Октопод...

26 Април 2007 | 10:07 | 0
Октопод...


Следователката по делото срещу бившия шеф на "Топлофикация” София Валентин Димитров Татяна Шарланджиева е предложена за дисциплинарно уволнение. Директорът на Националната следствена служба Ангел Александров е направил предложението за уволнение на Шарланджиева на заседанието на Висшия съдебен съвет. Шарланджиева е допускала груби нарушения в хода на разследването, което се установява по един безспорен начин. Фактите, които се установени по проверката са класифицирана информация.
Впоследствие стана ясно, че се предполага, че Шарланджиева съобщавала секретна информация на Красимир Георгиев от "Фронтиер", свидетел по случая "Топлофикация".
Агенция “Фокус”
Пресконференция на Татяна Шарланджиева и Зоя ИвановаПресконференция на Татяна Шарланджиева - следовател в Националната следствена служба (НСлС), и Зоя Иванова - бивш ръководител на отдел в НСлС.Татяна Шарланджиева: Не съм учудена от интереса на медиите. Искам да споделя с вас, че малко некомфортно се чувствам, неуверена съм. Надявам се да ме разберете и да покажете някакво човешко отношение. Настоящата пресконференция е провокирана от непрофесионалното отношение на г-н Ангел Александров. Имам предвид обстоятелството, че вчера бяха разгласени от него факти, във връзка с образувано дисциплинарно производство по негово искане във Висшия съдебен съвет. Някои от вас вчера ми се обадиха да коментирам тази новина, аз бях въздържана именно, защото Законът за съдебната власт не допуска, при образувано дисциплинарно производство да се изнасят факти и обстоятелства във връзка с него. Но поради това, че г-н Александров си позволи да изнася факти във връзка с вече образувано дисциплинарно производство, реших и аз да направя своя коментар на събитието.
От друга страната мотивът ми е това, че още преди да е приключило дисциплинарното производство и преди да се е произнесъл дисциплинарният състав по направеното от него предложение за дисциплинарно наказание, тоест дали има допуснати нарушения и какво наказание следва да бъде наложено, г-н Ангел Александров в пресата определя моето поведение като “професионален провал” и освен това говори за “ерозия на съзнанието”. Това са крайни оценки и според мен абсолютно тенденциозни, при положение, че има образувано дисциплинарно производство. За него аз научих от вас (медиите). Това са причините са се срещна с вас и да представя моята гледна точка. Всичко, което е изнесено по вестниците е от анонимен източник, не знам до колко това, което е отразено от вестниците е действителността.
В такъв смисъл искам да отправя едно извинение към членовете на ВСС, че съм принудена да правя коментари по повод едно висящо дисциплинарно производство. Първото нещо, което искам да ви кажа, г-н Александров, според анонимните източници, които се цитират във вестниците, ме обвинява в контакти със заместник-министъра на икономиката и енергетиката Корнелия Нинова. Така изнесени фактите в пресата създават впечатление, че ние с Корнелия Нинова имаме отношение по повод делото срещу бившия изпълнителен директор на “Топлофикация” - София. Ако се прави такова тълкуване, то е крайно погрешно.
Познавам Корнелия Нинова от 1995 година. По това заедно работихме в една от районните следствени служби в София, където тя беше следовател. От тогава имаме близки приятелски отношения. Тези приятелски отношения никога не са били тайна и не съм ги крила, в това число и от директора на Националната следствена служба Ангел Александров. Той беше запознат с този факт, дори във хода на разследването (за злоупотребите в “Топлофикация”), аз изразих безпокойство, че отношенията ми с Корнелия Нинова могат по някакъв начин да хвърлят съмнения върху моята безпристрастност. До колкото си спомням, това беше в началото на разследването, някъде през летните месеци. Тогава Ангел Александров ме успокои, че няма такава опасност, поради обстоятелството, че ние (следователите) сме хора, които се срещат, виждат, чуват с твърде много хора и просто ме успокои, че няма от какво да се притеснявам. Разбирам, че съм имала 111 разговора (по телефона) с Корнелия Нинова, пак от анонимен източник, цитиран във вестниците.
Възможно е разговорите да са толкова, аз просто не ги броя, ние сме приятелки, чуваме се. Нямам представа с каква честота са ни разговорите, вероятно ако има приложени доказателства по дисциплинарното производство, фактите ще бъдат категорични. Част от тези 111 разговора, за тези 6 месеца, проведени с Корнелия Нинова, са били проведени по настояване на г-н Ангел Александров. Познавайки нашето приятелство, той се опита да се възползва от отношенията между нас, за да лобира за определени икономически интереси в “Булгартабак”, във областта на хазарта, а така също и в Държавния резерв.
Такива разговори аз и моята колежка Зоя Иванова (бивш ръководител на Отдел 3 в НСлС)… Но нека тя да ви каже. Тя, действително под натиска на Ангел Александров подаде оставка, но дали е внесена във ВСС и дали е гласувана, не мога да твърдя. Да се върна към Корнелия Нинова, част от разговорите с нея са провеждани по настояване на Ангел Александров. Разговори съм водила както аз, така и Зоя Иванова. Конкретни факти във връзка с тези разговори в подробности не мога да ви ги предам. Но по отношение на “Булгартабак” разговорите, които съм водила с Корнелия Нинова за “Булгартабак” и по настояване на Александров, са във връзка с искане за документи, които доказват някакви нарушения на изпълнителния директор на “Булгартабак холдинг” Христо Лачев. Г-н Ангел Александров ме помоли да предам на Корнелия Нинова да изнесе от “Булгартабак холдинг” документи, които уличават Христо Лачев в извършване на някакви нарушения с оглед неговото отстраняване. По тази тема и Зоя Иванова е водила разговори с Ангел Александров.
По отношение на Държавния резерв - Корнелия Нинова е представител на Министерство на икономиката в междуведомствена комисия по Държавния резерв. И г-н Ангел Александров чрез нас се опитваше да окаже натиск върху нея да подкрепи определени решения за деблокиране на количества от Държавния резерв.
Що се касае до интересите в хазарта, пак чрез Нинова, Александров искаше да се въздейства на представители на министерството на икономиката и енергетиката в Държавната комисия по хазарта, за да се даде лиценз на една фирма за внос на машини за хазартни игри. Поради отказ, до колкото разбрах, тази фирма, която е кандидатствала за такъв лиценз, не е доказала произхода да средствата си и поради това, Комисията е отказа лиценз. В този смисъл имам нерегламентирани контакти с Корнелия Нинова. Това е моята позиция. Заявявам категорично обаче, че тези разговори с Корнелия Нинова са водени по настояване на Ангел Александров. Други подробности около тези разговори може да ви даде и г-жа Зоя Иванова.
