ЕСО обявява намерение за подаване на ценово заявление до КЕВР за регулаторния период 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г.

ЕСО обявява намерение за подаване на ценово заявление до КЕВР за регулаторния период 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г.

София. В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД обявява своето намерение да подаде це...

26 Февруари 2021 | 08:53 | Агенция "Фокус"