РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал замърсяване на река Провадийска

РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал замърсяване на река Провадийска

Шумен. Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) незабавно провериха сигнал за замърсяване на река Провадийска. Тов...

14 Февруари 2020 | 19:43 | Агенция "Фокус"