По отношение на отбиненията към мен, че съм имала нерегламентирани контакти с Красимир Георгиев (б.ред. съсобственик на фирма “Фронтиер”)… Красимир Георгиев е свидетел по делото “Топлофикация”, заявявам категорично, че до момента, в който съм била част от екипа разследващ делото, отношенията ми с Красимир Георгиев са били регламентирани от Наказателно-процесуалния кодекс. Извън регламента на НПК не съм имала отношения с него. След като бях отстранена от разследването, на това ще се спра после, отношенията между мен и Красимир Георгиев са уредени от правилата на професионалната етика. Между другото и по времето, когато съм била разследващ следовател по делото, тези правила също са важали.
По повод отстраняването ми от делото, както Ангел Александров каза. Не е имало отстраняване от делото, тъй като процесуално това може да направи само наблюдаващият прокурор, след като установи, че работата ми по разследването е незадоволителна или съм направила някакви нарушения. Такова произнасяне от страната на наблюдаващия прокурор към момента няма. Чисто и просто Ангел Александров подписа една административна заповед-от 1 април съм преместена от трети отдел в шести отдел в НСлС. Така че отстраняване от делото в процесуалния смисъл-няма. Има отстраняване в административен смисъл.
От около две седмици съм подложена на психологически натиск от страна на Ангел Александров. Преди две седмици той ме извика в кабинета си и оказа натиск върху мен да си подам оставката като следовател от НСлС поради това, че съм имала някакви нарушения. Заявих му, че не познавам доказателствата, върху които той изгражда заключението си, но аз считам, че не съм извършила никакво нарушение, поради което отказах да подам оставката си. Той ми каза, че ако не подам оставката си той ще ме “орезели”, ще ми образува дисциплинарно производство. В крайна сметка това е факт. На същият натиск беше подложена и г-жа Зоя Иванова, но тя подаде оставка и нещата стигнаха дотук. Това, което искам да ви кажа накратко е, че ще отговарям на въпросите ви, но стига те да не са свързани с неща, които касаят разследването по делото “Топлофикация”, в смисъл-изнасяне на факти по делото.
Зоя Иванова: Здравейте. Казвам се Зоя Иванова и до вчера, мисля, бях ръководител на Трети отдел, в който работеше Татяна Шарланджиева и отдела, в който екип от следователи разследват делото срещу бившия шеф на “Топлофикация” Валентин Димитров. Като ръководител на този отдел, мога най-искрено да ви кажа, че наблюдавах работата на следователите по конкретното досъдебно производство. Екипът следователи работеше много интензивно, с много голямо напрежение. Аз помагах и в организационен смисъл и съм абсолютно убедена, че делото ще се приключи съвсем успешно. За съжаление работеше се с напрежение действително. Точно за контактите ни с Корнелия Нинова, в което обвиняват Шарланджиева…аз също съм работила с нея преди 12 години. Приятелки сме точно от 12 години. Срещаме се, виждаме се, но Корнелия Нинова, като зам.-министър на икономиката и енергетиката, никога не си е позволила да иска информация по досъдебното производство за “Топлофикация”. Никога не би си го позволи, защото е изключително коректен и съвестен човек. Поне в отношенията си спрямо нас. За съжаление обаче, г-н Александров, от когото съм дълбоко огорчена, защото аз съм човек с достойство и изключително много съм му вярвала, изключително предана съм била. Действително той използваше приятелството ни с Корнелия Нинова и ние сме провеждали десетки срещи и разговори с Нинова по въпросите и темите, които спомена следовател Шарланджиева. Така най-големият проблем беше “Булгартабак”, по възможност Александров искаше Нинова да ни предостави информация и документи, уличаващи Христо Лачев. Единственото нещо, което направи Корнелия Нинова, тя просто ни се подигра, даде ни едно ксерокопие на писмо на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров до министъра на финансите Пламен Орешарски, писмо, което представляваше искане за назначаване на пълна ревизия на “Булгартабак”. Това беше документът, който тя ни предостави след неколкократни срещи с нас.
Вторият въпрос, който ни беше поставен като задача бяха разговорите с нея за получаване на лиценз на една фирма, която дори не си спомням коя е, за машини за хазартни игри. Така или иначе след безуспешни срещи и разговори с нея, тя сподели, че конкретната фирма не е доказала произхода на средствата си. И третият повод, по който съм водила разговори с нея, това беше в посока…тя е член на Междуведомствения съвет за Държавния резерв, да подкрепи решение на членове на този съвет, за освобождаване на запаси от Държавния резерв. Тя категорично отказа и много остро реагира и ние почти си развалихме взаимоотношенията за съжаление след този разговор. И беше категорична: “Аз няма да лежа в ареста в НСлС при Вальо Топлото”. Това беше един от последните ни разговори. Едно приятелство, градено с години, с много доверие и много честност…Колежката вече сподели с вас на каква преса бяхме подложени от около 20 март. Честно казано, аз съм човек на толкова години, а такова нещо не съм преживявала през живота си. Такава преса, такъв психологически натиск за нещо, за което не се считам за виновна-първо. И второ изтичане на информация по делото аз не съм си позволила. Не са си позволили и следователите, защото аз вярвам във всички служители от трети отдел. Аз си познавам хората, познавам плюсовете и минусите, винаги подлагам на съмнение някои действия, винаги си ги проверявам нещата по мой си начин.
И когато се работи в екип, особено по дело с такъв голям обществен интерес без доверие между следователите в екипа, не може да се работи. Не може. И не бих казала, че по делото не се е работило ритмично. Да, възможно е да има забавяне, но по чисто организационни въпроси, които понякога са извън моите възможности да ги реша, но не считам, че следователите по делото, в това число и ръководителят на екипа г-н Иван Тороманов и другият следовател по делото, са допускали нарушения. Възможно е да има пропуски. Това е изключително голям обем от работа. И аз бях ангажирана с разследването по това досъдебно производство и го приех това дело много лично. Аз считам, че изходът, приключването на делото с мнение за съд е въпрос на чест за следователите от трети отдел. И затова бях дълбоко огорчена от това, че се отстранява следовател, чисто административно. Делото се изземва от моя кабинет, където беше подредено, до известна степен… едва ли не нищо да не се докосвам до папките по това дело. Нещо, което е събирано 10 месеца. Един огромен труд, положен от следователите и от мен. И затова се почувствах изключително огорчена, засегната и обидена. Недостойно е, когато караш следователите си да установяват контакт със зам.-министър, действащ млад човек и напълно възможно да го компрометираш по някакъв начин с телефонни разговори, със срещи и прочие, да се отнасяш така с част от следователите от Национална следствена служба. Да напуснем, поддадох една молба, върнах си я, поддадох молба за освобождаване от длъжност ръководител -отдел. Ако не бях го направила, не знам какво ме чакаше на другия ден. Всяко позвъняване на телефона е ужас за мен.
Подкрепям Таня Шарланджиева. Аз съм човек, който би го направил за всеки един следовател от отдела и съм го правила по един или по друг начин. Не само, защото е Таня Шарланджиева, това бих го направила за всеки един следовател от отдела. Благодаря Ви.

