FIBEP е световна представителна организация на агенциите, работещи в областта на пресклипинга и медийния мониторинг. Нейна основна цел е предоставянето на форум за обмяна на опит, идеи и инициативи между членуващите компании. В условията на свръхинформираност на съвременното общество FIBEP гарантира на своите членове достъп до най-новите технологични и бизнес решения, които са гаранция за висококачествен медиен мониторинг.
Основана през 1953 г. в Париж, FIBEP обединява близо 100 агенции от над 40 страни. Изпълнителният орган на FIBEP включва Президента г-н Ногейра Фреско, генералния секретар г-н Йоаким вон Бюст , ивицепрезидентите Хуан Сола, Робърт Вагонер, и Стивън Уайт .
През октомври 2003 г. Агенция “ФОКУС” бе приета за член на FIBEP.