противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши и публични длъжности“, каза още Сотир Цацаров. Според него е важно е създаването на териториални поделения на Дирекция „Антикорупция“.

Кандидатът за председател на Антикорупционния орган коментира, че в концепцията си е посочил необходимостта от въвеждането на постоянен медиен мониторинг. „Под постоянен медиен мониторинг разбирам мониторинг, който няма нищо общо с пиар дейността на комисията ѝ, а с правомощията ѝ по закон. Става дума за ежедневен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация. По закон именно този медиен мониторинг и източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал. Този сигнал може да е източник на данни за корупция, за конфликт на интереси, може да идентифицира риск, който налага отправяне на предложения за антикорупционни мерки, може да дава данни за недостатъци в работата на самата комисия“, посочи още Цацаров.

По думите му всичко това ще наложи структурни промени. „Посочил съм създаването на обществен съвет към комисията, финализирането на работата по основната съвместна инструкция с всички институции, с които комисията работи, както и необходимостта от активен обмен на информация с органи на други държави“, обясни още кандидатът за председател на КПКОНПИ.

Цацаров коментира и подаването на сигнали. „На интернет страницата такъв образец за сигнал съществува. Сигналът е източник на сигнал за корупция или данни за конфликт на интереси. Предвиждам разработването на съвсем ясни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнала и уведомяване на подателя на сигнала за съответните мерки. Предвиждам нов образец на сигнал“, изтъкна Цацаров. Той посочи, че предвижда предприемане на мерки за защита на подателя на сигнала.

„Следващо направление е деклариране на имущество и интереси. В това направление е свършена огромна работа. Огромната работа е свързана с прехвърляне на масивите от Сметната палата към Комисията със създаването на електронна платформа и най-вече с възможностите за пълна проверка на декларациите“, посочи Цацаров. „На фона на това обаче в концепцията има две „но“. Едното е състоянието на указанията за попълване на декларацията. Всяка година близо между 5 хил. и 9 хил. лица подават декларация. Всяка година сме поставени пред положение, в което липсата на ясни, единни указания относно това как се попълват декларациите, кое се декларира, кое не води до изключително голямо количество обърквания. Те са един немалък източник на технически грешки. Ако бъда избран в следващата кампания за подаване на декларация – приемането на единни указания за попълването им ще бъде първостепенна задача. Второто „но“ в тази насока е електронната форма на декларация. Тук става дума не за съдържанието, а за използване на компютърен софтуерен модел“, допълни още Цацаров. Според него трябва да се промени електронната форма за декларацията.

От своя страна кандидатът Симеон Найденов заяви, че ако бъде избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководи безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията. „За мен е от важно значение осигуряването на държавна политика в областта на превенцията на корупцията. Това е важно и изискуемо условие за правилната работа на тази комисия. Това предполага и по-голяма отчетност в дейността на комисията пред обществото“, каза още Найденов.

Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сотир Цацаров: Ако бъда избран за председател на Антикорупционния орган -  ще разгледам незабавно всички висящи проверки

Сотир Цацаров: Ако бъда избран за председател на Антикорупционния орган - ще разгледам незабавно всички висящи проверки

3 Декември 2019 | 10:48 | Агенция "Фокус"
София. Ако бъда избран за председател на Антикорупционния орган - ще разгледам незабавно всички висящи проверки. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Спас Гърневски за Пловдивския панаир по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“.По думите му очевидно е, че това ще касае и проверката за Пловдивския панаир.
„Мисля, че както вие, така и аз разбираме, че проблемът в конкретния случай не е в давностен срок. Проблемът е в липсата на възможност за търсене на колективна отговорност. В основата на всичко това стои решение на Общинския съвет“, каза още Цацаров.