Въпрос на медиите: Защо, според Вас, зам.-министър Корнелия Нинова е била подслушван?. И за хазарта, ако можете да бъдете по-конкретни?
Татяна Шарланджиева: А не знам дали зам.-министърът е бил подслушван.
Въпрос на медиите: Нали така казахте, че имало 111 разговори, засечени между вас, това означава, че тя е била подслушвана.
Татяна Шарланджиева: Не твърдя такова нещо.
Въпрос на медиите:А тези 111 разговора, откъде са тогава?
Татяна Шарланджиева: Възможно е да е била направена справка в “Мтел” за контактите, които сме имали в определен период. Но това не означава, че тя е била подслушвана, не познавам фактите, които са приложени към искането за дисциплинарното ми уволнение, но не твърдя, че зам.-министър Корнелия Нинова е била подслушвана. На този въпрос следва да бъде даден отговор от други служби.
Въпрос на медиите: Вие казахте, че не си спомняте коя е фирмата за хазарта, аз ще се опитам да ви припомня за фирмата на Суди Озкан, ли става въпрос.
Татяна Шарланджиева: Не.
Въпрос на медиите: Не става въпрос за тази фирма?
Татяна Шарланджиева: Съвсем странична е фирмата.
Въпрос на медиите: Какви са отношенията ви с Красимир Георгивв?
Татяна Шарланджиева: Красимир Георгиев го познавам от август месец, когато дойде на разпит в Националната следствена служба. Абсолютно служебно.
Зоя Иванова: Дори, аз си спомням за един от последващите разпити, не на първия, може би на втория или третия, през октомври или ноември, тя изпращаше г-н Красимир Георгиев на асансьора и ме представи и той изрази доброто си впечатление отношението на следователите при самия разпит. Може би го е впечатлило, че много млади хора работят в Национална следствена служба, нещо в този смисъл беше репликата му.
Въпрос на медиите: Каква е връзката на държавния резерв “Булгартабак” и хазарта към отстраняването ви от Националната следствена служба?
Татяна Шарланджиева: Пряка, пряка.
Въпрос на медиите: Защо от шест сейфа в “Пощенска банка”, пари са открити в три сейфа? Какво е станало с парите, оставени всейфа, кога са били изнесени. (...)
Татяна Шарланджиева: Кой раздел сейфове, ли имате предвид?
Въпрос на медиите:Да.
Татяна Шарланджиева: Не съм работила по сектор сейфове в делото за пране на пари срещу Валентин Димитров и не са намерени три сейфа.
Въпрос на медиите:Шест казвам, защо остават в три от тях пари няма?
Татяна Шарланджиева: Направено е претърсване на четири сейфа в “Пощенска банка”. Това е информацията, която сме получили от “Пощенска банка”. (…)След като сме получили отговор от “Пощенска банка” е извършено претърсване и изземване в тези сейфове.
Въпрос на медиите:А какво прави жената на Красимир Георгиев в сейфовете? И след това защо се появява Красимир Георгиев в същите тези сейфове?
Татяна Шарланджиева: Къде се появява Красимир Георгиев?
Въпрос на медиите:Ами там.
Татяна Шарланджиева: Къде там?
Въпрос на медиите:Кой изнася парите от “Пощенска банка”?
Татяна Шарланджиева: Ние ги изнесохме, три милиона.
Въпрос на медиите:Красимир Георгиев колко пари има в “Пощенска банка” ?
Татяна Шарланджиева: Трябва да се обърнете към шефа на клона, за да го попитате.
Въпрос на медиите:Вие нямате такава информация?
Татяна Шарланджиева: Това е информация, която е по делото.
Въпрос на медиите:Неговата жена ходила ли е в “Пощенска банка” и има ли отношение към тези пари?
Татяна Шарланджиева: Към тези, които претърсвахме няма отношение.
Въпрос на медиите: Шестте сейфа?
Татяна Шарланджиева: В “Пощенска банка” много хора имат касети.
Въпрос на медиите: Какво ви каза Ангел Александров?
Татяна Шарланджиева: “Бихте ли помолили Корнелия Нинова да изнесе документи от “Булгартабак”, които уличават Христо Лачев в нарушение с оглед неговото отстраняване.”
Въпрос на медиите: Защо Ангел Александров има интерес от това?
Татяна Шарланджиева: Той не е споделял с нас, честно да ви кажа.
Въпрос на медиите: (…)
Татяна Шарланджиева: Естествено, случвало се е да звъним на Корнелия Нинова, дори когато е била в командировка в чужбина, за да искаме да си изпълни ангажиментите за предаване на документи. В крайна сметка, беше предадено ксерокопие на писмо на министър Овчаров до министър Орешарски за възлагане на пълна данъчна ревизия на холдинга.
Въпрос на медиите:Защо не отказахте да изпълните молбите на Ангел Александров?
Татяна Шарланджиева: Защо не отказахме? Защото той твърдеше, че действително има нарушение в “Булгартабак” и че следва да се предприемат да се предприемат някакви мерки срещу виновните лица в “Булгартабак”.
Въпрос на медиите: А по отношение на хазарта и Държавния резерв?
Татяна Шарланджиева: Ами по отношение на хазарта и Държавния резерв, там вече е личен ангажимент към него.
Въпрос на медиите: (…)
Татяна Шарланджиева: Съгласна съм, в този смисъл ви казах, че контактите ми с нея са не регламентирани.
Въпрос на медиите:Очевидно и с него?
Татяна Шарланджиева: Да.
Въпрос на медиите:Тоест искате да кажете, че Ангел Александров във връзка с тези негови молби, е довело до вашето отстраняване, така ли да ви разбирам?
Татяна Шарланджиева: Аз не съм отстранена.
Въпрос на медиите:Ами вие сте предложена за уволнение.
Татяна Шарланджиева: Аз не съм отстранена. Има предложение за налагане на дисциплинарно уволнение.
