Разглеждат още проекти за улици на общините по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г

Разглеждат още проекти за улици на общините по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г

София. В Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е назначена нова оценителна комисия, която да разгледа последните проектните предложения по подмярка 7.2 „Строителство, ...

23 Септември 2021 | 22:05 | Агенция "Фокус"