В отговор на въпрос дали ще изкара мандата си докрая, Цацаров отговори: "Ясно е, че всеки председател довършва мандата. Такива са разпоредбите на закона. Ясно е, че всеки от нас ще работи със състав на комисията, който вече е избран. Дай Боже да наложа колективно ръководство, което е в посока на добро. Що се отнася до самото довършване на мандата, никой от нас не е застанал тук с намерение за несериозни или временни мотиви".Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сотир Цацаров: Важно е създаването на териториални поделения на дирекция „Антикорупция“

Сотир Цацаров: Важно е създаването на териториални поделения на дирекция „Антикорупция“

3 Декември 2019 | 10:12 | Агенция "Фокус"
София. Важно е създаването на териториални поделения на дирекция „Антикорупция“. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

„Тя работи със Специализираната прокуратура, на територията на цялата страна, но няма никъде в страната изнесени работни места. Териториалните дирекции на комисията се занимават само с производствата по отнемана не незаконно придобитото имущество. Задължително е продължаването на доброто взаимодействие с прокураутрата, за което има и действаща съответна инструкция. Предвидил съм както начален, така и ежеседмичен преглед на всички започнати проверки на прояви на корупция“, допълни Цацаров.
„Бе поставен въпроси относно павомощията на тази дирекция. Моята позиция е следната – дирекцията не се нуждае от каквито е да допълнителни правомощия. Тя не се нуждае от това да може да задържа. В тази страна има достатъчно органи, които имат такива правомощия. Тя не се нуждае от правомощия, свързани с извършване на други действия, които са свързани с нарушаване на неприкосновеността и правата на гражданите. Не се нуждае и от това, което съществуваше в първоначалния замисъл на закона, а именно да притежава собствена техника за използване на СРС. Всяка стъпка обаче по отношение на орязване на сегашните правомощия на тази дирекция според мен би действала крайно отрицателно върху нейната работа. Следователно считам, че правомощията, които имат следва да бъдат ефективно развити, а нови не са необходими“, допълни още Цацаров.

Кандидатът за председател на КПКОНПИ обясни, че интернет страницата трябва да добие нов дизайн, но и дизайн, който е свързан или с промяна с нейното съдържание. "Казах за необходимостта от въвеждането на нов електронен регистър по отношение на превенция на корупцията, обновяване на целия раздел по отношение на подаването на сигнали, разделът, който е свързан с обществената информация", каза Цацаров. Той допълни, че сайтът може да бъде допълнен и с действаща информация.
"Посочил съм и необходимостта от по-активна медийна политика при равен достъп на всички медии. Става дума за организиране на пресцентъра на комисията", обясни още Цацаров.

Той обясни, че комисията функционира в пет отделни сгради и според него това е пречка.

Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сотир Цацаров: Предвиждам създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск

Сотир Цацаров: Предвиждам създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск

3 Декември 2019 | 09:54 | Агенция "Фокус"
София. Предвиждам създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„По отношение на второто направление – превенция на корупцията. Комисията осъществява по закон държавната политика по превенция на корупцията. В изпълнение на това и на преходните и заключителни разпоредби комисията е приела комплексна методология за превенция на корупцията. При цялото мое уважение към този документ – той е твърде общо методологичен и общо теоретичен. Моят подход е как да кажа далеч по практически ориентиран и си мисля, че трябва да се търсят нови направления в тази насока. Законът дава тези възможности. Това са възможностите, свързани със съгласуването на законопроектите и изготвяне на изпълнителната власт по отношение на наличието на корупционен риск. Ако съгласувателната дейност не се подчинява на обща комплексна методика, на съвсем практически ориентирани действия, които да са свързани и с правната техника на предлаганите законопроекти и с идентифицирането на корупционния риск в тях, при пълна прозрачност, мисля, че общественият ефект ще е далеч по-висок“, заяви още Цацаров.

Той поясни, че предвижда създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ. „Под консултативен съвет разбирам съвет, в който да са привлечени утвърдени юристи и учени по съответни специалности, чиито опит и знания да бъдат използвани именно при тези експертни становища по отношение на законопроектите на изпълнителната власт“, обясни Цацаров.
Той изтъкна, че комисията има едно правомощия по чл. 32, ал. 2 от закона – предложения за антикорупционни мерки. „Те в настоящия момент се подчиняват на комплексната методология, но механизмът им подлежи на промяна. Необходимо е отправянето на такива предложения да бъде колективно решение на комисията и едновременно с това да се въведе електронен регистър на интернет страницата на комисията. Този регистър трябва да проследява всяко предложение, направен от комисията. Реакцията на съоветния орган на изпълнителната власт, който не е длъжен да го приеме, както и последващото изпълнение. Това би имало изключително силно превантивно отношение на корупцията“, изтъкна Цацаров.