Въпрос на медиите:Това ли е причината? Това, че не сте удовлетворили исканията на Ангел Александров по Държавния резерв, хазарта и “Булгартабак” холдинг.
Татяна Шарланджиева: Това ли е причината за какво, защото аз пак не ви разбрах?
Въпрос на медиите:Това ли е причината за искането за отстраняване?
Татяна Шарланджиева: Причините за искането за отстраняване, следва да ги посочи г-н Ангел Александров в искането, което е направил до Висшия съдебен съвет.
Въпрос на медиите:Ами тогава, защо давате пресконференция, след като не знаете за какво сте отстранени?
Татяна Шарланджиева: Защото аз обяснявам контактите си със зам.-министър Корнелия Нинова.
Въпрос на медиите:А как г-жа Нинова попада в тези телефонни разговори, които водят много хора с нея?
Зоя Иванова: А вие откъде знаете, че Корнелия Нинова попада?
Въпрос на медиите: Предложението е секретно, когато е засекретено предложението то е придружено с някакви специални разузнавателни средства или някакви други материали.
Татяна Шарланджиева: Със сигурност.
Въпрос на медиите:Значи вие може би имате обяснение, защо сте предложена за отстраняване.
Татяна Шарланджиева: Предложението е засекретено, аз още в изложението ви казах, че до този момент, аз е съм уведомена, официално за внесено искане на г-н Ангел Александров за дисциплинарното ми уволнение.
Въпрос на медиите: Вчера така беше казано във Висшия съдебен съвет. Татяна Шарланджиева: Така беше казано, но аз нямам официално уведомление от Висшия съдебен съвет към този момент. А с какви доказателства е подкрепено искането на г-н Ангел Александров-още по-малко. Но днес във вестниците излязоха коментари на връзките ми с Корнелия Нинова и затова излизам да обясня какво са включвали част от тези връзки.
Въпрос на медиите: Някога в разговорите с Корнелия Нинова ставало ли е въпрос за Красимир Георгиев?
Татяна Шарланджиева: Не.
Въпрос на медиите:Когато г-н Александров ви извика в кабинета си, за да си подадете оставката, с какъв аргумент поиска да поддадете тази оставка сама, заради тези неизпълнени услуги към него?
Татяна Шарланджиева: Каза, че има установени нарушения. Спомена, че има “СРС” - та (специални разузнавателни средства), които ме уличавали в изнасяне на информация. Нещо от този род спомена, не мога да бъда съвсем точна в цитатите. Аз му казах, г-н Ангел Александров, аз информация по делото не съм изнасяла, не съм извършила престъпление. Той каза “Аз ще ти образувам дисциплинарно производство”. Попитах го: “На какво основание?” Той каза: “Тане, ти си мой човек не бива да допускаш да те орезилявам”. Разговорът беше воден в присъствието на г-жа Зоя Иванова.
Въпрос на медиите:А вярвате ли, че Ангел Александров е действал под прикритието на едно недоразумение за вашата връзка със зам.-министърката или по-скоро е бил обект на натиск, за да ви поиска оставката?
Татяна Шарланджиева: Не мога да коментирам, не зная какви са били причините.
Въпрос на медиите:Но може да гадаете?
Татяна Шарланджиева: Да гадая?
Въпрос на медиите:А в този разговор с г-н Александров той даде ли ви да разберете, че не е доволен от това, че не сте изпълнили двата лични ангажимента, не сте съдействали в случая с “Булгартабак”, където според него има нарушение?
Татяна Шарланджиева: Никъде не твърдя, че неизпълнените ангажименти са причина за искането, което Ангел Александров е внесъл във Висшия съдебен съвет. Не твърдя такова нещо. Твърдя и излязох тука, за да говоря за отношенията си с Корнелия Нинова, която също е компрометирана по много грозен начин.
Въпрос на медиите: Как ще повлияе този случай на делото “Топлофикация”?
Татяна Шарланджиева: Надявам се да не повлияе, честно да ви кажа.
Въпрос на медиите: Някой изразявал ли е недоволство от работата ви?
Татяна Шарланджиева: Никога не е изразявано такова недоволство. Както ви е известно, разследването се извършва от екип от следователи, не съм единствения следовател по делото, чиято отговорност е делото. Напротив, отговорността е споделена между трима следователи и един наблюдаващ прокурор. Така, че ако има някакво забавяне следва да се индивидуализира вината на всеки един от нас.
Въпрос на медиите:Вие сте знаели, че ще има натиск срещу вас, защо не поддадохте към по-висшестоящ орган сигнал, че сте подложена на натиск?
Татяна Шарланджиева: Кой е по-висшестоящият орган?
Въпрос на медиите:Към главния прокурор, например?
Въпрос на медиите:Искам да ви питам, защо не сигнализирахте, че сте подложена на натиск?
Татяна Шарланджиева: Не съм сигнализирала, че съм подложена на натиск, поради обстоятелството, че г-н Ангел Александров ми каза: “Има доказателства за твои нарушения, ако ти си поддадеш оставката, нещата приключват. Ако не си поддадеш оставката срещу теб ще бъде образувано дисциплинарно производство. Не сигнализирах, защото единственият орган, който установява нарушение на магистрати и ги наказва за допуснати нарушения е Висшия съдебен съвет. А по Закона за съдебната власт Висшия съдебен съвет може да бъде сезиран от административния ръководител, какъвто е г-н Ангел Александров. Разчитам на това в дисциплинарното производство, което е образувано да бъдат изяснени тези факти.


Агенция “Фокус”
Следователят Татяна Шарланджиева отправи обвинения към Ангел Александров

Следователят Татяна Шарланджиева заяви на пресконференция, че не е изнасяла информация по делото "Топлофикация", предаде репортер на Агенция “Фокус”. "С Корнелия Нинова съм приятелка от `95 година. Г-н Ангел Александров ме караше да й звъня и да се срещам с нея, за да й искам документи, които доказват нарушения на изпълнителния директор на "Булгартабак" Христо Лачев с оглед отстраняването му. По същия начин - чрез Нинова Ангел Александров искаше да бъде деблокирано определено количество от Държавния резерв. Чрез Нинова той искаше фирма да получи лиценз за хазартни машини. Фирмата обаче имаше недоказан произход на средствата", заяви Шарланджиева.
Татяна Шарланджиева отрече да е имала нерегламентирани контакти с Красимир Георгиев. Тя посочи още, че директорът на НСлС Ангел Александров е оказвал психически тормоз и е искал оставката й. Аз отказах да подам оставка и той ми каза, че ще орезили и ще образува дисциплинарно производство срещу мен, заяви Шарланджиева.
Зоя Иванова, бивш директор на отдел 3 в НСлС, който разследва случая "Топлофикация", обясни, че също познава Нинова и потвърди молбите на Ангел Александров към Шарланджиева.
Татяна Шарланджиева бе категорична, че никога не е изнасяла информация по делото "Топлофикация". Според нея молбите на Ангел Александров, свързани с "Булгартабак", Комисията по хазарта и Държавния резерв имат пряка връзка с нейното уволнение.
По думите на Шарланджиева - директорът на Националната следствена служба пряко се е интересувал и е диктувал интензитета на разследаването на фирмите на Красимир Георгиев. "Нито една друга фирма не представляваше такъв интерес за Ангел Александров", бе категорична Шарланджиева.
Галина ГИРГИНОВА