Кандидатът за председател на Антикорупционния орган коментира, че в концепцията си е посочил необходимостта от въвеждането на постоянен медиен мониторинг. „Под постоянен медиен мониторинг разбирам мониторинг, който няма нищо общо с пиар дейността на комисията й, а с правомощията й по закон. Става дума за ежедневен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация. По закон именно този медиен мониторинг и източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал. Този сигнал може да е източник на данни за корупция, за конфликт на интереси, може да идентифицира риск, който налага отправяне на предложения за антикорупционни мерки, може да дава данни за недостатъци в работата на самата комисия“, посочи още Цацаров.

По думите му всичко това ще наложи сруктурни промени. „Посочил съм създаването на обществен съвет към комисията, финализирането на работата по основната съвместна инструкция с всички институции, с които комисията работи, както и необходимостта от активен обмен на информация с органи на други държави“, обясни още кандидатът за председател на КПКОНПИ.
Деница КИТАНОВАОтвори в нов прозорец
прочети затвори

Сотир Цацаров: Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията

Сотир Цацаров: Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията

3 Декември 2019 | 09:32 | Агенция "Фокус"
София. Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Цацаров обясни, че концепцията му представлява практически ориентиран опит за предложения за мерки. "Важно е за мен да кажа, че нямам нито самочувствието, нито съзнанието, че ако бъда избран, общо взето комисията ще започне от този избор и ще започне да гради работата си от този момент. Каквато и оценка да бъде давана за досегашната й работа, Комисията има своите постижения“, посочи Цацаров.

„Комисията е колективен орган и не смятам, че работата на членовете на комисията трябва да бъде пренебрегвана. За мен е смущаващо да го нарека така – нормативното закрепване на броя на администрацията. Общата численост на администрация по правилник е 482. Тази администрация е прекалено голяма. В същото време фактът е, че броят й е закрепен в поднормативен акт“, посочи още Цацаров. Той изтъкна, че предвижда преценка на натовареността на съответните отдели. „При всички случаи относно административната структура на комисията очевидно налага предприемане на незабавни действия за създаването на нов проект за правилник на комисията, в който всички тези недостатъци да бъдат премахнати, нов механизъм за проверка на почтеност на служителите, нови правомощия на инспектората на комисията“, изтъкна още Цацаров.

„Естествено е, че всички добри практики, свързани с назначаване на служители, техния подбор и прочее, трябва да бъдат запазени“, обясни Цацаров.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Симеон Найденов: Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията

Симеон Найденов: Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията

3 Декември 2019 | 09:23 | Агенция "Фокус"
София. Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Симеон Найденов по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„За мен е от важно значение осигуряването на държавна политика в областта на превенцията на корупцията. Това е важно и изискуемо условие за правилната работа на тази комисия. Това предполага и по-голяма отчетност в дейността на комисията пред обществото“, каза още Найденов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисията за борба с корупцията ще изслуша кандидатите за председател на Антикорупционния орган

Комисията за борба с корупцията ще изслуша кандидатите за председател на Антикорупционния орган

3 Декември 2019 | 07:53 | Агенция "Фокус"
София. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще проведе заседание. Това предвижда програмата за работа на комисията. Заседанието ще се проведе от 9.00 ч. в зала „Запад“. На заседанието ще бъдат изслушани кандидатите за председател на КПКОНПИ. Срокът, в който парламентарните групи и народните представители можеха да предлагат кандидатури, бе до 20 ноември 2019 г. В този срок постъпиха две кандидатури. От управляващата коалиция предложиха досегашния главен прокурор Сотир Цацаров. От ПГ на „Воля – Българските родолюбци“ издигнаха кандидатурата на Симеон Найденов.

Процедурните правила предвиждат изслушването на кандидатите да се проведе на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. Гласуването и изборът на председател на Антикорупционната комисия ще бъде извършено от парламента. Съгласно правилата гласуването ще се проведе поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът получил най-много гласове „за“. В случаите, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, правилата предвиждат да се проведе повторно гласуване, в което да участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното никой от тях не получи необходимите гласове, парламентът приеме решение за откриване на нова процедура за избор.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Протести в Киев преди срещата на
Протести в Киев преди срещата на "Нормандската четворка" 8 декември 2019 г.

ВИДЕО
Българската Коледа
Българската Коледа
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.