Делото “Топлофикация” саботирано? (ОБЗОР)
Нов скандал около “Топлофикация” се заформи, след като стана ясно, че от кориците на делото изтичала информация. Заради това един от следователите по делото "Топлофикация - Татяна Шарланджиева - е предложена за дисциплинарно уволнение. Директорът на Националната следствена служба Ангел Александров е направил предложението за уволнение на Шарланджиева на заседанието на Висшия съдебен съвет. По думите на Александров Шарланджиева е допускала груби нарушения в хода на разследването. Фактите, които се установени по проверката обаче били класифицирана информация. Води се дисциплинарно производство.
Трима прокурори се обединиха около становището, че случаят със следовател Шарланджиева, няма да провали разследването по едно от най-шумните дела. Ето какво казаха те:

Главният прокурор Борис Велчев: Станалото е достатъчно неприятно и създава сериозни опасения, че е възможно да се отрази на някои аспекти на разследването.
Той обясни още, че прокуратурата ще изрази становище по станалото, след като се запознае с материалите по случая.
“Дали случаят ще се отрази на цялостното разследване по “Топлофикация”, ще преценим след като видим за какво става дума”, посочи Велчев. Засега не е ясно дали на Шарланджиева ще бъдат повдигнати обвинения.

Градският прокурор на София Николай Кокинов: Неприятно е да знаеш, че имаш предател в четата, но това са обективните реалности.
“Не се притеснявам от провал на делото “Топлофикация”, категоричен бе Кокинов. Той допълни също, че случаят няма да попречи на прокуратурата да повдигне обвинения срещу други разследвани лица по делото. “Смятам, че колегите навреме са открили тези проблеми в нашата къщичка и са реагирали адекватно и своевременно”, заяви още градският прокурор.

Наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов: Работата на следовател Шарланджиева по делото трябва да се ревизира.
“Случаят със следовател Татяна Шарланджиева няма да провали разследването по делото “Топлофикация”, поне моите надежди са такива. Според Джамбазов явно било обаче, че по част от линиите на разследването ще има забавяне. Той допълни още, че не може да се говори за провал на делото, тъй като следователката Татяна Шарланджиева не е единствената, която е разследвала случая, а по него се работело от екип следователи. Божидар Джамбазов определи случилото се като “скандално”.
“В чисто човешки план не ми е особено приятно, че такова нещо се случва по толкова знаково дело. Вярвам в колегите си, с които работя и се надявам да няма друг подобен случай. Не мога да подхождам с подозрение към всеки човек, с когото работя”, обясни още Божидар Джамбазов.

Фирма “Фронтиер”: От прокуратурата не са търсени срещи с хора от компанията, както и предоставяне на допълнителна информация.
След приключилата проверка на Софийска градска прокуратура на дейността на “Фронтиер", след която бе постановено, че компанията няма нарушения, не са правени никакви други проверки Това коментираха от “Фронтиер", по повод информацията, че органите на реда разследват следователката Татяна Шарланджиева, защото съобщавала секретна информация от разследването на съсобственика във фирма “Фронтиер” Красимир Георгиев.
Контакти на служители във “Фронтиер" с разследващите органи е имало единствено при приключилата в началото на април проверка, за която фирмата информира на 3 април.
Прокурорската проверка на дейността на “Фронтиер” по публикации в пресата приключи тогава с отказ за образуване на наказателно производство. Нямало е данни за извършени престъпления от длъжностни лица, гласи заключението на Софийската градска прокуратура, оповестено от дружеството. Тогава оттам съобщиха още, че “няма такива данни и срещу Красимир Георгиев, съсобственик във фирма “Фронтиер".

Столичният общински съветник от НДСВ Владимир Каролев: Корнелия Нинова лично я познавам покрай приватизация на “Булгартабак” - надали е жена, която се занимава с такива неща. Според публикации в печата Нинова била посредник между Шарланджиева и Красимир Георгиев-съсобственик на фирма “Фронтиер”, на когото следователката е давала данни, свързани с разследването по “Топлофикация”.
“ Доколкото прочетох във вестниците, тя е колежка на въпросната следователката Татяна Шарланджиева и откъде да знам... “, посочи Каролев.
На въпрос – какво следва, ако е вярно, че са си посредничели с Красимир Георгиев, който живее в Лондон от шест месеца, Владимир Каролев заяви: “Разбира се, че ако е вярно, че Корнелия Нинова е замесена, и тя трябва да си понесе отговорността, което означава да бъде освободена от длъжността си. Но без да мога да кажа дали е виновна или не, моите впечатления, които са само от гледна точка на проекта за “Булгартабак” от Корнелия Нинова, са много добри”.

Агенция “Фокус”
Корнелия Нинова: От месеци съм обект на натиск от страна на директора на НСлС Ангел Александров


София. От месеци съм обект на натиск от страна на директора на НСлС г-н Ангел Александров. Въпреки това съм потресена от това, докъде стигна той. Не съм се подавала и няма да се подам на опити за изнудване. Нямам и никакво намерение да пълня черни каси с парите на „Булгартабак”. Това се казва в изявление на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Корнелия Нинова, изпратено до медиите.
"Не мога да съгласувам решения за освобождаване на запаси от Държавния резерв без никакви аргументи за такава необходимост, още по-малко да влияя на Комисията по хазарта да се лицензират фирми с недоказан произход на капитала. Никога няма да си позволя да участвам в такива схеми не само заради политическата отговорност, която нося, но и поради факта, че съм била следовател и си давам ясна сметка какви могат да бъдат последствията за мен самата рано или късно.
Нямам отношения към ”Топлофикация София” нито служебно, нито лично. Никога не съм се интересувала от това как се развива делото или спора по управление на дружеството. Всички ангажирани в този казус колеги могат да го потвърдят. Опитват се да ме въвлекат в елементарен компромат. Цинично е използването на болезнената за хората тема Топлофикация по този начин", заявява зам.-министър Нинова.Очаква се продължение на темата:
Татяна Шарланджиева, следовател в Националната следствена служба (НСлС), и Зоя Иванова - бивш ръководител на отдел в НСлС ще дадат пресконференция от 13 часа в БТА. Темата на пресконференцията е предложението за дисциплинарно уволнение на Татяна Шарланджиева, внесено от директора на НСлС на заседание на Висшия съдебен съвет.

Агенция “Фокус”
След проверката на прокуратурата “Фронтиер" не са търсени от разследващите органи, заявиха от фирмата

След приключилата проверка на Софийска градска прокуратура на дейността на “Фронтиер", след която бе постановено, че компанията няма нарушения, не са правени никакви други проверки. От прокуратурата не са търсени срещи с хора от компанията, както и предоставяне на допълнителна информация. Това коментираха за Агенция "Фокус" от “Фронтиер", по повод информацията, че органите на реда разследват следователката Татяна Шарланджиева, защото съобщавала секретна информация от разследването на съсобственика във фирма “Фронтиер” Красимир Георгиев.
Контакти на служители във “Фронтиер" с разследващите органи е имало единствено при приключилата в началото на април проверка, за която фирмата информира на 3 април.
Тогава от “Фронтиер" съобщиха, че Софийска градска прокуратура е приключила проверката на дейността на фирмата и е постановила, че компанията няма нарушения.
Прокурорската проверка на дейността на “Фронтиер” по публикации в пресата приключи тогава с отказ за образуване на наказателно производство. Нямало е данни за извършени престъпления от длъжностни лица, гласи заключението на Софийската градска прокуратура, оповестено от дружеството. Тогава оттам съобщиха още, че “няма такива данни и срещу Красимир Георгиев, съсобственик във фирма “Фронтиер".
Целта на прокурорската проверка е била да установи дали “Фронтиер” е участвала или поддържала граждански, търговски или административни отношения с топлофикационни дружества. След оказаното пълно съдействие на разследващите органи и предоставяне на документи от страна на “Фронтиер”, прокурорската проверка и съпътстващите я данъчни проверки не са установили нарушения в дейността на „Фронтиер" – информираха тогава от компанията.


Агенция “Фокус”
Борис Велчев: Станалото с Татяна Шарланджиева може да се отрази на аспекти от разследването по “Топлофикация”

Научих за станалото със следовател Татяна Шарланджиева вчера от заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС). Когато се запозная с материалите по случая, прокуратурата ще изрази позиция. Това каза за Агенция “Фокус” главният прокурор Борис Велчев по повод искането за дисциплинарно уволнение на следовател Шарланджиева от директора на Национална следствена служба Ангел Александров. Вчера стана ясно, че една от следователките, които разследват делото “Топлофикация” Татяна Шарланджиева, е уличена в нерегламентирани връзки със свидетели по делото. “Дали случаят ще се отрази на цялостното разследване по “Топлофикация”, ще преценим след като видим за какво става дума”, посочи Велчев. Той обаче изрази опасения, че станалото е “достатъчно неприятно и създава сериозни опасения, че е възможно да се отрази на някои аспекти на разследването. Велчев посочи още, че още не е ясно дали ще бъдат повдигнали обвинения на следователката за допуснатите груби нарушения . “Сега въпросът се свежда до решението на ВСС дали да я уволни дисциплинарно или не”, допълни още главният прокурор.
Галина ГИРГИНОВА


Агенция “Фокус”
Николай Кокинов: Неприятно е да знаеш, че имаш предател в четата

Неприятно е да знаеш, че имаш предател в четата, но това са обективните реалности. Това каза за Агенция “Фокус” градският прокурор Николай Кокинов по повод искането за дисциплинарно уволнение на следователя Татяна Шарланджиева от директора на Национална следствена служба Ангел Александров. Вчера стана ясно, че една от следователките, които разследват делото “Топлофикация” Татяна Шарланджиева, е уличена в нерегламентирани връзки със свидетели по делото.
“Не се притеснявам от провал на делото “Топлофикация”, категоричен бе Кокинов. Той допълни също, че случаят няма да попречи на прокуратурата да повдигне обвинения срещу други разследвани лица по делото. “Смятам, че колегите навреме са открили тези проблеми в нашата къщичка и са реагирали адекватно и своевременно”, заяви още Кокинов. “ Заели сме единствената правилна и достойна позиция”, посочи още градският прокурор.
Галина ГИРГИНОВА


Агенция “Фокус”
Божидар Джамбазов: Работата на следовател Шарланджиева трябва да се ревизира

Моите виждания са, че случаят със следовател Татяна Шарланджиева няма да провали разследването по делото “Топлофикация”, поне моите надежди са такива. Това каза наблюдаващият прокурор по делото “Топлофикация” Божидар Джамбазов по повод искането на директора на Национална следствена служба Ангел Александров за дисциплинарно уволнение на една от следователките по делото “Топлофикация” Татяна Шарланджиева. Вчера стана ясно, че тя е уличена в нерегламентирани контакти със свидетели по делото. “Явно е, че по част от линиите на разследването ще има забавяне. Ще трябва да се ревизират действията и работата на следовател Шарланджиева”, бе категоричен прокурор Джамбазов. Той допълни още, че не може да се говори за провал на делото, тъй като следователката Татяна Шарланджиева не е единствената, която е разследвала случая, а по него се работело от екип следователи. Божидар Джамбазов определи случилото се като “скандално”. “Радвам се, че директорът на Национална следствена служба Ангел Александров е реагирал бързо и адекватно, след като е получил такава информация”, посочи още Джамбазов.
“В чисто човешки план не ми е особено приятно, че такова нещо се случва по толкова знаково дело. Вярвам в колегите си, с които работя и се надявам да няма друг подобен случай. Не мога да подхождам с подозрение към всеки човек, с когото работя”, обясни още Божидар Джамбазов. Той допълни, че не може да прогнозира кога ще бъде внесен обвинителен акт по делото. “Очаквам осезателно развитие по делото да има съвсем скоро”, посочи още наблюдаващият прокурор. Джамбазов каза още, че нови привлечени лица засега няма и не пожела да коментира дали съсобственикът на фирма “Фронтиер” Красимир Георгиев се разследва.
Галина ГИРГИНОВА


бТВ, “Тази сутрин”
Владимир Каролев: Учуден съм от информацията, че Корнелия Нинова може да се занимава с такива неща

Столичният общински съветник от НДСВ Владимир Каролев заяви, че е много учуден от информацията, че заместник-министърът на икономиката Корнелия Нинова била посредник между следователката Татяна Шарланджиева и Красимир Георгиев от фирма “Фронтиер”. В предаването “Тази сутрин” на бТВ Владимир Каролев заяви, че познава лично Корнелия Нинова и тя “надали е жена, която се занимава с такива неща”: “Корнелия Нинова понеже лично я познавам покрай приватизация на “Булгартабак” - надали е жена, която се занимава с такива неща. Доколкото прочетох във вестниците, тя е колежка на въпросната следователка и откъде да знам... Аз лично съм говорил с Корнелия Нинова, но по линия на “Булгартабак” много пъти”.
На въпрос – какво следва, ако е вярно, че са си посредничели с Красимир Георгиев, който живее в Лондон от шест месеца, Владимир Каролев заяви: “Разбира се, че ако е вярно, че Корнелия Нинова е замесена, и тя трябва да си понесе отговорността, което означава да бъде освободена от длъжността си. Но без да мога да кажа дали е виновна или не, моите впечатления, които са само от гледна точка на проекта за “Булгартабак” от Корнелия Нинова, са много добри”.


Агенция “Фокус”
Следователката по делото срещу Валентин Димитров е предложена за уволнение

Следователката по делото срещу бившия шеф на "Топлофикация София" Валентин Димитров - Татяна Шарланджиева - е предложена за дисциплинарно уволнение, съобщи за Агенция "Фокус" директорът на Националната следствена служба Ангел Александров.
Александров е направил предложението за уволнение на Шарланджиева на заседанието на Висшия съдебен съвет.
Шарланджиева е допускала груби нарушения в хода на разследването, което се установява по един безспорен начин. Фактите, които се установени по проверката обаче били класифицирана информация, заяви Ангел Александров.


Агенция “Фокус” припомня:
Името на Татяна Шарланджиева в медиите


Татяна Емилова Шарланджиева е родена на 28 април 1957 г. Била е началник на Седмо териториално следствено отделение.
На 10 юни 2004 г. в. "24 часа" публикува материал, според който Татяна Шарланджиева смята да съди скандалния радиоводещ Боби Цанков за клевета. Причина за това става изказване на Боби Цанков, в което той казва че зам.-шефът на столичното следствие Татяна Шарланджиева му е поискала подкуп от 30 000 лв.
През 2006 г. Татяна Шарланджиева поема разследването по делото срещу бившия шеф на “Топлофикация-София” Валентин Димитров.
На 25 април 2007 г. Директорът на НСлС Ангел Александров съобщава, че на заседание на Висшия съдебен съвет е предложил Татяна Шарланджиева за дисциплинарно уволнение. В мотивите си Александров посочва, че Шарланджиева е поддържала нерегламентирани контакти с близки до обвиняемия бивш шеф на дружеството Валентин Димитров и е снабдявала с информация хора, заинтересовани от хода на делото.


Ангел Александров - биография
Ангел Александров е роден в град Дупница на 27 декември 1949 г. През 1974 г. завършва висше образование в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност право.
Започва работа като следовател в Столичната дирекция на вътрешните работи. Изкачва се по йерархията до директор на Националната следствена служба. Член е на Висшия съдебен съвет.

Принтирай    Оразмери текст   + -